Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Şcoli

Subiect Tematic: Şcoli
Lucrări: 423 lucrari in 418 publicatii in 4 limbi
Subiecte
Tokatlian, Onik Pictură pe sticlă Concursuri de muzică Programe de finanţare Staţiune turistică Covid-19 Ministerul Instrucţiunei Publice Buget local Biserici dobrogene Revista NĂZUINŢE Conferinţă de presă Presă Yacht Clubul Regal Român Legislaţie 2002 Calculatoare Municipiu Cartiere Meserii Formare profesională Bulgari Biserica SFÂNTUL NICOLAE Constanţa Ziua Internaţională a Pământului Tineret Mediu urban Niculiţel Cazinoul Constanţa Aromâni Serviciul Cultural Francez Comandant Nuntaşi, sat Etnii Proprietate privată Liga Navală Română Sculptori dobrogeni Monumente istorice dobrogene Igienă Arhive Viaţă culturală Învăţământ secundar Şcolarizare Culea, Apostol D. Babighian, Salpis Învăţământ la distanţă (ID) PELLIZZARI, Corneliu Sănătate și igienă publică Musulmani Inspectori şcolari Finanţare externă Învăţământ sportiv Persoane cu handicap Literatură Investiţii Colecţionari de artă dobrogeni Religie Şcoli postliceale Protecţie-mediu 1950 Francezi Staţiune Organizaţii Informare. Teoria informării și comunicării Şcoli Acţiuni umanitare Catedrala Arhiepiscopală Sfinţii Ap. PETRU ŞI PAVEL Constanţa 1911-1921 în Piaţa Ovidiu; arhitect Victor Ştefănescu Viaţă social-economică Minorităţi naționale și etnice Catolicism TUDOR, Mihai Demnitari publici Ingineri dobrogeni DIRECTOR Biografii Biblioteci şcolare Poezie Clubul de ecologie COPIII MĂRII Mihăeşi, Gheorghe Recalificare Agopian, Levon Lb.engleză Învăţământ tehnic Matematică Etnografie H.G. 624/2002 Perfecţionare profesională Şcoli profesionale Învăţământ primar Seropian, Ervant Artă Lăcaşuri de cult dobrogene Grup şcolar Medici Carantină Caragiale, Ion Luca Împărţire administrativă Programe de învățământ Hoteluri Scafandri Integrare europeană Agricultură Adulţi Clădiri degradate fizic Prefecturi Lb.străine Evaluare şcolară Educaţie fizică Drumuri Comunicare socială Islam Teatru Jurământ Ziua Independenţei României Bătălii Program de colaborare Donaţie Bilanţ Bază materială Banca Mondială Ilie Congegulian, Ervant Istoric oraş Tavitian, Anaid Jurnale de bord RĂILEANU, Ileana Învăţământ de specialitate Creștinism. Religie creștină Cotu Văii ŞERBU, Virgil Cerc militar Alimentări cu apă Finanţare europeană Gara Oraşe Festivitate Macedoromâni Marină militară Zaven-Toto, Boiangian Forţă de muncă Târgu-Jiu Prefecţi dobrogeni Aromân, dialect Reforma învăţământului Manifestări culturale Civilizaţie Învăţământ preşcolar Dinozauri Război mondial I MITREA, Nela Români Organizaţii non-guvernamentale (ONG) Înfiinţare Învăţământ gimnazial Învăţământ militar Decese Bobeşi, Eugen Informatică Armeni Învăţământ agricol Pază Ţigani Biblioteci pentru copii Staţiuni turistice Istorie modernă Epidemii Şcoli particulare FILIP, ALexandra Fundaţia OSANA U.N.I.C.E.F. Pictură Lipoveni Edituri dobrogene Cursuri Ocupaţie germană Voluntari Liceu de artă Investiţii financiare Faruri Turism Greci (România) Politică Tradiţii româneşti Critici de teatru dobrogeni MIHAIL, Petrică Club Sportiv Şcolar Nr.1. Constanţa Apărarea Patriotică Italiană Informaţie Organizaţii politice Școala primară de băieți nr. 3 Constanța Regi Familie Palate Mass media Program de învăţământ Clădiri degradate Date statistice Învăţământ special Unităţi şcolare Istorie contemporană Vapoare Porturi fluviale Învăţământ postliceal Reviste şcolare Lingvişti dobrogeni Carte bibliofilă românească Constanţa, judeţ Mediu rural Reformă şcolară Program educaţional Arhivistică Artă populară Poliţie Localităţi de frontieră Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană "Sfânta Maria" Constanţa Raport de activitate VOIVOZEANU, Doina Învăţământ liceal Şcoala de scafandri Muncitori Incendiu Teologi antici dobrogeni Primar Proiecte de dezvoltare Management Vizite străini Norme protecţia muncii Folclor College de l'Assomption Modernizare MOŞESCU, Octavian Proiect Phare Nava ELISABETA