Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Localităţi dobrogene

Subiect Tematic: Localităţi dobrogene
Lucrări: 1868 lucrari in 1851 publicatii in 9 limbi
Subiecte
Taxe locale Callao Bulgari Tineret Pedologie Boli transmisibile Pietreni Mircea, Mariana Fermă zootehnică Morminte Arhive Filme documentare ŞTEFAN, Anghel Instituţii de ordine publică Cetatea Dinogetia Expoziţie-fotografie Crucea Soldaţi Finanţare externă Cetatea ARRUBIUM Ordin 2182/2005 - monumente istorice dobrogene Personalități românești Denumire localitate Episcopi dobrogeni Economie Agrement nautic Sociologie rurală Faună marină Mila 23 1911-1921 în Piaţa Ovidiu; arhitect Victor Ştefănescu Comunitatea germană Ingineri dobrogeni Herghelie Vestigii arheologice Fotografii artistice Centrul social "Santa Maria delle Grazie" Mangalia Muzeul Hârşova Relaţii româno-polone Partidul Naţional Liberal Periodice dobrogene Folclor dobrogean Lăcaşuri de cult dobrogene Cercul Cultural al comunei Corbu de Sus Ortachioi Muzeografie Centru de permanenţă Băneasa Drumuri Direcţia Generală de Lichidarea Centrului Naţional de Românizare - Administraţia Generală Constanţa Avarii Artă monumentală H.G. 983/2011 Management-administraţie publică Cenaclul literar-muzical "Mircea Eliade" Uniunea Scriitorilor din România- filiala DOBROGEA Viaţă economică Banca Mondială Istoric oraş Depozitare Basarabi, localitate Icoane Ceatalchioi Sisteme de alimentare Dicţionar român-artă populară Oraşe Ostrov Toponimie Zăcăminte Gospodărire comunală Proiect de învăţământ Manifestări culturale Rezistenţă anticomunistă Cimitirul Marin de la Sulina Război mondial I Înfiinţare Economie agrară Consiliu local municipal Staţiuni turistice Jijila, jud. Tulcea Epidemii Cartier PALAS Edituri dobrogene Puiu, Spiru Parc 23 August Turism Ghid Bazargic Organizaţii etnice Personalităţi publice Polucci H.G. 1028/2005 - transfer de proprietate M. Kogălniceanu Mereni, sat Lucrări edilitare Mass media Date statistice Istorie contemporană Pomicultură Porturi fluviale Cartier CHILIA Mircea Vodă, judeţul Constanţa Operaţiuni militare VASILIEV, Marian Pandemie Bătrâni Mediu rural H.G. nr. 619/2014 Arhivistică Geografie culturală Exponate de muzeu Dicţionar-artă populară Cetate antică Constituire Gradiniţă Cogealac, comună Revoluţia decembrie 1989 Carvăn PÂNDICHI, Cornelia Epoca bronzului Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Biserica din Ivrinezu Mic Evrei JTF-EAST ROTATION - ansamblu de exerciţii militare Istoric Cartier GARA VECHE Studenţi Staţiune balneară Gaze naturale, distribuţie 2 Mai, localitate Legislaţie 2012 Partide politice Vinuri Festivaluri internaţionale Localităţi Probleme edilitare Luminiţa (jud. Tulcea) Croitorie Infrastructură Ansamblul "Biblioritm" Uraniu Clasament Închisori politice Baia, jud. Tulcea Serbări populare Partidul Liberal Georgist Istorie antică Roşioru, Aura-Ana Arheologi dobrogeni Folclorişti dobrogeni VALAORI, Mihail Apă Topografie Fond locativ Scriitori români Vadu Oii Integrare socială Floră Recensământ Meşteşuguri Deşeuri, colectare Administraţie publică Sate Societăţi culturale Stare de sănătate Funcţionari publici Unire 1878 Vasilescu-Karpen, Nicolae Cooperaţie Revista ARHITECTURA TRADIŢIONALĂ ÎN DOBROGEA Premii literare Fraude Naţionalizare ŞTEFĂNESCU, Petre (prof.) Proprietari Turci dobrogeni Arhitectură populară Decret 731/2003 - administraţie locală Caramurat, loc. Împroprietărire Imperiul Bizantin Tabără de creaţie Horia, jud. Constanţa 23 August, localitate Beidaud Proiect Geografie economică Cartier CARTIERUL VETERANILOR Babadag Energie eoliană Legende populare Cetatea Aegyssus SAFETY FIRST - exerciţiu militar româno-american Exploatări miniere Arhitectură rurală Regina Maria, sat Transhumanţă PHARE H.G. 1635/2005 - suplimentare buget loc. Negru Vodă Preistorie. Urme ale culturilor preistorice. Artefacte, antichități Serviciul Poliţiei Rutiere Constanţa Anadolchioi Miniştri Istorie-manual înv.sup. Monumentul Eroilor Văcăreni Pictori dobrogeni Grâu Turism rural