Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Localităţi dobrogene

Subiect Tematic: Localităţi dobrogene
Lucrări: 1854 lucrari in 1836 publicatii in 9 limbi
Subiecte
Oraşe înfrăţite Şiriu Letea H.G. 982/2011 Concursuri Istria Balneoclimatologie Staţiuni balneoclimaterice Insula Şerpilor Morminte Aliman, localitate Cetatea ARRUBIUM Album Costume populare Consolidare maluri Negru-Vodă, oraş Istorie antică Îngrăşăminte chimice și naturale Învăţământ, istorie Energie alternativă Folclor dobrogean Pescari Memorii Monumente istorice dobrogene Mediu urban Fond special Preparate peşte Geografie regională Rezervaţia Cheile Dobrogei Slava Cercheză Literatură română Acţiuni culturale Vizită oficială H. 1221/2005 - repartizare fond de intervenţie bugetară pt. calamităţi naturale Frontul Românesc Corina Gară maritimă Şcoli săteşti Tactică de luptă Vamă H.G. 538/2007 - drumuri judeţene Tulcea Vîrtop Hartă istorică Coman, Virgil (istorie) Cetate medievală Modificare Ion Corvin Persoane cu handicap Biserica catolică "Sfântul Anton" Mihail Kogălniceanu Furtună Porturi fluviale Stejaru, jud. Tulcea Baia, jud. Tulcea Construcţii agrement Ministerul Apărării Naţionale Dig Comemorări Enge-Mahale Cetatea Axiopolis Anchete sociologice Proiect MEMORIE şi IDENTITATE - monografii locale dobrogene Kertesz, Laurenţiu Dunărea Buştiuc, Constantin Ocupaţii Evidenţa populaţiei Muzeu de istorie Portiţa Donaţie de carte Revista ARHITECTURA TRADIŢIONALĂ ÎN DOBROGEA Case Uniunea Europeană Oltina, jud. Constanţa Cimitirul Marin de la Sulina Badea, Marin Canlia Creștinism. Religie creștină Proprietate imobiliară TALMAŢCHI, Gabriel Proiectare-construcţii Ivanov, Chirică Apă Primari Legislaţie europeană Biserici creştine Aer Saligny, jud.Constanţa Conflicte sociale Învăţământ preuniversitar Balcic Stuf Boli transmisibile Gradiniţă Personalități românești Medgidia-Carasu Satul de Vacanţă Constanţa STĂNESCU, George H.G. 1636/2005 - suplimentare buget localităţi dobrogene SIMCOR Oradea Medicină veterinară Interbelic Episcopi dobrogeni Ostrov, jud. Tulcea Zonă geografică Societăţi culturale Medgidia Facsimile Eforie Sud Denumire-localitate L. 37/2004 - înfiinţare comună Icoane Naştere Dumitraşcu, Dumitru Nurhan, Ali Chilia Veche Imobile naţionalizate Brădăţan, Alexandru Oraşe Monumente funerare Ordin ministerial Bibliotecari Ministerul Culturii şi Cultelor Materii prime Mişcarea legionară Ovidiu, oraş Geologie Construcţii ilegale Spaţii verzi Simptomatologie Știința solului. Pedologie Horia, jud. Constanţa Învăţământ preşcolar Detenţie politică Salonul Românilor de Pretutindeni Apă menajeră Anadolchioi Viile Iordăchescu, Radu Eroziune Dune marine Biserica catolică Banca Mondială Beilic Ciobanu Artiști plastici dobrogeni Mihai Viteazu, jud. Constanţa Organizare ecleziastică Biografii Documente de arhivă Infracţiuni Finanţare locală Fundaţia culturală Regală "Regele Mihai I" Moruni Publicişti dobrogeni Demografie. Studiul populației Mândrescu, Antoneta Biblioteca Franceză din Mangalia Gura Portiţei Topalu Costineşti Fluvii Legislație 2019 Vernisaj Stomatologie Tranzacţie comercială Parlamentari dobrogeni Crişan, jud. Tulcea Valu lui Traian Mamaia Sulina, oraş Dunăreanu, Ovidiu Premii literare Industrie uşoară Mihail Kogălniceanu, comună (jud. Constanţa) Sărbători Muzică populară Cetatea SACIDAVA Mangalia H.G. 1309/2004 Antrax Catastrofe naturale Comisariatul General al Gărzii Financiare Ministerul Administraţiei şi Internelor Bazargic Cercetaşi Beşleagă, Nicolae Divertisment Localităţi înfrăţite Centrale eoliene Scriitori români Muzeul Hârşova Cercetare științifică Săcele, jud. Constanţa Batalionul 307 Infanterie Marină Aromân, dialect Mănăstirea Cocoş Dunăreni Perioada antebelică Numire-funcţie Note de călătorie Religie musulmană Carcaliu Arhiepiscopi dobrogeni Personalităţi dobrogene Sava, Jenica Legislaţie 2015 Cobadin, comună Probleme edilitare Herghelie Poluare chimică Sârbi MERTOIU, Grigore Inundaţii Sărăcie Sportivi dobrogeni Administraţie publică locală