Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Legislaţie 2001

Subiect Tematic: Legislaţie 2001
Lucrări: 233 lucrari in 233 publicatii in 1 limbi
12 şcoli revendicate : reportaj] - MFN=39496 de: Gheorghe, Adriana (Text tipărit)
CARTEA administratorului^ de: România. Legi și Decrete (Text tipărit)
7% SĂNĂTATE : Fondul de asigurări sociale de sănătate^ de: România. Legi și Decrete (Text tipărit)
Subiecte
Oraşe înfrăţite L. 559/2001 Ordin 731/2001 Moştenitori L. 556/2001e CIOBANU, Violeta Căi ferate. Construcția de linii Ministerul Industriei şi Resurselor Consolidare maluri H.G. 157/2001 Aviaţie Emisiuni radiofonice Canale de navigaţie Consumatori Denumire stradă Braconaj H.G. 1275/2000-norme metodologice legea 114/1996 L. 715/2001 Servicii turistice Comitetul Securităţii Maritime Fond special Banca Europeană pentru Investiţii H.C.L.M. 406/2001 H.G. 787/2001 Ordin 1263 Tribunal L. 192/2001 Decret 906/2001 Unitatea 2 Cernavodă Tulcea, judeţ Legea 772/2001 Ordin 777/1999 Salvare, tehnici Decret 745/2001 Agricultură Circumscripţie electorală Ministerul Finanţelor Publice Ordin 354/2001 O.U.G. 106/2001 O.G. 125/2000 Decret 958/2001 Ministerul Apărării Naţionale PAVEL, Valentin H.G. 158/2001 Ordinul 322/2001-asigurări sănătate Centru de perfecţionare Trafic fluvial H.G. 445/2002 Pregătire profesională Ordin 647/2001 O.U.G. 112/2000 Regulament Lege-asigurări sănătate (145/1997) H.G. 54/2001 H.G. 436/2001 Consiliul Judeţean Constanţa Cod civil român Navigaţie Creștinism. Religie creștină Fond cinegetic Organizaţia Maritimă Internaţională Ordin 378/2001 Apă Poluare marină ŞANGHIRAI, Bagîş Perimetru de exploatare O.G. 59/2001 Clerici Contracte economice Proprietate-teren Convenţia 163/1987 Nave de pescuit Epurarea apelor Muftiu-numire P.D.S.R. Peşti Băuturi O.G. 37/2001 Decret 1046/2001 Turism O.G. 30/2001 O.G. nr.127/2000 Euroregiunea DUNĂREA INFERIOARĂ Transport-petrol Linii de încărcare Organizaţii non-guvernamentale (ONG) Cultul musulman Specii piscicole protejate Senatul României Legea 145/1997-asigurări sănătate Industrie energetică Ministerul Tineretului şi Sportului Ordin 1755/2001 Legea 597/2001 Legislaţie penală Asigurări Investiţii Decret 638/2001 Învăţământ superior Reactoare nucleare Oraşe Ordin ministerial O.U.G. 7/2001 Puncte de trecere a frontierei Societate naţională Legislaţie 2002 Ministerul Culturii şi Cultelor Decret 54/2001 H.G. 827/2001 Parlamentari constănţeni Ministerul Fiananţelor Nava HOREZU Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL) H.G. 1003/2001 Convenţie maritimă Deputaţi dobrogeni Biserica ortodoxă răsăriteană Taxe Poduri Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului H.G. 281/2001 Comisie europeană Ordin 826/2000 Centrale nuclearo-electrice Atestare O.G. 31/2001 Institut de cercetări Administraţie locală H.G. 451/2001 Mediu marin-poluare Decret 11/2001 Abordaj maritim Sănătate și igienă publică Cod penal H.C.D. 12/2001 Legea 2/2002 Standarde internaţionale Hotărâre 37/2001 Banca Agricolă Companie naţională Decret 792/2001 MUNTEANU, Virgil Păsări Cooperare economică Oenologie Impozite Mangalia Conducte Domeniu cinegetic Legea 423/2001 Norme sanitare Decret 1115/2001 Ferry-boat Obiectiv turistic Ovine Transport fluvial H.G. 1041/2001 H.G. 1187/2001 Legea 399/2001 Sediu H.G. 1215/2001 Judecătorie Numire-funcţie Religie musulmană L. 82/1993 Ministerul Justiţiei Companie navală maritimă Decret 