Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Relaţii economice

Subiect Tematic: Relaţii economice
Lucrări: 284 lucrari in 284 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Concern ABB Bulgari Nava ARDEALUL Societatea NECKERMAN Industrie agroalimentară Companie navală maritimă Transporturi navale Informaţii Nave de transport Delegaţie vizită Energie termică Relaţii economice internaţionale Nave, construcţie Euroregiunea DUNĂREA INFERIOARĂ C.E.M.N. Vişoianu, Emil Mihăiţă Cercetări marine L. 528/2001 Colaborare economică Industrie extractivă Federaţia Ecologistă din România Administraţie portuară Personalităţi internaţionale Finanţare externă Asociaţia Internaţională pentru Energie Atomică Protecţie-mediu Ratificare Staţiune Economie Transporturi-modernizare Organizaţii IONESCU, Mădălin Agenţia Japoneză pentru Cooperare Internaţională Transport Producţie Otomani Expo HANOVRA Terminal MAERSK Bursă de mărfuri Firme mixte Bursa Regională a Mării Negre Navigaţie maritimă Căi ferate. Construcția de linii Centru EURO INFO Producţie agricolă Firma FERROSTAL C.E. Cooperare economică regională CHRETIEN, Jean Centru informaţional SECI I.M.M. Transport special Marină Contracte Terminal petrolier Programe economice Reuniune ştiinţifică Vizită C.E.I.RO-822 Transport feroviar Firma FEROSTAAL USAID Personal-reducere Nazism S.U.A. Integrare europeană Agricultură Prefecturi Prognoză economică Industrie electrotehnică Progamamerican ROM AG 1998 Navigatori Universitatea Louis Pasteur Viaţă economică Delegaţie străini Banca Mondială KNUDSEN, Tom Clubul Mării Megre Universal Camera de Comerţ şi Industrie a României Alimentări cu apă Seminar Nave-lansare Industrie uşoară FILIPOIU, Mircea Finanţare europeană Marină comercială Oraşe Reactoare nucleare Balli Group Canalizare Mazăre, Radu Ştefan Marină militară CĂPĂŢÂNĂ, Dan Străini-vizite Forţă de muncă Ambasade WON-CHUNG, Kim Credite externe Geografie politică Industrie chimică Portul Constanţa Tratat Flotă comercială Contorizare Argilă Companie naţională J.I.C.A. Eni Situaţie economică Firma Van Gulik Internaţional Informatică Petrol, transport Produse petroliere Privatizare China Banca de Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre Istorie modernă Firme private Politică externă Firma ABB Utilities Contrapartidă KLUZ, Eduaoţ6ULuis Holding Contract de asociere Edituri dobrogene Oficiu de consultanţă Cooperare regională Zona de Cooperare a Mării Negre Oameni de afaceri Marinari Hong Kong Confecţii Organizaţii regionale Turism Centrale nucleare Firma AKMAYA Prefectura Braşov Zonă liberă Centrale nuclearo-electrice Politică Contract DAEWOO Organizaţia Economică Regională CEMN Energie electrică Economişti dobrogeni Industrie energetică Nava-STADT DÜSSELDORF Comerţ maritim Cereale Gazprom Program mediu Istorie contemporană Proiect-investiţii Instalaţii epurare Acorduri internaţionale Societăţi comerciale Firme particulare Asociaţii internaţionale Agenţi economici Dobrogea QUINGQUAN, Zhang Constanţa, judeţ Export MOLDOVEANU, Gheorghe Ordin 96/2001 Proiectul Traceca Politică economică internaţională Tehnică nucleară Decret 756/2001 Birotică Zone libere Creşterea animalelor Asociere Manifestare economică Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre Panificaţie Petrol, produse Reparaţii nave Cultura porumbului Unitatea 2 