Agenţia Naţională pentru Sport Fenomene naturale Ecologie generală Climatologie Colonizare Revendicări imobile Agigea, localitate Ion Corvin, comună Vulturu, jud. Tulcea Asistenţă medicală Fizica atmosferei. Compoziția și structura atmosferei Geomorfologie Centrul social "Santa Maria delle Grazie" Mangalia Monumente comemorative Monede Limbaj Olimp Cernavodă Programul "Cabinet stomatologic în fiecare comună" Învăţământ primar Şcoli primare Ingineri Instituţii de stat Cetatea Ibida Mănăstirea Strunga Gâju, Mariana Gaze naturale, distribuţie Sport Retrocedare Nicolae, Gabriel-Octavian Donaţie Transport feroviar Nava ROSTOCK BIZART GRUP Ploieşti Turco-tătari Amintiri Construcţii gospodăreşti Biserica catolică din Colelia Sisteme de alimentare Camena, sat Igienă urbană Expoziţie-fotografie Bibliografii Conferinţe Vlahi Inaugurare Comana, jud. Constanţa Apicultură Elevi Polucci Cadre didactice dobrogene Carasu Pomicultură Studenţi Constanţa, oraş Cimitirtul Eroilor de la Mircea Vodă Servicii publice Concursuri literare Proză Mihăileni, sat Biserica creştină Bujgoi, Ion Rosetti, C. A. Expoziţie-pictură Muzică uşoară Rezistenţă anticomunistă Muzeografie H. 230/2005 - suplimentare buget pt. calamităţi naturale Amenajări hidrotehnice Centrale nucleare Niculescu, Dan Mihai Tortomanu Partidul Naţional-Creştin Reabilitare H. G. 209/2015 Romi Blues Relaţii militare internaţionale Cămin cultural Gospodării agricole colective Grădiniţă Tariverde, sat Dicţionar român enciclopedic Preoţi militari Cooperativizarea agriculturii Mănăstirea SFÂNTUL IOAN CASSIAN(jud. Constanţa) Termoficare Privatizare PINTILIE, Mircea Hotărâre judecătorească Seminar internaţional Şcoala Armeană din Constanţa Decret 194/2004 - oraşe declarate Hotărârea 274/2005 - transfer de proprietate imobil Ansamblul "Româncuţa" Cumpăna Muzeul de Artă "Dinu şi Sevasta Vintilă" Topalu Razim(Razelm), complex lagunar Monografii Başpunar Salubritate Portul Chilia Exploatări miniere 2 Mai, localitate Industrie Săpături arheologice Siminoc Biserici ortodoxe Cartier PALAZU MARE Dicţionar enciclopedic Viticultură Sezon estival Poliţie rutieră Onomastică Mori Critică de artă H.G. 2151/2004 - rezervaţii naturale Decret 195/2004 - înfiinţare comune Proiect PHARE CBC "Creaţiile audio-vizuale în zona transfrontalieră Constanţa-Silistra - mijloc de integrare europeană Unire 1918 Lipniţa Cetatea TROESMIS Biserica din Ghindăreşti Biserici dobrogene Graficieni dobrogeni Dumitru, Viorel Cica Comăniţă, Maria Edituri dobrogene Ziar DOBROGEA JUNĂ Apă potabilă Publicistică Mirceşti, jud. Constanţa Protecţia mediului înconjurător Movilă, Ivonne Fundaţii (construcţii) Flămânda Critică literară (literatură) Corbu Hüseyn, Sebat Izvoarele, jud. Tulcea Legislaţie 2011 Beidaud Cartier CARTIERUL VETERANILOR Babadag Medgidia, oraş Minerit FILIP, Aurelia Tratatul cu Bulgaria Litoralul românesc al Mării Negre Cercetări arheologice Dansuri populare Francezi Conştiinţă naţională Dervent Martiri creştini Decret 120/2004 - înfiinţare comună H.G. nr. 619/2014 Dăeni Noviodunum Taxe locale Monumentul Memorial de la Poarta Albă Negru Vodă, podiş Canalul Dunăre-Marea Neagră Biserica din Celic-Dere Ostrov. jud. Constanţa Relief Asociaţii sportive Balcani Sabia Akinakes Teren-proprietate Note de călătorie Analiză chimică Bellu, Vasile TARMAC Bucureşti Învăţământ istorie Asociaţia Naţională Cultul Eroilor Lingvistică și limbi FERTILCHIM Năvodari Unităţi militare Revoluţia decembrie 1989 Folclor românesc Nisipari Porturi, istorie Soldaţi H.G. 1276/2005 - repartizare fond de intervenţie bugetară pt. calamităţi naturale Asociaţia staţiunilor balneare maritime Băltăgeşti, sat Management-administraţie publică Legislaţie-administraţie locală Politică externă Lagăre de deportare Proiecte de dezvoltare Miniştri Serbări ale iernii Istorie-manual înv.sup. H.G. 155/2006 - transfer de proprietate funciară Şipote Muzee Lipold, Adela Morărit Asistenţă sanitară Balneologie Românica Festivitate Grăniceru Bătălii Concursuri şcolare Biblioteci