Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Geografie

Subiect Tematic: Geografie
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Termen specific: Geografie regională
Indice CZU: 91
Lucrări: 1378 lucrari in 1333 publicatii in 17 limbi
Alhambra : povestiri de: Irving, Washington (Text tipărit)
Alexandria : 160 de ani de: Cristea, Stan V.; Ţânţăreanu, Ecaterina; Avram, Dumitru (Text tipărit)
Alba Iulia : [Monografie] de: Ursu, Horia 1948-.... (Text tipărit)
Ameliorarea integrală a insulei Letea (Delta Dunării) de: Bârcă, Gheorghe (Text tipărit)
Agigea : album de: Şerbănescu, Mihail, arte vizuale (Grafică bidimensională)
The Acropolis : A New Guide of the Monuments and Museum de: Papathanassopoulos, G. (Text tipărit)
Subiecte
Staţiunea Zologică Marină Agigea Ingineri dobrogeni Documente cartografice Basarabi, localitate Lucrări de mare raritate, dar de dată mai recentă decât incunabulele Tratat Economie agrară Profesori străini Turism Bazargic Teze de doctorat Date statistice Hidrologie Mircea Vodă, judeţul Constanţa Geografie culturală Cetate antică Lagună Istoric Baia, jud. Tulcea Istorie antică Ţărm Folclorişti dobrogeni Cercetători dobrogeni Caramurat, loc. Transhumanţă Anadolchioi Văcăreni Evoluţie istorică Turism balnear Ostrov, jud. Tulcea Turci Referinţe-carte Profesori Zootehnie Geamie Manifestare naţională Kemdig, Werner Zone etnografice Murighiol Meteora Tortomanu Enciclopedii Schitu, sat Măcin, munţi Apariţii editoriale Enciclopedie-geografie Dumitru, Virgil Statistică demografică Retrospectivă editorială Bazilica Romano-Catolică Sfântul Anton de Padova din Constanţa Dicţionar român-geografie Razim(Razelm), complex lagunar Canal navigabil Broşuri Tulcea, raion Seimeni Canalul Dunăre-Marea Neagră Specii protejate Sănătate și igienă publică Florescu, Anastase Aliman, localitate Căi ferate. Construcția de linii Gurile Dunării Regiunea de Sud-Est Monumente ale naturii Drept maritim Catedrala Episcopală Constanţa Istoriografie Constanţa, judeţ Navigaţie fluvială Monumente comemorative Teritorii pierdute Biserica Bulgară Constanţa Insula Şerpilor Tomis Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa Podgorii dobrogene Scriitori dobrogeni Personalităţi străine Biologie-culegere gimnaziu Topalu Colonizare Floră rară Caliacra, judeţ Atlas geografic Dobromir, comună Blondeau, Eugène Carte pentru copii Canale de navigaţie Organizaţii profesionale Portul Isaccea Judeţ Construcţii hidrotehnice Enge-Mahale Eforie Nord Literatură franceză Bizantini Saşi Cadrilater Politică economică Heraldică Năvodari Simpozioane Filială Mangalia Pardina, judeţul Tulcea Note de călătorie Techirghiol Epoca antică Arheologi Construcţii Irigaţii Belinţ Mărci poştale Stampe Mărci de proprietate sau proveniență Meteorologie Fond funciar Istoria civilizațiilor Luncaviţa Topolog Antropologie Transport pe apă Aşezări umane Vizite străini Carte veche românească Ecosistem Ecologie marină Ţărani Memorii Călătorii Sfîntu Gheorghe, braţ al Dunării Ghid DK (Dorling Kindersley) Aniversări Mamaia Cultură franceză Pedagogie Enciclopedie rom.