358/2001 Televiziune Miting aerian H.G. 1135/2001 Zone de risc natural Bătrâni Decizie 93/2001 Pavilioane navale Ordin 94/2001 Transport petrolier Regia Naţională a Pădurilor Inundaţii Băuturi alcoolice Demiteri L. 335/2001 Club sportiv Administraţie publică locală Certificat Legislaţie-pescuit Religie islamică Ecologie generală Zone piscicole VĂRGĂU, Ion Decret 1063/2001 Asistenţă medicală Universitate Exerciţiu internaţional Fonduri Hotărâre-guvern Cod procedural Partidul România Mare Calamităţi naturale Asistenţă socială Judecători Nava COSTINEŞTI Transport petrolier-legislaţie Toponimie Nave de transport Cod FTP Învăţământ Coridor transeuropean 4 Instituţii de stat H.G. 270/2001 L. 745/2001 Sport Muncă Marinari Marină civilă O.U.G. 23/2000 Postul TV M.T.C. Decret 575/2001 Transport feroviar L. 746/2001 Legea 114/1996-locuinţe Comisia Europeană BUTOI, Nicolae Calificare personal Decret 135/2001 Localităţi de frontieră Cooperare internaţională H.G. 1241/2001 Parchet Eliberare din funcţie Norme internaţionale Decret 725/2001 H.G. 532/2001 H.G. 564/2001 NASTA, Aurica Contabilitate Taurine Nave arestate H.G. 1224/2001 Cutremure Guvernator Piscicultură Hotărâre consiliu judeţean Legislaţie 1999 Fonduri PHARE Ordin 984/2001 Servicii publice O.G. 122/2000 Centrale nucleare Porturi Tulcea Autostrăzi Brevete maritime Ordin 292/2001 Program de finanţare H.G. 212/2001 Buget judeţean Protecţie socială Canal navigabil Protecţie-mediu Ordin 947/2001 Ordonanţa 32/2006 - consolidare maluri Privatizare H.G. 1206/2001 Legislaţie locală Decret 483/2001 H.G. 903/2001 L. 450/2001 Nave maritime Decret 606/2001 Parlament Nava STAR Industrie extractivă Viticultură Decret 520/2001 VASILIU, Ioan Decret 377/2001 Buget Funcţie numire Ordin 167/2001 Norme metodologice Navigaţie fluvială Transport aerian Animale Program economic Aviaţie civilă Guvern-hotărâre H.G. 952/2001 Colectivităţi temporare Decret 635/2001 Agenţi economici Dobrogea H.G. 234/2001 Mediu-poluare Edituri dobrogene H.G. 379/2001 MOTOC, Marian-Adrian Proprietate de stat Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol şi al Băuturilor Alcoolice Naturale cu Denumire de Origine Protecţia mediului înconjurător Navigatori Ordin 559/2001 Cooperare regională Ordin 336/2001 Legea 9/1998 Staţiune Ordin 184/2001 Imobil public Litoralul românesc al Mării Negre Transport rutier Hibrizi Ministerul Turismului Nave Expropriere Terenuri H.G. 308/2001 Canalul Dunăre-Marea Neagră Finalizare Transport naval Transmitere bunuri Convenţie internaţională Teren-proprietate L. 408/2001 Societatea Naţională NOCLEAROELECTRICA S.A. L. 724/2001 Minorităţi naționale și etnice Decret 489/2001 Ordinul 74/2001-asigurări sănătate Alegeri generale Hotărârea 10/2001 Telecomunicaţii SANGHIRAI, Bagîş Armată Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse Vitivinicole Ordin 1256/2001 O.G. 56/1999 Volum Fişierul Navelor şi Ambarcaţiunilor de Pescuit Decret 254/2001 Legislaţie 1997 Legislaţie 2009 L. 517/2001 MARPOL L. 423/2001 Învăţământ particular Consiliul naţional al Audiovizualului Salvare pe mare Decret 592/2001 Decret 1017/2001 Perfecţionare profesională L. 268/2001 H.C.D. 9/2001 Legislaţie 2003 Partidul Democraţiei Sociale din România Camera Deputaţilor O.U.G. 15/2001 Ordin 115/2001 H.G. 500/2001 I.N.C.D.P.M. Bucureşti Decret 850/2001 Decret 94/2001 Interes naţional Vişoianu, Emil Mihăiţă H.G. 172/2001 Ordin 113/2001 