Pompieri Parteneriat Manifestare culturală Bănci Consiliu Învăţământ-minorităţi naţionale Creangă, Ion Cultură generală Serbări Lazăr, Gheorghe Folclor muzical Activități culturale Programul de Reabilitare a Învăţamântul din Mediul Rural Reformă Evrei Nava ÎMPĂRATUL TRAIAN Hartă Istoric Sahaghian-Salpi, Aram Partide politice Clădiri revendicate Pedagogi dobrogeni Ţărani Cooperare transfrontalieră Proiect educaţional Muzică Manifestări aniversare Deschidere Germani Scafandri militari Andronescu, Ecaterina Religii necreştine Administraţie locală Comisia Europeană pentru Educaţie Italieni Arheologi dobrogeni Lucrări cu dedicație autografă Învăţământ Promoţie Apă Universitate Casa d'Italia Educaţie Scriitori români Fundaţia de Servicii Islamice Blocul Partidelor Democratice Orfani Comisia Naţională de Acreditare şi Evaluare Integrare socială Şcoala nr. 2 "Vintilă Brătianu" Techirghiol Pictură religioasă Ştiinţele naturii Cooperative de producţie Sate Ehsichian, Sarchis Scriitori dobrogeni Învăţământ general Program european Societăţi culturale F.N.S.P. Statuia lui Ovidiu Ocupaţie sovietică Grădiniţă Învăţământ privat Unităţi de învăţământ Control Cooperaţie Club Ecumenism Program ŞCOALA XXI Folclor muzical Turci dobrogeni Creativitate Aviz sanitar Lb.turcă ROMPETROL Proiect Instructori Omagiu Şcoala Waldorf Comisii Cartier Tataia Nataţie Săcele, jud. Constanţa Educaţie ecologică Capagea, Ion Pan Andriescu, George Clădiri Conferinţe Bezerian, Agop Sala de sport Reabilitare Ziua Internaţională a Educatorului Resurse umane Învăţământ-legislaţie Chirescu, Dimitrie Miniştri IONESCU, Iulia Launia Internet Educația părinților Bolnavi Personalităţi dobrogene Clădiri civile Fotografie, artă fotografică Matematicieni dobrogeni Evenimente Muzeul GRIGORE ANTIPA Bucureşti Nava ARDEAL Finanţare Cartier PENINSULĂ Georgescu, Nicolae Maistru militar Program EDUCAŢIA+ Instituţii publice Aniversări Nava REGELE FERDINAND Seminar musulman Organizare administrativă Muzee Primării Expoziţii internaţionale Zile festive Primari RADU, Anica Populaţie şcolară Lectură Dotare Relații internaționale Elevi Turci Programe Crimeea Comunism Comună Abuzuri Expoziţii LUPU, Traian Bedighian, Nory Silvicultură Program de investiţii Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Estetică Abandon şcolar Partidul Democrat Cartier MEDEEA Proiecte Athanasiu, Alexandru Profesori Ajutoare umanitare Bibliografii Cerc de pictură Examene de admitere Romi Zootehnie Iluminat Monografii Geamie Proiect PRIMĂVARA EUROPEI Legislaţie-învăţământ Program naţional Sediu Interculturalitate Program internaţional Cultură Bibliotecari Şcoala de Navigaţie a Yacht Clubului Regal Român (NAVYC) Învăţământ, istorie Istorie Educaţie şcolară Religie musulmană Fundaţie străină Arhitecţi Damadian, Cik Fundamentalism Etnografi dobrogeni MOLALI, Neriman Învăţământ de marină Preoţi dobrogeni Colegiu An şcolar Consiliu orăşenesc Piatra (sat, com. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa) Sinagoga Comunităţii Evreilor din Constanţa SRI Învăţământ superior Circumscripţii electorale Sediu de partid Liceu Pedagogie Lingvistică și limbi Desen Handicapaţi Jean, Ileana Războiul de Independenţă Federaţii sindicale Arhitectură Nava DACIA Ministerul Educaţiei Naţionale Arte plastice Expoziţie-pictură COCIAŞU, Viorica Basilica Sf. Anton Constanţa Învăţământ pedagogic Constanţa, oraş Acreditare Greci Scriitori Revista GYMNASIUM BURLACU, Ruxandra Ali, Leman Hotel BRITANIA CIOBĂNAŞU, Stoiana Cartier VIILE NOI Alegeri Artişti plastici Documente de arhivă Organizaţia de Pionieri din R.P.R. Şcoala nr. 11 Constanţa Sport Manual Interpreţi de muzică Judeţ Învăţători Provincie istorică Anul Caragiale Construcţii hidrotehnice Jandarmerie Artă fotografică Karakaşian, Eduard STOIAN, Ecaterina Şcoli săteşti Aşgian, Berdj-Şant Comisie de control Islamism Balasanian, Mariana Sanatoriu Cadre didactice dobrogene Istoric comună Informatizare Libanezi L. 10/2001 Bibliografie dobrogeană