-copii Epoca romană Dumbrăveni, comună RAŞCU, G.M. Memorii călătorie Manual Jurnale de călătorie Album Dezvoltare economică Staţiuni balneoclimaterice Învăţământ rural Antologie-lit.română POPESCU, Caşin Nisipari Lac Transport fluvial Ex-libris Amzacea Ruşi lipoveni Staţiune Ciocîrlia, comună Zonă protejată Geografie regională Români Peceneaga, judeţul Tulcea Chilia, braţ al Dunării PETRICĂ, Dumitra Folclor Tabără şcolară Hotel TOMIS Manaia Englezi Moschei Repere cronologice Didactică Amintiri Cazinoul Mamaia Mocani ardeleni Comună BUŞNIŢĂ, Theodor Podgoria Murfatlar Dicţionare Hărţi Lucrări tipărite, remarcabile, prețioase Nave Policlinica balneară din Mamaia Antichitate Limanu Indepedenţa, comună Carte referinţe Durostor, judeţ Rezervaţia Masivul Cheia Negru Vodă, raion Istorici dobrogeni Cetăţi dobrogene Oltina, jud. Constanţa Premii internaţionale Ape subterane NICULESCU, Monica Quesnoy, F. Artă românească Climatologie Astronomie Pedologie Denumire localitate Sociologie rurală Comunitatea germană Fotografii artistice Istoric oraş Geodezie Scufundări, sporturi nautice Situaţie economică Jijila, jud. Tulcea Porturi fluviale Mediu rural Cogealac, comună Recensământ Administraţie publică Lagăre Unire 1878 Prezentare publicitară Dirijori dobrogeni Beidaud Proiect Oenologie Îmbunătăţiri funciare Expoziţii internaţionale Vicina Silvicultură Chilia Veche Fluvii Chimie Epoca medievală Sociologie Comerţ exterior Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Carte Teritorii româneşti Concursuri şcolare Schituri Hotel PALAS Stuf Învăţământ preuniversitar Statistică Revista "Analele Dobrogei" Biblioteci comunale Canarale Tulcea, judeţ Cazinoul Constanţa Cadre militare Francezi Civilizaţie franceză Motive artistice Istoria portului Românica Hârşova Zona dunăreană Dicţionar român-istorie DINU, Ion Politici regionale Sociologie urbană Munţi Hidrobiologie Balneoclimatologie Cetăţi Somova Monumente arheologice Geografie demografică Diaspora Bazine hidrografice Geologie Tatlageac, lac Învăţământ superior Arhitectură Patrimoniu universal Etnii dobrogene Traianus, Marcus Ulpius, împărat roman Slava Cercheză Unităţi morfostructurale Eforie Techirghiol-lac Studii Mări ONG Marea Neagră Relaţii politice Demografie. Studiul populației Populaţie Valea Morţii, deşert Pecineaga, comună Revista DOBROGEA DE SUD Protecţie-mediu Nalbant Marină Coroana Ecrene Cugetări Botanică Mahmudia Mihai Bravu, jud. Tulcea Staţiune de cercetare Geografie umană Italieni Ostrov, jud. Constanţa Hotel IALTA Mamaia Viroaga, sat Relief Insulă Săcele, jud. Constanţa Valea Nucarilor Platformă continentală Elevi Reportaje Dicţionar român-arheologie Istorie medievală Fenomene naturale Literatură italiană Măcin, oraş Techirghiol, lac Ghid rutier Balneologie Teren agricol Vegetaţie Hamcearca Biserica Greacă METAMORFOSIS Constanţa Ezibei Hidrografie Organizaţii internaţionale Obiceiuri, datini privind viața particulară Izvoarele, jud. Tulcea Paşoptişti Administraţie publică locală VÂLSAN, George Greci, jud. Tulcea Aromâni Etnii Viaţă culturală Povestire Transport Matematică Știința solului. Pedologie Meteorologie marină Plan oraş Macedoromâni Marină militară Lansare carte Critică literară (literatură) Vlahi Carte-lansare Faună Primar Itinerar turistic Călători Tuzla Minunile lumii Geopolitică Lipniţa Saraiu, comună Smârdan, jud. Tulcea Geografi Muzee Venus Istorie Studiu Ciucurova Vacanţă Casa-vapor Mamaia Eforie Sud Cadre didactice Statui Cartografie Turism internaţional Valea Ţapului Standard de viaţă Memorator Medici dobrogeni Nămol sapropelic Carte veche străină Topraisar, comună Agronomie Mănăstirea Uspenia Ghid turistic Zone protejate