Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Aromâni

Subiect Tematic: Aromâni
Lucrări: 860 lucrari in 857 publicatii in 19 limbi
Abecedar macedo-român de: Stoicescu, Virgiliu; Petrescu-Birina, Const.; Naum, Const. I. (Text tipărit)
Ahapsi lingvisticâ = Condamnare lingvistică : Poeme aromâne : Poemi armâneşti de: Iorgoveanu-Manţu, Kira (22 septembrie 1948 -) (Text tipărit)
Aharistul de: Ceara, Ilie A. (Text tipărit)
Ancâneri di la cireapurli armâneshtsâ : versuri de: Huliani, Gheorghi (1932-) (Text tipărit)
ALBUMUL macedo-român^ de: (Grafică bidimensională)
Aeshtsã Armãnj - Oaminj dit Pirmiti de: Fudulea, Cola (Text tipărit)
Abetsedar armănescu de: Garofil, Mitra; Papatsafa, Dionisii; Cuvata, Dina (Text tipărit)
Abecedar Român-Aromân de: Cândroveanu, Eugenia; Cândroveanu. Hristu(5 februarie 1928 -; ) (Text tipărit)
Amintiri din Macedonia de: Constante, Constantin S. (Text tipărit)
Subiecte
Editura MUNTENIA Referinţe carte Kosovo Album Zile internaţionale Asociaţia Coloniştilor Macedoneni Minoritate aromână Lucrări tipărite, remarcabile, prețioase Căsătorie. Căsnicie Folclor dobrogean Memorii DOCUMETEX Transhumanţă Istorie Biserica Ortodoxă Română Imperiul Otoman Geografie regională Club PHOENIX Literatură română Istoriografie Acţiuni culturale Colinde Folclor muzical, studiu Comunitate etnică Cârţan, Gheorghe (Badea) Corina Comunitatea Aromână din România Tulcea, judeţ Sărbătoare naţională Civilizaţie rurală Coman, Virgil (istorie) Teritorii româneşti Folclor macedonean Dicţionar-scriitori aromâni Ucuta, Constantin Babu, Spiru Toma Expoziţie fotodocumentară Farul Regele CAROL I Nava REGELE FERDINAND Comemorări Istorie modernă MAGIRU, Maria Demografie istorică Papahagi, Pericle N. Case Uniunea Europeană Statuia Carmen Sylva Securitate (poliţie politică) Oganizaţia Tinerilor Aromâni din România Creștinism. Religie creștină Etnii Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei Proverbe Colectivitate temporară Manual Fundaţia Cultural-Ştiinţifică ANDREI ŞAGUNA Hoteluri Dicţionar-scriitori români Biserica SFÂNTUL NICOLAE Constanţa Biserici creştine Galani, Sutiri PAPARI, Aurel Învăţământ preuniversitar Viaţă religioasă Elevi străini Congrese Festivaluri de folclor WISOSENSCHI Elena Literatură universală Artişti dobrogeni Interbelic Meteora Paris Societăţi culturale Publicaţii dobrogene Bitolia Veriotti, Paul Macedoneni ENACHE, Stelu CD-interpret Domnitori Industrie alimentară, cereale Colegiu H.G. 1028/2005 - transfer de proprietate M. Kogălniceanu Deportați Secolul XX Nomazi Pacea, Constantin Naştere Oraşe Expoziţii Bibliotecari Vizite oficiale Ministerul Culturii şi Cultelor Cultură dobrogeană ŢÎRCOMNICU, Emil Economişti dobrogeni Biserica ortodoxă răsăriteană Badralexi, familia Profesori Psihologi dobrogeni Detenţie politică Societatea Culturală Albaneză BASHKIMI (Unirea) din Constanţa Statuia lui Ovidiu Cazinoul Constanţa Ansambluri artistice Uniune PUIG, Lluis Maria de Expoziţie documentară Biografii Documente de arhivă Publicişti dobrogeni Demografie. Studiul populației