Muzicieni dobrogeni Galerie de artă Fotografie, artă fotografică Evenimente Cartier PENINSULĂ Oenologie Turism balnear Ostrov, jud. Tulcea Calendare Ivanov, Chirică Roizen, Elena Primăria Saraiu Primării Zile festive Primari Meşteşugari Vicina Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) Lectură Turism cultural Cobadin, comună Turci Gara C.F.R. Constanţa Mănăstirea SF. APOSTOL ANDREI Gura Dobrogei Vizită străini Ibida Silvicultură IORGUŞ, Zanfir Sarichioi H.G. 538/2007 - drumuri judeţene Tulcea Transfer Frontul Românesc Silicaţi 1897 Zootehnie Zebil, comună Cimitirtul Eroilor de la Mircea Vodă Materii prime Monografii Geamie Fundaţii (construcţii) Ministerul Administraţiei şi Internelor Industrie prelucrătoare Mitologie românească Corina Chilia Veche VALAORI, Diamandi Fotoportret Sfântu Gheorghe, jud. Tulcea Fluvii Etnografi dobrogeni Fenoghen, Alexandra Piatra (sat, com. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa) Kemdig, Werner Ziare străine Lirică Lingvistică și limbi Handicapaţi Fundaţii Marea Neagră Lăutari Murighiol Beşleagă, Nicolae Tortomanu H.G. 26/2006 - heraldică Babadag şi Sulina Referendum Iordache, Marian Greci H.G. 349/2005 - depozitare deşeuri Artişti plastici Documente de arhivă MERTOIU, Grigore Partidul Naţional-Creştin Casa Autonomă a Pădurilor Statului Rezervaţia Cheile Dobrogei Mănăstirea Strunga Comisia Dunării Ministerul Fiananţelor Publice I.C.Brătianu, jud. Tulcea Folclor literar Măcin, munţi Dunăreanu, Ovidiu GHEORGHIU, Adriana Furtună Agroturism Alimentare cu apă Apariţii editoriale Relaţii externe Apă potabilă Buştiuc, Constantin Enescu, Dumitru Marius Epoca medievală Ministerul Apărării Naţionale Gripă Enciclopedie-geografie Cluburi sportive Cazaci Ordin 1089/2005 Consilieri municipali Sociologie Statistică demografică Hazarde naturale Represiune comunistă Regimentul 34 Infanterie "Constanţa" Mocani Comunităţi etnice Documente Staţie de epurare Instituţii locale Funcţie-numire H.G. 1221/2005 - suplimentare buget pt. calamităţi naturale Legumicultură Independenţa Nicolăescu, Eugen Revista COMUNA MEA, CUMPĂNA Rusali, Hristu Domeniu privat al statului Ministerul Culturii şi Cultelor Porturi Vinificaţie Hotărâre locală Akmolla, Güner Numire-funcţie Tudoran, Vasile Transport rutier Renovare Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Servicii publice Preoţi militari Razim(Razelm), complex lagunar Primari dobrogeni Cetatea CARSIUM Siliştea, comună Achiziţii Minereuri metalifere Balade populare Agighiol H.G. 1106/2007 - transfer de proprietate H.G. 532/2005 - comunicaţii rutiere Infracţiuni Victime Legislaţie 2015 GÂSCAN, Cristea Epoca fierului Legislație 2019 Mănăstirea "Sfânta Cruce - Izvorul Tămăduirii" Băltăgeşti Cetatea Capidava Premii Pădurea Comorova Protecţia mediului înconjurător Centru medical Licee Contribuţie în bani Serviciu de salvare Presă dobrogeană Cimitire Jocuri populare Publicişti dobrogeni Cronologie istorică Apă menajeră Medgidia-Carasu Vizite Chirnogeni Moviliţa Centrale electrice Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Jazz Port popular H.G. 1512/2005 - calamităţi naturale Îngrăşăminte chimice și naturale Igienă urbană Exploatare minieră Valea Teilor Arhiepiscopi dobrogeni Inundaţii Proiect "Security Marketing" Concursuri şcolare Proiect MEMORIE şi IDENTITATE - monografii locale dobrogene Iordăchescu, Radu Hartă-schiţă Peştera Sfântului Andrei Asociaţii Schituri Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţie Gastronomie Popina, grind Stuf Tănăsescu, Floarea Învăţământ preuniversitar Decret 818/2004 - înfiinţare comuna Grădina Ocupaţii Brătianu, Viorel Cusături populare Seimeni Oltina, lac Comisiunea Mixtă Româno-Bulgară pentru schimb de populaţie Case Ovine Canalul Dunăre-Marea Neagră Statistică Rezervaţia Allah-Bair Cica Comăniţă, Maria Preparate peşte Biblioteci comunale Restaurante Fonduri europene Fotbal Alunecări de teren Biserici ortodoxe Cariere Rasova Legislaţie 2005 Educaţie civică Tulcea, judeţ Credinţe populare Scriitori ruşi