Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Brevete OSIM

Subiect Tematic: Brevete OSIM
Lucrări: 5731 lucrari in 5730 publicatii in 1 limbi
ADITIV alimentar : Brevet de invenţie^ de: Stamm Kristensen, Henrik; Navarro, Perez Jose (Text tipărit)
AGENT de gresare pentru piei naturale şi procedeu de obţinere a acestuia : Brevet de invenţie^ de: Coară, Gheorghe; Crîşmaru, Mircea; Florescu, Margareta Stela (Text tipărit)
AGENT antiaderent pentru cauciuc : Brevet de invenţie^ de: David, Viorel; Rascol, Mircea; Angliţoiu, Florian (Text tipărit)
ADITIV modificator de viscozitate, pentru formularea uleiurilor multigrade : Brevet de invenţie^ de: Dimonie, Olga Afina (Invent.); Toma, Valentin (Invent.); Petre, Dina, inventator (Text tipărit)
ACTUATOR piezoelectric liniar, cu forţă de pretensionare reglabilă : Brevet de invenţie^ de: Alexandrescu, Nicolae; Comeaga, Constantin Daniel; Udrea, Constantin (Text tipărit)
ACTUATOR electric, cu mişcare rotativă şi liniară : Brevet de invenţie^ de: Minciunescu, Paul; Scorţescu, Mihaela (Text tipărit)
2-(N-FTALIMIDO) acetanilide şi procedeu de obţinere a acestora : Brevet de invenţie^ de: Bordea, Daniela (Invent.); Iovu, Mircea (Invent.) (Text tipărit)
Subiecte
Emolianţi Materiale textile Agenţi biochimici Magnetism Detectori Distanţiere Aliaje Instalaţii de extracţie Transfuzie Topire Irigaţii-instalaţii Metan Fertilizatori Uleiuri minerale Hidrazină Polimerizare Industria cartonajelor Echipament medical și chirurgical pentru spitale Debitare Electricitate Dulciuri Melamină Băuturi Finisare Acoperişuri Optică electromagnetică Rezervoare pentru lichide Protecţie termică Construcţii Irigaţii Brevete-construcţii de maşini Erbicide Borduri Fibre acrilice Protecţie împotriva incendiilor Cancer Corpuri de iluminat Boli respiratorii Motor de curent continuu Centrale termice Zidărie Arme de vânătoare Metale Benzi metalice Brevete-tehnologii de prelucrare Prelucrarea lemnului Alcooli Ochi Compozit dentar Piele Încălzire electrică Piese auxiliare Monumente funerare Brevete-metalurgie Brevete-fitoterapie Alge Polimeri Sisteme fotovoltaice Dispozitive de biguit Aparat dentar Eroziune electrică Maşini de rectificat Energie alternativă Rebus Mobilier Maşini de debitat Brevete-stomatologie Automate finite Corpuri profilate Produse carne Brevete-microbiologie Brevete-chimie Uree Brevete-mecanică industrială Brevete-microtehnologie Policlorură de vinil (PVC) Aparat pliabil Polipropilenă Iarba de gazon Cartofi Folie polimerică Motoare Brevete-ind. textilă Alimente concentrate Celule vegetale Jocuri de perspicacitate Chirurgie abdominală Compoziţii chimice Derivaţi chimico-farmaceutici Instalaţii de desprăfuire Cazane electrotermice Gazon Echipamente tehnice Reabilitare Compozite textile Micromotor solar Metalurgie Plante leguminoase Metalotermie Sunete Materiale macromoleculare Legătorie carte Trolii Industria medicamentelor Brevete-ambalaje Plumb Jeleuri Centrale eoliene Deşeuri Brevete de invenţii Brevete-sport Farmacie Capcană Răşini Medicină Imunologie Transport Energie geotermală Detergenţi Cocs Criohidraţi Metode fizice Diabet Lianţi Excavatoare Etanşări Aparate electronice Indicator Biocompozite Procesoare Dispozitive de găurire Substanţe biologice Medici dobrogeni Nave spaţiale