Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Provincie istorică

Subiect Tematic: Provincie istorică
Lucrări: 942 lucrari in 942 publicatii in 4 limbi
A concise history of Dobruja de: Rădulescu, Adrian (16 august 1932 - 5 mai 2000); Bitoleanu, Ion, istoric (1936-2020) (Text tipărit)
Arta traco-getică de: Berciu, Dumitru (Text tipărit)
Din suferinţele administrative ale dobrogenilor de: Pariano, Constantin D. (20 septembrie 1846 -) (Text tipărit)
Dobrogea în secolele VII-XIX : Evoluţie istorică de: Stănciugel, Robert; Bălaşa, Liliana Monica (Text tipărit)
File de istorie medievală dobrogeană de: Glodarenco, Olimpiu Manuel (1964-2020); Halic, Erduan; Glodarenco, Olimpiu Manuel (1964-2020) (Text tipărit)
Atlas : Istoria românilor de: Oprean, Elena (Material cartografic tipărit)
Dobrogea românească de: (Text tipărit)
Subiecte
Pictură Spectacol Diplomaţie Fotografie, artă fotografică Album Literatură română Bibliografie dobrogeană Edituri dobrogene Medici Proză scurtă Jurnalişti dobrogeni Scriitori dobrogeni Eminescu, Mihai Comunicări ştiinţifice Critică literară (literatură) Politică externă Balcani Fotografii artistice Etnografie Colinde Carte bibliofilă românească Bibliografii Politică internă Copii Raport Cadre didactice universitare Partide politice Germani Gravuri Istorie Documente istorice Premii literare Literatură română, critică Arhive Agricultură, istorie Economie agrară Comunism Statistică Localităţi dobrogene Iconografie Istorie contemporană Biblioteci publice Pictori Aniversări Educaţie Jurnale de călătorie Istoric Învăţământ Publicişti dobrogeni Turism Minorităţi naționale și etnice Așezări urbane (geografia și studiul lor) Biblioteci judeţene Creşterea animalelor Ingineri dobrogeni Călătorii Exploratori Istoria românilor Civilizaţie Cetate antică Arheologie Istorie antică Epoca bizantină Domnitori Cultură Relaţii publice Învăţământ primar Istorici dobrogeni Cadre didactice dobrogene Şcoli Război mondial II Nave militare Flotă militară Marină militară Aviaţie militară Război aerian Medici dobrogeni Alimentaţie Scriitori Bibliotecari Profesori Peşti CD-ROM Mănăstiri Arhitectură religioasă Cultură, istorie Monumente UNESCO Sculptură Vestigii istorice Români Unire 1918 Tratate internaţionale Cultură română Spaţiul carpato-danubiano-pontic Evrei Medicină Armeni Ştiinţe istorice Provincie istorică Economie Carte veche străină Situaţie economică Elevi Comerţ Istorie literară Arte decorative Protecţia mediului înconjurător Viaţă socială Comercianţi Istorie modernă Oraşe Mass media Manifestări ştiinţifice Diaspora Aromâni Antropologie Studenţi Filatelie Drept de proprietate Filologie Lingvistică și limbi Credinţă Ortodoxism Geologie Intelectuali Episcopi dobrogeni Publicistică Legislaţie Deţinuţi politici Religie Pictori dobrogeni Istoriografie Biologi dobrogeni Navigaţie fluvială Tipărituri româneşti Regi Epigrafie Inscripţii antice Iorga, Nicolae Volum Scriitori români Teatru Antichitate Sculptori Lucrări ştiinţifice Botanică Acte juridice civile Documente de arhivă Proprietate Războiul de Independenţă Jurisprudenţă Cadre militare Istorie navală Ihtiologie Turci Demografie. Studiul populației Armată Dacia Secte religioase Legionarism Mişcarea legionară Ziare Tradiţii Administraţie publică locală Fundaţii Administraţie Administraţie publică Administraţie românească Cadrilater Arhitectură Arhitecţi Critici de artă dobrogeni Reviste Geografie Obiceiuri populare Credinţe populare Materiale de construcţie Agricultură Interbelic Desen