Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Agricultură

Subiect Tematic: Agricultură
Țara sursă: RO: BJCT
Indice CZU: 63
Lucrări: 1089 lucrari in 1074 publicatii in 7 limbi
Agricultura în România anilor '30 de: (Material cartografic tipărit)
Al XIII-lea Simpozion Naţional de istorie şi retrologie agrară a României = The 13-th National Simposium of Agrarian History and Retrology of Romania de: Simpozion Naţional De Istorie Si Retrologie Agrară A României (13 ; 1994 ; Constanţa) = National Simposium Of Agrarian History And Retrology Of Romania (13 ; 1994 ; Constanta) (Text tipărit)
Agricultura durabilă în paşi simpli de: Nicolaescu, Marioara; Burnescu, Andreea (Text tipărit)
Agricultura generală de: Oancea, Ioan (Text tipărit)
Agricultura României în procesul de integrare agricolă europeană de: Zahiu, Letiţia; Lazăr, Traian (Text tipărit)
Agricultura Dobrogei de: Tomoroga, Petru (18 august 1929 - 1 martie 1994) (Text tipărit)
Agricultura României la cumpăna dintre mileniile II şi III de: Otiman, Păun Ion (1942-....) (Text tipărit)
Subiecte
Municipiu Plaşă Crescătorie de raci Plasă, unitate administrativă CONSTANTINESCU, Gherasim Bulgari P.D.S.R. Teren-proprietate Partidul Muncitoresc Român Societăți socialiste S.C. 2000 KENO IMPORT EXPORT Pedologie Boli transmisibile CHIRONDOJAN, Dan Claudiu Fermă zootehnică Struţi Teren arabil O.G. 11/1996 Relaţii economice internaţionale Şcolarizare D'ARGENTA, Angelo MARIN, Ghiţă Terenuri Plaje-administrare Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Organizaţia Patronală TOMIS Constanţa Faliment Finanţare externă Poliţie sanitar-veterinară Personalități românești Proprietate Protecţie-mediu Curte de apel Ziare Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului Dezvoltare durabilă Ministerul Agriculturii Economie Despăgubiri O.U.G. 198/1999 Informare. Teoria informării și comunicării ZIUA RECOLTEI DOGAN, Aydîn Sociologie rurală Producţie Otomani Suprafeţe agricole Firme mixte Minorităţi naționale și etnice Orz Gospodărie Agricolă de Stat Lucrări practice-botanică Ingineri dobrogeni Vestigii arheologice DIRECTOR Biografii Sisteme irigaţii Meteorologie Proiect SAPARD Corupţie Specialişti agricoli CARAUA, Niculai Etnografie Periodice dobrogene Buget Personal agricol Transport feroviar Animale Revista ALIANŢA AGRICOLĂ Hoteluri S.U.A. Fond funciar Demnitari MITRANA, Mugur Viorel Agricultură Prefecturi Ferme agricole Direcţia Generală de Lichidarea Centrului Naţional de Românizare - Administraţia Generală Constanţa Contract agricol Insecte dăunătoare Reviste dobrogene Progamamerican ROM AG 1998 MUREŞAN, Avram Viaţă economică Banca Mondială Piaţă mondială R.A.I.F. Vîlcu, Vasile Premieră tehnologică In Decizie juridică Învăţământ de specialitate Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului (AVAS) Specialişti PANTEA, Ştefan Podgoria OSTROV Seminar Augustin, Dragoş Program SAPARD 2 Sud-Est Colocvii Bibliografie OSIM Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor Fazani Luncaviţa Oraşe Asociaţii familiale Ostrov Minerit Caprine Transport naval DINU, Traian Toponimie Program pentru Dezvoltare Rurală Credite externe Curent electric Taurine Prohibiţie pescuit Consilii judeţene Zonă geografică Perspective ŢONE, Tudor Raci Construcţii utilaj agricol Institut de cercetare şi producţie agricolă Mecanică agricolă TILICEA, Septimiu Organizaţii non-guvernamentale (ONG) R.E.A.Z.I.M. Capre Înfiinţare Economie naţională Botanică Economie agrară Situaţie economică Învăţământ agricol Colectivizare - România Privatizare Hoţi-recolte agricole Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Cartier PALAS Activele Cetăţeneşti Teren Contract de asociere Edituri dobrogene Oficiu