Drumuri, construcţie Bitum Reacţii chimice Extract Fluide Rulmenţi Roţi Instalaţii de spălare Perforatore Turbine Stupi Brevete-chimie macromoleculară Dispozitive microfluidice Brevete-instrumente medicale Scaun de grădină Reciclare deşeuri Optică medicală Produse antimicrobiene Termostat Brevete-bacteriologie Rotoare Lubrifianţi Brevete-procese chimice Roabă Brevete-ind. mobilei Viţa de vie Pardoseală Terapie energetică Contracepţie Jucării Maşini de spălat Maşini de crestat Dispozitive de reglare Instalaţii de coborâre Şlefuire Poliuretan Jocuri instructive Vopsele Terapie fizică Baze de date Comprimate masticabile Electroterapie Recuperare medicală Artere urbane Instalaţii în vacuum Dispozitive publicitare Lână Gaze petroliere lichefiate Priză Oftalmologie Instalaţii de corodare Conservare, alimente Produse cosmetice Echipamente de protecţie Biologi dobrogeni Insecticide Dibluri Fungicide Scule aşchietoare Hematologie Biochimie Fotogrammetrie Combinaţii organice Geriatrie Oxigen Afecţiuni respiratorii Transport maritim Galvanoplastie Matriţare Brevete-protecţia plantelor Aparate electrice Strunguri Brevete 2018 ADN Ecologie industrială Fotochimie Hidroenergetică Brevete-criogenie Sare monosodică Zgură Cutii de viteze Emisii poluante Unguente Produse termoizolante Sinterizare Biopăsturi Oţeluri carbon Industria nucleară Conductoare Implantologie Reductor Traumatologie Instalaţii de apă Electroliţi Reţele de calculatoare Absorbant Maşini rotative Histopatologie Microlentile Lemn, uscare Brevete-pardoseli Dală Electrocutare Electrocentrale Celule fotovoltaice Grunduri Molibden Ferestre Pescuit Arme Vibraţii mecanice Instalaţii, electrice Stingătoare de incendiu Protecţia apei Probleme generale privind ştiinţele aplicate Brevete-electromecanică navală Brevete-sisteme electronice Inhalator Matriţă Circuite electrice Dispozitive de etanşare Aditivi alimentari Analizoare optice Dietetică Recondiţionare Măsurări Semnalizări acustice Rozătoare Centrale solare Supraveghere video Garaje Compoziţia și prepararea medicamentelor Tramvaie Antioxidanţi Transfer căldură Struguri Ţesături Scări (construcţii) Pneuri Cărbuni Incendiu Moară de măcinat Pâlnii Cuptoare bucătărie Regulatoare Compoziţie Motor solar Sisteme de navigaţie Recipient Motoare termice Electrozi Materiale neţesute Contoare de energie Produse panificaţie Cărţi de patrimoniu Convertoare Electrotehnică Brevete-bionică Minereuri de fier Soluţie polimerică Ingineri dobrogeni Aparat de comutare Magneţi Găurire Afecţiuni dermatologice Oxidare Coloranţi Maşini agricole Vinuri Uraniu Energie eoliană Brevete 2017 Seminţe, separare Alimente Materii prime Transmisie mecanică Mori de mărunţit Lucrări agricole Compoziţie pirotehnică Şampoane Centrifuge Sănii Laminoare Inundaţii Instalaţii hidraulice Brevete-panificaţie Sănătate și igienă publică Tubulaturi Microunde Pigmenţi Acizi, obţinere Monitoare (IT) Anticorpi Gunoaie organice Instrumente medicale Trafic rutier Agenţi gastrointestinali Enzime Metabolism și catabolism microbian Chimie organică Brevete-tehnică militară Dăunători plante Preparate farmaceutice Benzine Fibre Freze Infecţii specifice Uşi Robinete Epoxidare Hale Reclamă Maşini electrice Prostată Dispozitive de frezare Laseri Reziduuri petroliere