săteşti Buget local Fântânele Regi (căpetenii) dobrogeni Lumina, lac C.A.Rosetti, jud.Tulcea Pluguşorul Ziare Dulceşti Sociologie rurală Preistorie. Urme ale culturilor preistorice. Artefacte, antichități Tomis Speologie. peșteri. ape subterane Grâu Drumuri L. 83/2004 - oraşe declarate Sculptori Mănăstirea "Sfânta Cruce - Izvorul Tămăduirii" Băltăgeşti Întreprinderi socialiste Economia energiei Bonet Industrial Saligny, Anghel Legislaţie 2004 Primării Turcoaia Medicină de urgenţă 23 August Cult religios Căminul cultural REGINA MARIA Beilic Finanţe publice Centrală Nuclearo-Electrica Cernavodă Istorie contemporană Somova Arte plastice SUBŢIRICĂ, Crăciun Credinţa, sat Lucrări ştiinţifice Dezvoltare localităţi Zebil, comună Muzicieni dobrogeni Istoria românilor Lagăre de concentrare Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea Viaţă politică Sărbători religioase Antropologie Litigiu Sărbători tradiţionale Război mondial I H. G. 358/2014 Sfântu Gheorghe, braţ al Dunării Scriitori ruşi Seminar Americani Independenţa Literatură Tulcea, oraş Geografie Minereuri metalifere Imperiul Bizantin Dialectologie Crucea Staţiune turistică Localităţi dobrogene Renovare CULTUL EROILOR Constanţa Prefecţi Ziar CRAINICUL Pod rutier Folclor Cartier COICIU Hotel PALACE Militari Obiceiuri de înmormântare Obeliscul din Costineşti Dorobanţu, jud. Constanţa MUŞAT, Dumitru Dezvoltare economică Etnografie Cercetări etnologice Presă Dispensar Licoi, Dumitru Directiva 2002/49/EC NEICU, Vasile Preoţi dobrogeni Luminiţa (jud. Tulcea) Amintiri literare Evenimente culturale Agenţia Naţională Antidrog Primăria Saraiu "Nautic Club Balcic" Programe de dezvoltare Regiune Transporturi Carte dobrogeană Rezervaţii naturale Sfinţi dobrogeni Eminescu, Mihai Măcin PURIC, Dan Petroşani, jud. Constanţa Parteneriat Agricultură, istorie Stemă Floră Mitologie românească Avarii Fundaţia DELTA VERDE Romanitate Mihai Bravu, jud. Tulcea Borbely, Laszlo Podgorii dobrogene Contribuţie în bani Monumente ale naturii Moştenire Muzeul de Artă Topalu Presă dobrogeană Legionarism Turism balnear 1911-1921 în Piaţa Ovidiu; arhitect Victor Ştefănescu Gastronomie Ortodoxism Valea Neagră Cartier PALAS Moviliţa Sfinţi Poluare-mediu Cariere Exerciţii militare Materiale de construcţie Medici dobrogeni Titlul REMUS OPREANU Radioactivitate Învăţători dobrogeni Iordache, Marian Oi Agighiol Nalbant Proiect "Rural +" Demnitari locali Emblematică H.G. 1605/2005 - suplimentare buget Năvodari, Negru Vodă, Valu Traian, Limanu Apariţii editoriale Negreşti Almalău Program "Spectacole pentru copii" Tabele Biserica din Dobromiru din Deal H.G. 1221/2005 - suplimentare buget pt. calamităţi naturale Frontiera româno-bulgară Călători străini Fond piscicol Finanţare externă Lagăre de muncă Istoric comună Analiză calitativă Mănăstirea Uspenia Instituţii de ordine publică Legislaţie 2006 Imobile Sistematizare rurală Legislaţie 2005 Folclorişti dobrogeni Magrin, Anatole Direcţia Generală de Lichidarea Centrului Naţional de Românizare - Administraţia Generală Constanţa Letea, grind Jurilovca Scriitori dobrogeni H.G. 1512/2005 - calamităţi naturale Pictori GHEORGHIU, Adriana Ceramică monumentală H.G. 745/2006 - transfer de proprietate Tulcea Viaţă economică SALTÎK BABA, Sarî ŞTEFAN, Anghel Siliştea, comună Intelectuali Simbolistică Partide politice Ministerul Mediului Tehnologie alimentară Comunism Transfer Zootehnie Crăciun Neolitic Echipament medical și chirurgical pentru spitale H.G. 1535/2005 - suplimentare buget, jud. Constanţa Vama Veche Obiceiuri populare Centrale electrice Ziar CUGET LIBER Lungu, Liviu Geografie fizică Pedagogi dobrogeni Navigaţie-istorie Cetatea Noviodunum Ceamurlia Împroprietărire Preoţi Ciobanu, comună Uniunea Agrară Păcuiul lui Soare Arheologi Dunăreni, comună Program de dezvoltare ŞTEFĂNESCU, Petre (prof.) Puiu, Spiru Distincţii Istoric oraş Instituţii publice Mediul înconjurător Şcoală Fotografi dobrogeni Smârdan, jud. Tulcea Melcea, Ion Neptun Portul Isaccea Stare de