Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Mănăstiri

Subiect Tematic: Mănăstiri
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Indice CZU: 726.71
Lucrări: 173 lucrari in 178 publicatii in 5 limbi
1000 de biserici şi mănăstiri : album]^ de: (Grafică bidimensională)
Die bischöfliche Klosterkirche zu Curtea de Argeş in Rumänien de: Jaffé, Franz (1855-1937) (Grafică bidimensională)
GHIDUL mănăstirilor din România de: Ciocioi, Gheorghiţă; Tica, Şerban; Dragne, Amalia (Text tipărit)
Frescele din biserica lui Neagoe dela Argeş de: Brătulescu, Victor (Text tipărit)
Mănăstirea necropolă Mihai Vodă - Turda de: Vişinescu, Valentin (Text tipărit)
Istoricul Mânăstirii Dintr-un lemn de: Chesarie Gheorghescu, arhimandrit (Text tipărit)
Subiecte
Arhiepiscopia Bucureştilor Revista LE FIGARO Mormântul Hypogeu Biserica Sf. Ierarhi NICOLAE şi ALEXANDRU Sulina Album Istorie antică Biserica METAMORFOSIS Constanţa Lucrări tipărite, remarcabile, prețioase Cărți de ritual Mănăstirea Capidava Cursuri de ghizi Mănăstirea Ortodoxă de rit vechi Uspenia Istorie Biserica Ortodoxă Română Decret 560/2000 Mihai Viteazul, domn al Ţării Româneşti, al Transilvaniei şi al Moldovei Literatură română Tulcea, judeţ Mănăstirea Sfinţii EPICTET ŞI ASTION (jud. Tulcea) Biserica SFÂNTUL GHEORGHE Mangalia Ortodoxie Becali, George Inscripţii antice H.G. 698/1997 Cărţi religioase Patrimoniu universal Creștinism. Religie creștină Cultură generală Biserici creştine Clerici Viaţă religioasă Mănăstirea SF. APOSTOL ANDREI Turism Mănăstirea SFÂNTA MARIA Techirghiol Episcopi dobrogeni Mănăstirea MĂCIN Mănăstirea Hagieni Domnitori Bazilica Romano-Catolică Sfântul Anton de Padova din Constanţa Carte rară Icoane Mănăstirea Celic-Dere Oraşe Biserica ortodoxă răsăriteană Hram bisericesc Hagiografie Administraţie locală Călugări ortodocşi Decese Mănăstirea Luncanii de Sus Biserica NAŞTEREA MAICII DOMNULUI Constanţa Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA Constanţa Mănăstirea Axiopolis-Cernavodă Biserica NAŞTEREA MAICII DOMNULUI Teliţa Moaşte Secretariatul de Stat pentru Culte Biserica SFÂNTUL NICOLAE VECHI Constanţa România Tipărituri româneşti Înfiinţare Mănăstirea Cocoş Numire-funcţie Cripta Martirică de la Niculiţel Mănăstirea Dervent Arhiepiscopi dobrogeni Muzică bisericească Schitul SFÂNTA CRUCE Aşezăminte monahale IRODION, Ioniţă Stareţi Ordine Arheologie Catedrala Arhiepiscopală Sfinţii Ap. PETRU ŞI PAVEL Constanţa Muzeografi Carte Mănăstirea Stejaru, jud. Constanţa Episcopat Mănăstirea Strunga Mănăstirea SAON(jud. TULCEA) Mănăstirea SFÂNTUL APOSTOL FILIP Bibliografii Administrare Inaugurare Cadre didactice dobrogene Studenţi Biserica SFÂNTUL ATANASIE Niculiţel Biserica creştină Lavra BUNA VESTIRE Mănăstirea Dinogeţia Tulcea Atlase Bazilică Restaurare Mănăstirea SFÂNTUL IOAN CASSIAN(jud. Constanţa) Mănăstirea Ortodoxă de rit vechi Vovidenia Turda Evenimente Monografii Biserica SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL Măcin Fundaţia GOLESCU Săpături arheologice Biserici ortodoxe Teren Biserica SFÂNTUL GHEORGHE Isaccea Buget Reviste Decoraţii Biserica SFÂNTUL MINA Constanţa Obiecte de cult Biserici dobrogene Mănăstirea Cobadin Edituri dobrogene Lăcaşuri de cult Sfinţire Staţiune Cetăţi dobrogene Artă românească Martiri creştini Religie, istorie Biserica SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL Constanţa Politică CARTIX Mănăstirea "Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena" Cobadin Minorităţi naționale și etnice Simboluri Mănăstirea Lipniţa Sanatoriu preoţesc Schitul Sfânta Elena de la Mare Viaţă monahală Legislaţie 