Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Şcoli

Subiect Tematic: Şcoli
Lucrări: 416 lucrari in 410 publicatii in 4 limbi
Subiecte
Religie creştină PELLIZZARI, Corneliu Concursuri Pictură Sala de sport Directori Creangă, Ion Bază sportivă Album Zile internaţionale SRI Date statistice Învăţământ, istorie Casă de copii Monumente istorice dobrogene Istorie Fundamentalism islamic Biserica Ortodoxă Română Catolicism Mediu urban Egipt Comunităţi religioase MITREA, Nela Examen Angelescu, Constantin Piatra (sat, com. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa) Acţiuni culturale Vizită oficială Carantină FRIEDMAN, Carol PETRESCU, Constantin Programul de Reabilitare a Învăţamântul din Mediul Rural Tulcea, judeţ Calculatoare Şcoli săteşti Comisia Naţională de Acreditare şi Evaluare Control Ministerul Educaţiei Naţionale Biserici Crimeea Coman, Virgil (istorie) Pionieri Cartier PENINSULĂ Programe şcolare Agricultură F.N.S.P. Persoane cu handicap Sculptori dobrogeni Farul Regele CAROL I Nava REGELE FERDINAND Ocupaţie sovietică Istorie modernă Educaţie şcolară Pregătire profesională Unităţi de învăţământ Uniunea Europeană Ilegalităţi An şcolar Arhitectură Direcţie Şcoala nr. 11 Constanţa Navigaţie Etnii Educaţie socială Paleontologie Cultură generală Învăţământ privat Apă Manual Primari Hoteluri Construcţii publice Biserica SFÂNTUL NICOLAE Constanţa Educaţie ecologică Bază materială Învăţământ preuniversitar Revista NĂZUINŢE Fundaţia de Servicii Islamice Balcic Sindicat Peşti Învăţământ gimnazial Gusti, Dimitrie Turism Învăţământ-bază materială Interbelic Biserica din Nisipari Medgidia MIHAIL, Petrică Şcoala gimnazială "Constantin Brâncoveanu" Tulcea Ilie Congegulian, Ervant Învăţământ la distanţă (ID) Colegiu College de l'Assomption Muzeul GRIGORE ANTIPA Bucureşti Cursuri Clădiri degradate fizic Aviz sanitar Programe de învăţământ Orfani Capagea, Ion Pan Gripă Investiţii Învăţământ superior Oraşe Expoziţii Fundamentalism Bibliotecari Reviste şcolare Vizite oficiale Legislaţie 2002 Învăţământ sportiv Seropian, Ervant Sponsorizare Consiliu Profesori Centru de informare Lectură Învăţământ preşcolar Statuia lui Ovidiu Alegeri Învăţământ postliceal Cazinoul Constanţa Ehsichian, Sarchis Organizaţia de Pionieri din R.P.R. Clădiri civile Banca Mondială Preşcolari Administraţie locală Desfiinţare Decese Deschidere Stare de urgență Federaţia Naţională a Sindicatelor Portuare Învăţământ profesional Biografii Documente de arhivă Fundaţia culturală EFSANE Publicişti dobrogeni Revista GYMNASIUM Demografie. Studiul populației Minorităţi religioase Sănătate și igienă publică Demnitari publici Fundaţie străină Ziua Pământului Bolnavi Învăţământ-minorităţi naţionale Şcoli particulare Armeni CUŢOVA, Anastasia Muzică populară Măcin, oraş Mangalia Scafandri Anul Caragiale Simula, Viorica Şcoala de scafandri Şcoala de Navigaţie a Yacht Clubului Regal Român (NAVYC) Cerc de pictură Zaharescu, Ştefan Cataloi Scriitori români Lingvişti dobrogeni Înfiinţare Sediu Săcele, jud. Constanţa Aromân, dialect Grup şcolar Mănăstirea Cocoş Tavitian, Anaid Numire-funcţie Civilizaţie Religie musulmană Ingineri dobrogeni Unităţi şcolare Destituire din funcţie Şcoli profesionale Colaborare Război mondial II Islamism Islam Jurnale de bord Yachting Împărţire administrativă Serbări Administraţie publică locală Ecologie generală Folclor muzical Consiliu orăşenesc Muzeul Regional de Artă Dobrogea Catedrala Arhiepiscopală Sfinţii Ap. PETRU ŞI PAVEL Constanţa Universitate Fonduri Manifestări culturale Sărbători de iarnă Cernavodă Palate Învăţământ primar Program EDUCAŢIA 2000+ Diradurian, Diran Învăţământ Ape subterane Program internaţional Informare. Teoria informării și comunicării Învăţământ tehnic Sport Nava ÎMPĂRATUL TRAIAN Donaţie IONESCU, Iulia Launia Familie Bibliografii Pecineaga, comună Cursuri de vară Caragiale, Ion Luca Italieni Arhitecţi Contabilitate Abuzuri Conferinţe Inaugurare