Dispozitive de uscare Releu Spaţii comerciale Săruri de calciu Maşini de teşit Nanoparticule Ochelari Captatori Compuşi organici Alimentaţie dietetică Deformare plastică Ciocolată, producere Semifabricate metalice Fosfaţi Transformatoare Sporturi de iarnă Sonde petroliere Gaze reziduale Aditivi Tehnică aeronautică Dermatologie Măsurarea forţelor Brevete-artă Pisici Brevete-electrochimie Diode Tehnologii chimice Dispozitive modulare Mecanică teoretică Îmbunătăţiri funciare Dăunători Apă potabilă Dispozitive de aerisire Eoliene Turnare Encefalită spongiformă Brevete 2012 Capace Utilaje miniere Terenuri agricole Ignifugare Proteze dentare Brevete-hidraulică Ultrasunete Platforme de gestiune Brevete-organe de maşini Cardiologie Cărămizi Mineralizare Brevete-aparate optice Hidraulică Brevete-ind. metalurgică Temperatură Brevete-optică Brevete-produse lactate Fotodiode Instalaţii de debitare Soluţii bazice Cheie Mori de cărbune Ventilare Protecţie anticorosivă Azotat de amoniu Poliacetat de vinil Sisteme electromecanice Gaz metan Inhibitori Brevete-ind. alimentară Oncologie Ceramică Produs stomatologic Maladie Dispozitive de conectare Brevete-hidrotehnică Protecţia plantelor Medii de cultură Calculatoare Celulită Armament Sport, instalaţii Controlul pieselor Hidrocarburi Avertizoare Fertilizare Cromatografie Panouri structurale Durimetre Brevete 2019 Microscopie electronică Bariere Energie electrică, distribuţie Linii electrice Instalaţii de climatizare Dispozitive de evacuare Radiatoare Histologie Făinuri Electrocutare, protecţie Aer, purificare Deşeuri, tratare Sistem colector Ceasuri Apiterapie Fractură Vinificaţie Aparat precizie Protecţia mediului înconjurător Nituri Biocipuri Legume Aviaţie Biofizică Centrifugă Aerosoli Combustibili Brevete-ind. periilor Gaze, denocivizare Picioare Semiconductori Ventile Cupru Antibiotice Cloruri Dializă Inflamare. Iritare. Congestie Micromotoare Ventilatoare Instalaţii petroliere Motoare electrice Sulfuri Metanol Turbină eoliană Anticoagulante Deşeuri organice Materiale suportate Brevete OSIM Instalaţii de supraveghere Anvelope Lipire Laborator şcolar Brevete-instalaţii tehnologice Structuri microelectronice Mecanisme Soia Uscare, procedee Respiraţie Instalaţii chimice Sisteme de răcire Mobilă Prize Amoniac Bibliografie dobrogeană Inventatori dobrogeni Fibre optice Instalaţii sanitare Geamuri antiglonţ Cazane de apă Adezivi Ştanţare Echipamente de măsurat Inventatori Dispozitive de curăţare Cricuri Cântar Cască de protecţie Materiale multistrat Broască uşă Derivaţi Sistem ventilaţie Filtrare Noxe Supozitoare Iluminat public Câmp electromagnetic Ape reziduale Masa obiectelor Rotaţie Fenoli Fibre textile Biodegradare Decoraţiuni interioare Lombotomie Energie electrică Ţesături de bumbac(industria textilă) Generatoare de gaze Circuite integrate Alergologie Ciuperci Energie electrică, surse Vase sanguine Vehicule feroviare Experimente Ciment Panouri publicitare Dispozitive electronice Colac de WC Brevete-maşini electrice Brevete-ind. minieră Boli infecţioase și contagioase Cuplaje electromagnetice Calibrare Nitrare Telefonie mobilă Sisteme de securitate Brevete-apicultură Clei Dispozitive de protecţie Emulsii Bobinare Plăci Produse laminate Fonte Biogaze Brevete-ultrasunete