Haşotti, Ionel Fundaţia Cultural-Ştiintifică Aromână ANDREI ŞAGUNA Constanţa Maghiari Balcanistică Activităţi editoriale Vernisaj Cogealac, comună Armeni Mihail Kogălniceanu, comună (jud. Constanţa) Organizaţia Tinerilor Aromăni din România Organizaţii culturale Colimitra, Constantin Muzică populară Păstori Literatură dobrogeană Civilizaţie, istorie Referinţe-carte Epir Reţete culinare Dicţionar-personalităţi Semnal editorial Filme de ficțiune. Dramatizări filmate Comunitatea Armână din România - filiala Constanţa Scriitori români Băsescu, Traian România Moscopoleni Tipografia GOLIAT Lingvişti dobrogeni CARAMITRU, Ion Aromân, dialect Derdena, Mihai Stere Suflaru, Nicolae Tănase Civilizaţie Personalităţi dobrogene Literatură macedoneană Război mondial II VALAORI, Diamandi MÂNECUŢĂ, Ion Dicţionar român-aromân Tega, Vasile Bătrâni Etnologie Închisori politice Dicţionar român-scriitori români Sportivi dobrogeni Papahaghi, Tache Folclor muzical Colonizare CD-muzică Biblioteca Naţională Catedrala Arhiepiscopală Sfinţii Ap. PETRU ŞI PAVEL Constanţa Universitate Ţările Române RAFTE, Agora Casa Avramide Manifestări culturale Ceremonii religioase. Simbolism religios. Pelerinaj Asistenţă socială Bizantini Carte Palate LIPAN, Ovidiu Şcoli primare Tesalia Episcopat Parlamentari străini Învăţământ Nava ÎMPĂRATUL TRAIAN Sociologie Donaţie Byron, George Gordon Folclor tătăresc Amintiri Bibliografii Italieni Obiceiuri religioase Arhitecţi Inaugurare Vlahi TULLIU, Nuşi Cadre didactice dobrogene Abecedar Constanţa, oraş Proză Viaţă socială Tătari Senatori Rezistenţă anticomunistă Multiculturalism PERENITATEA VLAHILOR ÎN BALCANI Legislaţie 1930 Porturi Tulcea Biblia WISOSENSCHI Willy Jurnalişti dobrogeni Cosacovici, Dimitrie Personalităţi aromâne Antonescu, Ion Evenimente Monografii Manual cl. 3-4-aromână Parlament Cadre didactice universitare dobrogene Fundaţia CARTEA AROMÂNĂ Onomastică Mori Geamia HÜNKIAR Constanţa Candidaţi Scriitori aromâni Evanghelii. Sinoptice. Faptele apostolilor Presă, istorie Post de radio Istrati, Panait Albania Literatură maghiară Ansamblul Iholu Graficieni dobrogeni Colectivităţi temporare Bilanţ Cica Comăniţă, Maria Giurescu, Constantin C. Edituri dobrogene DIDA, Corneliu Genealogie Publicistică Personalităţi Societate culturală Constantinescu, Dumitru Ministerul Coordonării Critică literară (literatură) Albanezi Lăcaşuri de cult CEARĂ, George Cursuri de aromână Beca, Stere Tratatul cu Bulgaria Lingvistică romanică Diaspora Dansuri populare Editura CARTEA AROMÂNĂ Relaţii politice Caragiu-Marioţeanu, Matilda Preşedintele României Geografie culturală Muzeul de Artă Populară Constanţa Cosmescu, Dimitri Canalul Dunăre-Marea Neagră Fotografii artistice Societatea aromână PICURARLU DE LA PIND Drepturile minorităţilor Balcani Politică Ştefu, Atănase Minorităţi naționale și etnice Sofia Palatul Episcopal Constanţa Cândroveanu, Hristu BUJDUVEANU, Tănase Mărci de proprietate sau proveniență Lingvistică și limbi 1950 Tipografii dobrogene HÂCIU, Anastase N. Folclor românesc Comerţ, istorie