de consultanţă Fildan, Nicolae Credite bancare Fals Ulei Turism Fitotehnie Geomorfologie Fuziune Sericicultură Gheorghiu-Dej, Gheorghe Comandamentul Unic de Însămânţări Constanţa Politică Teze de doctorat Organizaţii politice Livezi Import Mass media Carieră de piatră Ovidiu, oraş Cereale Date statistice Istorie contemporană Pomicultură Proiect-investiţii Problemele muncii Staţiune de cercetare Subvenţii de stat S.C. TEC ROMÂNIA Carte bibliofilă românească Export Mediu rural Bănci populare Arhivistică Echipamente agricole Institutul Naţional de Statistică Cooperative Situaţie financiară Taxe Creşterea animalelor Constituire Unităţi agricole NICOLAESCU, Marioara Învăţământ liceal C.S.J. Petrol, produse GAVRILESCU, Dinu Cultura porumbului Alexe, Nicolae Vizite străini Plantaţie experimentală Terenuri piscicole Şuşman, Aurel Ecosistem Bănci Secetă Zone economice Inspectorate de poliţie Reformă Hartă Cooperativizarea agriculturii Manifestare internaţională Centru de consultanţă Parlamentari Porumb Maşini agricole Întreprinderi de stat Cercetare Istoric Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură Studenţi Presă dobrogeană (Cadrilater) Complex zootehnic Cadastru Ordin 218/2000 Partide politice S.M.T. Vinuri Sârbu, Ilie Agenţia Naţională a Produselor Agricole-R.A Decret 370/2002 Academia Română Localităţi Cupoane Conflict de muncă Piscicultori dobrogeni Evaziune fiscală Sindicatul Exportatorilor de Animale din Constanţa Ţărani Producători agricoli Bibliografi dobrogeni Istorie antică WIPO (World Intellectual Property Organization) WILIAMS, cercetător sovietic Germani Recoltă cereale Organizarea muncii Sfântu Gheorghe Control financiar Legislaţie 2000 Brevete de invenţii Italieni Lucrări cu dedicație autografă EFEDUE Italia Cercetători dobrogeni Vie, viticultură Învăţământ Comitete Apă ALAGRA'97 Universitate BRIGHIU, Carmen Blocul Partidelor Democratice ENCIU, Mihail Floră Meşteşuguri Administraţie publică Cameră de comerţ și industrie Sate Epoca greacă Program european VOICULESCU, Nicolae Tibet Muncă voluntară Manifestări ştiinţifice Cooperaţie L. 75/1995 F.A.O. Fraude Pescari Proprietate privată de stat Sechestru asigurator Împroprietărire Activităţi portuare Pierderi financiare Sentinţă judecătorească Constantinescu, Emilian Târguri Comisia Europeană Proiect Geografie economică Comisii Societate agroindustrială Cultura plantelor de câmp Piaţa agricolă Capagea, Ion Pan Clasificare zecimală universală O.M.A.A. 12/2000 Transhumanţă Tehnologii moderne Cooperativă agricolă Miniştri Medalii Alegeri generale Comisie administrativă Adunări generale Plenara C.C. al P.C.R. din 5-6 octombrie 1967 Grâu Partidul Democraţiei Sociale din România IORDACHE, Gheorghe Curtea Supremă de Justiţie Fotografie, artă fotografică Evenimente Academicieni Regia Autonomă de Îmbunătăţiri Funciare Reformă economică Finanţare Oenologie Horticultură Georgescu, Nicolae Mecanică teoretică Aniversări Organizare administrativă Bucureşti Primării Îmbunătăţiri funciare Ordin 20/2002 Ordin ministerial Zile festive VASILIU, Tudose Primari Legislaţie 1950 Sturioni Datornici Delegaţie străină Rasa Merinos de Palas Alimente Cultura plantelor Spaţiul carpato-danubiano-pontic Dotare Elevi Relații internaționale S.C. TEC ENERGETIC MIN Cobadin, comună Societăţi economice Sechestru MATHE KISS, Lorand Revista GÂND SPRE SAT Silvicultură Genealogie CAZACU, Gheorghe Litigiu Disponibilizări Proiecte Sarichioi Demiteri Prepeliţe S.C. TOPLACER Topraisar Zugravu, Daniela Lazia, Ion Carabulea, Virgil GRIGORE, Cornel Ediții bibliofile Dezvoltare rurală Zootehnie Unităţi fitosanitare Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei Monografii Program internaţional