H.G. 837/2001 Drumuri Şcoli profil agricol Nave de pasageri Echipaj naval O.G. 50/2001 Jugănaru, Gabriel Decret 790/2001 Fundaţie Ordin 21/2001 Patrimoniu genetic Drept internaţional Economia energiei L. 772/2001 Ordin 2164/2001 Primării Gospodărire comunală Constanţa, judeţ Trezorerie Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea participaţiilor Statului Memorandum de finanţare Finanţe publice Ordin 6/2001 O.U.G. 105/2001 O.G. 52/2001 Ordin 38/2000 Porturi maritime H.G. 753/2001 H.G. 17/2001 Ordin 314/2001 Cadrilater L. 345/2001 Viaţă politică Dotări edilitare Litigiu Licenţă de concesiune H.G. 642/2001 H.G. 666/2001 Situaţie economică Utilităţi Seminar H.G. 1.176/2001 Decret 1136/2001 ŞTIREANU, Octavian Ape reziduale Preşedinte Guvern Staţiune turistică Decret 956/2001 Memorandum O.G. 32/2001 H.G. 1116/2001 Conducători de stat Ordin 39/2001 Alegeri locale Renovare Prefecţi Amenajări plaje Fonduri internaţionale Staţie electrică Consiliu municipal Ordin 594/2001 O.U.G. 62/2001 H.G. 780/2001 Nava ALBATROS H.G. 468/2001 Dezvoltare economică Magistraţi Agrement nautic Ordonanţă-Guvern 52/2001 Relaţii economice L. 750/2001 Localităţi Decret 1026/2001 Legislaţie-asigurări sociale Arhiepiscopia Tomisului L. 440/2001 Fundaţia AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ NĂVODARI Țiței (petrol) cu sau fără gaze naturale Teren intravilan Legea 16/2001 Decret 1084/2001 Decret 756/2001 Ministerul Finanţelor Transporturi O.U.G. 84/2001 Legea 18/2001 Concesionare L. 777/2001 Rezervaţii naturale Parlamentari Regii autonome Ordin 453/2001 Legislaţie-protecţie împotriva incendiilor L. 454/2001 Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei Decret 793/2001 Căi de comunicaţie Nava LISA M Funcţie-demitere L. 597/2001 - consolidare maluri Floră Societăţi comerciale DARABAN, Aurel Parc acvatic O.G. 53/1999 Rase animale Finanţe O.C.E.M.N. Drept de administrare Ordin 179/2001 Clădiri revendicate CHIROBOCEA, Petre Protecţia muncii Poluare-mediu Societate comercială Ordin 421/2001 Oi Servicii portuare Ordin 1408 Bibliografie dobrogeană Ambarcaţiuni de pescuit Vinuri Marea Neagră Decret 50/2001 Legislaţie 2001 Decret 8/2001 Spital H.G. 399/2001 Faună marină Ordin 96/2001 Decret 57/2001 Nave, sechestru Televiziune locală Finanţare externă Transport maritim Legea 597/2001 - consolidare maluri Legea 517/2001 H.G. 499/2001 Legislaţie 2006 Activităţi portuare Transmitere imobil Legea 20/2001 Legislaţie 2005 Legislaţie 2000 H.G. 1239/2001 Gară L. 375/2001 Locuinţe, construcţie H.G. 1026/2001 Procurori Unitate administrativă H.G. 53/2001 Partide politice L. 10/2001 Ministerul Agriculturii Alimentaţiei şi Pădurilor Transfer Zootehnie Acorduri internaţionale Siguranţa navelor L. 351/2001 Bănci naționale Program de dezvoltare Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor Energetică-legislaţie Ordin 500/2001 Transporturi navale Serviciul Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare Bovine Prefecturi Ordin 11/2001 Păduri Ordin 143/2001 Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PARFENE, Constantin Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi termice TERMOELECTRICA L. 276/2001 Alunecări de teren H.G. 1033/2001 Construcţii RAFTU, Constantin Tarife Legea 107/2001 L. 528/2001 Staţiuni turistice Fundaţia Universitară CALLATIS Sistem feroviar Pescuit marin H.G. 1146/2000 O.G. nr. 23/2001 O.G. 18/2001 Litoral