Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Arheologie

Subiect Tematic: Arheologie
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Indice CZU: 902
Lucrări: 1917 lucrari in 1916 publicatii in 15 limbi
Analiza prin activare neutronică a unor piese antice de: Belc, Marius; Irimia, Mihai (1942-2011) (Text tipărit)
Actes du VII-e Congres... Constanţa, 9-15 septembre 1977 de: PIPPIDI, Dionisie M. (30 decembrie 1905 - 19 iulie 1993); Congrès International D'Epigraphie Grecque Et Latine. 7. Constanţa. 1977^ (Text tipărit)
Antichităţi ale judeţului Mureş de: Lazăr, Valeriu (Text tipărit)
Anadolu kültür tarihi de: Akurgal, Ekrem (Text tipărit)
Anglo-Saxon Paganism de: Wilson, David (Text tipărit)
Adamclisi : album] <$! 1973> de: Florescu, Radu (Text tipărit)
100 de monumente şi locuri istorice ale patriei <$! 1972> de: Cordoneanu, Maria; Nedel, Victoria (Text tipărit)
Adamclisi : Album de: Miclea, Ion (Text tipărit)
Adevărata obârşie a poporului român de: Popovici-Ursu, Valeriu D. (Text tipărit)
Subiecte
Muzeu de artă Cetatea Dinogetia Episcopi dobrogeni 1911-1921 în Piaţa Ovidiu; arhitect Victor Ştefănescu Muzeul Regional de Arheologie Dobrogea Ingineri dobrogeni Caracalla, împărat Lb.clasice Muzeografie Religii precreştine Zăcăminte Turism Teze de doctorat Vestigii romane Hidrologie Zeest, I. B. Arhivistică Geografie culturală Cetate antică Dunărea de Jos S.R.S.C. Manifestare internaţională Istoric Cartier GARA VECHE Biserica NAŞTEREA MAICII DOMNULUI Constanţa Academia Română Baia, jud. Tulcea Istorie antică Documente inedite Ţărm Folclorişti dobrogeni Apă Program european Biserica BUNA VESTIRE Tulcea Pictori dobrogeni Glycon Meşteşugari Religii indo-europene Turci Referinţe-carte Expediţie arheologică Manifestare naţională Biserica SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL Măcin Biserica SFINŢII VOIEVOZI Chilia Veche Institutul Român de Tracologie Sovietici Organizare Biserica METAMORFOSIS Constanţa Bazilica Romano-Catolică Sfântul Anton de Padova din Constanţa Arhitectură religioasă Dicţionar român-geografie Renovare Razim(Razelm), complex lagunar Infracţiuni Educaţie culturală Epoca fierului DRON, Dan Attalos, sfânt Garvăn Classis Flavia Moesica Pompei Cetatea TOMIS Cultură antică CONOVICI, Nicolae Enciclopedie fr.-arheologie UNDP Finanţe Biserici dobrogene Cartiere Geologie istorică. Stratigrafie Sigiliu Monumentul Triumfal de la Adamclisi Incaşi Oradea Metrologie Cultura Cucuteni Monumente ale naturii Teren intravilan Ambasada Franţei Autorizaţie de construcţie China Istoriografie Investiţii financiare Catedrala SFÂNTUL NICOLAE Tulcea Conservare, tehnică Epocă feudală Constanţa, judeţ Sit arheologic Istorie politică Flotă militară Cultura Coslogeni Cultură, istorie Circulaţie monetară Biserica SFÂNTUL NICOLAE VECHI Constanţa MITHRIDATES al VI-lea Tomis Colecţie particulară Administraţie locală Vestigii funerare Conferinţe naţionale Scriitori dobrogeni Cadre didactice universitare dobrogene Ştiinţă Reorganizare LUNGU, Virgil Cetate port Caliacra, judeţ Sediu SUHLE, arheolog german Izvoare minerale Judeţ Buzoianu, Livia Construcţii hidrotehnice Şantier arheologic Instituţii Bizantini Mănăstirea Sfinţii EPICTET ŞI ASTION (jud. Tulcea) Biserici creştine Eneolitic Consiliul Judeţean Constanţa