Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Brevete 2009

Subiect Tematic: Brevete 2009
Lucrări: 646 lucrari in 646 publicatii in 1 limbi
ADITIV alimentar : Brevet de invenţie^ de: Stamm Kristensen, Henrik; Navarro, Perez Jose (Text tipărit)
AGENT de gresare pentru piei naturale şi procedeu de obţinere a acestuia : Brevet de invenţie^ de: Coară, Gheorghe; Florescu, Margareta Stela; Crîşmaru, Mircea (Text tipărit)
AMESTEC pentru spumarea zgurii : Brevet de invenţie^ de: Wesmas, Gavril Anton; Ioan, Romulus Vasile (1956-); Podariu, Iordan (Text tipărit)
AMBALAJ pentru rulmenţi de mari dimensiuni : Brevet de invenţie^ de: Hassdenteufel, Martin; Heinrich, Steffen; Kittel, Michael (Text tipărit)
AGREGAT complex : Brevet de invenţie^ de: Vlad, Constantin (Invent.); Trandafir, Nicolae (Invent.); Gheorghe, Florica (Invent.) (Text tipărit)
ALIAJ polimeric şi procedeu de obţinere a acestuia : Brevet de invenţie^ de: Alexandrescu, Laurenţia; Brătulescu, Victoria; Bălteanu, Laurenţiu (Text tipărit)
AGONIŞTI şi antagonişti selectivi de IL-2 : Brevet de invenţie^ de: Shanafelt, Armen B.; Jesmok, Gary; Greve, Jeffrey M. (Text tipărit)
ACTUATOR electric, cu mişcare rotativă şi liniară : Brevet de invenţie^ de: Minciunescu, Paul; Scorţescu, Mihaela (Text tipărit)
Subiecte
Turnare Materiale didactice Biochimie vegetală Aţă de cusut Brevete-publicitate Geamuri antiglonţ Optică Iluminat, instalaţii Materiale macromoleculare Ignifugare Brevete-tehnici nucleare Brevete-ambalaje Aviaţie Brevete de invenţii Pistoane Infecţii specifice Publicitate, mijloace Aer comprimat Sisteme fotovoltaice Îngrăşăminte chimice și naturale Cromatografie Pigmenţi Brevete-chimie industrială Polieter Var Energie alternativă Brevete-ind. petrolieră Transformatoare Cocs Nanocompozite Capace Separatoare Dăunători plante Logopedie Şah Borduri Anticorpi Detoxifiant Sistem Ţevi Sistem ventilaţie Zgură Fotodiode Terenuri agricole Colector Colac de WC Pansamente Deşeuri Vopsele Boli neurovegetative Metalurgie Izolare seismică Panouri publicitare Uleiuri minerale Ochelari Analizoare optice Echipamente de protecţie Brevete-agricultură Dispozitive de umplere Dispozitive de conectare Biochimie Microstructuri fotonice Alge Pulberi Şampoane Hipertensiune arterială Mixere Nutriţia plantelor Brevete-ind. minieră Temperatură Aliaje Genetică Supozitoare Micromotor solar Alezoare Sisteme de încălzire Lianţi Locomotive Brevete-echipamente tehnice Rotaţie Azotat de amoniu Sucuri de fructe Acizi, obţinere Maşini de teşit Comprimate masticabile Celule solare Stuf Instalaţii eoliene Alzheimer, boală Epurarea apelor Cazane de apă Motoare asincrone Tenis de masă. Ping-pong Băuturi Vopsire Fermentaţie Energie geotermală Deşeuri, revalorificare Dispozitive pentru deplasare Pastă de dinţi Construcţii, elemente Fotochimie Corpuri profilate Conducători auto Pescuit, metode Brevete-ind. metalurgică Produse cosmetice Enzime Reţelistică Suplimente nutritive Pisici Cofraje Brevete-optică Reactoare nucleare Biciclete Monumente funerare Cimenturi refractare Tricotaje Ceasuri Dietetică Aparate de măsură Eteri Electroterapie Brevete-microtehnologie Produse petroliere Biotehnologie Brevete-instalaţii tehnologice Randomuri Brevete-piese auto Grefe de organe Boli trombocitare