Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Statistică

Subiect Tematic: Statistică
Țara sursă: RO: BJCT
Indice CZU: 311
Lucrări: 611 lucrari in 604 publicatii in 8 limbi
Subiecte
Personal medical Directori Politici comunitare Top internaţional BRĂTULESCU, Ioan Ovidiu Cercetare statistică Occident Biblioteci publice Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului Probleme ale muncii Canale de navigaţie Atlas geografic Recensământ Creşterea păsărilor Istorie antică Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor Date statistice Minori BRIGHIU, Carmen Psihopedagogie Energie alternativă Boli Geografi dobrogeni Monumente istorice dobrogene Istorie Documente istorice Mediu urban Consfătuire Comunităţi religioase Frontiere naţionale Evrei (România) Logopedie Marina Regală Română Unitatea 2 Cernavodă Tulcea, judeţ Sânge Vamă Englezi Cartier PENINSULĂ Agricultură Persoane cu handicap Medici de familie Trafic comercial Statisticieni dobrogeni Tehnologii moderne Depresii Producţie Achiziţii de carte Poliţie sanitară Anchete sociologice Istorie modernă Demografie istorică Dunărea Ocupaţii Evidenţa populaţiei Trafic fluvial Inscripţii antice Circulaţie rutieră Uniunea Europeană Ilegalităţi An şcolar Securitate (poliţie politică) Genetică Minoritate tătară Industrie prelucrătoare Staţiune de Maşini şi Tractoare Etnii Plaşă Docheri Poluare marină Copii cu handicap Învăţământ preuniversitar Întreprinderi private Buşu, Enache Boli transmisibile Primăria Costineşti Nave de pescuit Construcţii industriale Transport pe apă Ţinut administrativ Peşti Turism Serviciu de informaţii Medicină veterinară Interbelic Şcoli româneşti Reorganizare Zonă geografică Legislaţie-educaţie Medgidia Comerţ maritim Comisia Naţională pentru Statistică Consiliu local Hidrologie VÎLCU, Petrică Cetate antică Accidente Nave de agrement Sănătate-reformă Asigurări Investiţii Pescuit oceanic Oraşe Boli pulmonare Expoziţii Feminism Bibliotecari Turişti Aparate de măsură Ministerul Culturii şi Cultelor Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie Credite agricole Întreprinderi mici şi mijlocii Economişti dobrogeni Poduri Ministerul de Interne Alegeri Biologie marină Medicină preventivă Sânpetru, Marcel Dinamică socială Institut de cercetări Administraţie locală CRĂCIUN, Rodica Programe sociale Documente de arhivă Infracţiuni Şomeri Publicişti dobrogeni Demografie. Studiul populației Sănătate și igienă publică Bursă de valori Drept constituţional Şomaj Învăţământ-minorităţi naţionale Cetăţeni străini Tehnică Zona riverană Dunării Iaşi Păsări Armeni Oenologie Studii economice Situaţie financiară Statistică matematică Moschei Proiect OPTMPORT Standard de viaţă Prim ajutor Ovine Suprafeţe agricole Pescuit industrial Constantin, Laura Manual cl.10-matematică Transport fluvial Servicii sanitare România Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor Înfiinţare Sediu Cercetare științifică CARPOV, Gheorghe Staţiune experimentală Religie musulmană Nave, construcţie Statistică demografică Indicatori economico-sociali Război mondial II Tuzla, comună Islamism Islam Pavilioane navale Cultură musulmană Împărţire administrativă Sârbi Transport petrolier Inundaţii Sărăcie Administraţie publică locală Oncologie JIPA, Traian Reparaţii capitale Banias, Mircea Ecologie generală Climatologie Zone defavorizate Arheologie Campionate mondiale Universitate Asistenţă medicală Fizica atmosferei. Compoziția și structura atmosferei Secetă Împăduriri Drept civil Sfat popular Energie eoliană Calamităţi naturale Asistenţă socială Unităţi socialiste Dezbateri și discursuri publice Administraţie Învăţământ primar Comerţ, statistică Nancu, Dumitru Crimă Toponimie Nave de transport Învăţământ Cartof Instituţii de stat Enciclopedie eng.