Navigaţia Fluvială Română (NFR) Hârşova, raion Armată Mediul înconjurător Demografie istorică Nufăru Municipiu Economie Literatură română, critică Scriitori străini Forumul Internaţional al Deltelor Universal Societatea de Ştiinţe Naturale şi Geografie Staţiuni turistice Dicţionar-istorie Edituri dobrogene Ghid Istorie contemporană Carte-referinţe Localităţi Viaţă publică Apă de mare Studii geografice Scriitori români Horia, jud. Constanţa Preistorie. Urme ale culturilor preistorice. Artefacte, antichități Turism rural Fotografie, artă fotografică Izvoare istorice Monahism Monografii Ape minerale Lingvistică și limbi Greci Sanatoriu Medgidia, raion Civilizaţie medievală Zonă costieră Vinificaţie Transport rutier Biogeografie Protecţia mediului înconjurător Publicişti dobrogeni Geologi dobrogeni Chirnogeni Valea Teilor Forme de relief Geografi dobrogeni Portul Mangalia Interviuri Ţinut Maliuc Literatură universală, critică Carte-apariţie Trasee turistice Specii rare Enciclopedie rom.-geografie Ascetică 1 septembrie 1896 Plajă Istorie universală Braconaj Rasova, comună Prefecţi dobrogeni Portul Constanţa Silistra Antroponimie Comisia Europeană a Dunării (C.E.D.) Agigea, localitate Complex lagunar Făgăraş, munţi Staţiuni de cercetare Hotel IAKI Personalităţi cultură Enciclopedie-copii Ediție anastatică Hartă istorică Conferinţe Cărți vechi mai puțin valoroase Strategie Geologie glaciară Literatură germană Ortodoxism Corbu, comună Construcţii portuare Mine Constanţa, oraş Ev Mediu Cadre didactice dobrogene Turcoaia Mitologie Adîncata Păduri Sacalin, insulă Biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI I Constanţa Tulcea Arabi Carte dobrogeană Letea, grind Regine Valu lui Traian Jurisprudenţă Industrie minieră Strategie militară Niculiţel Jupiter Romani Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului Minorităţi naționale și etnice Turism subacvatic Cetatea Histria Geografie politică Zonă geografică Politică externă Templul evreiesc de rit spaniol Constanţa Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea Geomorfologie Carte bibliofilă românească Hartă Grindu, jud. Tulcea Așezări urbane (geografia și studiul lor) Saligny, jud.Constanţa Aurora, localitate Fondul Mondial pentru Natură Lucrări cu dedicație autografă Învăţământ Manifestări ştiinţifice Filatelie Volum Peșteri Suprafeţe de nivelare Scriitori antici Colelia Relații internaționale Vîrtop Dorobanţu, jud. Tulcea Isaccea Religie antică Portul Tomis JAC, Minola Provincie istorică Cerchezu, comună Sate dispărute Credinţă Biologi dobrogeni Edituri Literatură română Biologie Păsări Măgura, sat, jud. Constanţa Poienile de sub Munte, comună Urbanism Litoral Rezervaţii naturale Băneasa, jud. Constanţa Golf Enciclopedie rom.-Europa Costineşti Patrimoniu cultural Hohenzollern, familia Alard, Camille Tradiţii Dicţionar român-etimologie Dăeni Album turistic Crucea, comună Polonezi (România) Lacuri Comerţ, istorie Asistenţă medicală Comana, jud. Constanţa Civilizaţie Ceamurlia de Jos Dicţionar-geografie Aethicus Histricus Activități culturale Albeşti, comună Negru-Vodă, oraş Fotografi dobrogeni Cartografie istorică Concursuri naţionale Ciobanu, comună Adamclisi Monumentul comemorativ al soldaţilor francezi din Cimitirul Central Constanţa Comunism Cultură Publicaţii dobrogene Lansare-carte Drept internaţional Sulina, oraș Tropaeum Traiani