Industria cartonajelor Laseri Chei hidraulice Știința solului. Pedologie Nevăzători Boli hepatice Finisare Instalaţii de lepuire Biopăsturi Mobilă, accesorii Răşini sintetice Brevete-artilerie Brevete-maşini-unelte Pneuri Agenţi antitumorali Ventilare Materiale neţesute Fibre optice Sonde petroliere Motor de curent continuu Reductor Bolile albinelor Semifabricate metalice Sisteme de navigaţie Apiterapie Câini Gunoaie organice Matrici Prese Ventile Maşini electrice Degresare Fibre acrilice Stomatologie Soluţie polimerică Imunosorbent Găurire Biocompozite Compoziţii biopolimerice Galvanoplastie Fonte Pompe Echipamente sportive Cherestea, stivuire Celule vegetale Forjare Plante leguminoase Piele Conducte Prim ajutor Derivaţi chimico-farmaceutici Protecţie termică Filme de ficțiune. Dramatizări filmate Microscopie electronică Centrale eoliene Ciment Circuite electrice Compozite polimerice Produse chimice Tren Tratarea apei Metalotermie Brevete-apicultură Utilaje Gudroane Centură de siguranţă Instalaţii de încălzire Cuplaje Uleiuride ficat de peşte Poliacetat de vinil Aer, purificare Băuturi alcoolice Focalizare Platforme de gestiune Prostată Cuplaje electromagnetice Produse refractare Produse carne Industria pielăriei Eroziune electrică Brevete-pescuit Emisii poluante Molibden Pedologie Energie eoliană Geamuri decorative Irigaţii-instalaţii Prelucrare mecanică Sisteme integrate Sinterizare Transporturi feroviare Produse fitoterapeutice Reţele de calculatoare Beton Alice Cilindri Bujii, apridere Chirurgie abdominală Biomasă vegetală Electrocardiogramă Brevete-tehnologii de prelucrare Elastomeri Coş de colectare Autovehicule Dispozitive electronice Coloranţi Brevete-materiale compozite Respiraţie Sănii Chimia soluţiilor Mărimi fizico-chimice Brevete-instrumente medicale Instalaţii de ardere Structuri microelectronice Preparate farmaceutice Tranzistoare Brevete-ind. încălţămintei Dispozitive de sigilare Indicator Microelectronică Sudură, procedee Sonde fotometrice Săruri de calciu Folie polimerică Benzine Metode fizice Depoluare Spirulină Imunitate Aer condiţionat Filtre Maşini sincrone Guri de vânt Linii electrice Brevete maritime Lagăre Laminoare Ecologie industrială Stupi Roţi dinţate Măşti cosmetice Motor electric Restaurare Hidraulică Emulsii Brevete-ind. mobilei Rotoare Pardoseli Cătină Conservare, procedee Monocristale Structuri ţesute Brevete-tehnică militară Tratamente termice Oglinzi Bobinare Hârtie securizată Traductoare Periuţe de dinţi Bujii Divizoare Hidrocarburi Hormoni Ginecologie. Patologie feminină Maşini de debitat Brevete-ind. alimentară Viticultură Transformatoare electrice Generatoare de gaze Sedative Maşini unelte Brevete-lucrări întreţinere Scriere, sisteme Instalaţii hidraulice Vehicule Masă de lucru Saltea de pat Substanţe biologice Brevete-medicină Vehicule electrice Dibluri Agenţi gastrointestinali Alergologie Apă potabilă Brevete-sisteme de încălzire Magneţi Protecţia mediului înconjurător Ciocane Transfuzie Gaze Brevete-produse cosmetice Perforatore Industria materialelor de construcţii Brevete-chimie organică Prelucrarea metalelor Motoare electrice Construcţii, finisaje Pesticide Filtrare Matriţare Contoare de energie Combustibili Compuşi organici Cărucior Energie