Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Provincie istorică

Subiect Tematic: Provincie istorică
Lucrări: 943 lucrari in 943 publicatii in 4 limbi
A concise history of Dobruja de: Rădulescu, Adrian (16 august 1932 - 5 mai 2000); Bitoleanu, Ion, istoric (1936-2020) (Text tipărit)
Arta traco-getică de: Berciu, Dumitru (Text tipărit)
Din suferinţele administrative ale dobrogenilor de: Pariano, Constantin D. (20 septembrie 1846 -) (Text tipărit)
Dobrogea în secolele VII-XIX : Evoluţie istorică de: Stănciugel, Robert; Bălaşa, Liliana Monica (Text tipărit)
File de istorie medievală dobrogeană de: Glodarenco, Olimpiu Manuel (1964-2020); Halic, Erduan; Glodarenco, Olimpiu Manuel (1964-2020) (Text tipărit)
Atlas : Istoria românilor de: Oprean, Elena (Material cartografic tipărit)
Dobrogea românească de: (Text tipărit)
Subiecte
Presă Folclor aromân Edificii religioase Municipiu Cartiere Meserii Istorie militară Frontiere maritime Bulgari Cutremure Nuntă (obiceiuri) Pedologie Aromâni Artă antică Şcoala literară de la Tomis Mitropolie Ptolemeu, Claudiu (Ptolemaios, Claudios) Etnii Revista DOBROGEA JUNĂ Literatură folclorică Institutul pentru Studiul Totalitarismului Arhive Viaţă culturală Informare bibliografică Artiști plastici dobrogeni Sigiliu Mărci poştale Navigaţie, istorie Migraţie CD-ROM Şcolarizare Ruşi lipoveni Fond documentar Stampe Romani Religia romanilor Musulmani PILLAT, Ion Povestire Cadre militare Proprietate Literatură Personalități românești Religie Denumire localitate Justiţie Protecţie-mediu Episcopi dobrogeni Relaţii politice internaţionale Francezi Ziare Structuri agrare Imagologie Relaţii româno-bulgare Economie Literatură română, critică Organizaţii Aviaţie Biblioteci regionale Comunităţi naţionale Şcoli Faună marină Transport Acţiuni umanitare Dialectologie Roman Geoistorie Otomani Legionarism Arhiepiscopi Scriitori străini Comunitatea germană Bursă de mărfuri Minorităţi naționale și etnice Catolicism Cercuri culturale Scrisori Ingineri dobrogeni Britanici Nave militare Fotografii artistice Vestigii arheologice Biografii Viaţă economico-socială Poezie Kogălniceanu, Mihail Iorga, Nicolae Contracte Amintiri literare Daci Poluare Specialişti agricoli Alimentaţie Tradiţii Etnografie Învăţământ primar Documente de epocă Monumentul Triumfal de la Adamclisi Mişcări politice Folclor dobrogean Artă Lăcaşuri de cult dobrogene Medici Știința solului. Pedologie Carte- Sondaj de opinie IORDACHE, Vlad Filosofi dobrogeni Fond funciar Documente cartografice Tribunale musulmane Agricultură Relaţii interetnice Drept teritorial Drumuri Mucenici Islam Sculptură Teatru Bizantinologie Reviste dobrogene Revista "Arhiva Dobrogei" Viaţă economică Regi (căpetenii) dobrogeni Prosopografie Istoric oraş Tratatul cu Bulgaria Spectacol Teologi dobrogeni NEICU, Ion Patrologie Creștinism. Religie creștină Mircea cel Bătrân, domn al Ţării Româneşti Materiale textile Etimologie Naştere Cazaci zaporojeni Descoperiri arheologice Metrologie Seismologie Istorie romană Căsătorie. Căsnicie Proză Oraşe Macedoromâni Constructori italieni Marină militară Străini-vizite Exploratori Imperiul Bulgaro-Român Caritate (iubire) Politică internă Lansare carte Toponimie Geografie regională Geografie politică Sărbători naţionale Prefecţi dobrogeni Civilizaţie Manifestări culturale Ziare dobrogene Critică literară (literatură) Rezistenţă anticomunistă Conflicte internaţionale Fortificaţii romane Zonă geografică Război mondial I Bunuri imobiliare Români Aşezăminte religioase