Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Şcoli

Subiect Tematic: Şcoli
Lucrări: 422 lucrari in 417 publicatii in 4 limbi
Subiecte
PELLIZZARI, Corneliu Concursuri Pictură Sala de sport Arhivistică Directori Creangă, Ion Bază sportivă Album Zile internaţionale SRI Date statistice Programe de învățământ Învăţământ, istorie Casă de copii Monumente istorice dobrogene Istorie Fundamentalism islamic Biserica Ortodoxă Română Catolicism Mediu urban Egipt Comunităţi religioase MITREA, Nela Angelescu, Constantin Piatra (sat, com. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa) Acţiuni culturale Vizită oficială Carantină FRIEDMAN, Carol Programul de Reabilitare a Învăţamântul din Mediul Rural Tulcea, judeţ Calculatoare Şcoli săteşti Comisia Naţională de Acreditare şi Evaluare Control Ministerul Educaţiei Naţionale Crimeea Coman, Virgil (istorie) Pionieri Cartier PENINSULĂ Agricultură F.N.S.P. Persoane cu handicap Sculptori dobrogeni Porturi fluviale Farul Regele CAROL I Nava REGELE FERDINAND Ocupaţie sovietică Istorie modernă Demografie istorică Educaţie şcolară Pregătire profesională Unităţi de învăţământ Ilegalităţi Consiliul Judeţean Constanţa An şcolar Arhitectură Direcţie Şcoala nr. 11 Constanţa Navigaţie Creștinism. Religie creștină Etnii Educaţie socială Paleontologie Cultură generală Învăţământ privat Apă Manual Primari Hoteluri Construcţii publice Biserica SFÂNTUL NICOLAE Constanţa Biserici creştine Educaţie ecologică Bază materială Învăţământ preuniversitar Revista NĂZUINŢE Fundaţia de Servicii Islamice Sindicat Peşti Învăţământ gimnazial Gusti, Dimitrie Turism Învăţământ-bază materială Interbelic Societăţi culturale Biserica din Nisipari Medgidia Organizaţii non-guvernamentale (ONG) MIHAIL, Petrică Şcoala gimnazială "Constantin Brâncoveanu" Tulcea Ilie Congegulian, Ervant Învăţământ la distanţă (ID) Colegiu College de l'Assomption Muzeul GRIGORE ANTIPA Bucureşti Cursuri Clădiri degradate fizic Aviz sanitar Orfani Capagea, Ion Pan Gripă Investiţii Învăţământ superior Oraşe Expoziţii Fundamentalism Bibliotecari Reviste şcolare Vizite oficiale Legislaţie 2002 Învăţământ sportiv Seropian, Ervant Sponsorizare Consiliu Profesori Centru de informare Lectură Învăţământ preşcolar Statuia lui Ovidiu Alegeri Învăţământ postliceal Cazinoul Constanţa Ehsichian, Sarchis Organizaţia de Pionieri din R.P.R. Clădiri civile Banca Mondială Preşcolari Administraţie locală Desfiinţare Decese Deschidere Stare de urgență Federaţia Naţională a Sindicatelor Portuare Învăţământ profesional Biografii Documente de arhivă Fundaţia culturală EFSANE Publicişti dobrogeni Revista GYMNASIUM Demografie. Studiul populației Minorităţi religioase Sănătate și igienă publică Demnitari publici Fundaţie străină Ziua Pământului Bolnavi Învăţământ-minorităţi naţionale Viaţă social-economică Şcoli particulare Armeni CUŢOVA, Anastasia Muzică populară Mangalia Scafandri Anul Caragiale Simula, Viorica Şcoala de scafandri Şcoala de Navigaţie a Yacht Clubului Regal Român (NAVYC) Cerc de pictură Zaharescu, Ştefan Scriitori români Lingvişti dobrogeni Înfiinţare Sediu Săcele, jud. Constanţa Aromân, dialect Grup şcolar Tavitian, Anaid Numire-funcţie Civilizaţie Religie musulmană Ingineri dobrogeni Unităţi şcolare Personalităţi dobrogene Destituire din funcţie Şcoli profesionale Colaborare Război mondial II Islamism Islam Jurnale de bord Yachting Împărţire administrativă Serbări Administraţie publică locală Ecologie generală Folclor muzical Consiliu orăşenesc Catedrala Arhiepiscopală Sfinţii Ap. PETRU ŞI PAVEL Constanţa Universitate Fonduri Manifestări culturale Cernavodă Palate Învăţământ primar Program EDUCAŢIA 2000+ Învăţământ Ape subterane Program internaţional Informare. Teoria informării și comunicării Învăţământ tehnic Sport Nava ÎMPĂRATUL TRAIAN Donaţie IONESCU, Iulia Launia Familie Localităţi de frontieră Bibliografii Cursuri de vară Caragiale, Ion Luca Italieni Arhitecţi Contabilitate Abuzuri Conferinţe