Aviaţie Detenţie politică Închisori politice Teologi dobrogeni Poezie Fizică Legende Viaţă culturală Geografi dobrogeni Arheologi dobrogeni Bibliofilie Ediții bibliofile Arte plastice Folclor Primari dobrogeni Prefecţi dobrogeni Folclor aromân Alimente Constanţa, judeţ Scrisori Tătari Terminologie științifică Savanţi Alge Ecologie marină Marea Neagră Transport maritim Construcţii Monarhie Politică Preistorie. Urme ale culturilor preistorice. Artefacte, antichități Navigaţie Teze de doctorat Porturi Litoral Etnii Dezvoltare economică Industrie alimentară Relaţii româno-franceze Amintiri Hidrografie Istoric oraş Ofiţeri de marină Navigaţie, istorie Cartofilie Meserii Război mondial I Colecţii Cadre militare dobrogene Grafică Istorie medievală Ev Mediu Viaţă politică Locuinţe Geografie fizică Societăţi comerciale Sondaj de opinie Şantier arheologic Recensământ Populaţie Statistică demografică Studii Sfinţi Folclorişti dobrogeni Drept Simboluri Folclor muzical Martiri dobrogeni Filosofi dobrogeni Folclor dobrogean Folclor literar Literatură folclorică Reviste literare Geografie culturală Geografie umană Teologie Antroponimie Bibliografi dobrogeni Monumente istorice Materiale textile Descoperiri arheologice Slavi Poluare marină Profesiuni Roman Hartă Literatură proto-română Epoca romană Numismatică Sate Tulcea Arhitectură rurală Artă populară Păsări Istorie militară Operaţiuni militare Lăcaşuri de cult dobrogene Comunităţi etnice Obiceiuri, datini privind viața particulară Durostor, judeţ Creativitate Artă Panificaţie Moarte Artă antică Civilizaţie romană Biblioteci Istorici Neolitic Război Istorie veche Traci Geto-daci Arte plastice, istorie Muzee Asociaţii Albanezi Demografie istorică Etnologie Tradiţii populare Drept internaţional Mediu rural Căsătorie. Căsnicie Pescuit Hărţi Localităţi Dialectologie Peisaje Epoca medievală Poeţi Expoziţie de carte Vestigii arheologice Industrie Biserica creştină Etimologie Războaie balcanice Legislaţie-avocatură Avocați Arhitectură islamică Patrimoniu Geografie politică Geopolitică Comunitatea tătară Bănci Rezistenţă anticomunistă Filme de ficțiune. Dramatizări filmate Cereale Ecologie generală Păduri Pedologie Știința solului. Pedologie Date statistice Mircea cel Bătrân, domn al Ţării Româneşti Monografii Situaţie socială Naştere Sfinţi dobrogeni Facsimile Religie, istorie Informare documentară Carte Publicaţii dobrogene Reviste dobrogene Lectură Biologie Floră Literatură Biologie marină Faună marină Biserici creştine Creștinism. Religie creștină Arheologie subacvatică Poluare Ştiinţele naturii Topografie Integrare economică Călători străini Revendicări Bursă de mărfuri Islam Islamism Fond funciar Presă Modernism Transporturi Proiect Epoca romano-bizantină Drumuri Geografie regională Caliacra, judeţ Arhiepiscopi dobrogeni Episcopat Carte rară Cartografie Mărci poştale Ordine religioase Cavalerul trac Toponimie Folclor literar Poezie populară Imigranţi Arabi Sărbători Cenacluri literare Relaţii politice internaţionale Cultura Gumelniţa Ceramică Serviciu de informaţii Geologi dobrogeni Turism cultural Universitate Strategie militară Piscicultură Necropole Amintiri literare Circulaţie monetară Monede Epoca fierului Meşteşuguri Epoca greacă Seismologie Ortodoxie Povestire Voievodate Lege-organizare judecătorească Expoziţii Ţigani Comerţ maritim Istorie economică Calendare Monumentul Triumfal de la Adamclisi Organizaţii Colectivizare - România Moschei Învăţământ-minorităţi naţionale Poliţie Economie naţională Manifestări