Mănăstirea SFÂNTA MARIA Techirghiol Monumente Economie agrară Nave militare străine Economie naţională Botanică Latinitate Situaţie economică Sărbători religioase Mărturii Armeni Antropologie Colectivizare - România Mişcare culturală Biblioteci pentru copii Ţigani Manifestări omagiale Listă Legislaţie-avocatură Fiscalitate Istorie modernă Politică externă Decoperiri arheologice Curți de apel Agronomi dobrogeni Pictură Sfinţi Istoriografie Lipoveni Edituri dobrogene Istorie economică Vlahi Ocupaţie germană Editura Arhiepiscopiei Tomisului Profesori străini Civilizaţie romană Comeţ Antroponimie Aşezăminte monahale Bibliotecari dobrogeni Turism Geomorfologie Eseuri Mănăstirea Techirghiol Cult religios Ucraineni Teze de doctorat Politică L. 9/1998 Colonie grecească Regi Cultura Hamangia Plante tehnice Mass media Facultatea de piscicultură Vianu, Tudor Comerţ maritim Cartier FILIMON SÂRBU Epoca bizantină Cereale Date statistice Istorie contemporană Cercetători Faună Societăţi comerciale O.U.G. 172/1999 Lingvişti dobrogeni Operaţiuni militare Carte bibliofilă românească Geografie militară Patrimoniu, protecţie Constanţa, judeţ Ordine religioase Relaţii religioase Mediu rural Dacia Geografie umană Administraţie Militari Vernisaj Geografie culturală Arhivistică Artă populară Publicistică Cadre didactice universitare Poliţie Navigaţie fluvială Alge Mănăstirea Celic-Dere Creşterea animalelor Cetate antică Panificaţie Muncitori Biserica catolică Istorie politică Flotă militară Jurnalişti dobrogeni Târguri comerciale Teritorii pierdute Editura Leda Aşezări umane Vizite străini Itinerar turistic Folclor Modernizare Frontiera româno-bulgară Epoca bronzului Industrie alimentară Bănci Manifestare culturală Artă religioasă Învăţământ-minorităţi naţionale Cultură, istorie CĂTĂNUŞ, Dan Activități culturale Circulaţie monetară Denumire Evrei Hartă Ofiţeri de marină Geografie Necropole Istoric Papalitate. Sfântul Scaun. Papă Colecţii Ziua Dobrogei Așezări urbane (geografia și studiul lor) Traci Mănăstiri Informare documentară Cartofilie Studenţi Diplomaţie Expoziţie de carte Modernism Partide politice Independenţa României Ecologie marină Localităţi Festivaluri internaţionale Ţărani Închisori politice Bibliografi dobrogeni Aviaţie militară Istorie antică Colecţie particulară Agricultură, istorie Tătari crimeeni Manifestări aniversare Germani Administraţie locală Religii necreştine Cămin cultural Scythia Minor Cetate medievală Locuinţe rurale Italieni Sărbătoare religioasă Arheologi dobrogeni Organizare judecătorească Lucrări cu dedicație autografă Folclorişti dobrogeni Construcţii tradiţionale Învăţământ Artişti dobrogeni Universitate Relaţii româno-franceze Conflict Reunire Imobile naţionalizate Topografie Muzeologie Ortodoxie Educaţie Unire 1859 Scriitori români Industrie TOTUL pentru ŢARĂ Geopolitică Floră Unire 1918 Ecomonie Recensământ Materiale de construcţie Meşteşuguri Ştiinţele naturii Administraţie publică Călătorii Sate Manifestări artistice Medalistică Sociologia vieții cotidiene Epoca greacă Scriitori dobrogeni Presă, istorie Ocupaţie sovietică Unire 1878 Manifestări ştiinţifice Filatelie Biserica romano-catolică Moschei Premii literare Istorici Consulat Cerchezi Volum Pescari Infractori Epigrafie Asociaţia Germanilor Plecaţi din Dobrogea Folclor muzical Siguranţa Naţională Creativitate Ornitologie Relief Frontiere de stat Colonizarea aromânilor Reginele României HAIDUCII DOBROGEI Proiect Despăgubiri materiale Insulă Conservare Teologi Neolitic Opaiţe