Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Aromâni

Subiect Tematic: Aromâni
Lucrări: 865 lucrari in 863 publicatii in 19 limbi
Abecedar macedo-român de: Stoicescu, Virgiliu; Naum, Const. I.; Petrescu-Birina, Const. (Text tipărit)
Ahapsi lingvisticâ = Condamnare lingvistică : Poeme aromâne : Poemi armâneşti de: Iorgoveanu-Manţu, Kira (22 septembrie 1948 -) (Text tipărit)
Aharistul de: Ceara, Ilie A. (Text tipărit)
Ancâneri di la cireapurli armâneshtsâ : versuri de: Huliani, Gheorghi (1932-) (Text tipărit)
ALBUMUL macedo-român^ de: (Grafică bidimensională)
Aeshtsã Armãnj - Oaminj dit Pirmiti de: Fudulea, Cola (Text tipărit)
Abetsedar armănescu de: Garofil, Mitra; Cuvata, Dina; Papatsafa, Dionisii (Text tipărit)
Abecedar Român-Aromân de: Cândroveanu, Eugenia; Cândroveanu, Hristu (Text tipărit)
Amintiri din Macedonia de: Constante, Constantin S. (Text tipărit)
Subiecte
1950 Spectacol Fotografie, artă fotografică Album Literatură română România Muzică pentru instrumente individuale Bibliografie dobrogeană Edituri dobrogene Manifestare internaţională Literatură dobrogeană Jurnalişti dobrogeni Scriitori dobrogeni Eminescu, Mihai Comunicări ştiinţifice Critică literară (literatură) Politică externă Balcani Program Fotografii artistice Etnografie Colinde Biserica Ortodoxă Română Carte bibliofilă românească Bibliografii Antologie-poezie Politică internă Copii Corina Cadre didactice universitare Germani Istorie Literatură română, critică Arhive Cadre didactice universitare dobrogene Comunism Statistică Localităţi dobrogene Iconografie Istorie contemporană Omagiu Pictori Aniversări Civilizaţie, istorie Literatură universală Istoric Învăţământ Publicişti dobrogeni Românica Minorităţi naționale și etnice Secolul XX Delta Dunării Biblioteci judeţene Manifestare naţională Istoria românilor Civilizaţie Domnitori Conducători de stat Cultură Reţete culinare Istorici dobrogeni Cadre didactice dobrogene Şcoli Tipografii dobrogene Război mondial II Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei Medici dobrogeni Alimentaţie Mod de viaţă Scriitori Bibliotecari Profesori Asistenţă socială Personalităţi Români Tratate internaţionale Anticomunism Societate românească Cultură română Armeni Imperiul Otoman Provincie istorică Literatură engleză Economie Istorie, filosofie Tineret Comerţ Viaţă socială Istorie modernă Oraşe Manifestări ştiinţifice Graficieni dobrogeni Diaspora Aromâni Literatură aromână Antropologie Regizori Lingvistică și limbi Abecedar Credinţă Ortodoxism Gastronomie Publicistică Sociolingvistică Deţinuţi politici Memorii Sociologie Istoriografie Iorga, Nicolae Constanţa, oraş Scriitori români Teatru Fotoportret Sculptori Documente de arhivă Securitate (poliţie politică) Clădiri Turci Demografie. Studiul populației Băsescu, Traian Civilizaţie românească Antonescu, Ion Naţionalism Ziare Bucureşti Tradiţii Fundaţii Cadrilater Arhitecţi Arhitectură urbană Parlament Ediție anastatică Lucrări tipărite, remarcabile, prețioase Geografie Obiceiuri populare Interbelic Drepturile minorităţilor Paris Detenţie politică Închisori politice Teologi dobrogeni Poezie Istrati, Panait Legende Arte plastice Folclor Personalităţi dobrogene Folclor aromân Antologie-lit.aromână Onomastică Constanţa, judeţ Tătari Politică Teze de doctorat Porturi Etnii Giurescu, Constantin C. Amintiri Istoric oraş Critici literari dobrogeni Primul Război Mondial Război mondial I Grafică Relaţii politice Bilanţ Populaţie Fundaţia ANDREI ŞAGUNA Constanţa Ghicitori Folclorişti dobrogeni Folclor muzical Ansamblul "Dor" Filosofi dobrogeni Aromân, dialect CEARĂ, George Muzică corală Folclor dobrogean Folclor literar Literatură folclorică Asociaţii culturale Reviste literare Ţările Române Geografie culturală Geografie umană Poezie aromână Învăţământ liceal Economişti dobrogeni Bibliografi dobrogeni Edituri Construcţii civile Roman Hartă Literatură română, istorie Represiune comunistă Totalitarism Folclor românesc Mitologie românească Deportați Sate Tulcea Artă populară Hotel REX Cazinoul Constanţa