Mioriţa Macedoromâni Relaţii culturale Visoşensky, Villy Colonizarea Dobrogei Politică externă Povestire Critici literari dobrogeni Hotel REX Serbări ale iernii Cunia, Tiberiu Enache, Toma Colonişti Muzee Istoria civilizațiilor Muzică pentru instrumente individuale Eseuri Românica Zilele culturii aromâneşti O.T.A.R. Camera Deputaţilor Asociaţii Ziare Copii Obiceiuri de iarnă Edituri străine Grupuri etnice Scriitori Sculptori Fărşeroţi Toma, Enache Editura Fundaţiei Culturale Aromâne DIMÂNDAREA PĂRINTEASCĂ Bucureşti Fundaţie Poezie aromână Societate românească CUVATA, Dina Ediție anastatică Constanţa, judeţ Represiune comunistă Cavarna Anticomunism Istorie contemporană Arte plastice Daniil, Mihali Adami Hagi Politică internă Cadrilater Aniversări Regizori Istoria românilor Antropologie Război mondial I Festivaluri internaţionale Pacea, Lucreţia Literatură Nava ARDEAL Geografie Comisia de Verificare şi Revizuire a Certificatelor de Naţionalitate Revista DAIMA Carte de citire aromână VALAORI, Iuliu Dialectologie Lb.română, dialecte Literatură aromână Localităţi dobrogene Fundaţia ANDREI ŞAGUNA Minovici, Nicolae Folclor Filială Artă populară Bănci Etnografie Atanasov, Petar Război balcanic Presă Biserica Greacă METAMORFOSIS Constanţa Adunări generale PACEA, Ion Societatea de Cultură Macedo-Română Ansambluri folclorice Literatură engleză Regiune Carte- Carte dobrogeană Dicţionar aromân-scriitori aromâni Teatru de dramă Manifestare naţională Parlamentari Aşezări umane Identitate Editura DOBROGEA Revista OVIDIU Eminescu, Mihai Spectacol Manifestări artistice Geopolitică HAIDUCII DOBROGEI DOCUMENTEX Beza, familia Mitologie românească Romanitate Istroromâni Legende Durostor, judeţ Contribuţie în bani Gara Brutării Izvoare istorice Germani Presă dobrogeană Manifestare culturală Obiceiuri, datini privind viața particulară Persoane în vârstă LEON, Nicolai Lansare carte Secui Colecţie aromână Carte referinţe Manual înv.primar-aromână Gastronomie Ciulli, Ioan PAPATSAFA, Dionisie Ortodoxism Faruri Turci dobrogeni Lansare de carte Moarte Pariza, Dumitru Medici dobrogeni Deţinuţi politici Literatură folclorică Lb.română Bibliografie dobrogeană Fotografi Geografie politică Apariţii editoriale Program Grafică Fundaţie culturală Autografe Ziar ROMÂNUL Aromână-manual înv.primar Civilizaţie aromână Carte-referinţe Sinagoga Comunităţii Evreilor din Constanţa Călători străini Finanţare externă Lagăre de muncă Istoric comună Hărţi Doroteu Pipu, mitropolit Caranica, Nicolae Zeana, Ionel Cavalioti, Teodor Anastas Ansamblul "Dor" Festivaluri Cler Imobile Legislaţie 2005 Folclorişti dobrogeni Societatea Tineretului Aromân "Giunamea Armânească" Scriitori dobrogeni Omagiu Pictori Lansare casetă audio Viaţă economică Grupul Şcolar C.F.R. Organizaţii etnice Bibliografi dobrogeni Istorici Comunism Dicţionar aromân Comunitatea aromână Lucrări care au devenit rare prin condiții extrinseci. Cărți în afara comerțului. Ediții epuizate etc Colaborare internaţională Consiliul Europei Obiceiuri populare Ziar CUGET