Inaugurare Expoziţii internaţionale Învăţământ de specialitate Elevi Muncitori Interpreţi de muzică Cooperare transfrontalieră Cadre didactice dobrogene Comandant Piscicultură VOIVOZEANU, Doina Constanţa, oraş Investiţii financiare Proiect EDUCAŢIA 2000+ Reformă şcolară Viaţă socială Expoziţie-pictură Tătari Critici de artă dobrogeni Reabilitare Romi Porturi Tulcea Grădiniţă U.N.I.C.E.F. Casa d'Italia Seminar musulman Balasanian, Mariana Agopian, Levon Protecţie socială Situaţie socială Matematicieni dobrogeni Andriescu, George Protecţie-mediu Scafandri militari Bănci străine Hotel BRITANIA Program de colaborare Evenimente Damadian, Cik Monografii Sarchizian, Arsen Învăţământ mediu Geamia HÜNKIAR Constanţa Populaţie şcolară Educaţie fizică P.D. Covid-19 Biserici dobrogene Bilanţ Colectivităţi temporare Edituri dobrogene Comunitatea Evreilor din Constanţa Babighian, Salpis Protecţia mediului înconjurător Ministerul Educaţiei şi Cercetării Obiective-investiţii MOŞESCU, Octavian BURLACU, Ruxandra Sociopedagogie Cititori Şcoala nr. 2 "Vintilă Brătianu" Techirghiol Staţiune Proiecte RĂILEANU, Ileana Francezi Diradurian, Ara Cartier Tataia Comunitatea Elenă Constanţa Educația părinților Canalul Dunăre-Marea Neagră DIRECTOR Modernizare Epidemii Politică Minorităţi naționale și etnice Palatul Episcopal Constanţa Învăţământ istorie Circumscripţii electorale Organizaţii internaţionale Lingvistică și limbi 1950 Armată Nisipari Învăţământ secundar Macedoromâni Informatică Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană "Sfânta Maria" Constanţa Proiecte de dezvoltare LUPU, Traian Miniştri Serbări ale iernii Teologie Organizaţii politice Muzee Comunicare socială MIU, Petrică Festivitate Techirghiol Bătălii Învăţământ particular Nume Proiect Phare Reformă Chirescu, Dimitrie Meserii Perfecţionare profesională Ocupaţie germană Concursuri şcolare Pictură pe sticlă Buget local Grevă Lb.engleză Ordonanţă de urgenţă Programe Asociaţii Copii Droguri CIOBĂNAŞU, Stoiana Ziua Internaţională a Pământului Informatizare Critici de teatru dobrogeni Scriitori Drumuri Învăţământ-legislaţie Cotu Văii Nataţie Karakaşian, Eduard Întreprinderi socialiste Recalificare Școala primară de băieți nr. 3 Constanța Primării Constanţa, judeţ Coronavirusuri Artişti plastici Istorie contemporană Organizare administrativă Program de sănătate Arte plastice Aniversări Medici Instrumentişti Război mondial I RADU, Anica Hotărâre ŞERBU, Virgil Biblioteci pentru copii Literatură Tulcea, oraş Nava ARDEAL Guvern Staţiune turistică Învăţământ comercial Localităţi dobrogene Management ROMPETROL Renovare Teologi antici dobrogeni H.G. 624/2002 Folclor Filială Fundaţia OSANA Libanezi Artă populară Bănci Etnografie Club şcolar VASILE, Viviana Karla Presă Biserica Greacă METAMORFOSIS Constanţa Preoţi dobrogeni Manifestări de protest Culea, Apostol D. Acreditare Aşgian, Berdj-Şant Regiune Club Educaţie Ţigani Şcoli înfrăţite Boli infecţioase și contagioase Concursuri de muzică Desen Geamie Jandarmi Clădiri degradate Construcţii hidrotehnice Parteneriat Staţiune balneoclimaterică Urbanism Şcoala "Dr. Constantin Angelescu" Constanţa Reforma învăţământului Durostor, judeţ Religie Gara Clădiri şcolare Program european Matematică Germani Manifestare culturală Interculturalitate Liga Navală Română Clădiri revendicate 1911-1921 în Piaţa Ovidiu; arhitect Victor Ştefănescu Protecţia muncii Faruri Primar Turci dobrogeni Niculiţel Învăţământ general Medici dobrogeni Bibliografie dobrogeană Igienă în şcoli Grafică Internet Legislaţie 2001 Acţiuni umanitare Spital Ecumenism Societate STOIAN, Ecaterina Integrare socială Sinagoga Comunităţii Evreilor din Constanţa Integrare europeană Finanţare externă Istoric comună Uniunea Democrată a Turcilor din România Program EDUCAŢIA+ Şcoli postliceale Şcoala Urbană Mixtă "Principele Ferdinand şi Principesa Maria" Constanţa Examene de admitere Scriitori dobrogeni Omagiu Estetică Pictură religioasă Fundaţia pentru