-armată Beton Sport Retrocedare Biblioteci orăşeneşti Nave fluviale Sociologie Muncă Marinari Previziuni Institut de cercetări marine Profilaxie Criză economică Economie subterană Rafinării Dezvoltare Italieni Salariaţi Indicatori sociali Autovehicule Contabilitate Bursă de mărfuri Apicultură Elevi Muncitori Cadre didactice dobrogene Piscicultură Pomicultură Constanţa, oraş Oficiul Registrului Comerţului Constanţa Servicii publice Viaţă socială Tătari Petrochimie Chirică, Teodor Centrale nucleare Producţie agricolă Romi Porturi Tulcea Gospodării agricole colective Brânză, Paul Tancuri petroliere Industrie, indicatori economici Jurnalişti dobrogeni Situaţie socială Protecţie socială Cooperativizarea agriculturii U.D.T.T.M.R. Piaţa muncii Privatizare Turişti străini Monografii Nave maritime Unguri Cadre didactice universitare dobrogene Inventatori Regiune administrativă specială Industrie Geometrie Viticultură Sezon estival Tumori Poliţie rutieră Culte religioase Populaţie şcolară Economie politică Navigaţie fluvială Animale Vehicule Nou-născuţi Compania Română de Pescuit Oceanic (CRPO) Port liber Bilanţ Agenţi economici Dobrogea Cabaline Mediu-poluare Autoritatea Navală Română (ANR) Edituri dobrogene Problemele muncii Import Cadre militare dobrogene Protecţia mediului înconjurător Staţiune Tratatul cu Bulgaria Produse lactate Litoralul românesc al Mării Negre Transport rutier Nave Criminalitate Caliacra, judeţ Geografie culturală Probleme sociale Canalul Dunăre-Marea Neagră Victime Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-statistică Transport naval Modernizare Politică Minorităţi naționale și etnice Performanţe profesionale Unitatea 4 Cernavodă Analiză statistică Instituţii de sănătate publică Alegeri generale Revoluţia decembrie 1989 Armată Comerţ, istorie Salvamari Păduri-protecţie Volum Ucraineni Orientare profesională Stare civilă Serviciul Poliţiei Rutiere Constanţa Furaje Muzee Asistenţă sanitară Aplicaţii pe calculator Microeconomie Bazine hidrografice Institutul de Marketing şi Sondaje Biblioteci săteşti Maşini agricole Buget local Curent electric Campanie electorală Combatere infracţiuni Analiză statistică-manual înv.sup. Manual înv.sup.-statistică Copii Statistică economică Campanie agricolă Standarde româneşti Analiză economică Droguri Colocviu internaţional Drumuri Boli psihice Nave de pasageri Parchetul General Mortalitatea maternă Târguri comerciale Relaţii româno-sovietice Unitatea 1 Cernavodă Dicţionar român-geografie Învăţământ universitar Porcine Podgoria Murfatlar Primării Constanţa, judeţ Finanţe publice Enciclopedie-armată Istorie contemporană Organizare administrativă Ruşi Porturi maritime Porci Civilizaţie romană Mocanu, Liviu Aniversări Istoria românilor Viaţă politică Antropologie Farmacie Situaţie economică Geografie Cartier FALEZĂ SUD Fotbal Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice Partidul Liberal Democrat Român Monahi Localităţi dobrogene Societatea Română de Cultură şi Limbă Silistra Alegeri locale Management Justiţie Lege administrativă Consiliu municipal Fond funciar Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România Industrie alimentară Manageri Şeptel Companie petrolieră Dezvoltare economică Bănci Etnografie Cibernetică economică Relaţii economice Flotă maritimă Localităţi Casa de asigurări de sănătate Iarnă Piaţă imobiliară Cifră de afaceri Biologi dobrogeni Medicină Trafic maritim Aeroporturi Bacău, judeţ Femeile și societatea Plante agricole Vânzare nave I.M.A.S. Regiune Complexul lagunar Razim (Razelm) Flotă Transporturi Fabrică Educaţie Divorţ Rezervaţii naturale Ţigani Aşezări umane Stat Boli infecţioase și contagioase Cercetări marine Violenţă Boli cronice Jandarmi Urgenţe medicale Agricultură, istorie Urbanism SPSS Floră Societăţi comerciale Durostor, judeţ Podgorii dobrogene Germani Constantinescu, Emilian Rase animale Finanţe Liga Navală Română Studiu ştiinţific Ministerul Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale P.I.B. Dezvoltarea personalității Ortodoxism Primar Poluare-mediu Societate comercială Arhive naţionale Registru de comerţ Materiale de construcţie Cercetare Sovietici Sancţiuni Tractoare Medici dobrogeni Anuare Statistică regională Cartier FALEZĂ NORD Oi Producţie industrială Bibliografie dobrogeană Vrancea, judeţ Neagu, Daniela Călugări Vinuri Sistematizare urbană Grafică PIVODĂ, Dan Marea Neagră Partidul Naţional Liberal Spital Ihtiologie Tabele Manual înv.sup.