Judecători Catastrofe naturale Zone viticole Zonă agricolă CARPOV, Gheorghe Industria zahărului Bazavan, Anghel POPA, Nicolae Categorii sociale Soiuri de plante Manifestare naţională Bursă maritimă Chimie Preşedinţi Prognoză Ziare străine Federaţia Sindicală AGROSTAR Statistică economică Cabaline Norme sanitar-veterinare Caz penal ILIEV, Daniel Martin, Gheorghe Inspectorate teritoriale Produse agricole Echipamente Legislaţie 2004 Împăduriri Aprovizionare Clubul de la Roma Caviar NICOLAE, Elena PIENESCU, Petre Organizaţii patronale Alegeri Documente de arhivă Ordonanţa Guvernamentală nr. 11/1996 Botanică-lucrări practice Staţiunea Experimentală Valul lui Traian Dăunători Sport Economie de piaţă Locuinţe Mutare Legislaţie 2003 Provincie istorică Tractoare Gestiune financiară Şcoală specială Hibrizi Forumuri Resurse materiale Irigaţii-instalaţii Investiţii-proiecte Agroturism Apariţii editoriale BUTĂRESCU, Iancu Crescători particulari Sovietici Apă potabilă Ziar DOBROGEA NOUĂ Organizare Deturnare de fonduri Târguri naționale Finanţare internaţională Teren agricol Agricultură ecologică Bădiţeanu, Ion Vegetaţie Energie Statistică demografică OPREANU, Dan Hazarde naturale Colonizarea Dobrogei Datorii Investiţii străine Investitori străini Ordin 48/1996 Dezvoltare economică Bursă Năut Sere Şedinţă de lucru Documente STĂNESCU, Marian CORBU, Gheorghiţă Funcţie-numire Asociere în participaţiune Grup şcolar agricol Legumicultură Societate Cursuri de perfecţionare Administraţia Fermelor de Stat şi Maşini Biologi dobrogeni Proprietate publică Domeniu privat al statului Tradiţii populare Comerţ Porturi Vinificaţie Comerţ exterior Cooperativizare Colectivitate temporară Pescuit oceanic Numire-funcţie Ministere Edituri Pescuit prohibiţie Consiliu de administraţie Expoziţie comercială Rezervaţia Biosferei Delta Dunării EXPOAGROUTIL 2000 Literatură română Carte Biogeografie Relaţii economice Contabilitate-manual liceu Societate naţională Instituţii de stat Consultanţă agricolă H.G. 716/1999 Vie Biologie Credite Piaţă agricolă Infracţiuni Dig AGROMEC Consfătuire Rezervă de stat Premii Hidrografie Desfiinţare Necrolog Protecţia plantelor Leca, Mihai Plante agricole Protecţia mediului înconjurător Food and Agriculture Organization of the United Nations = Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură WORLD VISION Gospodării agricole colective Păşuni Regiune economico-geografică Cultura plantelor agricole Medgidia Legea 755/1939 Străini Papadopol, Vasile Rapiţă Presă dobrogeană Sindicat Zonă viticolă Publicişti dobrogeni Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice Broşuri Construcţii civile Numire-directori H.G. 1309/2004 Păsări Fondul Proprietăţii de Stat Sindicalişti Medicină Cronologie istorică Industria energetică Agenţia "Sapard" Agenţia Naţională a Produselor Agricole R.A. PÂRJOL, Marian Vizite ION, Dumitru Cercetări agricole Autoritatea pentru Privatizare şi Administrare a Participaţiilor Statului Culturi irigate Şedinţă OPREA, Ion Obiceiuri, datini privind viața particulară EXPOAGROUTIL 2002 Ion Corvin, comună Geografie fizică Îngrăşăminte chimice și naturale Soia G.A.S. Ordin 24/2000 BREZOESCU, Mircea LUP, Aurel Credit bancar Tratate internaţionale Inundaţii Cultura grâului CĂLIN, Ştefan H.G. 517/1999 Oficiu de consultanţă agricolă Uniunea Obştilor Agricole Bibliofilie Urbanism PÂNDICHI, Dumitru Asociaţii EXPOAGROUTIL Stuf Anghelina, Dumitru Economie mondială ŞTIUCĂ, Romulus Remus Forme de relief Curtea de Conturi Terenuri agricole Administraţie publică locală Politici comunitare Fungicide Programul SAPARD Litoral Curs internaţional Rezervaţii naturale Navigaţie Proiect ACTANOL Băneasa, jud. Constanţa Ovine Agenţia Naţională