o Societate Deschisă Ziua Europei Cooperative de producţie Legislaţie-învăţământ Partide politice L. 10/2001 Comunism Zootehnie Colaborare internaţională Mandalian, Avedis Ţărani Yacht Clubul Regal Român CDS (curriculum la decizia școlii) Bricul MIRCEA Şcoala Waldorf Pedagogi dobrogeni Preoţi Bezerian, Agop Ali, Leman Istoric oraş Liceu de artă Raport de activitate Instituţii publice Învăţământ de marină Finanţare internaţională Program de investiţii Manifestări aniversare Basilica Sf. Anton Constanţa Cartiere Sanatoriu Învăţământ militar Turci Instructori Războiul de Independenţă Prefecturi Lb.străine Clădiri de patrimoniu Ştiinţele naturii Bedighian, Nory Învăţământ agricol Management-educaţie Provincie istorică Proiect educaţional Cartier ANADOLCHIOI Igienă Statistică Pedagogie Autorizaţii Lazăr, Gheorghe Fonduri europene MOLALI, Neriman Moscheea "Carol I" Constanţa Cerc militar Mihăeşi, Gheorghe Construcţii Investiţii-obiective Ministerul Instrucţiunei Publice Musulmani Staţiuni turistice Program naţional Religii necreştine HRISTOIU, Ion Informaţie Organizaţii Şcoala nr. 17 "Ion Minulescu" Constanţa Sahaghian-Salpi, Aram Muzică Carte bibliofilă românească Program de învăţământ Clădiri publice Poliţie Handicapaţi Consul Dinozauri Sediu de partid Lb.turcă Specific dobrogean Pază Apărarea Patriotică Italiană Greci (România) Ziua Independenţei României Şcoli Învăţământ de artă Delta Dunării Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Finanţare europeană Simpozioane Şcolarizare COCIAŞU, Viorica Resurse umane FILIP, ALexandra Inspectorate şcolare Casa de copii Evaluare şcolară Promoţie Iluminat Teatru Statui Etnografi dobrogeni Proprietate privată Zile festive Istoric Proiect PRIMĂVARA EUROPEI Maistru militar Nava ROMÂNIA Club Sportiv Şcolar Nr.1. Constanţa Partidul Democrat Instituţii de învăţământ Organizaţii umanitare Istorici dobrogeni Jean, Ileana TRUŞCĂ, Rodica Evrei Vizite străini Români Comisia Europeană pentru Educaţie Andronescu, Ecaterina Conferinţă de presă Ajutoare umanitare Clădiri Lipoveni Monumente istorice Lucrări cu dedicație autografă Relații internaționale CASA ALEGĂTORULUI Gospodărie locală Colecţionari de artă dobrogeni Nava ELISABETA Lăcaşuri de cult dobrogene Marină militară Norme protecţia muncii Regi Dotare Construcţii civile Liceu Comitetul Electoral Judeţean Constanţa Nava DACIA Lucrări hidrotehnice Învăţământ pedagogic Nava REGINA MARIA Sate Prefecţi dobrogeni MAREŞ, Crina Liliana SANDU, Ştefan Arheologi dobrogeni Instituţii de cultură Biblioteci şcolare Populaţie Dotare în şcoli Cultură Incendiu Biblioteci judeţene Cartier VIILE NOI Iconografie Serviciul Român de Informaţii Silvicultură Tradiţii româneşti Clubul de ecologie COPIII MĂRII Olimpiade şcolare Judeţ GÂSCAN, Cristea Hartă Licee Ziua Internaţională a Educatorului Meningită virală acută Bobeşi, Eugen Reparaţii Regie autonomă Nuntaşi, sat Mediu rural Programe de finanţare Documente româneşti Comună Cartier MEDEEA Abandon şcolar Comunităţi etnice Athanasiu, Alexandru Mass media Serviciul Cultural Francez Cursuri de perfecţionare Program educaţional Cultură română Forţă de muncă Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană SFÂNTA MARIA Constanţa Străzi Poezie Creativitate Alimentări cu apă Voluntari Pompieri Inspectori şcolari Jandarmerie Comisie de control Cooperaţie Comisii Arhive Adulţi Învăţători Finanţare Blocul Partidelor Democratice Cadre didactice TUDOR, Mihai Resurse financiare Program ŞCOALA XXI Centenar Învăţământ rural Artă fotografică Fotografie, artă fotografică Învăţământ liceal B.P.D. Aromâni Formare profesională Funcţie-numire Municipiu Investitori străini Federaţii sindicale Artă Tineret Georgescu, Nicolae Fundaţii străine Vapoare Greci Năvodari Zaven-Toto, Boiangian Învăţământ special Activități culturale Instituţii locale Premii Viaţă culturală Bulgari Concursuri internaţionale Proiect Tokatlian, Onik Târgu-Jiu DRĂGHICI, Mihăiţă
Vă rugăm să schimbaţi parola