Rachete Tehnologii electrotermice Diesteri Cuptoare electrice Pirotehnie, dispozitive Celule Dispozitive de distribuire Industria pielăriei Floră spontană Eteri Vehicule electrice Conducte Platformă tensometrică Cabluri electrice Brevete-sisteme de încălzire Compoziţii fitoterapeutice Genetică Brevete-materiale compozite Produse ecologice Aparate de măsură Brevete-jucării Pielărie Focalizare Ambarcaţiuni Utilaje agricole Vitamine Discuri de închidere Elemente de construcţie Instalaţii energetice Conservare, piei Geluri Contacte electrice Pastă de dinţi Microorganisme Ulei Uleiuride ficat de peşte Tenis de masă. Ping-pong Apă Semnalizare maritimă Brevete-ind. petrolieră Apă de gură Centrale hidroenergetice Brevete-ind. lemnului Spectre Zincare Generatoare de câmp Alimentaţie Fişă industrială Dispozitive de umplere Brevete-cartografie Panificaţie Industrie alimentară Saline Sisteme de procesare Protecţie/clădiri Geamuri termopan Cimenturi refractare Filtre Sedative Separatoare Blănuri Recipiente plastic Instalaţii feroviare Construcţii hidrotehnice Maşină de prelucrat Sisteme de încălzire Amiloizi Esteri Instalaţii electrice Produse fitoterapeutice Prefabricate Cabluri de comunucaţii Cofraje Centură de siguranţă Echipamente agricole Cabluri optice Brevete maritime Sisteme automate Brevete-tehnice Curele de transmisie Autovehicule Stomatologie Mărimi fizico-chimice Tensiune Randomuri Magnetroane Captori Implantologie dentară Tratament Monocristale Igienă bucală Instalaţii de răcire Brevete-publicitate Cuptoare industriale Biţi de control Sârmă Motoare asincrone Ape subterane Dispozitive Materiale refractare Mosor Răcire Spectroscopie Cilindri Brevete-pescuit Cercetare Mixere Transportoare Dispozitive de măsurare Boli trombocitare Publicitate, mijloace Drojdie Ghiozdane Brevete-jocuri Îngrăşăminte chimice și naturale Vulcanizare Garaj Agenţi antitumorali Alimentaţie publică Osteopatie Brevete 2008 Biotehnologie Metale preţioase Nutriţia plantelor Aer condiţionat Creşterea plantelor Echilibru uman Brevete-lucrări întreţinere Produse alimentare Beton celular Motocompresoare Imunitate Curent electric Instalaţii termice Produse termoplastice Băuturi alcoolice Brevete-chimie industrială Igiena și sănătatea muncii Negru de fum Transmisie hidraulică Perie Hidroenergie Antibiogramă Vegetaţie Virusologie Pansamente Bujii Sisteme hidraulice Titan Produse petroliere Urgenţe medicale Separare centrifugă Pavimente-drum Metale, placare Tehnologie chimică Motoare cu benzină Elice Cartografie Hidrogeluri Nisip Automobile Izolatori Brevete-electronică Cuplaje Spirulină Extractoare Depoluare Geamuri decorative Coroziune Locomotive Legumicultură Sistem Instalaţii tehnologice Parchet (tâmplărie) Biochimie vegetală Răşini sintetice Pavaje Aer comprimat Brevete-ind. încălţămintei Reglare tensiune Microparticule Amprente Ţevi Ascensoare Deşeuri, revalorificare Brevete-medicină veterinară Brevete-ind. pielăriei Coş de colectare Prim ajutor Compuşi chimici Mortar Luminiscenţă Musculatură Reţele explozoare Câini Dispozitive pentru deplasare Aeroterapie Rahitism Materiale magnetice Cataplasme Brevete-produse refractare Brevete 2010 Hipertensiune arterială Brevete 2009 Terapie. Terapeutică Instalaţii de construcţii Brevete-tehnologia