Bibliografie dobrogeană Beştepe Regiune Transport maritim Valuri Iconografie Stejaru, jud. Tulcea Etnologie Documentar Filologie Balcic Arheologie subacvatică Portulane Poarta Albă Plopeni, jud. Constanţa Filme documentare Vestigii arheologice Oceanografie fizică Drumuri Ceatalchioi Oraşe Exploratori Toponimie Pirivoli Manual alternativ-geografie Literatură română, istorie Polucci Mereni, sat Constituire FODOR Topografie Floră Ştiinţele naturii Sate 23 August, localitate Geografie economică Evenimente Cobadin, comună Sarichioi Legende Cap Aurora Sfântu Gheorghe, jud. Tulcea Porturi maritime Marea Neagră Strategie navală I.C.Brătianu, jud. Tulcea Artă fotografică PEFTIŢI, Hristu Patrimoniu natural Ţinutul Dunărea de Jos Comunităţi etnice Savanţi Porturi Primari dobrogeni Siliştea, comună Agighiol Carte veche Scrisoare Fizică Navigaţie Cooperare economică Mihail Kogălniceanu, comună (jud. Constanţa) Dunărea Monumente istorice dobrogene Literatură engleză Artiști plastici dobrogeni Portul Sulina Deleni, comună Dicţionar român-toponimie Protecţie mediu Onomastică Acropole - Atena Peştera, comună Civilizaţie antică Zoologie Educaţie Sulina, (braţ al Dunării) canal Castelu, comună Editura MUNTENIA Relaţii comerciale Cerna, comună Meglenoromâni Hotel ISTRIA Bibliotecari Neptun Pescuit Balneoterapie Gârliciu Murfatlar Staţiune balneoclimaterică Cercetare științifică Lb.română-culegere Speologie Arhitectură urbană Piscicultură Cernavodă Istoria românilor Organizaţii de mediu Ecologie generală Cadre militare dobrogene Francofonie Credinţa, sat Dicţionar-arheologie Delta Dunării Specific dobrogean Mihai Viteazu, jud. Constanţa Podişuri STOICA, Vasile Staţiune turistică Pădurea HAGIENI Călători români Portul Tulcea Rezervaţie geologică Religie Valea Carasu C.A.Rosetti, jud.Tulcea Vama Veche Carcaliu Hotel MAREA NEAGRĂ Eforie Etnografie Carte- Agricultură Reviste dobrogene Organizaţii non-guvernamentale (ONG) Politică Ovidiu, oraş Geografie militară Olimp Navigaţie-istorie Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană "Sfânta Maria" Constanţa Coasta de argint Germani Ştiinţă, istorie Ştiinţe economice Carte bibliofilă străină Frontiere de stat Omagiu Organizare administrativă Dezvoltare localităţi Bibliografii Istorie navală Peisaje Liceu Saturn Geostrategie Literatură arabă Istorie literară Horia, jud. Tulcea Floră spontană Litoralul românesc al Mării Negre Dig Bedivan, Dumitru Dicţionar-toponimie Medgidia Literatură greacă clasică Jurilovca Ion Corvin, comună Geografie fizică Tratate internaţionale Literatură americană Lumina, localitate Forme de relief Critici de artă dobrogeni LEDA Urluia Dorobanţu, jud. Constanţa Complexul lagunar Razim (Razelm) Târguşor, comună Personalităţi istorice Hartă turistică Drept internaţional maritim Judeţe Literatură Etimologie Lacul Mangalia Fântânele Istorie modernă Elveţieni Pictură Marinari Palate Reviste şcolare Strâmtori Geografie Cartofilie Eroziune costieră Callatis Istorici Clădiri Popa-Lisseanu, Gheorghe Civilizaţie europeană Semicentenar Platou continental Documente istorice Deşerturi Literatură franceză, critică Istria Vulturu, jud. Constanţa Localităţi dobrogene Arheologie Tulcea, oraş Note de călătorie Casimcea, podiş Dragomireşti, comună Dicţionar-etimologie Ialomiţa, judeţ Călători străini Frontiera româno-ucraineană Legende dobrogene
Vă rugăm să schimbaţi parola