Imigranţi Români diaspora Zona Metropolitană TOMIS-CONSTANŢA Ziaristică Drenaje Biserici dobrogene Dumitru, Viorel Asociaţii profesionale Presă Mihail Kogălniceanu, comună (jud. Constanţa) Competiţii sportive L. 290/2018 Legislaţie 2002 Cartiere Periş, sat Cazinoul Constanţa Dunărea Vintilă, George D. Legislaţie 2010 POPESCU, Gheorghe, primar com. Fântânele Legea 438/2004 Critici literari dobrogeni Gâju, Mariana Monumente istorice dobrogene Viticultură-istorie Crişan Bază militară Centru pilot Artiști plastici dobrogeni H.G. 1276/2005 - repartizare fond de intervenţie bugetară pt. calamităţi naturale Energie termică H.G. 1139/2006 - domeniu public şi domeniu privat al stului Veterani de război Maliuc Pluguşorul Sănătate și igienă publică Musulmani Aliman, localitate Festivaluri de film Persoane cu handicap Cariera Sibioara Investiţii Justiţie Agenţia Naţională Antidrog Francezi Imagologie Trasee turistice Şcoala Armeană din Constanţa Evenimente culturale Vladu, Victor Sărbători tradiţionale Echipament medical și chirurgical pentru spitale Denumire-localitate Deşeuri radioactive Sassu, Vasile P. Căi ferate. Construcția de linii Ghenţa, Ştefan Punct de trecere frontieră Flămânda Enciclopedie rom.-geografie Crimă Amintiri literare Concursuri de interpretare Schimb de populaţie Cartier Tomis III Învăţământ primar Artă Deleni, comună Medici Cogealia Plajă Ansamblul "Româncuţa" Cumpăna Istorie universală Instituţii de drept Magrin, Anatole Donaţie Decret 120/2004 - înfiinţare comună Bilanţ Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (ONCE) Accidente Garda Financiară Centrală BIZART GRUP Ploieşti Başpunar C.A.P.S. Cloşca, sat Rasova, comună Alimentări cu apă Fundaţia culturală Regală "Regele Mihai I" MACRI, Pericle Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Constanţa Monumente ale naturii Taxonomie Schemă Obiceiuri de nuntă Proză Festivitate Canalizare Forţă de muncă Românica Hârşova Prefecţi dobrogeni Portul Constanţa Manuscrise H.G. 745/2006 - transfer de proprietate Tulcea Teatru de vară Onomastică Bunuri imobiliare Apicultură Lăcaşuri de cult Silistra H.G. 1534/2005 - fond de rezervă bugetară Poiana Poluare chimică Calamităţi naturale Faruri Medicină de familie Atestare de funcţionare Regi Energie electrică Comisia Europeană a Dunării (C.E.D.) Pictori români Agigea, localitate Tribunale MĂTĂLESCU, Gheorghe H.G. 1606/2005 - suplimentare fonduri pentru subvenţionare energie termică Mangalia Eroziune Cercetători Instituţii de sănătate publică Ministerul Agriculturii şi Domeniilor Cercetări etnologice Constanţa, judeţ Centrul pentru bătrânii cu dizabilităţi Poarta Albă Vernisaj Cercetaşi Publicistică Podgoria Aliman Poliţie Logistică și serviciile armatei în campanie, în general Cartier FALEZĂ SUD Panificaţie Resurse naturale Monumente comemorative Jurnalişti dobrogeni Statistică regională Proiecte de dezvoltare Peştera, comună Cetăţean de onoare Frontiera româno-bulgară Donaţie de carte Ghindăreşti Industrie alimentară Pelerinaj Relaţii militare internaţionale Insula Şerpilor Obligaţiuni Papalitate. Sfântul Scaun. Papă Gară maritimă Puric, Marius Judecătorie Banca Comercială Română Fântâna Mare Pedagogi dobrogeni Bumbac, Anton Bujgoi, Ion CULEŢU, Dănuţ Tomis Consilieri locali Agricultură, istorie Teatru de balet Construcţii transporturi Administraţie locală Tineri Fundaţia FAPAR Elveţia Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa Balneoclimatologie Podgorii dobrogene Cetatea TROESMIS Imobile naţionalizate Oancea, Luca Ortodoxie Iarnă Industrie Spital clinic Sărăcie Lucrări de construcţii Biblioteca Franceză din Mangalia Manual înv.sup.