Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Clădiri

Subiect Tematic: Clădiri
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 346 lucrari in 341 publicatii in 6 limbi
Subiecte
Societatea SCENA Directori Balneoclimatologie Staţiuni balneoclimaterice CUIBUL REGINEI Album Consolidare maluri Biblioteci publice Recensământ Biserica Catolică din Palazu Mare Nava-barc MIRCEA II Căsătorie. Căsnicie Heterotopologie Proces juridic Catedrala Medgidia Monumente istorice dobrogene Istorie Consfătuire Angelescu, Constantin Transport prin conducte Literatură română Piatra (sat, com. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa) Vizită oficială Tribunal Internat Hanul PIRAŢILOR Tulcea, judeţ Sânge Şcoli săteşti Cinematografie Comunitatea elenă Vamă Cartier PENINSULĂ Pionieri Funcţionari publici Agricultură O.U.G. 106/2001 Farul Regele CAROL I Ministerul Apărării Naţionale Nava REGELE FERDINAND Vila MORUZOV Vila 11 Mamaia Amzacea Curtea de Apel Sală de spectacol Ilegalităţi Bunuri imobile IORGUŞ, Zanfir Cinematograf POPULAR Constanţa Arhitectură Balneoterapie Creștinism. Religie creștină Piaţa OVIDIU Cinematograf POPULAR Tulcea Proprietate imobiliară Uniunea Artiştilor Plastici Muzeul Regional al Dobrogei Sucursală bancară Primari Hoteluri Construcţii publice Biserica SFÂNTUL NICOLAE Constanţa Biserici creştine Învăţământ preuniversitar Construcţii industriale Sala Sporturilor Constanţa Învăţământ gimnazial Proprietăţi-restituire Ministerul Domeniului şi Agriculturei Ambarcaţiuni de epocă Turism Consiliu popular Interbelic Casa HAGI MEMET ISMAIL Biserica din Nisipari Contribuţie în natură Consiliu local Eforie Sud Ministerul Sănătăţii şi Familiei Biserica ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI Clădiri degradate fizic Intreprinderi de construcţii Asigurări Investiţii Imobile naţionalizate Învăţământ superior Oraşe Drept Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Constanţa Terminal Nava CAROLUS PRIMUS H.G. 827/2001 Cinematograf Preţuri Construcţii ilegale Spaţii verzi Patrimoniu naţional Întreprinderi mici şi mijlocii Biserica ortodoxă răsăriteană Şantier de construcţii Poduri Statuia lui Ovidiu Ministerul de Interne Centrale nuclearo-electrice Cazinoul Constanţa Centru comercial Institut de cercetări Eroziune Biserica catolică Banca Mondială Administraţie locală VOICU, Benedict Hotel PESCĂRUŞ Documente de arhivă Infracţiuni Publicişti dobrogeni NAGHIU, Dumitru Sănătate și igienă publică Curtea de Conturi Lucrări edilitare Bolnavi Energie nucleară Cetăţeni străini Banca Agricolă Mamaia Armeni Cazinoul Mamaia Hotelul Societăţii Movilă Impozite Mangalia Hotel TOMIS Mamaia Situaţie financiară Catastrofe naturale Propunere Complex de odihnă Ministerul Administraţiei şi Internelor Bazargic STANCIU, Marin Uniunea Elenă din România CASA CU LEI Constanţa Pediatrie Săli de cinema Înfiinţare Sediu Săcele, jud. Constanţa Cercetare științifică Judecătorie Vânzare Religie musulmană Plaja MODERN Ministerul Justiţiei NEICU, Ion Liceul Comercial de Fete Constanţa0 Gospodărire locală Război mondial II Club sportiv Administraţie publică locală Sportivi dobrogeni Farmacia MIGA Avocați Reparaţii capitale Consiliu orăşenesc Hotel