Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Istorie medievală

Subiect Tematic: Istorie medievală
Lucrări: 518 lucrari in 520 publicatii in 12 limbi
Cetăţi medievale din Ţara Românească în secolele XIII-XVI de: Cantacuzino, Gheorghe I. (Text tipărit)
Călători la Pontul Euxin de: Cioroiu, Constantin (1938-....) (Text tipărit)
Căderea Constantinopolului de: Stavrou, Tatiana (Text tipărit)
Anglo-Saxon Paganism de: Wilson, David (Text tipărit)
Bătălia de la Giurgiu : 1595 de: Căpăţînă, Dan (Text tipărit)
Aspects of European History : 1494-1789 de: Lee, Stephen J. (Text tipărit)
Atlas : Istoria românilor de: Oprean, Elena (Material cartografic tipărit)
Arheologie medievală română de: Flaut, Daniel; Panait, Panait Ion (Text tipărit)
Subiecte
Istorie militară Politică mondială Frontiere maritime Bulgari Personalităţi istorice Ex-libris Dunărea Situaţie politică Mitropolie Imperiul Habsburgic Monumente istorice dobrogene Cetate Literatură engleză Sigiliu Migraţie Navigaţie, istorie CD-ROM Pod rutier Aristocraţie Musulmani Mărci de proprietate sau proveniență Cultură slavă Caronada Personalități românești Religie Relaţii româno-orientale Episcopi dobrogeni Morală politică Relaţii politice internaţionale Comerţ internaţional Economie Patrimoniu cultural Flaut, Daniel Transport Otomani Dicţionar-personalităţi istorice Borgiana, hartă Minorităţi naționale și etnice Navigaţie maritimă Lb.slave Armament Civilizaţie renascentistă Vestigii arheologice Biografii Literatură olandeză Viaţă economico-socială Societate românească Daci Etnografie Împărţire administrativă Anglo-saxoni Documente cartografice Balcanistică Incaşi Cetăţi antice Bătălii navale Istorie universală Bizantinologie Ştefan cel Mare şi Sfânt, domn al Moldovei Biserica Bălineşti Bătălii Regi (căpetenii) dobrogeni Istoric oraş Minoritate tătară Teologi dobrogeni Literatură finlandeză Creștinism. Religie creștină Mircea cel Bătrân, domn al Ţării Româneşti Mănăstirea Moldoviţa Artă feudală Etimologie Epoca elenistică Istoria civilizațiilor Descoperiri arheologice GONŢA, Alexandru I. Oraşe Marină militară Drept maritim Comerţ, istorie Imperiul Bulgaro-Român Politică internă Toponimie Geografie regională Hârşova Geografie politică Manuscrise Manifestări culturale Civilizaţie Cataloage Tratat Scriitori români diaspora Ţaratul Vlaho-Bulgar Români Artă, istorie Aşezăminte religioase Monumente Domnitori dobrogeni Situaţie economică Armeni Dicţionar-istorie Istorie modernă Politică externă Istoriografie Edituri dobrogene Fanarioţi Vlahi Emiratul pontic Candar-Ogulari Evrei (România) Cult religios Teze de doctorat Politică Dragoste Regi Dicţionar român-istorie Comerţ maritim Epoca bizantină Epoca otomană Istorie contemporană Cler Porturi fluviale Occident Epocă feudală Lingvişti dobrogeni Carte bibliofilă românească Constanţa, judeţ Ordine religioase Valori morale Administraţie Vernisaj Autostrăzi Arhivistică Surse literare. Cronici. Jurnale Navigaţie fluvială Navigaţie-istorie Cetate antică Ocultism Stat român Justinian I, împărat al Bizanţului Biserica catolică Enisala, cetate Campanii militare Dunărea de Jos Artă religioasă Giurgiu Cetatea Albă Cultură, istorie Circulaţie monetară Dinogetia Hartă Manifestare internaţională Geografie Vikingi Istoric Necropole Pescuit industrial Așezări urbane (geografia și studiul lor) Mănăstiri Principat Diplomaţie Civilizaţie antică Viaţă particulară Samurai Paleografie Poduri Tomis Cultura Dridu Memorii Istorie antică Reforma Tătari crimeeni Muzică Dicționar Oxford Administraţie locală Sfragistică Personalităţi cultură Viaţă publică Italieni Cetate medievală Arheologi dobrogeni Lucrări cu dedicație autografă Învăţământ Civilizaţie bizantină Fumat. Mișcare împotriva fumatului Renaştere Civilizaţie românească Geopolitică Unire 1918 Administraţie publică Pictură religioasă Meşteşuguri Sate Manual înv.sup.