Aeroterapie Cataplasme Struguri Brevete 2009 Seminţe, separare Ozon Detectori Lubrifianţi Roţi Hidrotehnică agricolă Dispozitive de găurire Seringă Implantologie dentară Electroliţi Instalaţii de ventilare Aparat precizie Generatoare de câmp Agenţi biochimici Antocianine Corpuri de iluminat Liganzi Regulatoare Microtehnologii Dispozitive reglabile Termostat Mecanisme de transmisie Turbine Furaje Dispozitive de reglare Brevete-materiale de construcţii Instrumente medicale Scaun de grădină Mase plastice Motoare de curent continuu Spectroscopie Maşini agricole Curent electric Histopatologie Hidrogeluri Maşini de rectificat Reglare tensiune Fosfaţi Hrană Izolare termică Dispozitive publicitare Brevete-tehnologia informaţiei Pielărie Polimerizare Maşină de prelucrat Alcooli Zincare Automate finite Energie electrică, surse Criohidraţi Materiale suportate Optică electromagnetică Geamuri termopan Salamuri Tencuieli Telefonie celulară Dispozitive de distribuire Fibre textile Izolaţii Instalaţii de curent Automobile Lagăr cu rostogolire Compoziţii chimice Nave spaţiale Benzi de transport Curent continuu Mori de cărbune Brevete-produse refractare Lămpi electrice Cricuri Instalaţii de supraveghere Contracepţie Brevete-farmacologie Uscare, procedee Bariere Motoare termice Brevete-metalurgie Tratament Catalizatoare Adezivi Instalaţii de extracţie Microacţionări Brevete-ind. periilor Ape reziduale Nefrostomie Biogaze Compoziţia și prepararea medicamentelor Moară de măcinat Calibrare Medii de cultură Biosenzori Brevete-chimie macromoleculară Inhibitori Apă de gură Strunguri Lemn, uscare Sulfuri Semiconductori Termooxidare Scule abrazive Țiței (petrol) cu sau fără gaze naturale Încercări de materiale Debitmetre Electrocentrale Conservare, piei Jgheab apă de ploaie Instalaţii tehnologice Medicamente Cântar Brevete-ingineria ţesuturilor Dializă Instalaţii de climatizare Cuptoare metalurgice Hidrazină Xerografiere, aparate Derivaţi Instalaţii Vehicule feroviare Solvenţi Urgenţe medicale Electrozi Motocompresoare Sticlă Cadran de ceas Praf Monitoare (IT) Materiale multistrat Lipire Tehnologie chimică Tehnică militară Făinuri Chitară Stand de probă Anticoagulante Cuptoare electrice Dispozitive de ştergere Ghiozdane Plăci Brevete-automatică Boli respiratorii Dispozitive de prindere Debitare Brevete-panificaţie Produse alimentare Implanturi Unguente Cuplaje elastice Deşeuri, tratare Materiale compozite Maşini de crestat Brevete-ind. sticlei Distribuitoare hidraulice Clei Mortar Organe de maşini Vinuri Instalaţii de epurare Protecţia materialelor Histologie Sisteme de frânare Instalaţii de construcţii Lacăte Compuşi chimici Sisteme de răcire Transfer căldură Alimente concentrate Polimeri Brevete-ind. chimică Antioxidanţi Materiale medicale Noxe Antiinflamatoare Brevete-organe de maşini Legumicultură Brevete-hidraulică Oxidare Brevete-construcţii de maşini Materiale plastice Garaj Topografie Amiloizi Circuite integrate Brevete-electrotehnică Prize Compozit vitroceramic Titan Brevete-articole mărunte Echipament medical și chirurgical pentru spitale Materiale textile Gaze naturale, extracţie Extractoare Electricitate Discuri de închidere Echipamente de măsurat Încălţăminte Grunduri Instalaţii de aer Aşchiere Geluri Amine Izolatori