RIVIERA Revendicări imobile Sindicatul P.C.A. Constanţa Arheologie Mateescu, Marian Catedrala Arhiepiscopală Sfinţii Ap. PETRU ŞI PAVEL Constanţa Asistenţă medicală Universitate Casa de Cultură IOAN N. ROMAN Medgidia Hotărâre-guvern Caragiu, Toma Proiect de construcţie Monumente comemorative H.G. 1314/2003 Manifestări culturale Calamităţi naturale Asistenţă socială Poliţia Transporturi Constanţa Cernavodă Carte Palate Învăţământ primar H. 18/2005 - transfer proprietate Casa Parohială SF. ANTON H.G. 60/2005 - sucursale pentru reprezentare şi protocol Învăţământ Instituţii de stat Ape subterane Librăria LIBRĂRIA NOASTRĂ Constanţa Sport Retrocedare Nava ÎMPĂRATUL TRAIAN Muncă Marinari Donaţie Hotel CONTINENTAL Palatul Municipal Constanţa Hotel CONSTANTZA SEA Constanţa Rusovan, Dan H.G. 1053/2000 Casa Pionierilor Constanţa HERŞCOVICI, Sadi Cinematograf 6 MARTIE Constanţa Italieni Arhitecţi Abuzuri Restituire-proprietăţi Inaugurare Cutremure Elevi Vila MARINA Mamaia Brăiloiu, Ion Ovidiu Biserica SFÂNTUL SPIRIDON Constanţa TOTAL RT Bucureşti Studenţi Constanţa, oraş Biserica creştină Viaţă socială Amenajări interioare Tătari Cartofilie Gospodărie agricolă colectivă Critici de artă dobrogeni Porturi Tulcea Legislaţie 1950 L. 41/1994 Monument istoric Protecţie socială Restaurare Cooperativizarea agriculturii IOANIDE, Anton Hotel AMIRAL Privatizare Hotărâre judecătorească Edificii publice Monografii Maurer, Ion Gheorghe Unguri Industrie extractivă Teren Cartier PALAZU MARE Geamia HÜNKIAR Constanţa Căminul Maritim P.T.T. Carieră de piatră Artă monumentală Hotel IAKI Guvern-hotărâre Bilanţ Ministerul Agriculturii şi Domeniilor Autoritatea Navală Română (ANR) Edituri dobrogene Comunitatea Evreilor din Constanţa Muzeu port Proprietate de stat Cadre militare dobrogene Protecţia mediului înconjurător Personalităţi Albanezi Şcoala nr. 2 "Vintilă Brătianu" Techirghiol Lăcaşuri de cult Sfinţire Staţiune Ţărm Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) Proiecte Produse lactate Sediu-Radio Vacanţa Centrul de Primire a Minorilor în Regim de Urgenţă Stadion Antonescu, Crin Camping Turist Bursă Terenuri Comunitatea Elenă Constanţa Caliacra, judeţ Hotel REGINA Constanţa Terminologie științifică DIRECTOR Modernizare Banca Comercială pentru Industrie şi Comerţ Restaurante Stancă, Petre Minorităţi naționale și etnice Tribunal militar Palatul Episcopal Constanţa Instituţii de sănătate publică Ceremonii Proiect umanitar Uniunea Albanezilor din România - filiala Constanţa Telecomunicaţii Nisipari Blocuri de locuinţe Hotel MONASTIR Constanţa Volum Casa cu lei H.G. 1057/2003 MANICATIDE, Tache Cazinou Legislaţie-administraţie locală Stare civilă Miniştri Teatru de operetă Datorii Muzee Asistenţă sanitară Cartier FLĂMÂNDA Balneologie Festivitate Techirghiol G.A.C. Buget local Legislaţie 2003 Republicare Asociaţii Copii Dulceşti Standarde româneşti Copii instituţionalizaţi Decoraţiuni interioare Sală de sport Drumuri S.C. TOTAL RT Bucureşti CHIRULESCU, Emil Hotel DACIA SUD Organizare Rezistenţa construcţiilor Societatea Română de Televiziune Internat şcolar Întreprinderi socialiste Legislaţie 1949 Ministerul Culturii Legislaţie 2004 Primării Constanţa, judeţ Consolidare clădiri Artişti plastici Istorie contemporană Biologie Arte plastice Cinematograf TIMPURI NOI Constanţa Istoria românilor PINTILESCU, Petre Medici Litigiu Dotări edilitare Decizie juridică Utilităţi Tulcea, oraş Terenuri arabile Nava ARDEAL Geografie Cartier FALEZĂ SUD Hotel CONTINENTAL Constanţa Preşedinte Staţiune turistică L. 124/1998 Galerie de artă Localităţi dobrogene POPESCU, Paulian Justiţie Renovare Prefecţi Licitaţie Consiliu municipal Fond funciar Filială Hotel PALACE Industrie alimentară Casa de cultură Sindicate Bănci Biserica Greacă METAMORFOSIS Constanţa Biserica Creştin Adventistă de Ziua a Şaptea Piaţă imobiliară Sanatoriu T.B.C. Biologi dobrogeni Țiței (petrol) cu sau fără gaze naturale Medicină Industrie petrolieră Regiune Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Hotărâre locală Educaţie Teatru de dramă Rezervaţii naturale Regii autonome Păştilă, Victorian Prestări de servicii Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei Transfer de proprietate Draga SULINA Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale Boli cronice Instalaţii Geamie Staţiune balneoclimaterică Policlinică Protecţia clădirilor Urbanism Avarii Societăţi comerciale Gara Clădiri şcolare Culori Banca Naţională a României Finanţe H.G. 45/2006 - transfer proprietate SAPARD Constanţa Licitaţie publică Ortodoxism Faruri Primar Hotel NAŢIONAL Constanţa Alimentaţie publică Turci dobrogeni Acvariul Constanţa Pavilion Expoziţional Constanţa Societate comercială Materiale de construcţie Legislaţie Protecţie Vila ŞUŢU Constanţa Fond locativ Edilitare Cartier FALEZĂ NORD Hotel CARLTON Bibliografie dobrogeană Demnitari locali Curtea Supremă de Justiţie Sistematizare urbană Cartier GARA NOUĂ Legislaţie 2001 Explozii Spital Centru de afaceri Societate Palatul Poştelor Sinagoga Comunităţii Evreilor din Constanţa Casa Pionierilor Medgidia Finanţare externă Staţie de alimentare cu apă Imobile restituite Spaţiu Case parohiale Hotel ORFEU Biserica SFÂNTULUI APOSTOL ANDREI Investiţii străine Legislaţie 2006 Hotel MARIA Constanţa Activităţi portuare Program SAPARD Imobile Legislaţie 2005 Magrin, Anatole Cartier BOREAL Legislaţie 2000 Scriitori dobrogeni Estetică Raion Clădiri modernizate Casa Căsătoriilor Consulat Restituiri Procurori Societăţi pe acţiuni Organizaţii etnice Valori mobiliare Comunism Transfer Investitori DUŢU, Stelian Liga Maiştrilor Militari de Marină Bricul MIRCEA Dosar penal C.E.D. Împroprietărire Hotel Tineretului Asociaţia Naţională pentru Dovedirea Abuzurilor, filiala Mangalia Istoric oraş Raport de activitate Instituţii publice Şcoală Basilica Sf. Anton Constanţa Cartiere Sanatoriu Cinematograf PROGRESUL Constanţa Turci U.T.C. Minister Clădiri de patrimoniu Cartier ANADOLCHIOI Farul Maritim Constanţa Statistică Pedagogie CASA BĂRCILOR PAL, Eniko Vera Teatru de păpuşi Moscheea "Carol I" Constanţa Civilizaţie românească Mihăeşi, Gheorghe Cadre didactice universitare Construcţii Ministerul Instrucţiunei Publice Banca Naţională Staţiuni turistice Amza, Narcis Cazinoul Movilă Ministere Litoral Instalaţii în clădiri PALATUL ŞUŢU Constanţa Portul Constanţa Campus universitar Cinematograf REPUBLICA Constanţa Autorizaţie