Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Uniunea Europeană

Subiect Tematic: Uniunea Europeană
Lucrări: 427 lucrari in 424 publicatii in 7 limbi
Aspecte juridice teoretice şi practice ale aderării României la Uniunea Europeană : A XII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice : mai 2005 de: Aspecte Juridice Teoretice Şi Practice Ale Aderării României La Uniunea Europeană. Sesiune De Comunicări Ştiinţifice A Cadrelor Didactice (12 ; 2005 ; Constanţa) (Text tipărit)
Aspecte juridice şi practice ale aderării actuale la Uniunea Europeană : A XI-a Sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice : mai 2004 de: Aspecte Juridice Şi Practice Ale Aderării Actuale La Uniunea Europeană. Sesiune De Comunicări Ştiinţifice A Cadrelor Didactice (11 ; 2004 ; Constanţa) (Text tipărit)
Aspecte juridice ale preaderării României la Uniunea Europeană : A VIII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice : mai 2001 de: Aspecte Juridice Ale Preaderării României La Uniunea Europeană. Sesiune De Comunicări Ştiinţifice A Cadrelor Didactice (8 ; 2001 ; Constanţa) (Text tipărit)
Subiecte
Centru informaţional Program de reabilitare Consiliul Mondial al Energiei Dicţionar-Uniunea Europeană Vizită Transporturi aeriene Politici comunitare Căi ferate. Construcția de linii Biblioteci publice Canale de navigaţie Atlas geografic Mărci comunitare Management-afaceri Acquis comunitar Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-control financiar Programul SESAM Instituţii europene Programul LEONARDO DA VINCI Literatură română Zona Liberă Constanţa-Sud Lucrări Consiliul Britanic ŞTIUCĂ, Romulus Tulcea, judeţ Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est Control Fonduri de finanţare Vamă Concerte simfonice Frontiere maritime Agricultură Parlamentar european Ministerul Finanţelor Publice F.N.S.P. Instituţii comunitare Dig Audiovizual Control financiar Căi de transport Dunărea Cetăţenie Pregătire profesională Biodiversitate Universităţi Uniunea Europeană Ilegalităţi Tratatul Uniunii Europene Integrare economică Navigaţie Creștinism. Religie creștină Apă Nămol sapropelic Colectivitate temporară Legislaţie europeană Drept de autor Educaţie ecologică Învăţământ preuniversitar Ordin 1752/2006 Program de cercetare PHARE Epurarea apelor Alzheimer, boală Reuniune regională Peşti Psihosociologie MITREA, Miron Enciclopedie-Uniunea Europeană Turism Centru medical Firme private Clădiri culturale Învăţământ-bază materială Psihologie socială Medgidia Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-cultură Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-transporturi Unitatea 2 Nucleară Publicaţii EUROART Colegiu Bănăţeanu, Iulia Industrie energetică Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-agricultură Asigurări Reuniunea Internaţională a Federaţiei Autorităţilor Locale Investiţii Pescuit oceanic Învăţământ superior Reactoare nucleare Drept Oraşe C.E. Vizite oficiale Ministerul Culturii şi Cultelor Îngrijirea bolnavilor Parlamentari constănţeni Eroziune costieră BRAGA, Roxana Fiscalitate Centrul de Informare Turistică TOMISTURISM Program comunitar Întreprinderi mici şi mijlocii Drept european Centru de informare 26 februarie 1896 Comisie europeană Biologie marină Apă menajeră Centrale nuclearo-electrice Institut de cercetări Centre de excelenţă Administraţie locală Drepturile omului Federaţia Naţională a Sindicatelor Portuare Turism ecologic Finanţare U.E. Infracţiuni Publicişti dobrogeni Sănătate și igienă publică Drept constituţional Şomaj Energie nucleară Drept comercial Standarde internaţionale Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-finanţe publice Companie naţională MUNTEANU, Virgil Păsări NATO (Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord) Cooperare economică Organizare locală Sărbători Impozite Conducte Finanţare UE Centru de plasament Camere de comerţ Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-cercetare ştiinţifică Vizită străini Pescuit industrial Transport fluvial Pediatrie România Enciclopedie rom.