-istorie Sociologia vieții cotidiene Scriitori dobrogeni Biserica romano-catolică Pace Istorici Epigrafie Freiburg Imperiul Bizantin Proiect Omagiu Monedă Albanezi Hartă istorică Dobrotici, conducător Castelu, comună Cetăţi Cartografie istorică Veneţieni Relaţii româno-turce Vlad Dracul, domn al Ţării Româneşti Etnogeneză Cetatea Aegisus Politică, filosofie Istorie-manual înv.sup. Călugării Sciţi Feudalism Relaţii comerciale Fotografie, artă fotografică Imagini navale Academicieni Personal navigant Artilerie Război Vrăjitorie Organizare administrativă Muzee Mod de viaţă Literatură turcă Sturioni Geografie demografică Monumente arheologice Vicina Civilizaţie europeană Biblioteci publice Relații internaționale Turci Ortodoxism Comună Ceramică Genealogie Ruşi Izvoare istorice Relaţii culturale Porturi, istorie Salsovia Monahism Legende Nave străine Balcani Domnitori Monografii Casă Istorie navală Conflicte politice Cultură Asistenţă socială Radu Mihnea, domn al Ţării Româneşti Tatos, căpetenie Corina Istorie Istorie medievală Fluvii Carte pentru copii Complexul Rupestru de la Basarabi Martiri creştini Manifestare naţională Canale de navigaţie Documente istorice Şahingherai, han Hărţi Porturi maritime Turcologie Lingvistică și limbi Marea Neagră Războiul de Independenţă Arhitectură Clase sociale Comunicări ştiinţifice Nave Panait, Panait I. Etnii dobrogene Biserica creştină Epoca romană Pictură murală Voievodate Frescă Carsium Biserica ortodoxă răsăriteană Ţările Române Documente de arhivă Antichitate Comemorări Judeţ Locuinţe Provincie istorică Organizare ecleziastică Personalităţi Ev Mediu Drept Sciţi Alimentare cu apă Cadre didactice dobrogene Apariţii editoriale Luteranism Relaţii externe Literatură franceză Bibliografie dobrogeană Politică imperialistă Civilizaţie medievală Averea populației. Bunuri și proprietăți personale Localităţi dobrogene Epoca medievală Organizare Cazaci Mentalităţi Cartografie Boieri Cişmea Arheologie Şantier arheologic Genovezi Documente turceşti GEMIL, Tahsin Epoca romano-bizantină Constantinopol Album Bayazid II, sultan Monumente istorice Transport maritim Stat Comunităţi etnice Documente Bizantini Păcuiul lui Soare Societate Mihai Viteazul, domn al Ţării Româneşti, al Transilvaniei şi al Moldovei Durostor, judeţ Popoare migratoare Unităţi de măsură Cetatea Hârşova Administraţie românească Comerţ Porturi Cuptoare industriale Marea Mediterană Austrieci Biserici creştine Portrete Nave, istorie Complex rupestru Femeile și societatea Desen tehnic-construcţii Documente româneşti Cetatea Vicina Literatură cehă Genova Literatură română Iconografie Relaţii economice Litoralul românesc al Mării Negre Istorici dobrogeni Comunităţi religioase Tulcea Primari dobrogeni Geţi Cetăţi dobrogene Tipar Cetatea CARSIUM Mituri Mănăstirea Voroneţ Sociografie Putere Simboluri Antropologie culturală Biserica Episcopală din Roman Prezentare-carte Piscicultură Cetatea Capidava Scrieri chirilice Episcopat Religie, istorie Andreescu, Ştefan Veneţia Olărit Medgidia Numismatică Călători străini Teologie Merovingieni Viaţă politică Nave de război Publicişti dobrogeni Istoria românilor Viaţă socială Arheologie subacvatică Cultură română Tansport maritim Cetatea Nufărul Cronologie istorică Cruciade Cronici istorice Unelte Numismaţi dobrogeni Relaţii culturale internaţionale Regine Maghiari Cadre militare dobrogene Imperiul Otoman Valurile lui Traian Feminism Geografi dobrogeni Literatură rusă Literatură americană Relaţii politice Tătari Drumuri, construcţie Demografie. Studiul populației Populaţie Urbanism Pecenegi Fortificaţii Portulane Jurisprudenţă Lb.română veche Navigaţie Acţiuni culturale Delta Dunării Monede Sigilografie Statistică Capidava Demografie istorică Conflicte armate Papacostea, Şerban Situaţie socială Război mondial II Biserici ortodoxe Graniţă Artă românească Minoritate germană Arhitectură, istorie Romanitate Alexandru cel Bun, domn al Moldovei Geto-daci Tulcea, judeţ Inscripţii antice Săpături arheologice Mărfuri Marea Egee Patrimoniu naţional Transport fluvial Cavaleri, ordine Literatură japoneză Literatură maghiară din România
Vă rugăm să schimbaţi parola