a Produselor Agricole - filiala Constanţa Statistică Şantier naval Acquis comunitar Politică agrară Acvacultură Restaurante I.A.S. Pajişti Cartier ANADOLCHIOI Ambasadori străini Regiune geografică Peşti Program Fermă Recoltare CONSTANTINESCU, Mihai Tulcea, judeţ Imigranţi Funcţionare Editura EX PONTO Arad, judeţ Terminal cereale Programe de finanţare Finanţe F.P.S. Asociaţii profesionale Presă Legislaţie 2002 Proucţie-seminţe INCE, George Leonard Industrie agroalimentară Alimentaţie publică Calitatea produselor Proprietate privată Gestiune Bobe, Paraschiva CEPOIU, Nicolae Pariza, Mihai Manual înv.sup.-botanică Viticultură-istorie Transporturi navale Amzacea DAEA, Petre Energie termică Analiză financiară C.A.P. Bodorlo, Tivadar Program "EuroFarmers for EuroMarket" R.B.D.D. Fabrică de produse lactate Producători particulari Sănătate și igienă publică Industrie extractivă Însămânţare agricolă Florescu, Anastase Manifestare ştiinţifică Literatură Pavilion Expoziţional Constanţa Investiţii L. 268/2001 Protecţia animalelor Justiţie Legea 18/1991 Staţiune MÂNDOIU, Dumitru Structuri agrare Sindicate Dezvoltare H.G. 1054/1995 Legume SILAGHI, Eugen Organizaţii Şcoli Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare IBA Bucureşti Transport I.A.S-uri Proces juridic EXPOAGROUTIL '99 GUGUŢĂ, Vasile Bursă de mărfuri Organizaţii cooperatiste Navigaţie maritimă Producţie agricolă Bârsan, Nicolae Program de restructurare Tehnică agricolă Poluare Membri de partid Ziar CUGET LIBER Alimentaţie Matematică Pomi fructiferi Alexe, Aurel Grup şcolar Știința solului. Pedologie Flutur, Gheorghe Ţărănime Standarde româneşti Ministerul Gospodăriilor Agricole de Stat P.M.R. Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea participaţiilor Statului Integrare europeană Ţărani-situaţie financiară Cooperative agricole de producţie MUNTEANU, Ion NAUM, Liana Personal Legislaţie funciară Bursa de mărfuri Procedură de lichidare Societate comercială pe acţiuni Donaţie Struguri Regiunea de Sud-Est Ministerul Justiţiei Bilanţ Asociaţia Producătorilor Agricoli Privaţi de Cereale şi Plante Oleaginoase Constanţa Tratatul cu Bulgaria Protecţie mediu Tehnologie agricolă Direcţie agricolă Braconaj H.G. 184/1997 Brânzeturi Unităţi militare Migdal Epoca elenistică PANAIT, Anghel Viticultură Finanţare europeană Medici veterinari Nava CERES Monumente ale naturii Banca Agricolă Desfacere mărfuri Asociaţia Crescătorilor de Ovine Dobrogea SCURTELI, Ion Plante medicinale Forţă de muncă Program de reorganizare P.D.S.R. Constanţa Culturi agricole Lansare carte Geografie regională Prefecţi dobrogeni Marketing Critică literară (literatură) DRAGOMIR, Nicolae Amenzi Punere în posesie Complexul zootehnic ZARGUZON Techirghiol Oficiu judeţean de consultanţă agricolă Apicultură Ergonomie Agronomie-manual înv.sup. Zone ecuatoriale Legea fondului funciar Locuinţe, construcţie Organizaţii agricole Combustibili Produse petroliere Direcţia Silvică Constanţa Comisia Judeţeană de organizare a cooperaţiei Dumitrescu, Ioan China Evidenţă contabilă Istorie modernă SOARE, Norve Agronomi dobrogeni Cursuri Calamităţi naturale Regiune de dezvoltare economică Legislaţie Uniunea Europeană (U.E.)-agricultură Raion Pagube financiare Fermă privată Creşterea prepeliţelor Bovine Energie electrică Manual înv.sup.