de construcţie Compania Naţională POŞTA ROMÂNĂ Telefoane Tratament balnear Operatori portuari China NEAGOE, Ion Băile Mamaia Cartier GARA VECHE H.G. 159/2004 Comerţ Dispensar medical Clădiri publice Muzeu de artă Poliţie C.E.C. Instituţii de drept Construcţii portuare Filme documentare LAVRENIOV, Boris Mutare Organizaţii guvernamentale Poştă Drept de proprietate Case de cultură Revendicări Birda, Tiberiu Şcoli Mazăre, Radu Ştefan Cariera OVIDIU T.B.C. Așezări urbane (geografia și studiul lor) Operetă Proprietate Elemente structurale H.G. 791/2003 H.G. 1389/2006 - transfer de proprietate M.Ap.N, zona Mangalia Concesionare teren Inspectorate şcolare Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat Gaz lichefiat H.G. 648/2003 Cumpărare Teatru Comisia Europeană a Dunării (C.E.D.) Statui Proprietate privată Istoric Polonezi (România) U.A.P. Nava ROMÂNIA Organizarea muncii Instituţii de învăţământ Istorici dobrogeni Hotel BUCUREŞTI Gara Mamaia Chirurgie Patrimoniu Societăţi Cinematograf 23 AUGUST Constanţa Hotel GRAND Constanţa Hazarde naturale Vizite străini Societatea Română de Radiodifuziune Hotărâre de guvern Clădiri Lipoveni Nava STEAUA DE MARE Monumente istorice Patrimoniu arhitectural Relații internaționale Sindicate portuare Nava ELISABETA Lăcaşuri de cult dobrogene Barou Marină militară Dotare BTT Construcţii civile Locuinţe Liceu Legea 10/2001 H.C.M./iunie 1950 Nava DACIA Copii abandonaţi Activităţi culturale Şedinţe Librărie Nava REGINA MARIA Sate Pictori dobrogeni Nave şcoală Arheologi dobrogeni Clădiri renovate Instituţii de cultură Comitet regional Monumente Palatul de Justiţie Bazargic Plicuri Patrimoniu cultural Populaţie Cultură Biblioteci judeţene Iconografie Procuratură Cinematograf TINERETULUI Constanţa Tuberculoză Judeţ Casa Manissalian Hartă Nereguli Stat Major Licitaţie de active Licee Reparaţii Regie autonomă Nuntaşi, sat Mediu rural Numire în funcţie Cereale Pod Casa de Cultură a Sindicatelor Constanţa Actori Comună Hotel INTIM B.C.I.C. Curtea de Apel Constanţa Comunităţi etnice Economie Protecţie mediu Amenajări portuare Case naţionalizate Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană SFÂNTA MARIA Constanţa Sală de box Administraţie financiară Vila CUIBUL DE LA MARE Străzi DAN, Matei Agathon Agenţia Naţională pentru Protecţia Copilului Administraţie publică CONSTANTINESCU, Nicuşor Daniel Liceul "Mircea cel Bătrân" Constanţa Cartier M.I. DOBROGEANU Mangalia Ruşi lipoveni Aeroporturi Dobrogea Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului Comisie de control Cetatea CARSIUM Premieră Casă de cultură Arhitectură urbană Farul vechi din Sulina Proprietate funciară Palatul Reginei Maria TULLION, Santoni Arhive Preşedinţi Finanţare Bucureşti Centenar Domeniu public Fotografie, artă fotografică Hotel MERCUR Constanţa IMPACT Bucureşti Consiliu comunal Învăţământ liceal Aromâni Vile Consiliu judeţean Municipiu Casa Vapor Martin, Gheorghe Artă Teatru muzical Imobil Cartier KM 5 Firică, Gheorghe Vapoare Greci D.G.P.D.C. Năvodari Funcţionare Plajă Premii Spaţii comerciale Bulgari Gara C.F.R. Constanţa Biserica romano-catolică H.G. 649/2003 Hotel FLORA Cinematograf SELECT Tulcea
Vă rugăm să schimbaţi parola