Cruce Dicţionar-personalităţi Sportivi dobrogeni Comunităţi etnice Multiculturalism Cavarna Obiceiuri, datini privind viața particulară Cogealac, comună Civilizaţie aromână Kosovo Viaţă religioasă Durostor, judeţ Byron, George Gordon Meteora Moscopole (Albania) Brutării Moarte Istorici DOCUMENTEX Canalul Dunăre-Marea Neagră PACEA, Ion Pacea, Lucreţia Muzee Asociaţii Albanezi Demografie istorică Etnologie Tradiţii populare Romanitate Căsătorie. Căsnicie Hărţi Lb.română, dialecte Dialectologie Imperiul Austro-Ungar Autografe Expoziţie de carte Dicţionar român-scriitori români Dicţionar-scriitori români Războaie balcanice Geografie politică Geopolitică Catedrala Arhiepiscopală Sfinţii Ap. PETRU ŞI PAVEL Constanţa Bănci Rezistenţă anticomunistă Filme de ficțiune. Dramatizări filmate Basme Folclor macedonean Monografii Hoteluri CD-muzică Folclor muzical Muzică populară Naştere Biblia Carte Publicaţii dobrogene Reviste dobrogene Cosmescu, Dimitri Literatură Biserica SFÂNTUL NICOLAE Constanţa Biserici creştine Creștinism. Religie creștină Simpozion-dialectologie Genealogie Sociologia familiei Călători străini Literatură maghiară Proverbe Psihologi dobrogeni DOCUMETEX Scriitori aromâni Tega, Vasile Presă Proiect Geografie regională Mihail Kogălniceanu, comună (jud. Constanţa) Bătrâni Consiliul Europei Carte de citire aromână Episcopat Psihologi Faruri Patrimoniu cultural Psalmii Aromână-manual înv.primar Manual cl. 3-4-aromână Manual înv.primar-aromână Palate Organizaţii non-guvernamentale (ONG) Cântece populare Folclor literar Paşti. Obiceiuri de Paști Drepturi civile Universitate Meşteşuguri Povestire Legislaţie 2005 Expoziţii Lagăre de muncă Organizaţii Manifestări artistice Personalităţi aromâne Imobile Expoziţie fotodocumentară Politicieni dobrogeni Statui Imagologie Tulcea, judeţ Literatură neoelenă Apariţii editoriale Etnografi dobrogeni Preoţi Lb.română Relaţii culturale Bariţiu, George Cler Mişa-Caragheorghe, Stere Meglenoromâni Dansuri populare Folclor tătăresc Etnopsihologie Nuntă (obiceiuri) Lingvişti dobrogeni Comerţ, istorie Manifestare culturală Înmormântare MIHADAŞ, Teohar Manual Proză Dicţionar aromân Papahaghi, Tache Lingvistică romanică Presă dobrogeană DIARO Dicţionar român-aromân Mori Izvoare istorice Cândroveanu, Hristu Revista OVIDIU Revista "Analele Dobrogei" Dicţionar-scriitori aromâni Identitate Vlahi Cosacovici, Dimitrie Turci dobrogeni Reviste culturale Camera Deputaţilor Caranica, Nicolae Mitropolie Greci Instituţii de cultură Învăţământ preuniversitar Balcanistică Evenimente Sărbători creştine Colonişti Colonizarea aromânilor Societate culturală Unire 1878 Tratatul cu Bulgaria Fărşeroţi Moscopoleni Obiceiuri religioase Editura DOBROGEA Lipoveni Fotografi Post de radio Eseuri Aşezări umane Ciulli, Ioan Basilica Sf. Anton Constanţa Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană SFÂNTA MARIA Constanţa Biserica Greacă METAMORFOSIS Constanţa Farul Regele CAROL I Gara Geamia HÜNKIAR Constanţa Moscheea "Carol I" Constanţa Nava ARDEAL Nava DACIA Nava ELISABETA Nava ÎMPĂRATUL TRAIAN Nava REGELE FERDINAND Nava REGINA MARIA Nava ROMÂNIA Palatul Episcopal Constanţa Sinagoga Comunităţii Evreilor din Constanţa Statuia lui Ovidiu Vapoare Ziar CUGET LIBER Industrie alimentară, cereale Maghiari Societăţi culturale Filme documentare Congrese MAGIRU, Maria Balcanologie Presă, istorie Biserica ortodoxă răsăriteană Teatru de dramă Colonizare Licee Viaţă economică Filologi dobrogeni Simpozioane Finanţare externă Grupuri etnice Derdena, Mihai Stere Cultură dobrogeană Italieni Istoric comună Municipiu Pirivoli Transhumanţă Beza, George Cârţan, Gheorghe (Badea) Bedivan, Maria Manifestări culturale Veriotti, Paul Migraţie Colimitra, Constantin Cutova, Ioan Enache, Toma Pariza, Dumitru Perdichi, George Zeana, Ionel Bulgari Costume populare Comemorări Etnii dobrogene Suflaru, Nicolae Tănase Secui Vizite oficiale Civilizaţie rurală Nomazi Păstori Istroromâni Cavalioti, Teodor Anastas Daniil, Mihali Adami Hagi Ucuta, Constantin Ceara, Ilie A. Galani, Sutiri