1997 Ceaslov Muzee Mănăstirea Crucea Hirotonisire Balneologie Techirghiol Poarta Albă Mănăstirea Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel Constanţa Aşezăminte religioase Itinerar turistic Cercetători Mănăstirea Mircea Vodă Biserica SFINŢII VOIEVOZI Chilia Veche Ghid GHERONTIE, Ştefan Mănăstirea Basarabi-Murfatlar Drumuri Mănăstirea Sf. Ilie - Histria Ortodoxism de rit vechi Civilizaţie medievală Fundaţie Miracole. Locuri miraculoase. Relicve Ediție anastatică Constanţa, judeţ Epoca medievală Arte plastice Ruşi Complexul Rupestru de la Basarabi Biserica SFÂNTA TREIME Tulcea Mănăstirea CASIAN Mănăstirea Dintr-un Lemn Sărbători religioase Sărbători tradiţionale Universal Mănăstirea Dragomirna Mănăstirea Colilia Histria Guvern UNESCO Monahi Călătorii Localităţi dobrogene Carte bibliofilă străină Prefecţi H.G. 771/2000 Mănăstirea Călugăreni Biserica SFINŢII VOIEVOZI Isaccea Biserica BUNA VESTIRE Tulcea Cetăţi Schitul STEJARUL Călugării Sciţi Arhiepiscopia Tomisului Procesiune religioasă Rezervaţii naturale Manifestare naţională Mănăstirea Canaraua Fetii Elefterie, stareţ Sfinţi dobrogeni Staţiune balneoclimaterică Durostor, judeţ Religie Presă dobrogeană Mănăstirea Adâncata Artă creştină Simion, Gavrilă Ortodoxism Capele Legislaţie Biserica SFINŢII ARHANGHELI Sinoe Mănăstirea Deleni Mănăstirea Aladja Carte de rugăciuni Catedrala SFÂNTUL NICOLAE Sulina Bibliografie dobrogeană Demnitari locali CASIANA, Rasofora Călugări Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN şi ELENA Cernavodă Tradiţii creştine Catedrale Mănăstiri Mănăstirea Uspenia Proiect cultural Mănăstirea Sfinţii Ierarhi Nicolae şi Bretanion Turism cultural Legislaţie 2000 Scriitori dobrogeni Omagiu Pictură religioasă Biserica SFÂNTUL DUMITRU Babadag Schitul BUNA VESTIRE (jud. Tulcea) Partide politice Manuscrise DUŢU, Stelian Mănăstirea Peştera SFÂNTUL Ap. ANDREI (Jud. Constanţa) Preoţi Mănăstirea SFÂNTA ELENA DE LA MARE Provincie istorică Mănăstirea Techirghiol Staţiune balneară Vâlcea, judeţ Mănăstirea Halmyris - Murighiol Paşti. Obiceiuri de Paști Carte bibliofilă românească Filme documentare Monumente arheologice Mănăstirea SFINŢII NICOLAE ŞI BRETANION Apariții editoriale Fisuri. grote. peșteri. caverne Teze de doctorat Pictură murală Istoric Episcopia Constanţei Istorici dobrogeni Artă feudală Documente religioase Biserica SFÂNTUL ILIE Techirghiol Conferinţă de presă Lipoveni Lucrări cu dedicație autografă Biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI Constanţa Lăcaşuri de cult dobrogene Mănăstirea Sfântul Nicolae - Măcin Marină militară Ev Mediu Obiective turistice Ansamblul rupestru de la Basarabi Epigrafie Sate Biserica CUVIOASA PARASCHIVA Istorie medievală Mănăstirea SFÂNTA TREIME Patrimoniu cultural Mănăstirea Putna Cultură Iconografie Fanarioţi Artă religioasă Cetăţi antice Judeţ Drumuri, construcţie Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN şi ELENA Hârşova Catedrală arhiepiscopală Mănăstirea Adamclisi Monahism Catedrala SFÂNTUL NICOLAE Tulcea GAFTON, Semfora Comună Vizite Comunităţi etnice Ajutoare financiare Biserica SFÂNTUL GRIGORIE LUMINĂTORUL Tulcea Mănăstirea Bistriţa, Oltenia Portrete Cataloage Arhitectură rurală Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană SFÂNTA MARIA Constanţa Mănăstirea Poarta Albă Ruşi lipoveni Monument religios SERAFIM Mănăstirea IZVORUL TĂMĂDUIRII Arhitectură religioasă Schituri Arhive Finanţare Bucureşti Fotografie, artă fotografică Sărbători creştine Consiliu judeţean Funcţie-numire Municipiu Mănăstirea DUMBRĂVENI Martin, Gheorghe Tradiţii Legende dobrogene
Vă rugăm să schimbaţi parola