artistice Tratat de pace Geomorfologie Relief Sigilografie Itinerar turistic Politicieni dobrogeni Statui Dezvoltare socială Imagologie Tulcea, judeţ Fiscalitate Transport Vamă Contracte Apariţii editoriale Etnografi dobrogeni Preoţi Mărfuri Relaţii culturale Tehnică Mănăstirea SFÂNTA MARIA Techirghiol Mănăstirea Dervent Biserica catolică Biserica romano-catolică Justiţie Cronici istorice Papalitate. Sfântul Scaun. Papă Meglenoromâni Cult religios Ziua Apelor Române Sărbători oficiale Cultura Hamangia Protecţie-mediu Cultură otomană Religii necreştine Vianu, Tudor Nuntă (obiceiuri) Lingvişti dobrogeni Manifestare culturală Scriitori străini Mări Scythia Minor Irigaţii Manual Ocupaţie germană Monahism Teren agricol Caritate (iubire) Acţiuni umanitare Dezvoltare regională Ecomonie Proză Presă dobrogeană Regi (căpetenii) dobrogeni Etnologi dobrogeni Revista OVIDIU Revista "Analele Dobrogei" Revista "Arhiva Dobrogei" Conflicte internaţionale Catolicism Identitate Vlahi Cadre didactice Independenţa României Artă religioasă Legende dobrogene Mitropolie Kogălniceanu, Mihail STOICA, Vasile Drepturi politice Organizare administrativă Greci Mănăstirea Celic-Dere Mănăstirea Peştera SFÂNTUL Ap. ANDREI (Jud. Constanţa) Cartografie istorică Administraţie locală Comunitatea germană Refugiaţi Învăţământ, istorie Proprietate imobiliară Mori de vânt Morărit Instituţii de cultură Ornitologie Romani Învăţământ preuniversitar Finanţare Marina Regală Română Mănăstirea Cocoş Militari Evenimente Colonizarea aromânilor Unire 1878 Tratatul cu Bulgaria Portulane Agronomi dobrogeni Mocani ardeleni Fluvii Pâine Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună Vânătoare Popoare migratoare Imperiul Bulgaro-Român Tatos, căpetenie Unire 1859 Lipoveni Fortificaţii romane Eseuri Aşezări umane Geografie militară Evoluţie istorică Geostrategie Organizare judecătorească Ziare dobrogene Misionari Metrologie Paleolitic Epoca bronzului Hartă istorică Străini Maghiari Muncitori Arhivistică Note de călătorie Nume Francezi PILLAT, Ion Geografie, istorie Grăniceri Literatură patristică Viaţă literară Specific dobrogean Istorie politică Presă, istorie Numismaţi dobrogeni Arhiepiscopia Tomisului Ucraineni Biserica ortodoxă răsăriteană Împăraţi Delfini Învăţători Agronomie Documente de epocă Colonizare Viaţă economică Listă Simpozioane Ape teritoriale Săpături arheologice Artă creştină Martiri creştini Aşezăminte religioase Italieni Personalități românești Muzeografi Mişcări politice Filosofie Modernizare Municipiu Porturi, istorie Relaţii româno-turce Obiecte de cult Ruşi Comunitatea musulmană Medalii Transhumanţă Patrimoniu, protecţie Cetate medievală Manifestări culturale Migraţie Bulgari Costume populare Arheologi Reîntregire Tătari crimeeni Jandarmerie Curtea de Apel Turism balnear Vizite oficiale Ocupaţie sovietică Mormânt antic Bibliotecari dobrogeni Relaţii interetnice Studiu ştiinţific Proprietate funciară Arhivele Statului Infractori Tradiţii musulmane Macedoromâni Inaugurare Regalitate Sărbători naţionale Creştinare Prim-ministru Conservare Sciţi Studii ştiinţifice Comunităţi religioase Musulmani BARNEA, Ion Ţărani Plante tehnice Fortificaţii Vizite străini Emigrație Insulă Genovezi Cercetare științifică Legislaţie 1999 Patrologie Pecenegi Podoabe Cazaci Cerchezi Stampe Terorişti Învăţământ rural Monahi Alegeri parlamentare Editura Arhiepiscopiei Tomisului Persoane Comună Judeţ Cartiere Zile festive Colectivităţi temporare Colectivitate temporară Cartier VIILE NOI