-istorie Sociologia vieții cotidiene Scriitori dobrogeni Cinematograf Cetăţeni străini SIMCOR Oradea Centre de dezvoltare Cadre didactice universitare dobrogene Programul VIVRE Steag Centrul social-educativ-sportiv "Sf. Nicolae" Techirghiol Conacu Reorganizare Topalu Hartă istorică Colonizare Castelu, comună Conferinţe Tehnologie alimentară Reabilitare Radioactivitate Cartier TRUST Cernavodă Dunăreni Revendicări imobile Metale preţioase Gura Portiţei Costume populare Legislație 2021 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Centre de reabilitare JOINT TASK FORCE/EAST 2008 ROTATION - aplicaţie militară româno-americană Somova Monumente arheologice Cerna, comună Ortodoxism Meglenoromâni Grafic Exerciţiu militar Abuzuri Semnal editorial Americani Slavi Retorică H. 230/2005 - suplimentare buget pt. calamităţi naturale Industrie piscicolă Porturi, istorie Partidul Democrat Tătari dobrogeni Ordin 490/2004 Oraşe înfrăţite Transfer de proprietate Şipote Corbu, comună Sediu L. 103/2005 - administraţie locală Conflicte politice Dobromir, comună Bibliotecari Asistenţă socială Prefecţi Valea Neagră Rosetti, C. A. Blondeau, Eugène Învăţământ, istorie Raport Badea, Marin Adâncata, sat Zamani, Gheorghe Biserica catolică din Colelia Canlia Geologie Biserica "Sfinţiilor Împăraţi Constantin şi Elena" Indepdendenţa Lazu Asociaţia Filateliştilor TOMIS Preoţi dobrogeni Geofizică Cretzianu, Alexandru Nava ROSTOCK Muzicieni Războiul de Independenţă Arhitectură Obiceiuri populare Neptun Biserica creştină Negru Vodă, podiş Constanţa, oraş Pescuit Biserica ortodoxă răsăriteană Mediu natural Asociaţia staţiunilor balneare maritime Balneoterapie H.G. 904/2002 - domeniu public şi domeniu privat al statului Sală de spectacole Portul Isaccea Floarea-soarelui Petroşani, jud. Constanţa Judeţ Cultură dobrogeană Proiect "Rural +" Construcţii hidrotehnice Jandarmerie Împrumut financiar Ev Mediu Enge-Mahale Eforie Nord Gârliciu Reformă agrară Descântece Slava Cercheză H. 150/2005 - asistenţă socială Ion Corvin Cadre didactice dobrogene Istoric comună Informatizare Literatură franceză Bilanţ anual Fundaţia Culturală "Muşeata Armână" Ionescu, Nae Turcoaia Poluare-mediu Ciocârlia Murfatlar Cişmea Şantier arheologic Pictură marină Lagăre de muncă Fizica atmosferei. Compoziția și structura atmosferei Primul Război Mondial Actori Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN şi ELENA Hârşova Legi Adîncata Staţiune balneoclimaterică Enciclopedie-transporturi Hotărârea 273/2005 - repartizare fonduri cf. H.G. 1407/2005 Eforie Cercetare științifică Emblematică Interpreţi MIU, Petrică Biserica din Mihail Kogăniceanu Păcuiul lui Soare Cartier PALAZU MARE Concursuri Sportivi dobrogeni Ziar DOBROGEA JUNĂ Speologie Cinematograf GRĂDINA de VARĂ Tulcea Elevi, transport Serbări ale iernii Tranzacţie comercială Agenţia Naţională pentru Sport Ciment Salubritate Biserici creştine Donaţie aparatură medicală Cadrilater Cuza Vodă, localitate dobrogeană Obeliscul din Costineşti Arhitectură urbană Închisori. Penitenciare Nereguli Eneolitic Viticultori dobrogeni Pictori Tulcea Vânătoare Fundaţia DELTA VERDE Consiliul Judeţean Constanţa Heraldică Străzi Demnitari locali Lungu, Liviu Năvodari Colinde Ocupaţii tradiționale Piscicultură Crimă organizată Ilegalităţi Păsări de curte Perioada antebelică Legislaţie 2007 Copii Mangalia Oltina, podiş Decret 194/2004 - oraşe declarate Viaţă politică Cernavodă Centru social Istoria românilor Pardina, judeţul Tulcea Plan-hartă Carte dobrogeană Note de călătorie Letea, grind Techirghiol Ecologie generală Construcţii publice Muzică populară Inaugurare Regine Biserica din Dobromiru din Deal Ceamurlia Cetatea Ulmetum Ovidius Naso, Publius Cadre militare dobrogene Imperiul Otoman Valu lui Traian Biserica Ortodoxă Română Consiliu local BUJDUVEANU, Tănase Patrimoniu Francofonie Demografie. Studiul populației AGENŢIA Naţională de Consultanţă Agricolă (ANCA) Populaţie Drum public Credinţa, sat Epoca antică Dan, Anica H.G. 609/2021 Monumentul Memorial de la Poarta Albă Centenar Reţete culinare Saraiu Căminul Cultural MIHAI EMINESCU Poarta Albă Spital-administrare Stare de urgență Lucrări hidrotehnice Satu Nou, com. Oltina, jud. Constanţa Regia Autonomă a Transportului în Comun Constanţa OŞLOBEANU, Doru ROŞIORU, Alexandru Sava, Jenica Arheologi Dunăreni, comună Acţiuni culturale Delta Dunării Patrimoniu arheologic Construcţii