Heraldică Peru Herculanaeum Tiahuanaco Simpozioane Filială Muzeul din Bodrum (R. Turcia) Străromâni Mangalia Note de călătorie Colectivităţi temporare Numismaţi dobrogeni Inaugurare Patrimoniu Perioada antică Epoca antică Arheologi Patrimoniu arheologic Construcţii Biblioteci judeţene România Inscripţii antice Buget local Centru arheologic PONTICA 2000 DIRECTOR Meteorologie Dicţionar enciclopedic Biserica SFINŢII ARHANGHELI Sinoe Teologi dobrogeni Seminar RESIDE Istoria civilizațiilor Imperiul Bulgaro-Român Muzeu de istorie Scarlat, Constantin Unguri Antropologie Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA Constanţa Tunisia Colonie grecească NAPOLI, Joele Aşezări umane Vizite străini Dinogetia Mănăstiri Cultura Dridu Memorii Biserica SFÂNTUL DUMITRU Babadag Provincie Religie-administraţie ISTRATI CAPŞA, Maria Cetatea Halmyris Aniversări Maya Sisteme de scriere Balcani BARNEA, Ion Martiri creştini Epoca romană Mănăstirea SFÂNTUL IOAN CASSIAN(jud. Constanţa) Locuinţe Laseri Cultura Babadag Album Dezvoltare economică Staţiuni balneoclimaterice DUŢU, Stelian H.C.M./1951 Complex rupestru Tezaur arheologic Numismatică Tassili Cultură română Lac Afişe Tătari Radar Servicii informatizate Petrografie SRAP Rezident regal Conferinţă de presă Vicus Casianus EXPO 2000. Şantier arheologic Staţiune Catedrala Arhiepiscopală Sfinţii Ap. PETRU ŞI PAVEL Constanţa Catolicism Proiect european Publicitate Civilizaţie Maya Monumente funerare Creștinism. Religie creștină Cetatea Arganum Finanţare europeană Taşaul, lac Geografie regională Români Petra, aşezare antică TALMAŢCHI, Cristina Eleutheriades, Ştefan Obreja Enisala, cetate DAVIDESCU, Mişu Folclor Program de reabilitare Vikingi Necropole CARTIX Englezi Civilizaţie românească Control Călăraşi Opaiţe romane Monument arheologic Cultura Gumelniţa Internet Obiecte de cult Civilizaţie universală Colaborare culturală Biblioteci publice Mănăstirea Peştera SFÂNTUL Ap. ANDREI (Jud. Constanţa) Comună BĂJENARU, Constantin Arhitecţi Lacul Ţibrinu Hărţi Lucrări tipărite, remarcabile, prețioase Teleorman Ansamblul rupestru de la Basarabi Nave Viaţă religioasă Antichitate Şantier Cercetări arheologice Mănăstirea Dervent Mormânt antic Minister public Cartier TOMIS II Cuptoare industriale Istorici dobrogeni Cetăţi dobrogene Viaţă socială Culte religioase Biserica Sf. Ierarhi NICOLAE şi ALEXANDRU Sulina Colaborare internaţională Gravuri Zonă istorică Vizite locale Climatologie Informatică aplicată Evaluare Parcuri Mitropolie Morminte Documente de bibliotecă Arhive CD-ROM Finanţare externă Organisme internaţionale Axiopolis Geologie marină Banca Mondială Istoric oraş Geodezie Biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI Constanţa Înfiinţare Site-uri Epoca bizantină Porturi fluviale Mediu rural Exponate de muzeu Acţiuni militare Accademia di Romania di Roma Monumente religioase Unire 1878 Tabără de creaţie Dirijori dobrogeni Beidaud Proiect Mureş, judeţ Legende populare Studii istorice Cartier PENINSULĂ Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa Vicina Medalie Turism cultural Vizită străini Transfer Chilia Veche Fluvii Teatru antic Identitate naţională Biologie marină Muzeul Regional al Dobrogei Edificiul Roman cu Mozaic Constanţa Odobescu, Tatiana Civilizaţie greacă