-analiză statistică Bacalaureat Faună marină Croaţi Integrare europeană Fond piscicol Locuri de muncă Zona Liberă Constanţa Sud-Agigea Protecţie consumatori Transport maritim Investiţii străine Instituţii de ordine publică Ordine publică Boli venerice Agronomie Creşterea animalelor Activităţi portuare Transport de mărfuri Program SAPARD Legislaţie 2005 Examene de admitere Scriitori dobrogeni Universitatea Louis Pasteur Raion GHEORGHIU, Adriana Viaţă economică Procurori Unitate administrativă Partide politice Organizaţii etnice Indicatori economici Valori mobiliare Bibliografi dobrogeni Comunism Programe informatice Armator Zootehnie Reformă agrară Efective animale Obiceiuri populare Comerţ exterior Program de dezvoltare Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa Istoric oraş Raport de activitate Mediul înconjurător Flotă fluvială Unitatea 3 Cernavodă Transporturi navale Delfini Pajişti Cartiere Sanatoriu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Turci Gospodărie comunală Bovine Regalitate Productivitate Avicultură Clădiri de patrimoniu Studiu Infracţionalitate Sturioni Păduri Provincie istorică Construcţii, nave Igienă Accidente auto Statistică Asigurări sociale Alunecări de teren Murfatlar Partidul Comunist Român Cadre didactice universitare Construcţii Instanţe de judecată Musulmani Direcţia Centrală de Statistică de pe lîngă Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România Accidente navale Fond de carte Diabet Minoritate turcă Metode Război Litoral Evaziune fiscală Fotoportret Portul Constanţa Operatori portuari Institutul Naţional de Statistică Preţ Comerţ Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună Poliţie Handicapaţi Îmbunătăţiri funciare Instituţii de drept Naţionalizare Flotă militară Monumente arheologice Regiunea de Sud-Est Tineri Proprietate intelectuală Enescu, Dumitru Marius Grafic Şcoli Mediu de afaceri SIDA Așezări urbane (geografia și studiul lor) Finanţare europeană Proiect de cercetare Simpozioane Economie agrară Prelucrarea datelor Belcin, Mihaela Mortalitate Studii economice-manual înv.sup. Trafic de mărfuri Comunitatea musulmană Inspectorate şcolare Flotă comercială Energie electrică Matematică-manual liceu Istoric Infrastructură Construcţii nave Sondaj de opinie Partidul Democrat Instituţii de învăţământ Ordin 2182/2005 - monumente istorice dobrogene Istorici dobrogeni Alexandru, Marian Cristea, Traian Şantier naval Cluburi sportive Bogdan, Ioan Patrimoniu TAMBOZI, Maria Evrei Români Boli cu transmitere sexuală Politici regionale Flotă de pescuit Conferinţă de presă Statistică-manual înv.sup. Clădiri Lipoveni Export Scleroză multiplă Relații internaționale Gospodărie locală Nomenclator-ocupaţii Lăcaşuri de cult dobrogene Proiect de dezvoltare Bejănaru, Marin Turism estival Marină militară Geografie umană Dotare Despăgubiri Construcţii civile Locuinţe Alegeri europene Portul Midia Arhive publice Copii abandonaţi Repatriere Indicatori statistici Epigrafie Sate Istorie medievală Instituţii de cultură Personalităţi internaţionale Documente Biblioteci şcolare STOIAN, Alexandru Patrimoniu cultural S.M.T. Pescuit Populaţie Studii de caz Cultură Incendiu Biblioteci judeţene Iconografie Clasament Ştiinţă Natalitate Manual înv.sup.-studii economice Silvicultură Electrificare Industrie piscicolă Meteorologie Spor natural Tuberculoză Zeicu, Valentin POSTELNICU, Valentina NUCLEARELECTRICA S.A. Bucureşti Judeţ Dicţionar-geografie Instituţii financiare Nave petroliere Hartă Licee Dezvoltare regională Transport de persoane Mediu rural Numire în funcţie Cereale Relaţii economice internaţionale Ziare dobrogene Comună Abandon şcolar Serviciu de salvare Inovaţii Clubul Sportiv FARUL Constanţa Vinificaţie Cooperative agricole de producţie Calitate Comunităţi etnice Mortalitate infantilă Economie Educaţie sexuală RISTEA, Claudiu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) Neuropsihologie Forţă de muncă Partidul Social Democrat Român Migraţie Transporturi comerciale Trafic portuar Marină comercială Pompieri Flotă maritimă comercială Poluare Secte religioase Flotă de pescuit oceanic Alegeri parlamentare Finanţare Cadre didactice Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Bilanţ anual Relaţii comerciale Zoologie Culturalizarea maselor Filosofi dobrogeni Fotografie, artă fotografică Învăţământ liceal Mecanizarea agriculturii Raport Capital Aromâni Formare profesională Consiliu judeţean Municipiu Inspecţia muncii Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Constanţa Sloveni Mări Biblioteci Greci Transporturi maritime Cercetări penale Tratate internaţionale Staţiuni de cercetare Instituţii locale Sectoare socio-economice Navigaţie maritimă Cancer TAŞCĂ, Gabriela Referendum Viaţă culturală Psihologie Bulgari Biblioteci comunale
Vă rugăm să schimbaţi parola