Specific dobrogean Cetatea SACIDAVA Directiva 2002/49/EC Boli infecţioase și contagioase Conflicte armate Industrie minieră Eforie, oraş Mihai Viteazu, jud. Constanţa Război mondial II Proprietate imobiliară Întreprinderi socialiste România Procesiune religioasă Imobile Retrocedare Inscripţii antice Ivrinezu Mic D. 81/2019 Gaze naturale (combustibili) Staţiune turistică Ninulescu, Ion Inovaţii Covid-19 Buget local Istorie militară Plasă, unitate administrativă Teren-proprietate Nuntă (obiceiuri) Moştenire Niculiţel FERTILCHIM Năvodari Pecineaga, comună Gânditorul de la Hamangia Arte vizuale Informaţii Exerciţii militare Portul Tulcea Graficieni dobrogeni Kontoguris, pirat grec Jupiter Pod rutier Asistenţă sanitară Fond piscicol Faliment Epave Geamia ABDUL MEGID Medgidia Capul Midia Mori Colecţii de artă Religie Legislație 2018 Ziare Brăiloiu, Constantin Dialectologie Legionarism Viaţă social-economică Minorităţi naționale și etnice Calapod, Tudorel Probleme sociale C.A.Rosetti, jud.Tulcea Simptomatologie Vama Veche Biografii Nalbant Meteorologie Cimitir Consolidare maluri Poezie Carcaliu Viaţă economico-socială Finanţare locală Melcea, Ion H.G. 1605/2005 - suplimentare buget Năvodari, Negru Vodă, Valu Traian, Limanu Etnografie Transport feroviar Dicţionar enciclopedic H.G. 1389/2006 - transfer de proprietate M.Ap.N, zona Mangalia Carantină Împărţire administrativă Coroana Centrală Nuclearo-Electrica Cernavodă Fond funciar Agricultură Cetăţi antice Teatru Cetatea Albeşti Reviste dobrogene Bătălii Galaction, Gala Sfinţire Turism estival Teologi dobrogeni Cavarna H.G. 1636/2005 - suplimentare buget localităţi dobrogene Seminar Restituire-proprietăţi "Force Environmental System Inc." - companie de servicii americană Luncaviţa Potenţial turistic Siminoc Dispensar Minerit Transport naval Cetatea Histria Curent electric Legislaţie europeană Aromân, dialect Conflicte internaţionale Fortificaţii romane Zonă geografică Muzeu de istorie Pagube materiale Topolog Clădire inaugurare Organizaţii non-guvernamentale (ONG) Săvulescu, Traian Mahmudia Sărbători religioase Armeni Independenţa, comună Antropologie Colectivizare - România Ceramică monumentală Privatizare Titluri onorifice Colaborare militară Politică externă Centre de asistenţă socială Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea Lipoveni Construcţii ilegale Programul "Cabinet stomatologic în fiecare comună" Asociaţia Naţională Cultul Eroilor Aliman Cartier FALEZĂ NORD Geomorfologie Boboteaza Kertesz, Laurenţiu Cult religios Politică Organizaţii politice Întreprinderi private Ansambluri folclorice Gavrilă, Vasile Ovidiu, oraş LINTAROV, Ilie Portiţa Cereale Clădiri degradate Faleză Mihai Bravu, jud. Tulcea Hotel PRESIDENT Box Carte bibliofilă românească Moruni Geografie umană Olimp Limbaj Fenoghen, Sevastian Vrabie, Valentin Institutul Naţional de Statistică Hotel PALACE Teodosie, arhiepiscop al Tomisului Navigaţie-istorie Localităţi de frontieră Maniu, Adrian Cinematograf TINERETULUI Tulcea Învăţământ liceal Biserica catolică Tavitian, Harry Aşezări umane Vizite străini Învăţători dobrogeni L. 83/2004 - oraşe declarate Construcţii gospodăreşti Ecosistem Manifestare culturală Zone economice Centrale eoliene Ordin 1019/2005 Deşeuri Dezinformare Hartă Cooperativizarea agriculturii Biserica catolică "Sfântul Anton" Mihail Kogălniceanu Spionaj Crăciun Grindu, jud. Tulcea Așezări urbane (geografia și studiul lor) Proiectare-construcţii Mănăstiri Cadastru Moinescu, Dumitru Văcăroiu, Nicolae Comisia Naţională de Arheologie Geamia din Fântâna Mare (Baş Punar) Saligny, jud.Constanţa Tehnologii informatice Batalionul 307 Infanterie Marină Bellu, Vasile Poduri Biserica "Naşterea Maicii Domnului" Galeşu Memorii Retrospectivă Proiect educaţional Germani Seimenii Mici Italieni Lucrări cu dedicație autografă Învăţământ Ostrov, jud. Constanţa Bazilică Viroaga, sat Aer Unire 1918 Cetatea Noviodunum MUŞAT, Dumitru Muzeul aromân Şcoala nr. 2 "Vintilă Brătianu" Techirghiol Materiale de construcţie