sănătate Legislaţie 2010 Ordin 490/2004 Balade populare Cartiere Ministerul Fiananţelor Publice Închisori. Penitenciare L. 292/2003 Turci Lirică Războiul de Independenţă Primari dobrogeni Eforie Nord Măcin, munţi Muzeul aromân Tăbăcăriei, lac Clădiri de patrimoniu Studiu Tuzla D. 81/2019 Sturioni Dicţionar român-artă populară Periodice dobrogene Ordin 1089/2005 Provincie istorică Tabără de pictură Cartier ANADOLCHIOI Proiect educaţional Staţiune balneară Negureni Cetăţean de onoare Accidente auto Statistică Roizen, Elena Fonduri europene Conflicte armate Fundaţia Culturală "Muşeata Armână" Nuntă (obiceiuri) Alunecări de teren Murfatlar Boboteaza Construcţii H.G. 1177/2005 - fonduri inundaţii pt. Tuzla Musulmani Industrie minieră Staţiuni turistice Vulturu, jud. Constanţa Cetatea Dinogetia Epoca romană Enciclopedie-geografie Arte vizuale Război Litoral Paşti. Obiceiuri de Paști Jurnale de călătorie Yacht Club Regal Fotoportret Portul Constanţa Tratament balnear Jupiter Ploi torenţiale Pace Institutul Naţional de Statistică Muzică corală Viroaga, sat Vintilă, George D. Operaţii bancare Preţ Carte bibliofilă românească Cartier GARA VECHE Cetatea Ulmetum Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună Clădiri publice Poliţie Programul VIVRE Decret 818/2004 - înfiinţare comuna Grădina Handicapaţi Instituţii de drept H.G. 983/2011 Sărbătoare tradiţională Români diaspora Naţionalizare Rezervaţia de dune marine Agigea Geamia din Fântâna Mare (Baş Punar) Muzeul Topalu Economie financiară Filme documentare Cetatea Halmyris Văcăroiu, Nicolae Păsări de curte Cetatea Histria Utilaje agricole H.G. 1635/2005 - suplimentare buget loc. Negru Vodă Monumente arheologice Decrete Aliman Tineri Specific dobrogean Tudoran, Constantin Gh. Elveţieni Enescu, Dumitru Marius Teatru de balet Imagologie Grafic Carieră de calcar Seimeni Obligaţiuni Revendicări Şcoli H.G. 1139/2006 - domeniu public şi domeniu privat al stului Imigrație Așezări urbane (geografia și studiul lor) Delta Dunării Finanţare europeană Economie agrară Epoca otomană Fisuri. grote. peșteri. caverne Parc Manual înv.sup.-istorie Resurse umane Pantelimon, comună Dezvoltare rurală H.G. 1389/2006 - transfer de proprietate M.Ap.N, zona Mangalia Amenajări teritoriale Canalizare Portul Tomis Caramurat, loc. Informaţii Energie electrică Teatru Nicolăescu, Eugen Poiana Comisia Europeană a Dunării (C.E.D.) Statui Ocupaţii tradiționale Geofizică Etnografi dobrogeni Meşteşuguri Zile festive Istoric Infrastructură Hotel PRESIDENT Mocani Interpreţi dobrogeni Biserica "Naşterea Maicii Domnului" Galeşu Centru pilot Fotino, Elena-Margareta Protecţia copilului Partidul Democrat Instituţii de învăţământ Ordin 2182/2005 - monumente istorice dobrogene Istorici dobrogeni Cristea, Traian Cluburi sportive Şantier naval Patrimoniu GEORGESCU, Roxana Frontiere de stat Asociaţii culturale Haidar Cinegetică Evrei Schemă Cultura Hamangia Hazarde naturale Vizite străini Români Conflicte politice Quesnoy, F. Domeniu privat al statului SAFETY FIRST - exerciţiu militar româno-american Centrul Sportiv de Box ALUTUS LITORAL Mangalia PÂNDICHI, Cornelia Dulgheru Zonă protejată Poligon militar Grădina, jud Constanţa Centrul de permanenţă Cumpăna Clădiri Lipoveni Substanţe radioactive Monumente istorice Partidul Liberal Georgist Tradiţii populare Lucrări cu dedicație autografă Relații internaționale Oltina, lac Cronologie istorică Credinţe populare Colecţionari de artă dobrogeni Exploatare minieră Cerna, comună Lăcaşuri de cult dobrogene Navigaţia Fluvială Română (NFR) Cenaclul literar-muzical "Mircea Eliade" Epizootie Proiect de dezvoltare Biserica "Sfinţiilor Împăraţi Constantin şi Elena" Indepdendenţa Pictori români Slujbă religioasă Deşeuri radioactive Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Turism estival Geografie umană Marină militară Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (ONCE) Carvăn H.G. 867/2005 - staţiuni turistice dobrogene Regi Ev Mediu Obiective turistice Construcţii civile