P.D. Cadre didactice Federaţia Naţională a Sindicatelor Portuare Localităţi dobrogene Regiune Management-educaţie Gripă Clădiri de patrimoniu Finanţare internaţională Statui Fundaţia pentru o Societate Deschisă Şcoala nr. 17 "Ion Minulescu" Constanţa Tulcea, oraş Legislaţie 2001 DRĂGHICI, Mihăiţă Resurse financiare Primul Război Mondial Album Organizaţii umanitare Sociopedagogie Învăţământ particular Biserica Greacă METAMORFOSIS Constanţa Investitori străini CDS (curriculum la decizia școlii) Monumente istorice Staţiune balneoclimaterică Vizită oficială Reparaţii Concursuri internaţionale Comunităţi etnice Nava REGINA MARIA Spital Direcţie Instituţii locale Ordonanţă de urgenţă Funcţie-numire Minorităţi religioase MIU, Petrică Grevă Egipt Societate Clădiri publice Geamia HÜNKIAR Constanţa Durostor, judeţ FRIEDMAN, Carol Concursuri Învăţământ istorie Cursuri de perfecţionare Şcoala gimnazială "Constantin Brâncoveanu" Tulcea Vizite oficiale Moscheea "Carol I" Constanţa Serbări ale iernii Porturi Biserici creştine Numire-funcţie Club şcolar Învăţământ comercial MAREŞ, Crina Liliana Sarchizian, Arsen Comunitatea Evreilor din Constanţa Renovare Directori Jandarmi Documente româneşti Iconografie Dotare în şcoli Învăţământ rural Program EDUCAŢIA 2000+ Istorici dobrogeni Comunităţi religioase Tulcea Pregătire profesională Protecţia muncii Consiliul Judeţean Constanţa Străzi Program de sănătate Coman, Virgil (istorie) Angelescu, Constantin Năvodari Instrumentişti Învăţământ de artă Gospodărie locală GÂSCAN, Cristea Fonduri Piscicultură Paleontologie Diradurian, Ara Medici dobrogeni Bănci străine Premii Fundaţia culturală EFSANE Simpozioane Regie autonomă Desfiinţare Ilegalităţi Zaharescu, Ştefan Preoţi Filială SANDU, Ştefan Protecţia mediului înconjurător HRISTOIU, Ion Organizaţii internaţionale Centru de informare Şcoala "Dr. Constantin Angelescu" Constanţa Grafică VASILE, Viviana Karla Biserica din Nisipari Nisipari CASA ALEGĂTORULUI Medgidia Educaţie socială Licee Coronavirusuri Copii Teologie Mangalia Sindicat Bricul MIRCEA Bază sportivă Publicişti dobrogeni Cernavodă Construcţii civile B.P.D. Proiect EDUCAŢIA 2000+ Protecţie socială Destituire din funcţie Viaţă socială Fundaţii străine Cultură română Învăţământ profesional Pionieri Olimpiade şcolare Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană SFÂNTA MARIA Constanţa Serviciul Român de Informaţii Techirghiol Ecologie generală Construcţii publice Casă de copii Colectivităţi temporare Ziua Pământului Muzică populară Investiţii-obiective Consul Inaugurare Colaborare internaţională Guvern Biserica Ortodoxă Română Mandalian, Avedis Meningită virală acută Gusti, Dimitrie Concursuri şcolare Şcoli înfrăţite Învăţământ mediu Tătari Casa de copii Demografie. Studiul populației Populaţie Urbanism Asociaţii Centenar Hotărâre Ministerul Educaţiei şi Cercetării Simula, Viorica Armată Ape subterane Preşcolari Învăţământ preuniversitar Palatul Episcopal Constanţa Stare de urgență Colaborare Cititori Autorizaţii Lucrări hidrotehnice Administraţie publică locală Instituţii de cultură Critici de artă dobrogeni Obiective-investiţii Nava ROMÂNIA Igienă în şcoli Învăţământ-bază materială Droguri Nume Contabilitate TRUŞCĂ, Rodica Inspectorate şcolare Navigaţie Clădiri şcolare Canalul Dunăre-Marea Neagră Acţiuni culturale Delta Dunării Specific dobrogean Construcţii Statistică Elevi, militari Uniunea Democrată a Turcilor din România Şcoala Urbană Mixtă "Principele Ferdinand şi Principesa Maria" Constanţa Comitetul Electoral Judeţean Constanţa Fundamentalism islamic Interbelic Boli infecţioase și contagioase Manifestări de protest Demografie istorică Zile internaţionale Farul Regele CAROL I Fonduri europene Ziua Europei Comunitatea Elenă Constanţa Sponsorizare Instituţii de învăţământ Cartier ANADOLCHIOI Situaţie socială Război mondial II CUŢOVA, Anastasia Peşti Biblioteci judeţene Întreprinderi socialiste Yachting Tulcea, judeţ Cursuri de vară
Vă rugăm să schimbaţi parola