Ministerul Sănătăţii Piaţă imobiliară Valea Dacilor Ianugurare Sărbătoare tradiţională Anotimpuri Volum Epigrafie Pescari Folclor muzical H.G. 1407/2005 - suplimentare buget pt. calamităţi naturale Frontiere de stat Relief Lagăre de deportare Peșteri Transport în comun Târguri Amenajări hidrotehnice Comisii Omagiu Neolitic Divizia 9 Infanterie Halil, Filiz Săcele, jud. Constanţa Poluare radioactivă Carieră de calcar Avocați Deţinuţi politici Valea Nucarilor Folclor românesc Rezervaţie naturală Cetatea Halmyris Feudalism Grădina, jud Constanţa Clădiri civile Dune marine Vulturu, jud. Tulcea H.G. 1684/2005 - suplimentare buget, localităţi din jud. Tulcea COTOVU, familia Finanţare Galeşu Etnologi dobrogeni Horticultură Spioni Facsimile Aniversări Colelia Organizare administrativă Arafat, Raed Dezvoltare localităţi Film Ordin ministerial Sturioni Elevi Relații internaționale Palazul Mic Ministerul Mediului Expoziţie-arte plastice Vîrtop Reportaje Biserica SFÂNTUL ATANASIE Niculiţel Borbely, Laszlo Genealogie Ziar CRAINICUL Litigiu Proiecte Demiteri Mirea, Dan Cartier COICIU Bibliografii Ziua Apelor Române Balcani Dezvoltare rurală Eroi Sanatoriul Balnear Mangalia Văleni Dulgheru Mamaia Catastrofe naturale Neamţu, Mihalache Literatură dobrogeană Dicţionar român enciclopedic Ape teritoriale H.G. 1535/2005 - suplimentare buget, jud. Constanţa Isaccea Portul Tomis Istorie medievală Economie financiară Religie musulmană Fenomene naturale H. G. 358/2014 Carasu Yacht Club Regal Termoficare Martiri creştini Tactică de luptă Corespondenţă Strămutaţi Lucrări ştiinţifice Măcin, oraş Parlamentari dobrogeni Satul de Vacanţă Constanţa Expoziţie-pictură Epoca romană Muzică rock Legislaţie 2004 Securitate (poliţie politică) Cetatea Axiopolis Scriitori Dumbrăveni, comună Puric, Ion Sport Cartier TĂBĂCĂRIE Comemorări Bonet Industrial Mănăstirea SFÂNTUL IOAN CASSIAN(jud. Constanţa) Locuinţe Învăţători Mihăileni, sat Provincie istorică Legislaţie 2003 Jurnale de călătorie Subl. Mandai, sat Cerchezu, comună Detenţie politică Sărbători oficiale Lb.română, dialecte Abrud, sat L. 37/2019 Horia Literatură științifico-fantastică Balneologie Hüseyn, Sebat Transport de persoane Teren agricol Sate dispărute Persoane defavorizate Hamcearca Corneanu, Ion Virusologie Obiceiuri religioase Album Investiţii străine Divertisment Mirceşti, jud. Constanţa Dezvoltare economică Monumente istorice Revista GÂNDURI DE LA MARE Tudoran, Constantin Gh. Horia, jud. Tulcea Staţiuni balneoclimaterice Economia energiei Clădiri publice Cetatea Ibida Sistematizare rurală Ciobanu Tradiţii populare Dansuri populare Fotino, Elena-Margareta Mănăstirea SAON(jud. TULCEA) Cherhana Proiect cultural Haidar Literatură română Litoralul românesc al Mării Negre Antologie-lit.română Instituţii de stat Ropală, Cătălin Coman, Virgil (istorie) Hotărârea 274/2005 - transfer de proprietate imobil Ansambluri artistice Comisariatul General al Gărzii Financiare Biruinţa Muzică corală Dig Corbu Operaţii bancare PURIC, Dan Analiză calitativă Podul Regele CAROL I Cernavodă Muzică uşoară Gospodării agricole colective Nisipari Numismatică Medgidia Festivaluri de folclor Brădăţan, Alexandru H. G. 209/2015 Construcţii civile Evidenţa populaţiei H.G. 1309/2004 H.G. 1177/2005 - fonduri inundaţii pt. Tuzla Antrax Poligon militar Timp liber Licoi, Dumitru Decret 195/2004 - înfiinţare comune Centru asistenţă socială Negreşti Program "Spectacole pentru copii" Legislaţie-administraţie locală Măgura, sat, jud. Constanţa Jurilovca Obiceiuri, datini privind viața particulară Ion Corvin, comună Geografie fizică Morărit Tradiţii musulmane Program PHARE Anchete sociologice Tratate internaţionale Tătari Căminul cultural REGINA MARIA Beilic Standarde internaţionale Relaţii publice Urbanism Izvoarele, jud. Tulcea Lumina, localitate Asociaţii culturale Forme de relief Stomatologie Critici de artă dobrogeni Instituţii de cultură Administraţie publică locală Berg, F.F. Litoral Rezervaţii naturale Băneasa, jud. Constanţa Monede Şantier