Împăraţi Apă potabilă Epoca medievală Ministerul Culturii Hazarde naturale Biserica SFÂNTUL MINA Constanţa Carte Cetatea Capidava Necrolog Cetatea Callatis Presă dobrogeană IBRAIM, Ervin Arhiepiscopi dobrogeni Schituri Philippide, Daniil Statistică Fonduri europene Tulcea, judeţ Mănăstirea Ortodoxă de rit vechi Uspenia Cazinoul Constanţa Artă antică Demolare Hinog Cercetări marine Investiţii Francezi Muzeul de Arheologie "Calatis" Mangalia Edificii publice Artă Furt HEGESAGOROS din Histria Epoca elenistică Istoria portului Lucius, Septimius Severus, împărat roman Hârşova Artă, istorie Biserica SFÂNTUL GHEORGHE Isaccea Decoperiri arheologice Dicţionar român-istorie Cercetători Vernisaj Proiect internaţional Histria Bihor Paleogeografie Pontus Euxinus Paleografie Apeducte Înmormântare Cetăţi Guvernator Congrese Monumente arheologice Americani Ministerul Culturii din Paris Egiptologie Geologie Culturi istorice vechi Arhitectură Biserica creştină Aur Traianus, Marcus Ulpius, împărat roman Camasis, sfânt Sciţi BERD Anatolia Memorii istorice Egipt Popoare migratoare Biserici primitive Lungu, Liviu Religie, istorie Bobu Florescu, Florea Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană SFÂNTA MARIA Constanţa Unelte Gerusia din Callatis Muzeografi Valurile lui Traian Demografie. Studiul populației Populaţie Vestigii istorice Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN şi ELENA Cernavodă Cimitir Arheometrie Marină Daci Bătălii Revista "Arhiva Dobrogei" Specialişti Colonişti greci Notitia Dignitatum Explorare Vicus Patrimoniu, protecţie Geografie umană Şantier de construcţii Biserica SFÂNTUL GHEORGHE Mangalia Manifestare culturală Colecţii Bibliografi dobrogeni Religii necreştine Italieni Ostrov, jud. Constanţa Bazilică Castru roman Epoca greacă Epigrafie Activităţi portuare Comisii Conservare Insulă Neolitic Cetatea Aegisus Feudalism Academicieni Biserica NAŞTEREA MAICII DOMNULUI Teliţa Scythia Civilizaţie precolumbiană Elevi Fizicieni dobrogeni Artă creştină FILUMINUS, A. Ceramică Lungu, Vasilica Expoziţie de fotografie Ionescu, Mihai Catastrofe naturale Dicţionar român-arheologie Istorie medievală Muzeul Naţional de Istorie a României Politicieni dobrogeni Cehoslovaci Laborator de restaurare Parcul Arheologic Constanţa Egiptul antic Reparaţii Teatru, istorie Publius Vinicius, strategos Mormânt paleocreştin Cetatea Ibida Protest Proiect cultural Teliţa, sat Palatul Reginei Maria Organizaţii internaţionale Restaurare Obiceiuri, datini privind viața particulară Pecenegi Administraţie publică locală PONTICA 2002 Săpături arheologice Etnii Viaţă culturală PONTICA Plan oraş Cavoul pictat cu hipogeu Regi (căpetenii) dobrogeni Muzeul Brukenthal Sibiu Marină militară Lansare carte Mănăstirea SFÂNTA MARIA Techirghiol Program de cercetare european Argamum Muzeul Naţional de Istorie Carte-lansare Cultura Hamangia Sateliţi Faună Societăţi comerciale Mormântul Hypogeu Lingvişti dobrogeni Militari Artă populară Epoca modernă Pantelimon, comună Primar Societatea pentru Răspândirea Ştiinţei şi Culturii Civilizaţie miceniană Cetate medievală Proiect de construcţie Ipoteze ştiinţifice Cooperare culturală internaţională Pontul Euxin Educaţie ştiinţifică Muzee STAMBULIU, Bogdan Obiceiuri de înmormântare Sfinţi dobrogeni