Expoziţii internaţionale Învăţământ de specialitate Elevi Muncitori Interpreţi de muzică Cooperare transfrontalieră Cadre didactice dobrogene Comandant Piscicultură VOIVOZEANU, Doina Constanţa, oraş Investiţii financiare Proiect EDUCAŢIA 2000+ Reformă şcolară Expoziţie-pictură Tătari Critici de artă dobrogeni Reabilitare Romi Porturi Tulcea Grădiniţă U.N.I.C.E.F. Casa d'Italia Seminar musulman Balasanian, Mariana Agopian, Levon Protecţie socială Situaţie socială Matematicieni dobrogeni Andriescu, George Protecţie-mediu Scafandri militari Bănci străine Hotel BRITANIA Program de colaborare Evenimente Damadian, Cik Monografii Sarchizian, Arsen Învăţământ mediu Geamia HÜNKIAR Constanţa Populaţie şcolară Educaţie fizică P.D. Covid-19 Biserici dobrogene Bilanţ Colectivităţi temporare Edituri dobrogene Comunitatea Evreilor din Constanţa Babighian, Salpis Protecţia mediului înconjurător Ministerul Educaţiei şi Cercetării Obiective-investiţii MOŞESCU, Octavian BURLACU, Ruxandra Sociopedagogie Cititori Şcoala nr. 2 "Vintilă Brătianu" Techirghiol Staţiune Proiecte RĂILEANU, Ileana Ecrene Francezi Diradurian, Ara Cartier Tataia Comunitatea Elenă Constanţa Caliacra, judeţ Educația părinților Canalul Dunăre-Marea Neagră DIRECTOR Modernizare Epidemii Politică Minorităţi naționale și etnice Palatul Episcopal Constanţa Învăţământ istorie Circumscripţii electorale Organizaţii internaţionale Lingvistică și limbi 1950 Armată Nisipari Învăţământ secundar Macedoromâni Informatică Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană "Sfânta Maria" Constanţa Proiecte de dezvoltare LUPU, Traian Miniştri Teologie Organizaţii politice Muzee Comunicare socială MIU, Petrică Festivitate Techirghiol Învăţământ particular Nume Proiect Phare Reformă Chirescu, Dimitrie Meserii Perfecţionare profesională Concursuri şcolare Pictură pe sticlă Buget local Grevă Lb.engleză Ordonanţă de urgenţă Programe Asociaţii Copii Turtucaia Droguri CIOBĂNAŞU, Stoiana Ziua Internaţională a Pământului Informatizare Critici de teatru dobrogeni Drumuri Învăţământ-legislaţie Cotu Văii Nataţie Karakaşian, Eduard Întreprinderi socialiste Recalificare Școala primară de băieți nr. 3 Constanța Primării Constanţa, judeţ Coronavirusuri Istorie contemporană Organizare administrativă Program de sănătate Arte plastice Hârşova Cadrilater Aniversări Instrumentişti RADU, Anica Hotărâre ŞERBU, Virgil Biblioteci pentru copii Literatură Tulcea, oraş Nava ARDEAL Canto Guvern Staţiune turistică UNESCO Învăţământ comercial Localităţi dobrogene Management ROMPETROL Renovare PETCU, Gigi H.G. 624/2002 Folclor Filială Fundaţia OSANA Libanezi Artă populară Bănci Etnografie Club şcolar VASILE, Viviana Karla Biserica Greacă METAMORFOSIS Constanţa Preoţi dobrogeni Manifestări de protest Culea, Apostol D. Acreditare Aşgian, Berdj-Şant Regiune Club Educaţie Ţigani Şcoli înfrăţite Boli infecţioase și contagioase Concursuri de muzică Desen Geamie Jandarmi Clădiri degradate Construcţii hidrotehnice Parteneriat Staţiune balneoclimaterică Urbanism Şcoala "Dr. Constantin Angelescu" Constanţa Reforma învăţământului Durostor, judeţ Gara Clădiri şcolare Program european Matematică Germani Manifestare culturală Interculturalitate Liga Navală Română Clădiri revendicate 1911-1921 în Piaţa Ovidiu; arhitect Victor Ştefănescu Protecţia muncii Faruri Primar Turci dobrogeni Niculiţel Învăţământ general Medici dobrogeni Bibliografie dobrogeană Igienă în şcoli Grafică Internet Legislaţie 2001 Acţiuni umanitare Spital Ecumenism Societate STOIAN, Ecaterina Integrare socială Sinagoga Comunităţii Evreilor din Constanţa Integrare europeană Finanţare externă Istoric comună Uniunea Democrată a Turcilor din România Program EDUCAŢIA+ Şcoli postliceale Şcoala Urbană Mixtă "Principele Ferdinand şi Principesa Maria" Constanţa Scriitori dobrogeni Omagiu Babadag Estetică Pictură religioasă Fundaţia pentru o Societate Deschisă Ziua Europei Cooperative de producţie