Legislaţie-locuinţe Decret 52/2001 Decizie 23/2001 Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună Îmbunătăţiri funciare Televiziune prin cablu Nave de pescuit-legislaţie Flotă militară Ordin 1459/ 2001 Legislaţie 2008 Decret 685/2001 Zone protejate Ordin 4017/2001 Direcţia generală pentru agricultură şi industrie alimentară Petrescu, Macedon Drept de proprietate H.G. 585/2001 O.G. 126/2000 Revendicări Şcoli Fundaţia ALUMNI Delta Dunării Industria energiei electrice Finanţare europeană Ordin 422/2001 Magistratură Ocrotirea vieţii omeneşti pe mare H.G. 231/2001 Ordin 925/2001 Amenajări teritoriale Canalizare Tarife portuare Extracţie petrol Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat H.G. 648/2003 Energie electrică H.G. 759/2001 H.G. 309/2001 Proprietate privată TARHON, Victor H.G. 52/2001 Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare Decret 1055/2001 Stoian, Mircea Legea 215/2001 Licenţă de emisie Denumire Importatori Ordin 295/2001 Ministerul Dezvoltării şi Prognozei Muftiu Societatea Naţională Îmbunăţăţiri Funciare S.A. Şantier naval Patrimoniu Frontiere de stat Domeniu privat al statului Cămine de bătrâni Clădiri H.C.D. 2/2001 Zonă defavorizată H.G. 207/2001 Petrol, transport Legea 19/2001 Relații internaționale Navigatori-pregătire profesională L. 575/2001 Exploatare minieră Ordin 1255/2001 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Marină militară Norme protecţia muncii Arhiepiscopi H.G. 156/2001 Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti CHIRONDOJAN, Dan Claudiu Protecţie civilă Poluare mediu Decret 602/2001 Legea 10/2001 Ordin 725/2001 Lucrări hidrotehnice Relaţii financiare H.G. 789/2001 Curte de apel Sate Nave şcoală H.G. 972/2001 Emisiune L. 556/2001 Societăţi agricole MARINESCU, Diana-Venus Pescuit Decizia 170/2001 Ordin 1754/2001 Biblioteci judeţene Legea 759/2001 Organizaţii regionale Silvicultură Industria energetică Subprefect Ape teritoriale Tratat ROIAS 2001 H.G. 1025/2001 O.G. 29/2001 Judeţ Nave petroliere Hartă Regie autonomă Transporturi-legislaţie MĂNĂSTIREANU, Vladimir Alexandru Cereale L. 558/2001 Comună Drept maritim Contencios administrativ Calitate Standarde Ajutoare financiare Zonă costieră Mass media H.G. 1090/2001 Economie Decret 456/2001 Compania Naţională ROMARM Fond de vânătoare Protecţie mediu Administraţie financiară Străzi Ordin 262/2001 Securitate maritimă Excludere Organizaţia Internaţională a Muncii Administraţie publică H.G. 370/2001 H.G. 379/1998 H.G. 366/2001-norme metodologice legea 114/1996 Marină comercială Aeroporturi Dobrogea Flotă maritimă comercială Demisii Personal navigant Energie termică O.A.N.R.M. 159/2001 H.G. 1375/2000 Poluare Circulara 9/2001 Decret 473/2001 O.G. 38/2001 Decret 554/2001 Standarde de instruire AXIOPOLIS Cernavodă Finanţare H.G. 1001/2001 Rezervaţia Biosferei Delta Dunării H.G. 511/2001 Ordin 874/2001 Domeniu public Ordin 545/2001 H.G. 51/2001 H.G. 979/2000 Căi navigabile Funcţie-numire Municipiu Ordin 192/2001 Producători Comitet interministerial H.G. 173/2001 Lege-locuinţe (114/1996) Imobil Mări Organizaţia Cooperării Economice la Marea Neagră Tineret Radiocomunicaţii Numire-muftiu Unitatea 2 Decret 553/2001 Hotărâre 38/2001 L. 793/2001 Acţiuni Transporturi maritime Decret 1054/2001 Banca Europeană de Investiţii Plajă Navigaţie maritimă L. 639/2001 Proiect Obiectiv istoric State riverane Vânătoare
Vă rugăm să schimbaţi parola