-geografie Cercetare științifică Servicii Banca Centrală Europeană Arhiepiscopi dobrogeni Vizite-străini CARRERRE, Gilbert Ghid financiar Bătrâni Tratatul de la Lisabona Transport petrolier Dicționar Oxford Inundaţii Administraţie publică locală Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.) Oncologie Reţea sanitară Ecologie generală Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-justiţie Universitate Ghid turistic Fonduri B.E.R.D. Politică mondială Manifestări culturale Calamităţi naturale Asistenţă socială Cernavodă Administraţie Dicţionar român-Uniunea Europeană Programul ODYSEUM Nave de transport Străini-vizite Convenţia Culturală Europeană Transporturi feroviare Învăţământ Instituţii de stat Gâju, Mariana Zona Mării Negre Program internaţional Informare. Teoria informării și comunicării Sociologie Nave fluviale Colegiu naţional Muncă Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Politică economică internaţională Coperare regională Transport feroviar Finanţare PHARE Calitatea produselor Enciclopedie rom.-Uniunea Europeană Delegaţie străină CĂPĂŢÂNĂ, Dan Program nuclear Familie Comisia Europeană Economie de piaţă Cooperare internaţională Monedă Dezvoltare Contabilitate Conferinţe Inaugurare Aderare Elevi Cooperare transfrontalieră Cadre didactice dobrogene Legislaţie 1999 Naţiuni Fonduri PHARE Tratatul de la Nisa Imm Oficiul Registrului Comerţului Constanţa Investiţii financiare Companie maritimă navală Servicii publice Reformă şcolară Viaţă socială Persoane, liberă circulaţie Decret 711/2003 Centrale nucleare Legislaţie fiscală Romi Porturi Tulcea Autostrăzi Audit Vizite, străini Program de finanţare Legea 451/2003 Şcoală de vară Jurişti dobrogeni Protecţie socială Restaurare Canal navigabil Program de asistenţă Protecţie-mediu Relaţii consulare Adunarea Regiunilor Europei Privatizare Drept privat Seminar internaţional Intreprinderi mici şi mijlocii Manual înv.sup.-drept Staţie de epurare Monografii Nave maritime Cadre didactice universitare dobrogene Regiune administrativă specială Industrie Gestiune Buget Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Sud-Est Program economic Spaţiul Schengen Graniţă Revista Probleme de Ecologie Teoretică şi Aplicată în România-Direcţii Actuale Servicii de piaţă Organizaţii internaţionale neguvernamentale Colectivităţi temporare Bilanţ Agenţi economici Dobrogea Libertatea persoanei Mediu-poluare Autoritatea Navală Română (ANR) Edituri dobrogene Transport special Industrializare Import Publicistică Masterat Protecţia mediului înconjurător Navigatori Cooperare regională Fondul Local de Imprumut Staţiune Proiecte Învăţământ militar de marină Firme SĂPTĂMÂNA COMENIUS Litoralul românesc al Mării Negre Delegaţia Comisiei Europeane pentru România Conştiinţă socială Transport rutier Nave Interviuri Curtea de Primă Instanţă a Comunităţii Europene Bursă Energie Transport Legislaţie-Uniunea Europeană (U.E.)-libera circulaţie a persoanei Canalul Dunăre-Marea Neagră Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-statistică Protecţia consumatorilor Modernizare Balcani Convenţie internaţională Politică Proiect "Cooperare locală" Minorităţi naționale și etnice Comunitatea Ruşilor Lipoveni Modele, desene, planuri (proprietate intelectuală) România. Parlament Telecomunicaţii Legea 203/2003 Organizaţii internaţionale Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-industrie Drept comercial internaţional Mărfuri, liberă circulaţie Tipografii dobrogene Proiecte de afaceri Armată Volum Euro Cooperare militară Politică externă Proiect de finanţare Miniştri GEOANĂ, Mircea Agroturism Muzee Comunicare socială Poliţie de frontieră Românism Festivitate Proiect Phare Partide creştin-democrate Reformă Perfecţionare profesională Ministerul Transporturilor Garda de coastă Legislaţie 2003 Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-întreprinderi mici şi mijlocii Sociologia culturii Ministerul Lucrărilor Publice, Transportuoţ6Ur şi Locuinţei Asociaţii Specii protejate Copii Premianţi Droguri Port-dezvoltare Partide social-democrate Ghid Copii instituţionalizaţi Fermieri Drumuri DeAgostini Oleoduct Constanţa-Trieste Guvernul României Identitate naţională Drept internaţional Economia energiei Lapte Securitate Constanţa, judeţ Finanţe publice Legislaţie-muncă Agenţia Română de Dezvoltare Politică internă Politici publice Lucrări ştiinţifice Experţi O.N.U. (Organizaţia Naţiunilor Unite) Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-pescuit Paris Memorandum of Understanding