LIBER Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România Preoţi Literatură neoelenă Istoric oraş Cronologie Roman Şcoală Carte aromână MIHADAŞ, Teohar Basilica Sf. Anton Constanţa Cartiere Turci Carte de citire Polemică Muzeul aromân Bedivan, Maria Provincie istorică Cartier ANADOLCHIOI Statistică Totalitarism Drepturi civile Moscopole (Albania) Fundaţia Culturală "Muşeata Armână" Nuntă (obiceiuri) Moscheea "Carol I" Constanţa Civilizaţie românească Cadre didactice universitare Balcanologie Comunitatea Armână Constanţa Politicieni dobrogeni Folclor aromân Paşti. Obiceiuri de Paști Organizaţii Fotoportret Literatură română, critică Mişa-Caragheorghe, Stere Simpozion-dialectologie Muzică corală Carte bibliofilă românească Comerţ Organizaţii nonguvernamentale Edituri Filme documentare Colonizarea aromânilor Antologie-poezie Imagologie Editura SAMMARINA Şcoli Delta Dunării Simpozioane Sociolingvistică Fundaţii culturale Ex-libris Teze de doctorat Naţionalism Teatru Statui Ocupaţii tradiționale Etnografi dobrogeni Meşteşuguri Zile festive Ziua internaţională a aromânilor Istoric Reviste literare Nava ROMÂNIA Tradiţii culturale Istorici dobrogeni Cântece populare Psihologi Expoziţie de carte Asociaţii culturale Români Uniunea Aromânilor din România - filiala Constanţa Clădiri Lipoveni DIARO Tradiţii populare Lucrări cu dedicație autografă Relații internaționale Cruce Nasta, Marius Nava ELISABETA Pirivoli Antologie-lit.aromână Elevi bursieri Etnopsihologie Geografie umană Construcţii civile Reviste culturale Nava DACIA Activităţi culturale Serres Nava REGINA MARIA Sate WISOŞENSCHI, Iulia Emisiune Instituţii de cultură GAROFIL, Dumitru Stere Documente Patrimoniu cultural Populaţie Filologi dobrogeni Basme Cultură Manifestare internaţională Fundaţii Cartier VIILE NOI Biblioteci judeţene Iconografie Psalmii Mod de viaţă Etnii dobrogene Perdichi, George Jurnalişti Judeţ Port popular Hartă Licee Literatură română, istorie Carte-lansare Rapsod popular Comună Manifestări ştiinţifice Vizite Comunităţi etnice Imperiul Austro-Ungar RIVISTA DI LITERATURĂ SHI STUDII AROMÂNI Economie Editura Universitatea OVIDIUS Beza, George Cultură română Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană SFÂNTA MARIA Constanţa Comunicări ştiinţifice Credinţă Poezie Migraţie Fundaţia ANDREI ŞAGUNA Constanţa Centru cultural Cutova, Ioan Folclor literar Teologi dobrogeni Ghicitori Reviste dobrogene Premieră Arhitectură urbană Zilele Culturii Aromâne Comisii Alimentaţie Palatul Reginei Maria Alegeri parlamentare Arhive Bucureşti Almanahul Macedo-Român Filosofi dobrogeni Bibliografii pe subiect Fotografie, artă fotografică Înmormântare Bardu, Nistor Învăţământ liceal Sărbători creştine Botez Aromâni Ceara, Ilie A. Municipiu Grabova Demu, Dimitrie Şcoli în aromână Tineret Vapoare Greci Tradiţii Bariţiu, George Tratate internaţionale Monument comemorativ Costum popular Iorga, Nicolae VALAORI, Mihail Premii Bulgari Proiect Obiceiuri de nuntă Meglenoromâni Asociaţia Română pentru Europa Războaie balcanice
Vă rugăm să schimbaţi parola