Polemică Parlamentari Serbări ale iernii Cunia, Tiberiu Macedoromâni Inaugurare Ziar ROMÂNUL Nasta, Marius Port popular Constantinescu, Dumitru Sofia Legislaţie 1930 Badralexi, familia Botez Papahagi, Pericle N. PAPARI, Aurel Haşotti, Ionel Lăcaşuri de cult Evanghelii. Sinoptice. Faptele apostolilor Minovici, Nicolae Tesalia Epir Pacea, Constantin Dicţionar aromân-scriitori aromâni Literatură macedoneană Alegeri parlamentare BUJDUVEANU, Tănase Festivaluri Carte-referinţe Referinţe-carte Lansare de carte Comună Judeţ Premieră Cartiere Zile festive Colectivităţi temporare Fundaţia Culturală "Muşeata Armână" Carte-lansare Colectivitate temporară Cartier VIILE NOI Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România Filială Donaţie Premii Colaborare internaţională Vernisaj Organizaţii etnice Vizite Ansambluri folclorice Candidaţi Carte dobrogeană Lansare carte Artişti dobrogeni Persoane în vârstă Festivaluri de folclor Festivaluri internaţionale Fundaţie Acţiuni culturale Centru cultural Activităţi culturale Adunări generale DIDA, Corneliu Colegiu Şcoală Senatori Carte- Regiune Activităţi editoriale Uniune Organizaţii culturale Cartier ANADOLCHIOI Case Semnal editorial LIPAN, Ovidiu Lansare casetă audio Comunitatea aromână Societatea de Cultură Macedo-Română Expoziţie documentară Ministerul Culturii şi Cultelor CARAMITRU, Ion Club PHOENIX ENACHE, Stelu Obiceiuri de nuntă Fundaţie culturală Parlamentari străini Muzeul de Artă Populară Constanţa Monument comemorativ Şcoli primare Obiceiuri de iarnă Tradiţii culturale Carte referinţe Referinţe carte Zilele Culturii Aromâne Caragiu-Marioţeanu, Matilda Comunitatea Armână din România - filiala Constanţa Fundaţia ANDREI ŞAGUNA Zilele culturii aromâneşti Ziua Dobrogei Beca, Stere Carte aromână Edituri străine Tipografia GOLIAT Comisii Editura MUNTENIA CUVATA, Dina Editura SAMMARINA PAPATSAFA, Dionisie Teritorii româneşti Bizantini Ansambluri artistice Zile internaţionale Comunitatea Aromână din România Emisiune Elevi străini Toma, Enache Cica Comăniţă, Maria HÂCIU, Anastase N. Societatea Tineretului Aromân "Giunamea Armânească" Ziua internaţională a aromânilor Sărbătoare naţională Comunitate etnică Jurnalişti Asociaţia Română pentru Europa Colonizarea Dobrogei Palatul Reginei Maria Macedoneni Editura Fundaţiei Culturale Aromâne DIMÂNDAREA PĂRINTEASCĂ Bucureşti Casa Avramide GAROFIL, Dumitru Stere Editura Universitatea OVIDIUS Contribuţie în bani Colecţie aromână ŢÎRCOMNICU, Emil WISOŞENSCHI, Iulia Societatea Culturală Albaneză BASHKIMI (Unirea) din Constanţa Statuia Carmen Sylva Carte de citire Fundaţii culturale Fundaţia Cultural-Ştiinţifică ANDREI ŞAGUNA Bardu, Nistor Beza, familia Mocani TULLIU, Nuşi PUIG, Lluis Maria de Ocupaţii tradiționale Oganizaţia Tinerilor Aromâni din România O.T.A.R. Uniunea Aromânilor din România - filiala Constanţa H.G. 1028/2005 - transfer de proprietate M. Kogălniceanu VALAORI, Diamandi VALAORI, Iuliu VALAORI, Mihail Fundaţia Cultural-Ştiintifică Aromână ANDREI ŞAGUNA Constanţa Elevi bursieri Grupul Şcolar C.F.R. Cursuri de aromână Şcoli în aromână Ştefu, Atănase Serres CD-interpret LEON, Nicolai Revista DAIMA Fundaţia CARTEA AROMÂNĂ RIVISTA DI LITERATURĂ SHI STUDII AROMÂNI WISOSENSCHI Elena WISOSENSCHI Willy Societatea aromână PICURARLU DE LA PIND Asociaţia Coloniştilor Macedoneni MÂNECUŢĂ, Ion Babu, Spiru Toma Rapsod popular Ministerul Coordonării Editura CARTEA AROMÂNĂ Organizaţia Tinerilor Aromăni din România HAIDUCII DOBROGEI Comisia de Verificare şi Revizuire a Certificatelor de Naţionalitate Almanahul Macedo-Român Minoritate aromână Grabova Atanasov, Petar Ansamblul Iholu Muzeul aromân Cronologie istorică Biografii Comunitatea Armână Constanţa Documente Bibliografii pe subiect Istoria civilizațiilor Ex-libris Mărci de proprietate sau proveniență Lucrări cu dedicație autografă Lucrări care au devenit rare prin condiții extrinseci. Cărți în afara comerțului. Ediții epuizate etc Relații internaționale Ceremonii religioase. Simbolism religios. Pelerinaj
Vă rugăm să schimbaţi parola