on Port State Control Mărci comerciale Istoria românilor Situaţie economică ŞERBU, Virgil Seminar Geografie SEEBRIG Ape reziduale Staţiune turistică Memorandum Localităţi dobrogene Economie europeană Management Justiţie Dicţionar-instituţii comunitare Regiuni de dezvoltare Semicentenar Centrul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (CRIMM) Licitaţie Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Proiect ecologic Fond funciar Industrie alimentară Manageri Sindicate Program ecologic Dezvoltare economică Agrement nautic Bănci Constituţie Relaţii economice Directiva 2002/49/EC Organizaţii economice Dicţionar român-organizaţii internaţionale Biologi dobrogeni Țiței (petrol) cu sau fără gaze naturale Medicină Imn de stat Programul SOCRATES Flotă Program ECOS OUVERTURE Transporturi Integrare Dicţionar român-instituţii comunitare Educaţie Rezervaţii naturale Manifestare naţională Regii autonome Proiectul Traceca Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-educaţie Dezvoltare comunitară (DEVCOM) Fundaţia ESTUAR Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei Uniunea Europeană. Parlament Violenţă Muzică clasică Construcţii hidrotehnice Geopolitică Parteneriat Ziua Internaţională a Francofoniei Floră Romanitate Fondul Mondial pentru Natură Societăţi comerciale Religie Afaceri Program european Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-vamă Clădiri şcolare Revista TOMIS Manual înv.sup.-drept constituţional Parc acvatic Proiect "Euro-Dobrogea" Finanţe Manifestare culturală Persoane în vârstă Proiect twinning Ajutoare materiale Proiecte U.E. Proiect COMENIUS Legislaţie-drept de proprietate B.E.I. Program "EuroFarmers for EuroMarket" Gastronomie Religia și statul Cooperare economică regională Poluare-mediu Circulaţie monetară Pavilion Expoziţional Constanţa Societate comercială Registru de comerţ Legislaţie Fundaţia MENTOR Reuniune internaţională România. Constituţie Caritate (iubire) Bibliografie dobrogeană Drept constituţional-manual înv.sup. Geostrategie Geografie politică Dreptul muncii Program Marea Neagră Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-libera circulaţie a mărfurilor Program PHARE Partidul Naţional Liberal Internet Politică economică Spital Comerţ internaţional Europenism Tabele Integrare socială Gospodărire ape Faună marină Program INOGATE Integrare europeană Centrul de Resurse Europene Constanţa Instituţii guvernamentale Finanţare externă Transport maritim Legislaţie 1996 Wuori, Matti Investiţii străine Legislaţie 2006 Management portuar TEGZEŞIU, Sebastian Certificarea calităţii Program SAPARD Dicţionar român-englez-francez-organizaţii internaţionale Programul SAPARD Legislaţie 2000 Scriitori dobrogeni Diplomă Organizaţii de mediu Politică religioasă Legislaţie-Uniunea Europeană (U.E.)-libera circulaţie a serviciilor Partide politice Proiect ISPA Constanţa Marea Caspică Întîlnire internaţională Armator Acorduri internaţionale DUŢU, Stelian Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Colaborare internaţională Consiliul Europei Electricitate Centru EURO INFO Program de dezvoltare Ziarişti Program Phare 2003 Instituţii publice Program educativ Învăţământ de marină Mediul înconjurător Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-energie Program de investiţii Delfini Transporturi navale PUWAK, Hildegarde Poliţia de Frontieră Română Actori dobrogeni Prefecturi Organizaţia de Cooperare Economică a Mării Negre Primari dobrogeni Diplomaţie Măcin, munţi Proiect-protecţie mediu Postcomunism Clădiri de patrimoniu Proiect european Conferinţe internaţionale Management-educaţie MN Proiect educaţional Programul TACIS Comisia pentru Educaţie a Uniunii Europene Statistică Fonduri europene Forumul Internaţional al Deltelor Zonă liberă Cooperarea Economică la Marea Neagră Econometrie Port turistic Program naţional Program "Grupare de competenţe pentru managementul întreprinderii" Informaţie Legislaţie-Uniunea Europeană (U.E.)