Horia, jud. Tulcea Locuinţe Cazaci Sanatoriul Balnear Mangalia Lucrări hidrotehnice JOINT TASK FORCE/EAST 2008 ROTATION - aplicaţie militară româno-americană Ansamblul rupestru de la Basarabi Abrud, sat Educaţie civică JTF-EAST ROTATION - ansamblu de exerciţii militare Pictori dobrogeni Epigrafie Sate Slava Rusă Prefecţi dobrogeni Urluia Francofonie Portul Tulcea Arheologi dobrogeni Istorie medievală Cercul Cultural al comunei Corbu de Sus Conflicte internaţionale Instituţii de cultură Proprietari Asociaţii profesionale Monumente Documente COTOVU, familia Force Environmental Systems Inc. BĂJENARU, Constantin Patrimoniu cultural Puric, Marius Pescuit Populaţie Rusali, Hristu Basme Cultură GRIGORESCU, Horia Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Fundaţii Lucrări de construcţii Iconografie Greci, jud. Tulcea Clasament Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţie Jocuri populare Silvicultură Uraniu Exerciţiu militar Electrificare Callao Industrie piscicolă Ape teritoriale Hartă-schiţă Tradiţii româneşti Ciucurova Mila 23 Meteorologie Cetăţi antice Titluri onorifice Rezervaţia Allah-Bair Chirnogeni Refugiaţi Judeţ Ianugurare GÂSCAN, Cristea Port popular Hartă Nereguli Licee Brăiloiu, Constantin Antologie-lit.populară Case ţărăneşti Mocani ardeleni Nuntaşi, sat Transport de persoane Mediu rural Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN şi ELENA Hârşova Revista COMUNA MEA, CUMPĂNA Numire în funcţie Panificaţie Pelerinaj Crimă organizată Cereale H.G. 1606/2005 - suplimentare fonduri pentru subvenţionare energie termică Mangalia Fortificaţii romane Galeşu Actori Ordin 1019/2005 Comună Retrospectivă Serviciu de salvare Inovaţii Vinificaţie Sigilografie Cooperative agricole de producţie Vizite Comunităţi etnice Centru asistenţă socială Kemdig, Werner Mass media Ionescu, Nae Economie Cetatea Albeşti Descântece H.G. 26/2006 - heraldică Babadag şi Sulina Vladu, Victor Jazz Depozitare Forţă de muncă Arinc, Bulent Cherhana Arhitectură rurală H. 185/2005 - centre de reabilitare Construcţii transporturi Casa Autonomă a Pădurilor Statului Străzi Poezie Peştera Sfântului Andrei Adîncata Administraţie publică Alimentări cu apă Fermă zootehnică Centru cultural Asociaţia Filateliştilor TOMIS Lazu Cartier M.I. DOBROGEANU Mangalia Plan-hartă Crime de război Ruşi lipoveni Legislaţie 2007 Unire 1878 Satu Nou, com. Oltina, jud. Constanţa Elite Art Club UNESCO H.G. 1413/2005 - suplimentare buget, jud. Constanţa Spionaj Dezinformare Jandarmerie Maniu, Adrian Teologi dobrogeni Sculptură Cetatea CARSIUM Foc Energie termică Comisia Dunării Cooperaţie Reviste dobrogene Retorică Premieră Arhitectură urbană Muzicieni Club ROTARY INTERNATIONAL Episcopia Dunărei de Jos Poluare Cheia Comisii VÂLCU, Nicolae Enisala, cetate Venus Schituri Biruinţa Isaccea Cabinete medicale Proprietate funciară Dobromir, comună Limanu Centru social Albeşti, comună Arhive Cartier Tomis III Învăţători Capul Midia Finanţare Cadre didactice Atestare de funcţionare Centre de asistenţă socială Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Ghindăreşti Bilanţ anual Cetatea Capidava Muzicologie Metale preţioase Centenar Numismatică Domeniu public Nufăru Fotografie, artă fotografică Ciocîrlia, comună Cadastru Kontoguris, pirat grec H.G. 532/2005 - comunicaţii rutiere Învăţământ liceal Exponate de muzeu Raport Sărbători creştine Aromâni Istorie universală Consiliu judeţean Centre de dezvoltare Funcţie-numire Municipiu Bază militară Ortachioi Artă Ropală, Cătălin Biserica SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL Medgidia Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Constanţa Publicaţii în străinătate Distracţie Tineret Poluare fonică Geografie economică Arafat, Raed Literatură franceză Greci Relaţii externe Năvodari Donaţie aparatură medicală Şcoala Grădina Tradiţii Indepedenţa, comună Corespondenţă Tratate internaţionale Monument comemorativ Etnologi dobrogeni Garda Financiară Centrală Plajă Activități culturale VALAORI, Mihail Adamclisi