Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Legislaţie 2006

Subiect Tematic: Legislaţie 2006
Lucrări: 76 lucrari in 75 publicatii in 2 limbi
ACHIZIŢIILE publice : contracte, norme de aplicare şi ghid de atribuire^ de: România. Parlament. Camera Deputaţilor (Text tipărit)
Subiecte
H.G. 123/2006 - modificare H.G. 523/1998 Cazinoul Constanţa H.G. 803/2006 - punct trecere frontieră Capu Midia Legislaţie 2010 L. 297/2006 - Unitatea 2 Cernavodă H.G. 1139/2006 - domeniu public şi domeniu privat al stului Circulara 16/2006 - numismatică L. 220/2006 - Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre Decret 765/2006 - autostrada Constanţa Legea 319/2006 Finanţare externă Portul Midia H.G. 45/2006 - transfer proprietate SAPARD Constanţa Persoane cu handicap Investiţii H.G. 1744/2006 - calea ferată Bucureşti-Constanţa Legislaţie 1998 Căi ferate. Construcția de linii Ordonanţa 21/2006 - regimul concesionării monumentelor istorice Hotărârea 19/2006 - comisia de evaluare a persoanelor cu handicap Legea 441/2006 H.G. 301/2006 - Unitatea 3 Cernavodă Hotărârea 29/2006 - Muzeul de Artă Constanţa Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari Buget Transport feroviar H.G. 1389/2006 - transfer de proprietate M.Ap.N, zona Mangalia Unitatea 4 Cernavodă Zonă protejată Plajă Ordin 1120/2006 - modificarea şi completarea Ordinului 206/2003 H.G. 190/2006 - finanţare Unitatea 2 Cernavodă Scheme Viticultură Hotărârea 26/2006 H.G. 1119/2006 - transfer de proprietate : Portul Constanţa Sud şi Portul Midia Portul Constanţa H.G. 745/2006 - transfer de proprietate Tulcea Legislaţie-muncă Înfiinţare L. 210/2006 - autostrada Constanţa H.G. 241/2006 - închirierea plajei Mării Negre Combustibili Staţiuni turistice Privatizare Colaborare militară Edituri dobrogene Ordonanţa 32/2006 - consolidare maluri H.G. 1328/2006 - suplimentare buget local Greci şi Stejaru Centrale nucleare Atestare de funcţionare H.G. 523/1998 - înfiinţare "Aeroportul Internaţional Constanţa" Ordonanţa 63/1999 - gestionarea fondurilor U.E. Comisia Europeană a Dunării (C.E.D.) Ordin 222/2006 - închiriere plaje Universitatea Populară Constanţa Domeniu public Acorduri internaţionale Instituţii de sănătate publică Ministerul Agriculturii şi Domeniilor L. 41/2006 - protocol Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre Societăţi comerciale Autostrăzi Olimp Navigaţie fluvială Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre Ordin 225/2006 - zone viticole dobrogene Norme protecţia muncii Zone economice Ordonanţa de urgenţă 55/2006 Hotărârea 31/2006 - Universitatea populară Constanţa Sezon estival Cadastru Hotărârea 78/2005 - persoane cu handicap Ordonanţa de urgenţă 195/2005 Legislaţie-protecţia muncii Garda Naţională de Mediu Protecţia copilului Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Frontiere naţionale Ordin 73/2006 - rectificare buget I.N.C.D.D.D. Tulcea Legislaţie 2000 Decret 297/2006 - protocol Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre Ordin 176/2006 - SC "Oil Terminal" Constanţa Decret 923/2006 - Unitatea 2 Cernavodă Negru-Vodă, oraş Podgorii dobrogene H.G. 715/2006 - transfer proprietate Tulcea Program SAPARD Ordin 710/2006 - linia ferată Bucureşti-Constanţa Scriitori dobrogeni Control Licitaţie Coridorul IX feroviar paneuropean Activităţi portuare H.G. 168/2006 - exploatare portuară în Portul Constanţa Vilmos, Zsombori Clădiri Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa Unitatea 2 Cernavodă Legea 31/1990-societăţi comerciale Robertson, Fredie Legea 130/2006 Protocol Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Şcoala Populară de Arte şi Meserii Constanţa Finanţare Manafu, Ionel Oenologie Muzeul de Artă Constanţa Aniversări Legislaţie 2006 Muzee Securitatea muncii Codul muncii Zile festive Legislaţie mediu Hotărârea 24/2006 - Teatrul de Copii şi Tineret Constanţa Dulceşti Ordin 256/2006 - control nave străine în porturi româneşti Relații internaționale Teatrul Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski" Constanţa H.G. 1250/2006 - I.N.C.D.M. "Grigore Antipa" Constanţa Venus Transfer de proprietate Hotărârea 32/2006 - Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa Regulament Decret 349/2006 - autostrada Constanţa-Bucureşti Legislaţie-licitaţii H.G. 155/2006 - transfer de proprietate funciară Mamaia Ministerul Administraţiei şi Internelor Hotărârea 18/2006 - comisia pentru protecţia copilului H.G. 437/2002 - Unitatea 3 Cernavodă Licitaţie publică Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa Ordonanţa 19/2006 - utilizarea plajei Mării Negre Canale de navigaţie Legislaţie-protecţie împotriva incendiilor Hotărârea 25/2006 - Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa Politicieni dobrogeni Teatrul Naţional Constanţa Punct militar de gardă Hotărârea 28/2006 - Teatrul Naţional Constanţa Handicapaţi Marea Neagră Neptun Decret 796/2006 - Organizaţia Cooperării economice a Mării Negre Legislaţie 2004 H.G. 26/2006 - heraldică Babadag şi Sulina Greci Legislaţie 1999 H.G. 904/2002 - domeniu public şi domeniu privat al statului Legislaţie 2008 Ordonanţă Legislaţie 2003 Contract colectiv de muncă Energie nucleară H.G. 547/2002 - exploatare portuară în Portul Constanţa Bibliografie dobrogeană Ordin 426/2006 - canale navigabile Localităţi dobrogene Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" Constanţa Ministerul Apărării Naţionale Indicatori economici Clădiri de patrimoniu Norme metodologice H.G. 124/2006 - autostrada Bucureşti-Constanţa Legislaţie 2001 Muncă H.G. 355/2007 Terminal portuar Comunităţi etnice Modificare Nave maritime Legislaţie-societăţi comerciale Domeniu privat al statului Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) Legislaţie-achiziţie publică Vinificaţie Unitatea 3 Cernavodă Transport rutier H.G. 1258/2006 - abrogare H.G. 2190/2004 Cooperarea Economică la Marea Neagră (CEMN) Gară aeriană Iconografie Litoralul românesc al Mării Negre Tulcea H.G. 867/2005 - staţiuni turistice dobrogene Protecţia muncii H.G. 1425/2006 Legea 597/2001 - consolidare maluri Remorcare OIL Terminal Stejaru, jud. Tulcea Hotărârea 43/2006 - transfer proprietate Negru Vodă Hotărârea 27/2006 - Şcoala Populară de Arte şi Meserii Constanţa Hotărârea 30/2006 - Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa Protecţia mediului înconjurător NUCLEARELECTRICA S.A. Bucureşti Numismatică Legislaţie 2007 Hotărârea 23/2006 - Teatrul "Oleg Danovski" Constanţa Mangalia Achiziţii publice Organizaţia de Cooperare Economică a Mării Negre Dreptul mediului Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa Legislaţie 2009 Techirghiol L. 42/2006 - protocol Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre Ordin 206/2003 - înfiinţarea Comisiei de Coordonare a Mişcării Navelor Maritime şi Fluviale QUEEN INTERNATIONAL INVESTMENTS Bucureşti Autoritatea Navală Română (ANR) Tătari Drumuri, construcţie Tarife AGENŢIA Naţională de Consultanţă Agricolă (ANCA) Legislaţie-securitatea muncii Legislaţie 1990 Portul Mangalia H.G. 2190/2004 - remorcaj nave maritime Ordin 1133/2006 - înfiinţare parc industrial Mangalia Hotărârea 253/2005 - transfer proprietate Negru Vodă Decret 296/2005 - protocol Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre Instituţii de cultură Administraţie publică locală H.G. 600/2007 L. 22/2000 - gestionarea fondurilor U.E. Canalul Dunăre-Marea Neagră Administraţia Naţională "Apele Române" - Direcţia Apelor Dobrogea Litoral Delta Dunării Finanţarea întreprinderii Instituţii de învăţământ Legea 265/2006 Bunuri imobile Legislaţie 2005 Imobile H.G. 955/2010 Memorandum Centrul Pilot de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Handicap şi Formare de Personal (CPSC) Staţiune turistică Buget local Legislaţie 2002
Vă rugăm să schimbaţi parola