romane Publicaţii străine Filosofie Amintiri Albanezi Arhitectură rurală Transhumanţă Avocați Hartă istorică Deţinuţi politici Colonizare Cartografie istorică Conferinţe Cultura Gumelniţa Preistorie. Urme ale culturilor preistorice. Artefacte, antichități Relaţii româno-turce Facultate Etnogeneză Medalii Pictori dobrogeni Poezie populară Delfini Cărți vechi mai puțin valoroase Obiecte de cult Reviste literare Costume populare Turism-trasee culturale Fotografie, artă fotografică Tratatul cu Ucraina Cetăţeni bulgari Tehnică Fundaţie culturală Guvernator Evenimente Comercianţi Protoromâni Evoluţie istorică Geografi Finanţare Turism balnear Etnologi dobrogeni Legislaţie Calendare Facsimile Război Aniversări Literatură patristică Minoritate bulgară Organizare administrativă Muzee Intelectuali Mocani ardeleni Zile festive Caliacra, judeţ Meşteşugari Tratat de pace Obiective turistice Reîntregire Biblioteci publice Alimente Lectură Ihtiologie Arhiepiscopia Tomisului Turism cultural Spaţiul carpato-danubiano-pontic Revendicări Elevi Relații internaționale Fundaţia HANNS SEIDEL Mănăstirea Peştera SFÂNTUL Ap. ANDREI (Jud. Constanţa) Turci Ortodoxism Meglenoromâni Grafic Sfinţi dobrogeni Comunism Comună Artă creştină FORMALEONI Ceramică Slavi Diaspora Expoziţii Ruşi Comunitatea tătară Relaţii culturale Pâine Porturi, istorie Anul DOBROGEI Impresii de călătorie Carte rară Profesori Sculptori Monahism Bibliografii Ziua Apelor Române Legende Grupul de Iniţiativă pentru Reactivarea Mitropoliei Tomisului Reintegrare Comunitatea turcă Zonă etnografică Balcani Ediții bibliofile Domnitori Războaie balcanice BARNEA, Ion Personalităţi publice locale Casă Monografii Geamie Istorie navală Geografie, istorie Cultură Peisaj dobrogean Ape teritoriale Bibliotecari Semicentenar Publicaţii dobrogene Tatos, căpetenie Învăţământ, istorie Istorie Istorie medievală Raport Comisie europeană Model dobrogean Arhitecţi Profesiuni Identitate Etnografi dobrogeni Fluvii Geologie Martiri creştini Peisaje Colecţie de documente Lucrări ştiinţifice Documente istorice Istorie veche Politicieni dobrogeni Hărţi Organizaţia Revoluţionară Dobrogeană Lingvistică și limbi Desen Marea Neagră Fundaţii Arhitectură Războiul de Independenţă Obiceiuri populare Comunicări ştiinţifice Creştinare Arte plastice Biserica creştină Anul Eminescu Epoca romană Voievodate Folclor literar Terminologie științifică Greci Biologie marină Scriitori Pescuit Biserica ortodoxă răsăriteană Sărbători naţionale bisericeşti Serviciu poştal Cartier VIILE NOI Legislaţie 1999 Documente de arhivă Drept internaţional Amfore Gospodărie ţărănească Alegeri parlamentare Geostrategie Antichitate Proză scurtă Proprietate funciară Manual Judeţ Locuinţe Învăţători Provincie istorică Jurnale de călătorie Poluare marină Dezvoltare socială Marina Regală Română Jandarmerie Folclor literar Ev Mediu Cucerirea romană Prim-ministru Drept Sciţi Detenţie politică HAMM, Wilhelm Islamism Sărbători oficiale Specii de păsări Comunitatea bulgară Cadre didactice dobrogene Împăraţi Apariţii editoriale Turco-tătari Sovietici Istorie literară Bibliografie dobrogeană Mănăstirea Dervent Problema orientală Cadre didactice Localităţi dobrogene Regiune Epoca medievală Teren agricol Cazaci Statui Cartografie Studii ştiinţifice Arheologie Mormânt antic Şantier arheologic Genovezi Asociaţii sportive Epoca romano-bizantină Ştiinţe istorice Statistică demografică Mănăstirea Cocoş Note de călătorie Cultură otomană Model interetnic Album Arhitectură religioasă