S.C. DUTY-FREE Bucureşti Kyras Istorie Theodorescu, Răzvan Arte plastice South Romania Achaeological Project Cariera de piatră Cadre didactice Statui Cartografie Condurachi, Emil Cavalerul trac Moarte Sârbi Ilustraţii Vizite oficiale Cetatea Hârşova Patrimoniu muzeal Camena, sat Camere de comerţ Directori Institutul de arheologie "Vasile Pîrvan" Bucureşti Doctor Honoris Causa Rituri Necropola TELIŢA-CELIC DERE Institutul de Memorie Culturală Bucureşti Amenajări teritoriale Ghid turistic Institutul de Arheologie al Academiei Republicii Socialiste România PONTICA'98 Armată Şcoală Demografie istorică Municipiu Originea românilor Zlobozeanu, Horia Cetatea ARRUBIUM 1950 Economie Lăcaşuri de cult dobrogene Gunoi menajer POPESCU MIRCENI, Răzvan Cataloage Culturi neolitice Staţiuni turistice Dicţionar-istorie Edituri dobrogene Ghid Cultură neolitică Istorie contemporană Cheluţă-Georgescu, Valeriu N.C. Situaţie financiară Carte-referinţe Publicitate turistică Viaţă publică Arheologi dobrogeni SÂMPETRU, Mihai Preistorie. Urme ale culturilor preistorice. Artefacte, antichități Nave antice Fotografie, artă fotografică Mănăstirea DUMBRĂVENI Monumente, protecţie Coja, Ion Primării MATHE KISS, Lorand Ibida Izvoare istorice Tilişca Monahism Monografii Corina Teorii ştiinţifice Etnografi dobrogeni Vicus Petra Greci Philippos, sfânt Spectrometrie Minereuri metalifere CLIANTE, Traian Paleontologie Premii Piaţa OVIDIU Cimitire Publicişti dobrogeni Unitate militară Cronologie istorică Relaţii culturale internaţionale Forme de relief Geografi dobrogeni Fenomene paranormale Pictură rupestră Mozaic Clădiri şcolare Geţi Program Sociologia comunităţilor Trasee turistice Agenţii de turism Bărbulescu, Maria Istorie universală Bilanţ Agigea, lac Datare, metode LAMBRINO, Scarlat Prefecţi dobrogeni Portul Constanţa Cetatea Fetelor Lăcaşuri de cult Necropolă antică Catedrala SFÂNTUL NICOLAE Sulina Academicieni dobrogeni COMŞA, Eugen Potop biblic OPREANU, Mihai Ediție anastatică Muzeul Dobrogei Hartă istorică Conferinţe Rădulescu, Adrian Program de cercetare Zahariade, Mihail Program restaurare Ortodoxism Semnal editorial Fier Cercetări oceanografice Moesia Secunda Raport Biserica SFÂNTA TREIME Tulcea Comunicări ştiinţifice Mine Constanţa, oraş Mediu natural Laborator Ev Mediu Energie nucleară Calciu-Dumitreasa, Gheorghe Cadre didactice dobrogene Informatizare Bilanţ anual Ştiinţe istorice Mitologie Lb.greacă Gaule Păcuiul lui Soare Rezervaţie arheologică Tulcea Vânătoare Vila ŞUŢU Constanţa Limbă, istorie Fonduri Ilegalităţi Carte dobrogeană Proiect de cercetare Muzeul de Istorie şi Arheologie Tulcea Sistematizare teritorială Ovidius Naso, Publius Legislaţie 1951 Geto-daci Africa Niculiţel Sculptori dobrogeni Romani Cetatea Tropaeum Traiani Minorităţi naționale și etnice Dupont, Pierre Mănăstirea Ortodoxă de rit vechi Vovidenia Cetăţi antice Colocvii Istorie romană Cetatea Histria Zonă geografică Oraşe antice Expediţii geografice Construcţii ilegale Frescă antică Aşezăminte monahale Geomorfologie Carte bibliofilă românească Expediţie ştiinţifică Hartă Așezări urbane (geografia și studiul lor) Poduri Proiect educaţional Lucrări cu dedicație autografă Învăţământ Materiale de construcţie Manifestări ştiinţifice Filatelie Volum Muzeul Brăilei Peșteri