-agronomie Plante tehnice Cercetare penală Tibet (Regiunea Autonomă Tibet) Campanie electorală Domeniu public Sisteme de irigaţii Faună Cercetători Societăţi comerciale Agenţi economici Dobrogea Obiceiuri agrare Constanţa, judeţ Centru de instruire Dacia Carne Militari Artă populară Poliţie Navigaţie fluvială Sclavie CONEA, Ana Raport de activitate Preţ MIHĂILĂ, Ion Control guvernamental Recorduri Resurse naturale Şedinţe Jurnalişti dobrogeni Primar Management Marketing-agricultură Folclor Modernizare Staţiuni de cercetare Păsări domestice Sfeclă de zahăr Intreprinderi agricole de stat Program de reabilitare Industrie alimentară Terenuri arabile Lăcătuşu, Gheorghe Seminar internaţional Geografie Invenţii și descoperiri. Tehnica invenției Colonişti Consultanţă Judecătorie SIŞU, Niculae PERIDE, Niculae Credite agricole Forum Agricol Trafic maritim Podgorii CULEŢU, Dănuţ Numire în funcţie Agricultură, istorie Program de dezvoltare Fond forestier Administraţie locală Tineri KIS, Mioara Mathe Ordine Automatizări Management-agricultură Organizaţii de stat Zoologie Ecologie agricolă Conferinţe naţionale Programe de specializare Veterinari Podgorii dobrogene DOBRIŢOIU, Gheorghe Program SAPARD DASCĂLU, Ion Secţii de macanizare a agriculturii Industrie O.M.A.A. 117/1998 Vânzare Ministrul Agriculturii Boroş, Ştefan Scriitori dobrogeni Centrala Staţiunilor de Maşini Agricole şi Tractoare Cetăţeni străini COJAN, D. Restructurare Demisii Gospodărie agricolă colectivă Facultatea de Ştiinţe ale Naturii Licitaţie LUNCAN, Octavian GOSAV, Ioan Club Călăraşi Istorici Cultivarea plantelor Cadre didactice universitare dobrogene S.C. PETRONYK Braşov Infractori Contract firme mixte CÎNCIU, Vasile Imm Bilţu, Lucian Buget de stat Flotă Ediție anastatică Ceauşescu, Nicolae Reorganizare Clădiri Proiect de dezvoltare Colonizare Băuturi G.A.C. Fabrică de zahăr Magazine Conferinţe NICOLAE, Mihai Asigurări Centrul de Consultanţă Agricolă Constanţa Resurse umane O.S.P.A. FRANZESE, Vincenzo Audit Utilaje agricole Ingineri Top Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa Sucursală Biotehnologie P.C.R. Revista TOMIS Toma, Ioan Fondul Proprietăţii Private Tehnică Guvernator Porcine Microbiologie Tehnică populară Sancţiuni MUREŞAN, Ioan Norme sanitare Legislaţie Instituţii publice Întreprinderi mici şi mijlocii Muzee Tradiţii agrare Intelectuali Mocani ardeleni Biblioteci publice Arhiepiscopia Tomisului HORNEŢ, Nicolae Societăţi piscicole Revendicări Partidul Comunist Român Suprafeţe arabile Manageri Comunism Comună ŞTEFANICĂ, Ilie Unităţi economice Abuzuri Condiţii de muncă Americani Tipografii dobrogene Expoziţii Legislaţie agrară Fermieri Utilaje tehno-mecanice TRIŢĂ, Făniţă Vizite în străinătate Industrie piscicolă Tătari dobrogeni Ralea, Mihai Unităţi socialiste Nutreţuri Teren irigat Acţiuni penale Ghid profesional Culturalizarea maselor Sediu Atanasiu, Elena Aron, Emanuel Cultură Proprietate industrială Lege Participare internaţională Asistenţă socială Publicaţii dobrogene Istorie Creşterea păsărilor Raport Porci Capital străin Comisie judeţeană Staţiune cercetare FLOREA, Eugen Complex agricol Geologie Muncă la negru Recoltă agricolă Deşertificare Documente istorice Culturi istorice vechi Teren piscicol O.M.A.A. 97/2000 Lucrări tipărite, remarcabile, prețioase Organizaţii profesionale Director general Obiceiuri populare Comunicări ştiinţifice Nave Concesionare Campanie agricolă Direcţie judeţeană Instituţii financiare Decret 358/2001 Pescuit Adunări populare Mediu natural Legislaţie 1999 Cartier VIILE NOI Cooperativă agricolă de producţie Gospodărie ţărănească Productivitate Nutriţia plantelor Floarea-soarelui FILIPESCU, Niculina Plante Bordeianu, Ion Titluri de proprietate Instalaţii Proprietate funciară Judeţ Directori-numire Mediu-poluare Asigurări sociale Construcţii hidrotehnice TransChem Agricultural Production Electrificare Societate agricolă O.M.A.A. 132/2000 Drept Furnizor Reformă agrară Clubul Agricultorilor ŞERB, Veronica Lichidare judiciară Fântâni Cadre didactice dobrogene Firme străine H.G. 776/1999 L. 254/2002 Bibliografie