naval Acquis comunitar Urluia Dorobanţu, jud. Constanţa Cartier ANADOLCHIOI Graniţă Peşti Inspectoratul de Stat pentru Construcţii Ofiţeri Romanitate Yachting "Nautic Club Balcic" Săpături arheologice DOROFTEI, Leonard Tănăilă, Cristian Geamii Târguşor, comună Transport fluvial Tabără de pictură Centrul Medical de Permanenţă Cogealac Greci, jud. Tulcea Mediu urban Situaţie politică Alexandru, Dorel Aromâni Şcoala Grădina Nuntaşi, sat GRIGORESCU, Horia Legislaţie 2011 Literatură folclorică Cochirleni Viaţă culturală Realizări edilitare Amzacea Alegeri locale Ruşi lipoveni Tariverde, sat Industrie extractivă Enciclopedie rom.-Europa Trenuri Literatură Colecţionari de artă dobrogeni Costineşti Ziar UNIVERSUL Dezvoltare Parohii ortodoxe Patrimoniu cultural Şcoli Transport Tăbăcăriei, lac Muzeul Topalu Ciocîrlia, comună Catolicism Alard, Camille Medgidia, oraş Poluare Ziar CUGET LIBER Tradiţii Dăeni Legislaţie 2014 Știința solului. Pedologie Poliţie rutieră Album turistic Flutur, Gheorghe Zonă protejată Cooperative agricole de producţie Sculptură Monumente funerare Medicină de urgenţă Biserica din Ghindăreşti Saligny, Anghel H. G. 98/2015 Case ţărăneşti Regi (căpetenii) dobrogeni Tratatul cu Bulgaria Creștinism. Religie creștină Unităţi militare Crucea, comună Etimologie Viticultură Biodemografie Naştere Serbări ale primăverii Viile Industrie uşoară Finanţare europeană Descoperiri arheologice Festivaluri Lumina, lac Metale rare Marină militară Asistenţă medicală Lipold, Adela Muzicologie Comana, jud. Constanţa Lansare carte Geografie regională Fântânele Letea Protoereu Civilizaţie Critică literară (literatură) Învăţământ preşcolar Lagăre de concentrare Simbolistică Români Cariera de calcar NICOLAE BĂLCESCU H.G. 2151/2004 - rezervaţii naturale Învăţământ gimnazial Monumente Sistematizare urbană Locuinţe, construcţie Petroşani Istorie modernă Centru cultural Ceamurlia de Jos Elveţieni Plaja SULINA Caravana DOBROGEI JUNE Pictură Sfinţi Vlahi Ocupaţie germană Brâncuşi, Constantin Raion Centrale nucleare H.G. 1139/2006 - domeniu public şi domeniu privat al statului Grigorescu, Lucian Ucraineni Tradiţii româneşti MOVILĂ, Ioan I. Obiceiuri de iarnă Movilă, Ivonne Cultura Hamangia H.G. 633/2021 Epoca otomană Domeniu public Faună Societăţi comerciale Peceneaga, judeţul Tulcea Manifestări sportive Administraţie Militari CRIVINEANU, Nicolae Titlul REMUS OPREANU Mănăstirea Celic-Dere Epoca modernă Preţ Publicaţii în străinătate Biserica din Celic-Dere Interpreţi dobrogeni Pantelimon, comună Enisala, cetate Uniunea Salvați România Teologi antici dobrogeni Muzică pop Ordin 225/2006 - zone viticole dobrogene Primar Strategie comercială Oituz Folclor Modernizare Parteneriat TARMAC Bucureşti Sinistraţi Stupina Ziar THE GUARDIAN Activități culturale Folclor muzical Programe de dezvoltare Grăniceru Seminar internaţional Geografie Necropole Muzeul de Artă Topalu Sezon estival Cartofilie Protecţia copilului Albeşti, comună Tuzla Decrete Numire în funcţie Cooperare transfrontalieră Program de dezvoltare Cămin cultural Cetate medievală Cabinete medicale Concursuri literare Curcani Negru-Vodă, oraş Force Environmental Systems Inc. Program SAPARD Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavriil Restructurare Grădiniţă Unităţi de învăţământ Produse lactate H.G. 611/2021 Biserica romano-catolică Moschei Pace Istorici H.G. 982/2011 Gospodărire locală Fond special Fotografi dobrogeni Lipniţa Tabele Clădiri Amintiri Proiect de dezvoltare Saraiu, comună G.A.C. Cămine culturale Smârdan, jud. Tulcea Resurse umane Centrul de permanenţă Cumpăna PINTILIE, Mircea Utilaje agricole Ingineri Personalităţi dobrogene Petricu, Traian Decret 345/2005 - administraţie locală H.G. 819/2021 Ploi torenţiale Blues Cotovu, Ion Exil SALTÎK BABA, Sarî Interpreţi români Muzeul de Artă Constanţa Rezervaţia de dune marine Agigea Instituţii publice Război Legislaţie 2006 Întreprinderi mici şi mijlocii Muzee Paşti. Obiceiuri de Paști Intelectuali Mocani ardeleni GEORGESCU, Roxana