Legislaţie-învăţământ Partide politice L. 10/2001 Comunism Zootehnie Colaborare internaţională Mandalian, Avedis Ţărani Yacht Clubul Regal Român Bricul MIRCEA Şcoala Waldorf Pedagogi dobrogeni Preoţi Bezerian, Agop Ali, Leman Istoric oraş Liceu de artă Raport de activitate Instituţii publice Învăţământ de marină Finanţare internaţională Program de investiţii Manifestări aniversare Basilica Sf. Anton Constanţa Cartiere Sanatoriu Învăţământ militar Turci Instructori Prefecturi Lb.străine Clădiri de patrimoniu Ştiinţele naturii Bedighian, Nory Învăţământ agricol Management-educaţie Provincie istorică Proiect educaţional Cartier ANADOLCHIOI Igienă Statistică Pedagogie Dobrogea Autorizaţii Lazăr, Gheorghe Fonduri europene MOLALI, Neriman Moscheea "Carol I" Constanţa Cerc militar Mihăeşi, Gheorghe Construcţii Investiţii-obiective Ministerul Instrucţiunei Publice Musulmani Staţiuni turistice Program naţional Religii necreştine HRISTOIU, Ion Informaţie Organizaţii Şcoala nr. 17 "Ion Minulescu" Constanţa Sahaghian-Salpi, Aram Aramian Bocancea, Angela Muzică Carte bibliofilă românească Organizaţii nonguvernamentale Program de învăţământ Clădiri publice Poliţie Consul Dinozauri Sediu de partid Lb.turcă Specific dobrogean Pază Apărarea Patriotică Italiană Greci (România) Ziua Independenţei României Şcoli Învăţământ de artă Delta Dunării Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Finanţare europeană Simpozioane Şcolarizare COCIAŞU, Viorica Resurse umane FILIP, ALexandra Inspectorate şcolare Casa de copii Evaluare şcolară Promoţie Iluminat Statui Etnografi dobrogeni Proprietate privată Zile festive Istoric Proiect PRIMĂVARA EUROPEI Vultureşti Maistru militar Nava ROMÂNIA Club Sportiv Şcolar Nr.1. Constanţa Partidul Democrat Instituţii de învăţământ Organizaţii umanitare Istorici dobrogeni Jean, Ileana TRUŞCĂ, Rodica Evrei Vizite străini Români Comisia Europeană pentru Educaţie Andronescu, Ecaterina Conferinţă de presă Ajutoare umanitare Clădiri Lipoveni Monumente istorice Relații internaționale Bălăşescu, Nifon CASA ALEGĂTORULUI Gospodărie locală Colecţionari de artă dobrogeni Nava ELISABETA Lăcaşuri de cult dobrogene Marină militară Norme protecţia muncii Regi Dotare Construcţii civile Ghiuvenlia Liceu Comitetul Electoral Judeţean Constanţa Nava DACIA Lucrări hidrotehnice Învăţământ pedagogic Nava REGINA MARIA Sate Prefecţi dobrogeni MAREŞ, Crina Liliana SANDU, Ştefan Arheologi dobrogeni Instituţii de cultură Biblioteci şcolare Populaţie Dotare în şcoli Cultură Incendiu Biblioteci judeţene Cartier VIILE NOI Iconografie Serviciul Român de Informaţii Silvicultură Tradiţii româneşti Clubul de ecologie COPIII MĂRII Olimpiade şcolare Judeţ GÂSCAN, Cristea Hartă Licee Ziua Internaţională a Educatorului Meningită virală acută Bobeşi, Eugen Reparaţii Regie autonomă Nuntaşi, sat Mediu rural Programe de finanţare MIRONOV, Alexandru Documente româneşti Comună Cartier MEDEEA Abandon şcolar Comunităţi etnice Athanasiu, Alexandru Mass media Serviciul Cultural Francez Cursuri de perfecţionare Program educaţional Cultură română Forţă de muncă Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană SFÂNTA MARIA Constanţa Străzi Poezie Creativitate Alimentări cu apă Voluntari Pompieri Inspectori şcolari Jandarmerie Comisie de control Cooperaţie Comisii Arhive Adulţi Învăţători Finanţare Blocul Partidelor Democratice Cadre didactice TUDOR, Mihai Resurse financiare Program ŞCOALA XXI Centenar Învăţământ rural Artă fotografică Fotografie, artă fotografică Învăţământ liceal B.P.D. Aromâni Formare profesională Consiliu judeţean Funcţie-numire Municipiu Investitori străini Federaţii sindicale Artă Tineret Georgescu, Nicolae Fundaţii străine Vapoare Greci Năvodari Zaven-Toto, Boiangian Învăţământ special Activități culturale Instituţii locale Premii Viaţă culturală Bulgari Handicapaţi Concursuri internaţionale Proiect Tokatlian, Onik Târgu-Jiu DRĂGHICI, Mihăiţă
Vă rugăm să schimbaţi parola