informaţiei Bannere Prelucrarea materialelor Suspensie(automobile) Sere Prese Robinet Durere Diagnostic Tricotaje Peşti Compresoare Cracare Scriere, sisteme Tranzistoare Compoziţii biopolimerice Medicamente Pescuit, metode Fosă septică Motoare cu ardere internă Pardoseli Pompe Pistoane Logopedie Industria materialelor de construcţii Tehnică militară Supapă Cosmetică Seringă Propulsoare navale Obiecte decorative Markeri Calandrare Imunosorbent Divizoare Leduri Sonde fotometrice Ficat Panouri Sisteme Polieter Comutator Telefonie celulară Glicerina Hârtie securizată Acumulatoare Brevete-materiale de construcţii Compozit vitroceramic Electroliză Brevete-produse cosmetice Energie termică Brevete-ingineria ţesuturilor Apicultură Chimia soluţiilor Prelucrare mecanică Instalaţii electromagnetice Pastă Traductoare Petrochimie Hidrotehnică agricolă Debitmetre Construcţii, finisaje Dispozitive reglabile Sisteme de frânare Infertilitate Busole Nevăzători Gastroenterologie Protecţia materialelor Dispozitive de sigilare Produse farmaceutice Piese vestimentare Elastomeri Cereale Sonde de foraj Brevete-aliaje Artilerie Tratamente termice Stand de studiu Oxizi Comprimate filmate Animale de companie Curent alternativ Sisteme optice Oţeluri Borne mobile Optică Brevete-ind. hârtiei Radiocomunicaţii Fermentaţie Cătină Fotometrie Ambalaje Dispozitive de prindere Sistem osos Chiulasă Biciclete Maşini de prelucrare Mecanică industrială Protecţie contra radiaţiilor Micropompe Acetanilide Saltea de pat Solvenţi Apă caldă menajeră Electrochimie Pulberi Materiale dentare Conducători auto Boli ale aparatului locomotor Oxalaţi Mecanizarea agriculturii Aparate optice Materiale medicale Găurire Ţesuturi biologice Epurarea apelor Ambreiaj Tratarea apei Generatoare Compozite polimerice Echipamente sportive Electromagnetică Instrumente geodezice Monitorizare Înaltă tensiune Vopsire Industria lemnului și cherestelei Periuţe de dinţi Centrale hidroelectrice Distribuitoare hidraulice Sare gemă Oglinzi Brevete 2011 Instalaţii de curent Acces securizat Alzheimer, boală Brevete-articole mărunte Steag Izolaţii Roţi dinţate Dispozitive de teşire Mijloace de supraveghere Izolare seismică Măşti cosmetice Gaze naturale (combustibili) Organe de maşini Transmisie serială Transport feroviar Beton Instalaţii frâne Rucsacuri Structuri ţesute Brevete 2016 Fluor Vaccinuri Lapte Bolile albinelor Aparatură medicală Petrol, extracţie Instalaţii de încălzire Brevete-electricitate Celule solare Aţă de cusut Colector Electrocardiogramă Sisteme de monitorizare Internet Alezoare Focoase Acizi Imunoterapie Aşchiere Galvanotehnică Energie solară Brevete-echipamente tehnice Pedologie Şah Lămpi electrice Atletism Gaze Boli neurovegetative Spectrofotometre Sudură, procedee Deşeuri textile Lagăre Plante furajere Antocianine Produse chimice Cazane de abur Hârtie Chimie Microbiologie aplicată Sisteme de telecomunicaţii Centrale telefonice Amine Brevete 2021 Stuf Termooxidare Întrerupător Cuptoare metalurgice Cod de bare Materiale plastice Cuplaje elastice Hormoni Nefrostomie Ozon Microstructuri fotonice Masă de lucru Agenţi poluanţi Aur Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Instalaţii Senzori Microtehnologii Piese metalice Metale, analize Tren Frezare Țiței (petrol) cu sau fără gaze naturale Aparate didactice Reţelistică Filme de ficțiune. Dramatizări filmate Biosenzori Brevete-electrotehnică Motoare de curent continuu Hidrodinamică Vehicule Stand de probă Strunjire Praf Motoare de tracţiune Iluminat, instalaţii Brevete 2015 Brevete-tehnici nucleare Boli hepatice Microsisteme Sucuri de fructe Materiale didactice Chirurgie ortopedică Alice Restaurare Rafturi Supape hidraulice Dispozitive de asamblare Pasivare Maşini unelte Poluare Instalaţii de aer Știința solului. Pedologie Microacţionări Elemente de fixare Brevete-chimie organică Brevete-piese auto Sisteme tracţiune Apă grea Salamuri Încălţăminte Amortizoare Acţionări hidraulice Roboţi Gaze naturale, extracţie Motor cu ardere internă Cărucior Separare, metode Reactoare nucleare Pomicultură Transfer energetic Construcţii, elemente Panouri izolante Utilaje Încălzire locuinţe Mase plastice Suporturi Conservare, procedee Explozivil Sobe Brevete 2020 Chimie fiziologică Biomateriale Panouri solare Carii dentare Hrană Funcţionare Radiaţii electromagnetice Compuşi heterociclici Motor electric Tencuieli Nanocompozite Snowboard Chei hidraulice Catalizatoare Benzi de transport Difuzor acustic Transferaze Produse textile Mine Schiu Furaje Chitară Gudroane Brevete-automatică Sisteme de comandă Cauciuc Inginerie electronică Pesticide Loţiuni Biomasă vegetală Tuburi electronice Jgheab apă de ploaie Dispozitive de agăţare Avioane Antiinflamatoare Brevete-agricultură Impurităţi Motoare Diesel Cartele electronice Izolare termică Suplimente nutritive Distribuţie Brevete-ind. sticlei Curent continuu Brevete-maşini-unelte Guri de vânt Dispozitive de avertizare Farmacologie Scule abrazive Brevete-medicină Sudură Sisteme de reglare Debit Maşină textilă Igienă Viteză de rotaţie Plasmă Brevete-agrotehnică Viticultură Liganzi Încercări de materiale Celuloză Matrici Mobilă, accesorii Sanie Săruri Chimie industrială Sisteme integrate Reactoare chimice Brevete-aeronautică Curent indus Drumuri Gaze, analize Filtre de ulei Articole decorative Nămol Tensiune medie Topografie Locomotive electrice Miros Broşe (construcţii de maşini) Piese turnate Energie Autovehicule, scaune Turbine cu gaze Microelectronică Brevete-fotogrammetrie Marcaj rutier Fizică Ciocane Bacteriologie Tumori Argintare Metale neferoase Ginecologie. Patologie feminină Grefe de organe Invenţii și descoperiri. Tehnica invenției Maşini sincrone Marcarje rutiere Câmp magnetic Chirurgie Cadran de ceas Ansamblu rulare Instalaţii de lepuire Aeronautică Sistem urogenital Asfaltare Circuite Laminare Piese maşini Xerografiere, aparate Prelucrarea metalelor Brevete-protecţia materialelor Articulaţii. Boli ale articulațiilor Sticlă Surfing Boli cardiovasculare Instalaţii eoliene Lacăte Materiale compozite Brevete 2013 Dispozitive medicale Sisteme de propulsie Conductoare, cabluri Panou izolant Gambă Produse refractare Var Lagăr cu rostogolire Degresare Instalaţii de ardere Instalaţii de ventilare Dispozitive de ştergere Transformatoare electrice Detoxifiant Brevete-ind. chimică Maşină electrică Brevete-farmacologie Produse lactate Alumină Brazare Procese catalitice Forjare Bujii, apridere Instalaţii de epurare Memorare date Implanturi Brevete-artilerie
Vă rugăm să schimbaţi parola