Instituţii locale Premii Deleni, comună Cartier TĂBĂCĂRIE Legende dobrogene Heraldică Celic-Dere, mănăstire Referendum Viaţă culturală Mină de cupru Cretzianu, Alexandru Bulgari Ghenţa, Ştefan Biblioteci comunale POPESCU, Gheorghe, primar com. Fântânele Relaţii publice Imigranţi Proiect Obiceiuri de nuntă AGENŢIA Naţională de Consultanţă Agricolă (ANCA) Divizia 9 Infanterie H.G. 349/2005 - depozitare deşeuri Meglenoromâni Monumentul comemorativ al soldaţilor francezi din Cimitirul Central Constanţa Căminul Cultural MIHAI EMINESCU Poarta Albă Resurse naturale Gara C.F.R. Constanţa Biserica romano-catolică Vânătoare Decret 345/2005 - administraţie locală Descoperiri arheologice Manifestări sportive Ivrinezu Mic Podgoria Aliman Moinescu, Dumitru Pictură Arhivistică Ziua Apelor Române Viticultori dobrogeni Bază sportivă Căi ferate. Construcția de linii Văcăreni Biblioteci publice Recensământ Folclor literar Ordin 225/2006 - zone viticole dobrogene Ofiţeri Pădurea Comorova Date statistice Silicaţi Luncaviţa Acquis comunitar Consiliu local municipal Cuza Vodă, localitate dobrogeană Teren agricol Transhumanţă Istorie Biserica Ortodoxă Română Floarea-soarelui Catolicism Imperiul Otoman Comunităţi religioase Târguşor, comună Piatra (sat, com. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa) Carantină Colinde Centrul Medical de Permanenţă Cogealac Tulcea, judeţ Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavriil Săvulescu, Traian Sală de spectacole Gânditorul de la Hamangia Murighiol Cartier CHILIA Cartier PENINSULĂ Tradiţii musulmane Funcţionari publici Agricultură Cămine culturale Deşeuri Ansamblul "Biblioritm" Necropole Istorie modernă Ortodoxie Demografie istorică Sărbători oficiale Inscripţii antice Amzacea Comisiunea Mixtă Româno-Bulgară pentru schimb de populaţie Măgura, sat, jud. Constanţa Unităţi de învăţământ Ilegalităţi Hotărârea 273/2005 - repartizare fonduri cf. H.G. 1407/2005 Bunuri imobile Securitate (poliţie politică) Inspectoratul de Stat pentru Construcţii IORGUŞ, Zanfir Arhitectură PANAIT, Gheorghe Industrie prelucrătoare Medicină de familie Flutur, Gheorghe Lucrări hidrologice Consilieri locali Construcţii publice Colecţii de artă Pictură marină Întreprinderi private Interpreţi români PHARE Primăria Costineşti Peşti Învăţământ gimnazial Mănăstirea SF. APOSTOL ANDREI Ecosistem Festivaluri de folclor Turism Centru medical Situaţie politică Cinematograf TINERETULUI Tulcea Vestigii arheologice Reorganizare Dicţionar-personalităţi româneşti Biserica din Nisipari Timp liber Contrabandă Corneanu, Ion Organizaţii non-guvernamentale (ONG) Monumentul Eroilor Vadu Oii Colelia H.G. 1684/2005 - suplimentare buget, localităţi din jud. Tulcea Troesmis Consiliu local Regine Protoereu Consilieri municipali Comisia Naţională de Arheologie Turism rural H.G. 1139/2006 - domeniu public şi domeniu privat al statului Armata Roşie - URSS Metale rare Eneolitic Virusologie H.G. 1028/2005 - transfer de proprietate M. Kogălniceanu Cetate antică Accidente I.C.Brătianu, jud. Tulcea Revista GÂNDURI DE LA MARE Cochirleni Mănăstirea Celic-Dere Gripă Investiţii Expoziţii Interpreţi OŞLOBEANU, Doru Vizite oficiale Legislaţie 2002 CULEŢU, Dănuţ Mahmudia Cultură dobrogeană Cinematograf Ziare străine Dumbrăveni, comună Împrumut financiar Patrimoniu naţional Întreprinderi mici şi mijlocii Ministerul Sănătăţii Biserica ortodoxă răsăriteană Protecţia solului Centru de informare Poduri Epoca fierului Puric, Ion Lectură România (Republica Socialistă Romînia) Castelu, comună Cazinoul Constanţa Ansambluri artistice Clădiri civile Conacu Banca Comercială Română Clădire inaugurare Petricu, Traian Administraţie locală Stare de urgență Ziar UNIVERSUL Halil, Filiz Potenţial turistic Akmolla, Güner Sănătate și igienă publică Regina Maria, sat Lucrări edilitare Cocargea "Force Environmental System Inc." - companie de servicii americană Standarde internaţionale Viaţă social-economică Centre de reabilitare Cetăţeni străini Exil Cogealac, comună Armeni Oenologie Album turistic Măcin, oraş Oituz Alard, Camille Literatură dobrogeană Reţete culinare Moschei Semnal editorial Proiect "Security Marketing" Ovine Vizită străini Transport fluvial România Ciment Sfântu Gheorghe, jud. Tulcea Topolog Centrul social-educativ-sportiv "Sf. Nicolae" Techirghiol Tribunale Enciclopedie rom.