Colonizarea Dobrogei Mocani Tipărituri româneşti Cavalerul trac Arte decorative Credinţă Moarte Dezvoltare economică Carte referinţe Monumente istorice Păduri Transport maritim Istorie-politică Documente Comunităţi etnice Cercetare științifică Sarmaţi Bizantini Savanţi Comunitatea musulmană Durostor, judeţ Popoare migratoare Biologi dobrogeni Vizite oficiale Tradiţii populare Administraţie românească Comerţ Regalitate Porturi Colectivitate temporară Bărdescu, Nicolae Biserici creştine Cadrilater Statuie Directori Jandarmi Literatură română Carte Iconografie Învăţământ rural Dezvoltare regională Istorici dobrogeni Comunităţi religioase Pictori Tulcea Vânătoare Primari dobrogeni Consiliul Judeţean Constanţa Monarhie, familii regale Geţi Monahi Ardeleni Viaţă literară Biologie Învăţământ superior-istorie Colinde Simboluri Comerţ, statistică Teritorii româneşti Serviciu de informaţii Etnologie Terorişti Epoca fierului Piscicultură Medici dobrogeni Premii Arabi Episcopat Studiu ştiinţific Monahi creştini Carte veche străină Religie, istorie Carte veche Simpozioane Hidrografie Preoţi Protecţia mediului înconjurător Fag Grafică Ministerul Coordonării Scrisoare Vizite-străini Cinema Refugiaţi Comunitatea Italiană Numismatică Ordinul franciscan Canal navigabil Străini Poeţi Studii Copii D.R.O. Călători străini Presă dobrogeană Teologie Legende dobrogene Emigrație Viaţă politică Broşuri Publicişti dobrogeni Căi de comunicaţie Filologie Geologi dobrogeni Mori de vânt Istoria românilor Păsări Viaţă socială Arheologie subacvatică Cultură română Medicină Cronologie istorică Drept de proprietate Cronici istorice Vizite Infracţionalitate Misionari Note de călătorie Carte dobrogeană Ecologie generală Martiri dobrogeni Colectivităţi temporare Numismaţi dobrogeni Obiceiuri, datini privind viața particulară Mări Geografie fizică Morărit Agronomie Consul Registru de stare civilă Inaugurare Maghiari Literatură proto-română Tradiţii musulmane Gravuri Forme de relief Cadre militare dobrogene Arhiepiscopi dobrogeni BRĂTESCU, Gheorghe I. Muzeografi Dispute Tratate internaţionale Intreprinderi Eminescu, Mihai Biblioteci Geografi dobrogeni Patrimoniu Perioada antică Tătari Demografie. Studiul populației Bibliofilie Populaţie Relaţii publice Paleolitic Integrare economică Război aerian Epoca antică Asociaţii Pecenegi Fortificaţii Centenar Portulane Vestigii istorice Armată Grăniceri Învăţământ preuniversitar Reviste Fundaţie Forme de relief Podoabe Fizică Revista FAMILIA Cititori Sărbători internaţionale Administraţie publică locală Critici de artă dobrogeni Instituţii de cultură Şcoală Poştă Litoral Jurisprudenţă Presă străină Nume Cenacluri literare Sport nautic Arheologi Clădiri şcolare Navigaţie Filme de ficțiune. Dramatizări filmate Secte religioase Obiecte bisericeşti Monede Sigilografie Construcţii Specific dobrogean Statistică Revista "Analele Dobrogei" Interbelic Expropriere Chiriaşi Zile internaţionale Geţi Demografie istorică Vamă Revista OVIDIU Strategie militară Cartier ANADOLCHIOI Ţaratul bulgar Drepturi politice Situaţie socială Construcţii antice Război mondial II Graniţă Peşti Proprietate imobiliară Gazoduct Biblioteci judeţene Mişcarea legionară Irigaţii Specii protejate Arhitectură islamică Tulcea, judeţ Acte juridice civile Geto-daci Credinţe populare Inscripţii antice Imigranţi Săpături arheologice Mărfuri Arhivele Statului Persoane STOICA, Vasile Rezident regal Sărbători Arte plastice, istorie Lege-organizare judecătorească
Vă rugăm să schimbaţi parola