Brevete-ind. hârtiei Antibiogramă Polipropilenă Contacte electrice Osteopatie Loţiuni Ciocolată, producere Biocipuri Transmisie mecanică Explozivil Separare centrifugă Distanţiere Igienă Tensiune medie Busole Metale neferoase Brevete-chimie Supape hidraulice Separare, metode Dispozitive de avertizare Fenoli Rafturi Creşterea plantelor Pavaje Beton celular Rucsacuri Semnalizări acustice Sistem osos Boli cardiovasculare Generatoare Alimentaţie dietetică Infertilitate Cabluri electrice Energie electrică, distribuţie Îmbunătăţiri funciare Recipiente plastic Electromagnetică Brevete-medicină veterinară Utilaje agricole Obiecte decorative Supapă Spectrofotometre Captatori Aparatură medicală Pâlnii Argintare Microsisteme Celulită Echipamente agricole Metale, analize Brevete-ind. pielăriei Materiale dentare Dispozitive de aerisire Instrumente geodezice Autovehicule, scaune Aparate electronice Energie solară Poliuretan Imunologie Conductoare Tehnologii chimice Gaze, denocivizare Locomotive electrice Ulei Ştanţare Energie electrică Produse antimicrobiene Elemente de construcţie Produse termoplastice Perie Filtre de ulei Picioare Pasivare Brevete-agrotehnică Dispozitive de etanşare Suporturi Cărămizi Panouri solare Cabluri de comunucaţii Chirurgie Irigaţii Brevete-electrochimie Brevete-tehnice Cuptoare bucătărie Stand de studiu Încălzire electrică Centrale solare Brevete OSIM Brevete-fitoterapie Transportoare Ceramică Dispozitive Dispozitive de curăţare Maşini rotative Ferestre Brevete-electronică Sobe Plante furajere Brevete-sport Brevete-ind. textilă Viteză de rotaţie Sisteme de reglare Compresoare Robinete Metan Diesteri Sisteme de comandă Panouri izolante Maşini de prelucrare Sisteme optice Fotometrie Brevete-bacteriologie Fluor Gaze, analize Brevete-stomatologie Bitum Cupru Oţeluri Brevete-ind. lemnului Electrochimie Uraniu Aditivi alimentari Dispozitive de măsurare Sanie Epoxidare Materiale refractare Oxizi Cardiologie Proteze dentare Chimie organică Brevete-aeronautică Luminiscenţă Brevete-bionică Celule Alimente Controlul pieselor Mobilier Panificaţie Cereale Gaze petroliere lichefiate Pirotehnie, dispozitive Dispozitive medicale Electrocutare Vinificaţie Produse laminate Broşe (construcţii de maşini) Instalaţii petroliere Micromotoare Diode Materiale magnetice Sisteme de securitate Ventilatoare Acizi Oţeluri carbon Mori de mărunţit Motor solar Dispozitive microfluidice Vulcanizare Brevete-electricitate Brevete-hidrotehnică Imunoterapie Panouri structurale Acţionări hidraulice Sonde de foraj Fertilizatori Energie termică Zidărie Poluare Ţesături Brevete-protecţia materialelor Sistem colector Durimetre Cărbuni Markeri Microorganisme Motoare cu ardere internă Reciclare deşeuri Lombotomie Instalaţii electrice Aerosoli Motoare de tracţiune Metale preţioase Produse termoizolante Optică medicală Aditivi Elice Borne mobile Jeleuri Dispozitive de biguit Instalaţii de debitare Arme Galvanotehnică Agenţi poluanţi Brevete-ultrasunete Soluţii bazice Produse farmaceutice Răşini Metale, placare Fungicide Compoziţie pirotehnică Compoziţii fitoterapeutice Funcţionare Animale de companie Atletism Dispozitive de protecţie Artilerie Cancer Saline Hidrodinamică Sisteme Rulmenţi Asfaltare
Vă rugăm să schimbaţi parola