-geografie Înfiinţare Muzică rock Sediu Judecătorie Tătari dobrogeni Popina, grind Taxonomie Distincţie Sociologia vieții cotidiene Gura Dobrogei Operaţiuni militare Civilizaţie Meşteşugari Tătaru Ingineri dobrogeni Viaţă economico-socială Statistică demografică Pagube materiale 1897 Gospodărire locală Război mondial II Cetatea Aegyssus VALAORI, Diamandi Gaze naturale (combustibili) Partidul Naţional Ţărănesc Bătrâni Etnologie Yachting Închisori politice Împărţire administrativă Demiteri Strategie comercială Avocați Impresii de călătorie Teodosie, arhiepiscop al Tomisului Cinematograf GRĂDINA de VARĂ Tulcea Religie islamică Brâncuşi, Constantin Slavi Legislație 2018 Folclor muzical Tănăilă, Cristian Arheologie Literatură științifico-fantastică Vicina Ghid turistic H. G. 98/2015 Transport în comun Zona Metropolitană TOMIS-CONSTANŢA Crişan Anotimpuri Calapod, Tudorel Cerchezu, comună Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Pedologie Energie eoliană Manifestări culturale Calamităţi naturale Asistenţă socială Aplicaţii militare Legi Administraţie Regia Autonomă a Transportului în Comun Constanţa Periodice româneşti Crimă Toponimie Faliment H.G. 904/2002 - domeniu public şi domeniu privat al statului Fenoghen, Alexandra Episcopat Învăţământ Plasă, unitate administrativă Ape subterane Muzeul de Artă Constanţa Cimitir Sociologie Mănăstirea SAON(jud. TULCEA) Silistra Expoziţie-arte plastice Ziaristică Localităţi de frontieră Mircea, Mariana LINTAROV, Ilie Pecineaga, comună Italieni Achiziţii Dezvoltare Cusături populare Ibida Obiceiuri religioase Arhitecţi Abuzuri VASILIEV, Marian Uniunea Scriitorilor din România- filiala DOBROGEA Restituire-proprietăţi Cişmea Cooperare transfrontalieră Relaţii româno-polone Roşioru, Aura-Ana Horia Piscicultură Blondeau, Eugène Neamţu, Mihalache Sate dispărute Ostrov Epoca modernă Centru de permanenţă Băneasa Biserica SFÂNTUL ATANASIE Niculiţel Viaţă socială Trenuri Tătari H.G. 1534/2005 - fond de rezervă bugetară Brătianu, Viorel Mediu natural Ciocârlia Cartofilie Critici de artă dobrogeni H.G. 1106/2007 - transfer de proprietate MOVILĂ, Ioan I. Porturi Tulcea Legende populare Ovidius Naso, Publius Maliuc Pardina, judeţul Tulcea Jurnalişti dobrogeni Bazilică Protecţie socială Saraiu, comună Rasova, comună Independenţa, comună Fraude Spital-administrare Vrabie, Valentin Galaction, Gala Jijila, jud. Tulcea Evenimente Staţie de epurare Grigorescu, Lucian Realizări edilitare Tehnologii informatice Constituire Industrie textilă Cadre didactice universitare dobrogene L. 84/2004 - înfiinţare comune Industrie extractivă Peceneaga, judeţul Tulcea Cartier TRUST Cernavodă Plopeni, jud. Constanţa Culte religioase Veterani de război Alimentare cu apă Logistică și serviciile armatei în campanie, în general Topraisar, comună Dan, Anica Graniţă Artă monumentală Teatru de vară ROŞIORU, Alexandru Covid-19 Bumbac, Anton Bilanţ Epave Bunuri imobiliare Eroi Ostrov, jud. Constanţa Ministerul Agriculturii şi Domeniilor Genealogie Cadre militare dobrogene Ninulescu, Ion Şcoala nr. 2 "Vintilă Brătianu" Techirghiol Restructurare Lăcaşuri de cult Sfinţire Centrul pentru bătrânii cu dizabilităţi Poarta Albă Proiecte Legea 438/2004 Cetăţi dobrogene Produse lactate Legislaţie 2012 Beştepe Transport rutier Geamia ABDUL MEGID Medgidia Faleză Elevi, transport Muzică pop Valea Teilor Rasova Geografie culturală Probleme sociale Antologie-lit.română Saraiu Valea Nucarilor Victime Fotografii artistice Transport naval Modernizare Curcani Epidemii Politică Fenoghen, Sevastian Restaurante Sinistraţi Minorităţi naționale și etnice Grindu, jud. Tulcea Zamani, Gheorghe BUJDUVEANU, Tănase Instituţii de sănătate