-libera circulaţie a capitalului Enciclopedie-geografie Politicieni dobrogeni SULIS, Giovanni Ministere Litoral Organizaţii Portul Constanţa Comerţ Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună Program de învăţământ Program LIFE-III-NATURA Clădiri publice Poliţie Curs Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-concurenţă PHARE-program Economie financiară Laborator de control Complexul Expoziţional Constanţa Organizaţii guvernamentale Regiunea de Sud-Est Centru de excelenţă H.G. 6/1996 Tineri Drept comunitar Imperialism Albu, Gheorghe Parcul Naţional Munţii Măcinului Şcoli Mazăre, Radu Ştefan Imigrație Relaţii umanitare Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-societăţi comerciale Staţiunea EUROPA Delta Dunării Finanţare europeană Colaborare europeană Simpozioane Programul de Cooperare Transfrontalieră 2001 Cameră de comerţ și industrie Profesori străini Violonişti Canalizare Teze de doctorat Fundaţia CONCEPT Energie electrică Program mediu Hotel PARC Politică financiară Zile festive Program PHARE ACCES Istoric Strategie de dezvoltare Infrastructură Proiect PRIMĂVARA EUROPEI Feribot Silozuri Negocieri diplomatice Strategic planning Protecţia copilului Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-protecţia consumatorilor Istorici dobrogeni Şantier naval Expoziţie de carte Studenţi marinari Frontiere de stat Vizite străini Conflicte politice Colegiu comercial Politici regionale Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-impozite Comisia Europeană pentru Educaţie Management internaţional Comunităţi locale Expunere orală Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-protecţia mediului Relații internaționale Management-medicină Cronologie istorică Drept-manual înv.sup. Proiect de dezvoltare Finanţare-proiect Concurenţă Cooperare economică internaţională Construcţii civile Grăniceri Liceu Reţea informaţională Relaţii financiare Program QUALIPOL Sate Francofonie Instituţii de cultură Asociaţii profesionale Studii Documente L. 22/2000 - gestionarea fondurilor U.E. Pescuit Studii de caz Cultură Manifestare internaţională Biblioteci judeţene Iconografie Specii rare Industria laptelui Legislaţie-2000-2003 Federalism Industrie piscicolă Oaspeţi străini Tratat Probleme social-economice Emigranţi Olimpiade şcolare Judeţ Program LIFE Nereguli Licee Regie autonomă Dezvoltare regională Zaharia, Magda Mediu rural Program ISPA Cereale Relaţii economice internaţionale Gară aeriană Staţie de pompare SCHEELE, Jonathan Comună Programul Delta Dunării Ordonanţa 63/1999 - gestionarea fondurilor U.E. Manifestări ştiinţifice Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-audiovizual Gări Tratatul de la Maastricht Vizită delegaţie Întreprinderi mici Vizite Comunităţi etnice Standarde Proiect internaţional Proiect UE Economie Consultanţă Japonia Protecţie mediu Amenajări portuare Cataloage Forţă de muncă FOREN 2000 Fonduri structurale Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-telecomunicaţii Dicţionar-organizaţii internaţionale Comunicări ştiinţifice Finanţe internaţionale Migraţie Administraţie publică CONSTANTINESCU, Nicuşor Daniel Credite bancare Alimentări cu apă Reţele electrice Sociologia comunicării Centru cultural Trafic portuar Aeroporturi Dobrogea Pensionari Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.) Flotă maritimă comercială Teologi dobrogeni Reviste dobrogene Program ARION Flotă de pescuit oceanic Finanţare Rezervaţia Biosferei Delta Dunării SUA Telefonie Fotografie, artă fotografică Program de învaţământ Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională Învăţământ liceal Raport Capital Aromâni Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-relaţii externe Legislaţie comercială Consiliu judeţean Asociaţii nonguvernamentale Căi navigabile Municipiu Marcaj CE Tratatul de la Amsterdam Asociaţia "România pentru Europa" Mări L. 214/2003 Ecologie marină Instituţii de cercetare Tineret Poluare fonică Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-forţă de muncă Universitatea SPIRU HARET Bucureşti. Facultatea de Management Financiar-Contabil, filiala Constanţa H.G. 1744/2006 - calea ferată Bucureşti-Constanţa Relaţii externe Delegaţie Transporturi maritime Tratate internaţionale Banca Europeană de Investiţii Ministerul Integrării Europene Premii Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene. Luxemburg Firme comerciale Navigaţie maritimă Referendum Conducta Constanţa-Trieste Imigranţi Proiect Servicii, liberă circulaţie Aeroportul Internaţional MIHAIL KOGĂLNICEANU Constanţa FOTIADIS, Fokion Marketing
Vă rugăm să schimbaţi parola