Târguri Colocviu naţional Culturi antice Relații internaționale Relaţii culturale Autografe Isaccea Religie antică Portul Tomis Complexul Rupestru de la Basarabi Biserica SFINŢII VOIEVOZI Isaccea Frescă Muzeul Regional Dobrogea Provincie istorică Simion, Gavrilă Patrimoniu european Escatologie Monumente istorice Dionysos Biologi dobrogeni Colaborare culturală internaţională Transporturi fluviale Colectivitate temporară Fafe Literatură română Geţi Biologie Construcţii civile Descoperiri ştiinţifice Program PHARE Urbanism Podoabe Litoral Rezervaţii naturale Construcţii antice MOSKON, basileu Cripta Martirică de la Niculiţel Romanitate CHERA, Constantin Şantiere arheologice Religia romanilor Costineşti Patrimoniu cultural Portul Histria Tradiţii Editura Universitatea OVIDIUS Anglo-saxoni Sculptură Fenomene neelucidate Artă feudală ŞTEFAN, Gheorghe (ist.) Lacuri Comerţ, istorie Civilizaţie Sfinţi Sacrificiu Mitropolia Tomisului Dicţionar-geografie Casian, sat Autostrăzi Fotogrammetrie Glodarenco, Olimpiu Manuel Albeşti, comună Scriere, sisteme Muzică Roma antică Dava getică Stîlpul militar de la Constanţa Fotografi dobrogeni Zeităţi antice Cartografie istorică Adamclisi Bilciurescu, Virgil Obiective turistice Tipografii dobrogene Expoziţii Slava Rusă Proiectul RESIDE Cultură Publicaţii dobrogene Lansare-carte Obiecte metalice Cultura Zau Alexandrovski, Mihail Alexandrov Calcare Noviodunum Tropaeum Traiani Bibliografie dobrogeană Civilizaţii vechi Regiune Icnografie Administraţie românească Iconografie CONDURACHE, Emil Etnologie Diocleţian (Caius Aurelius Valerius Diocletianus), împărat roman Cărţi religioase Episcopat Filologie Mitologie antică Arheologie subacvatică Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Paleolitic Nefertiti Fortificaţii Sigilografie Cheia Patrimoniu naţional Arte plastice, istorie Edificii religioase Bulgari Tineret Filme documentare Stiluri Bărbulescu, Mihai Graur, Alexandru Vestigii arheologice Muzeul Hârşova Carieră Drumuri Bătălii navale Viaţă economică Oraşe Exploratori Toponimie Roci Nazca Manifestări culturale Durostorum Monument antic Casă de cultură Civilizaţie romană Vale Dragoste Emporia Schitul BUNA VESTIRE (jud. Tulcea) Revoluţia decembrie 1989 Epoca bronzului Enciclopedie-arheologie Cultura Basarabi Studenţi Biserica SFÂNTUL ILIE Techirghiol Zirra, Vlad Infrastructură Universitate Topografie Floră Meşteşuguri Sate Imperiul Bizantin Monedă Lb.latină Miniştri Biserici de cretă Cantacuzino, Gheorghe Matei Sutzu, Mihail C. SOFICARU, Andrei Tracologie Sarichioi Religii antice Legende Marea Neagră Documente de arhivă Relaţii externe Epoca romano-bizantină Comunităţi etnice Istorie-politică Sarmaţi Comerţ Porturi Ministerul Culturii şi Cultelor Tuneluri Cetatea CARSIUM Lisimachos Hamangia POPESCU, Paulian Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale România HOLVURĂ, Constantin Gazoduct Mănăstirea SFÂNTA ELENA DE LA MARE Monumente istorice dobrogene Cetate Artiști plastici dobrogeni Peştera Limanu Monument Artă primitivă Arhiepiscopi PONTICA 2001 Războiul ruso-turc NEICU, Ion Alimentări cu apă Schitul STEJARUL Biserica GARVĂN Regi Cultura Cernavoda Dacia Institutul de Arheologie A.D. XENOPOL Iaşi Fonduri PHARE Raport de activitate Galerii de artă Elenism Civilizaţie