dobrogeană Sfaturi practice Societate comercială Piaţă Ramuri economice Bilanţ anual Localităţi dobrogene Retehnologizare Regiune Indicatori economici Icre negre Ardeleanu, Ina Silozuri PÎRVULESCU, Constantin Agrotehnică VINTILĂ, M. Poluare-mediu SVORONOS, Andrei Bolile plantelor Tulcea, oraş Cercetare statistică Organisme administrative Inflaţie Legislaţie 2001 Plantaţie de kiwi Muncă Fizica atmosferei. Compoziția și structura atmosferei Agenţia Domeniilor Statului (ADS) Întreprinderi Anghel, Panait Instituţii Transport maritim Păduri Retrologie agrară Culturi calamitate Metalurgie Analiză economică Căi rutiere Cercetare științifică ILIEV, Marius H.C.M./iunie 1950 Ordonanţă de urgenţă Vibraţii mecanice Stoica, Marin Grevă Cartier PALAZU MARE Mecanizarea agriculturii Concursuri Şomeri Profit Vizite oficiale Seminar naţional Furaje Uz de fals Firme Plante leguminoase Camere de comerţ Folclor comparat Rase animale Comandamentul Unic de Însamânţări Constanţa Directori Politică economică Iconografie Legislaţie 1996 Nereguli Exploatări agricole Program de privatizare Statele Unite ale Americii Şcoli profil agricol Istorici dobrogeni Delegaţie economică BUTĂRESCU, Traian Viticultori dobrogeni Tulcea Pregătire profesională Consiliul Judeţean Constanţa Creşterea plantelor Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor Botanică-manual înv.sup. Cetăţi dobrogene Demnitari locali Şomaj Fiziologie vegetală Năvodari M.A.A.P. Prejudiciu Proprietate de stat Gospodărie locală Minister Societăţi agricole Ordonanţa de urgenţă 108/2001 Medici veterinari dobrogeni Medicină veterinară Poluare fonică Piscicultură Medici dobrogeni Program de finanţare Mărfuri agricole Arabi Legislaţie 1997 Plante de cultură Comunişti Simpozioane Regie autonomă Piersic Ilegalităţi Centru de informare Țiței (petrol) cu sau fără gaze naturale Staţiune de Maşini şi Tractoare Oltina, jud. Constanţa Oficiu cosultanţă agricolă Fabrică de ulei Cernavodă Program formativ IOGHIU, Elena B.P.D. Fructe Podgoria NICULIŢEL Protecţie socială Istoria românilor Reuniune internaţională Destituire din funcţie Distincţii Viaţă socială VÂLCU, Vasile Gospodării agricole de stat Clamităţi naturale Asociaţii agricole Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Tulcea Drept de proprietate Fermă de stat CIOROIU, Nicolae Seminţe, producţie Recoltă Unelte Expunere orală Carte dobrogeană Industrie textilă Ecologie generală Sfat popular Colectivităţi temporare Proprietate-teren Institut de cercetări Eficienţă economică Plante-soiuri Agronomie Inaugurare H.G. 440/2002 Cadre militare dobrogene Direcţia Generală a Agriculturii şi Industriei Alimentare Biblioteci Albu, Gheorghe Capital Patrimoniu Construcţii de maşini Demografie. Studiul populației Dăunători plante AGENŢIA Naţională de Consultanţă Agricolă (ANCA) Populaţie Ocol agricol Epoca antică Camera de Agricultură Constanţa Impozite Armată F.F.S. O.M.A.A. 156/1999 Cartof Kiwi Avicultură Lucrări hidrotehnice Delegaţi Turişti Mediul înconjurător Învăţământ-bază materială Energie solară Manifestări naţionale CIORTAN, Ion A.P.A.P.S. Inventatori Delta Dunării Legislaţie 1995 Specific dobrogean Construcţii BULICĂ, Ion Agenţii naţionale I.C.C.P.T. Fundulea Interbelic Păstorit Demografie istorică Industrie minieră Reuniune de afaceri Situaţie socială Administrare Război mondial II Proprietăţi funciare Podişuri MANOLE, Dumitru Ţărani-valorificare produse agricole Represiune politică Biblioteci judeţene Licitaţie de active Irigaţii Poarta Albă Întreprinderi socialiste VASILE, Dinu România Climatologie Oi STANCA, Călin Sărbători Staţiune turistică Inovaţii Africa Buget local Întreprinderi agricole de stat
Vă rugăm să schimbaţi parola