publică Tabără de creaţie L. 37/2019 C.A.P.S. Tipografii dobrogene Armată Croitorie Decret 731/2003 - administraţie locală Subl. Mandai, sat Volum Ucraineni Sassu, Vasile P. Epoca antică Geamii Cooperare militară Ceamurlia de Jos Critici literari dobrogeni Colaborare militară Serviciul Poliţiei Rutiere Constanţa Zilele Medgidiei Organizaţii politice Peştera, comună Agroturism Cariera de calcar NICOLAE BĂLCESCU MIU, Petrică Deşeuri, colectare Techirghiol Eforie Poarta Albă Nume Ocupaţie germană Vasilescu-Karpen, Nicolae G.A.C. Curent electric Legislaţie 2003 H.G. 1407/2005 - suplimentare buget pt. calamităţi naturale Memorii politice Societatea MINERALIA Biodemografie Caravana DOBROGEI JUNE Cercetători Asociaţii Copii Berg, F.F. Coroana Feudalism Petroşani Spioni Obiceiuri de iarnă Adâncata, sat Mereni, sat Fundaţia FAPAR Elveţia Ghid Informatizare Scriitori Concursuri de interpretare Holeră Drenaje L. 103/2005 - administraţie locală Zăcăminte Cogealia Cotovu, Ion Mituri Punct de trecere frontieră Băneasa, jud. Constanţa Gospodărire comunală Constanţa, judeţ Represiune comunistă Horticultură Cavarna Artişti plastici Epoca medievală Organizare administrativă Cloşca, sat Bursa de Valori Bucureşti Calendare Poluare radioactivă Hârşova Cadrilater Mănăstirea CASIAN Aniversări Persoane defavorizate Valea Ţapului Cariera Sibioara Medici Palazul Mic Viticultură-istorie Festivaluri internaţionale Basarabi, localitate Gavrilă, Vasile Cartier FALEZĂ SUD Alexandru, Dorel Fotbal VALAORI, Iuliu CRIVINEANU, Nicolae Lb.română, dialecte Galerie de artă Gârliciu Alegeri locale 23 August, localitate Justiţie Teologi antici dobrogeni Ceatalchioi Comunitatea germană Plaja SULINA Denumire localitate Fond funciar Oancea, Luca Industrie alimentară MACRI, Pericle Eforie, oraş Agrement nautic Fântâna Mare Mirea, Dan Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) Localităţi Piaţă imobiliară Iarnă Personalităţi publice Tropaeum Traiani Seimenii Mici Ansambluri folclorice Lăutari Schimb de populaţie Hamcearca Hotărâre locală Procesiune religioasă Serbări ale primăverii Regii autonome Aşezări umane Valea Dacilor Proiect de învăţământ Boli infecţioase și contagioase Colectivizare - România Transfer de proprietate Podul Regele CAROL I Cernavodă Mircea Vodă, judeţul Constanţa Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Asociaţia Cele Mai Frumoase Sate din România Regimentul 34 Infanterie "Constanţa" Geamie Zone economice Patrimoniu arheologic Clădiri degradate Construcţii hidrotehnice Pandemie Staţiune balneoclimaterică Urbanism Enciclopedie rom.-Europa Societăţi comerciale Tănăsescu, Floarea Târguri Durostor, judeţ Religie Pietreni Etimologie Crucea, comună Germani Epoca bronzului Papalitate. Sfântul Scaun. Papă Spital clinic Manifestare culturală Obiceiuri, datini privind viața particulară Box Proiecte U.E. Lansare carte Sarichioi Faruri Primar Turci dobrogeni Niculiţel Biserica din Mihail Kogăniceanu Dicţionar-artă populară Arhitectură populară Oltina, podiş Fond locativ Biserica din Ivrinezu Mic Statistică regională Tavitian, Harry Deţinuţi politici Literatură folclorică Cartier FALEZĂ NORD Ziar THE GUARDIAN Bibliografie dobrogeană Stupina Vinuri Drum public Sistematizare urbană Marea Neagră Program PHARE Partidul Naţional Liberal Spital Cimitire Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa Competiţii sportive Integrare socială Faună marină Periş, sat Tudoran, Vasile Istorie militară Evacuaţi din Cadrilater MĂTĂLESCU, Gheorghe Mănăstiri Văleni Reportaje Hărţi Proiect cultural Investiţii străine Legislaţie 2014 Festivaluri Program SAPARD Viroaga Turism cultural Omagiu Legumicultură DOROFTEI, Leonard Raion Rezervaţie naturală Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" Măcin Parohii ortodoxe Locuinţe, construcţie Topografie Organizaţii etnice Manuscrise Istorici Lumina, localitate Reformă agrară Trasee turistice L. 290/2018 H. 150/2005 - asistenţă socială Colaborare internaţională Corbu, comună
Vă rugăm să schimbaţi parola