Ciobanu, comună Cocargea Bursa de Valori Bucureşti Adamclisi Localităţi înfrăţite Obiective turistice Dulceşti Biblioteci publice Obiceiuri de înmormântare Revendicări Epizootie Monumentul comemorativ al soldaţilor francezi din Cimitirul Central Constanţa Sfinţi dobrogeni Comună Comunism Substanţe radioactive Tipografii dobrogene Expoziţii Impresii de călătorie Venus Sculptori Slava Rusă Basme Romi STĂNESCU, George NEICU, Vasile Celic-Dere, mănăstire Construcţii agrement H.G. 155/2006 - transfer de proprietate funciară Cultură Amenajări teritoriale Dicţionar-personalităţi româneşti Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" Măcin BĂJENARU, Constantin Zilele Medgidiei Istorie Mândrescu, Antoneta Centrul Sportiv de Box ALUTUS LITORAL Mangalia Arhitecţi Şcoli primare Dumitraşcu, Dumitru Studiu Ciucurova Hărţi Nicolae, Gabriel-Octavian Ansamblul rupestru de la Basarabi Arte plastice Biblioteci săteşti Mănăstirea CASIAN Eforie Sud Istria Primăria Costineşti Religie islamică Memorii politice Troesmis Partidul Naţional Ţărănesc Şiriu Armata Roşie - URSS Proprietate funciară Regii autonome Organizare ecleziastică Sfântu Gheorghe, braţ al Dunării Vulturu, jud. Constanţa Sulina, oraș Electrificare Limanu Şcoli săteşti Noviodunum Crişan, jud. Tulcea Cercetări arheologice Contrabandă Turco-tătari TALMAŢCHI, Gabriel Tropaeum Traiani Bibliografie dobrogeană Beştepe Cadre didactice Localităţi dobrogene Regiune Muzeul de Artă "Dinu şi Sevasta Vintilă" Topalu Clădiri de patrimoniu Energie alternativă Statui Periodice româneşti Indepedenţa, comună Arheologie Tulcea, oraş Asociaţii sportive Mănăstirea Cocoş Note de călătorie Valea Ţapului FILIP, Aurelia Vizită oficială Sârbi Modificare Spital H. 1221/2005 - repartizare fond de intervenţie bugetară pt. calamităţi naturale Finanţe publice Analiză chimică Durostor, judeţ Niculescu, Dan Mihai Învăţământ istorie Monument comemorativ Vizite oficiale Uniunea Agrară Stemă Asociaţia Cele Mai Frumoase Sate din România Slujbă religioasă Viroaga Camena, sat L. 292/2003 H. 185/2005 - centre de reabilitare Episcopia Dunărei de Jos VÂLCU, Nicolae Proiect PHARE CBC "Creaţiile audio-vizuale în zona transfrontalieră Constanţa-Silistra - mijloc de integrare europeană Premieră Dervent Iconografie Cooperare militară Hotărâre judecătorească Istorici dobrogeni Comunităţi religioase Sabia Akinakes H.G. 867/2005 - staţiuni turistice dobrogene Cetăţi dobrogene Mituri Beilic Holeră Stejaru, jud. Tulcea Etnologie H.G. 1413/2005 - suplimentare buget, jud. Constanţa Medicină veterinară Poluare fonică Conflicte sociale Nurhan, Ali Medici dobrogeni Episcopat Aplicaţii militare Topraisar, comună Accidente auto Preoţi Centru de informare Biserica din Nisipari Refugiaţi Oltina, jud. Constanţa Călători străini Societatea MINERALIA Legende dobrogene Bază sportivă Balcic L. 84/2004 - înfiinţare comune Protecţie socială Conştiinţă naţională L. 37/2004 - înfiinţare comună Distincţii Viaţă socială Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrie textilă Salonul Românilor de Pretutindeni Culte religioase Mănăstirea Uspenia Lucrări hidrologice Colaborare internaţională Ghid turistic Eminescu, Mihai Arinc, Bulent Navigaţia Fluvială Română (NFR) Antologie-lit.populară VALAORI, Iuliu Critică de artă Almalău Tătaru SUBŢIRICĂ, Crăciun Armată Mină de cupru Sărbători creştine Ape subterane Cinegetică CULTUL EROILOR Constanţa Mediul înconjurător Şcoală Nume Sigilografie Imigrație Foc Negureni Interbelic Demografie istorică Protecţia solului Vamă Instituţii de învăţământ Elite Art Club UNESCO Bunuri imobile Quesnoy, F. Proiecte U.E. Cheia Băltăgeşti, sat Mişcarea legionară Poarta Albă Biserica SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL Medgidia Evacuaţi din Cadrilater Climatologie Crime de război Distracţie Oi Cartier M.I. DOBROGEANU Mangalia Plopeni, jud. Constanţa Portul Chilia Patrimoniu naţional Sărbători Cristea, Traian Club ROTARY INTERNATIONAL Nufăru Spaţii verzi PANAIT, Gheorghe Municipiu
Vă rugăm să schimbaţi parola