Arhiepiscopi Directori Consiliu judeţean Canal navigabil Facultate Premii Jandarmi Vernisaj Comunitatea Italiană Conferinţe Vizite Ruşi lipoveni Geamie Carte dobrogeană Lansare carte Istorie-politică Poştă Artişti dobrogeni Clădiri şcolare Festivaluri internaţionale Denumire Broşuri Fundaţie Turco-tătari Profesori străini Cercetători Casă Colecţie de documente Şcoală Străini-vizite Vizite-străini Chiriaşi Statuie Peisaj dobrogean Carte- Cazaci zaporojeni Şcolarizare Editura Leda Regiune Meşteşugari Infracţionalitate Anul Eminescu Zonă geografică Nave militare străine Sărbători religioase Publicaţii străine Britanici Colecţie particulară Cartier ANADOLCHIOI Biblioteci pentru copii Denumire localitate Frontiere de stat Graniţă Consul Consulat Personalităţi publice locale L. 9/1998 Aşezăminte monahale Fundaţia HANNS SEIDEL Imobile naţionalizate Expropriere Epoca antică Fundaţie culturală Centenar Asociaţii sportive Şcoala literară de la Tomis Conflict Teologi Informare bibliografică Obiective turistice Comunitatea turcă Relaţii româno-bulgare Opaiţe romane Sărbători internaţionale Activități culturale Carte referinţe Ziua Dobrogei Frontiere maritime Colonie grecească Comisie europeană Dispute Manifestări aniversare Semicentenar Sovietici Cămin cultural Reunire Model dobrogean Specii protejate Istorie romană Constructori italieni Cutremure Gazoduct Otomani Rezident regal Fond documentar Biblioteci regionale Drept teritorial Teritorii româneşti NEICU, Ion Medalistică Sărbătoare religioasă Bizantini Amfore Pescari Anul DOBROGEI Grafic Guvernator Zile internaţionale Mănăstirea Techirghiol Intreprinderi Geoistorie Tratatul cu Ucraina Obiecte bisericeşti Zonă etnografică Edificii religioase Sport nautic Frontiera româno-bulgară Serviciu poştal Religia romanilor Scrisoare Despăgubiri materiale Colonizarea Dobrogei Ţaratul bulgar Cititori Cartier FILIMON SÂRBU Comunitatea bulgară CĂTĂNUŞ, Dan Institutul pentru Studiul Totalitarismului Teritorii pierdute Presă străină Construcţii tradiţionale Locuinţe rurale Reginele României Sociologia vieții cotidiene Specii de păsări FORMALEONI Geţi Construcţii antice Problema orientală Căi de comunicaţie Comerţ, statistică Târguri comerciale Model interetnic Turism-trasee culturale Ardeleni Etnogeneză Perioada antică Decoperiri arheologice Registru de stare civilă Cucerirea romană Geografi Ptolemeu, Claudiu (Ptolemaios, Claudios) Sarmaţi Cercuri culturale Mucenici Forme de relief Revista DOBROGEA JUNĂ Mocani Documente cartografice Cetăţeni bulgari Specialişti agricoli Minoritate bulgară Sigiliu Fag Impresii de călătorie Gospodărie ţărănească Asociaţia Germanilor Plecaţi din Dobrogea BRĂTESCU, Gheorghe I. Muzeologie D.R.O. Organizaţia Revoluţionară Dobrogeană Facultatea de piscicultură Învăţământ superior-istorie Protoromâni Grupul de Iniţiativă pentru Reactivarea Mitropoliei Tomisului Comunităţi naţionale Tribunale musulmane Latinitate Manifestări omagiale Siguranţa Naţională Monahi creştini Relaţii religioase Viaţă economico-socială Mişcare culturală Prosopografie Mărturii Bunuri imobiliare O.U.G. 172/1999 Ordinul franciscan Bizantinologie TOTUL pentru ŢARĂ Comeţ Ministerul Coordonării Reintegrare Revista FAMILIA Sărbători naţionale bisericeşti Structuri agrare Bărdescu, Nicolae HAMM, Wilhelm IORDACHE, Vlad HAIDUCII DOBROGEI Cronologie istorică Artiști plastici dobrogeni Biografii Documente Lucrări cu dedicație autografă Carte veche Cărți vechi mai puțin valoroase Relații internaționale Cinema
Vă rugăm să schimbaţi parola