antică Monumente-protecţie Agricultură, istorie Zoologie Relaţii româno-franceze Complexul arheologic Histria Muzeologie Educaţie KUDRNAC, Jaroslav Cetăţeni străini Licitaţie Civilizaţii dispărute Castelu, comună Etnogeneză Arheologie preistorică Relaţii comerciale Biserica SFÂNTUL GRIGORIE LUMINĂTORUL Tulcea Abuzuri Slavi Porturi, istorie Preoţi dobrogeni Istorie veche Alexandrescu, Petre Carsium Arme Comisie de control Bibliografii pe subiect Tracia PAPUC, Gheorghe Aristagoras, fiul lui Apaturios Civilizaţie amerindiană Daci Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN şi ELENA Hârşova Staţiune balneoclimaterică Cercetare științifică Templul lui Apollo Sportivi dobrogeni Arhitectură urbană Statuie Zotticos, sfânt Biserica SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL Constanţa Hartă veche Cernavodă Istoria românilor Mormântul princiar Mangalia Ecologie generală Institut de cercetări Maghiari Cetatea Ulmetum Cadre militare dobrogene Imperiul Otoman Dicţionar-arheologie Situri arheologice Callatis, port Delta Dunării Acţiuni culturale Capidava Cruce Colecţie de muzeu Staţiune turistică Istorie militară Revista SCHYTIA APOSTOLICĂ Gânditorul de la Hamangia Religie Otomani Prelucrarea metalelor Campanii militare Valea Carasu Viaţă social-economică Biografii Etnografie Scafandri Proiecte culturale Reviste dobrogene Deputaţi dobrogeni Florescu, Radu Fortificaţii romane Organizaţii non-guvernamentale (ONG) Mormânt creştin Bibliotecari dobrogeni Politică Carieră de piatră PREDA, Doru-Dan Navigaţie-istorie Mănăstirea MĂCIN Sticlă Comisia Naţională de Arheologie Germani Legislaţie 2000 Ştiinţă, istorie Carte bibliofilă străină Imperiul Roman Omagiu Lansare de carte Magie Matematicieni dobrogeni Finanţare Organizare administrativă Biserica SFÂNTUL ATANASIE Niculiţel Bibliografii Dicţionar român enciclopedic Ruine antice Liceu Amfore Românism Halmyris Daicoviciu, Constantin Divertisment Mănăstirea SAON(jud. TULCEA) Litoralul românesc al Mării Negre SUCEVEANU, Alexandru Medgidia Civilizaţie, istorie Bilciurescu, Ileana Martiri dobrogeni H.G. 471/2000 Forme de relief Lucrări de reparaţii Critici de artă dobrogeni Instituţii de cultură Monede Kunsthistorisches Museum Arhitectură, istorie Editura EX PONTO Complexul lagunar Razim (Razelm) Aegyssus Manifestare ştiinţifică Literatură Birocraţie Monument istoric MIRIŢOIU, Nicolae Descoperiri arheologice Fântânele Aşezăminte religioase Monumente IACOBOV, Corneliu Locuinţe, construcţie Complexul muzeal de la Adamclisi Istorie modernă Istorie economică Raion Burebista, rege al dacilor Revista PONTICA Mănăstirea Celic-Dere NICOLAE, Constantin Parteneriat Complexul Muzeal Arad Geografie Traci COMŞA, Maria Titluri ştiinţifice Mitologie greacă Callatis Lingvistică romanică Istorici Enigme Clădiri Mănăstirea Dobrovăţ Revendicări Dobrovăţ Librăria PREDANIA Constanţa Documente istorice Direcţie judeţeană Terminologie științifică Troesmis Protecţie Organizare ecleziastică Vulturu, jud. Constanţa Localităţi dobrogene Arheologie Tulcea, oraş Mănăstirea Cocoş Monument comemorativ Unităţi de măsură Mituri Om (religie) Rezervaţia Canaraua Fetii Minister Comori Olărit Călători străini Teologie Legende dobrogene Reuniune internaţională Simpozion cultural
Vă rugăm să schimbaţi parola