Management Vizite străini Acţiuni Proiect FREEZONE EASTGATE Modernizare Întâlniri de afaceri Dunărea de Jos Industrie alimentară Bănci Firma MAERSKSEALANT Tehnologie informatică Flotă maritimă comercială Sisteme informatice Industrie navală Banca Europeană de Investiţii Hartă Seminar internaţional Parlamentari Strâmtori Concern DAEWOO Istoric Consultanţă Nava ATTIKA Studenţi Tronsonul feroviar Bucureşti-Constanţa Gaze naturale, distribuţie Văcăroiu, Nicolae Diplomaţie CILIBIA, Dumitru Tribunal Băsescu, Traian Camera Deputaţilor Credite străine Trafic maritim Infrastructură Transport-petrol Iniţiativa Sud-Est Europeană de Cooperare PULITI, Ricardo Cooperare transfrontalieră Program de dezvoltare Germani Legea 517/2001 Staţie electrică Administraţie locală Hidrocarburi Transport petrolier Tineri Vizite interne Lucrări cu dedicație autografă R.A.J.A. Programe de specializare Apă Mecanică navală GREEN EAST-WEST DIALOGUE Industrie Consiliu municipal Geopolitică Salvare, tehnici Vânzare Administraţie publică Cameră de comerţ și industrie Dezbateri și discursuri publice Oleoduct Facultatea de Ştiinţe ale Naturii Licitaţie Companie străină Companie maritimă navală Consulat Volum CITIBANk Romania S.A. Contract firme mixte Personalităţi străine Alumină Dezvoltare portuară Firma HOFFMAN LA ROCHE Activităţi portuare Sucursală bancară Instalaţii portuare Afaceri Comisia Europeană Năstase, Adrian Proiect Ştiinţă Energie eoliană Comisii Transport petrolier-legislaţie Finanţare U.E. Bursă de cereale Firmă Fabrică de ciment Proiect de dezvoltare Program economic Conferinţe MAERSK Constanţa CONTROLS Foraj marin Relaţii româno-germane Nava MINERAL ORDAZ Miniştri Sindicate portuare Parlament Platformă marină Conducători de stat Echipaj naval Relaţii comerciale Forumul ROMANIA LA RĂSCRUCE Fotografie, artă fotografică Tehnică Petrochimie Întreprinzători Evenimente Amenajări portuare Armator Finanţare ROSAPEPE, James C. Investiţii externe Centru de investiţii Nava REGELE FERDINAND Transport de mărfuri GUANGZHONG, Chen Întreprinderi mici şi mijlocii Primării Expoziţii internaţionale Servicii portuare Delegaţie străină Programul Operaţional Zonal Elevi Relații internaționale Ministru de externe Agenţia Americană pentru Dezvoltare Internaţională Contract Contract de muncă Manageri Împrumut nerambursabil Vizită străini Tipografii dobrogene Centrale termice Program de investiţii Vizite în străinătate Relaţii culturale Porturi, istorie Proiect finanţare Oraşe înfrăţite Centrul de Parteneriat Investiţional din România PART INVEST '99 Tehnică industrială Nave străine SAWAI, Makoto GHERMAN, Oliviu Banca Europeană pentru Investiţii C.F.R. Zootehnie DĂRĂBAN, Mihai Personalităţi publice locale Organizaţii internaţionale neguvernamentale BOUDRIA, Don Program naţional Institut de cercetări marine Industrie constructoare de maşini Forumul ROMÂNIA LA RĂSCRUCE Vizită-delegaţie FUJIMORI, Alberto Platou continental Prefecţi Companie petrolieră Rafinărie Cultură franceză Istorie medievală Bursa Română de Mărfuri VTMIS Containerizare Lee Soo Sung Preşedinte Gaudeamus 1 Dolomite Energie atomică Geofizică Motoscutere Marea Neagră Comunicări ştiinţifice Viceprimar Nave Caspian Energy to Europe Berceanu, Radu Sistem NEPTUN Societăţi turistice Plaje Drept internaţional Pană, Viorel Marian Fabrică de alumină Decret 638/2001 Cooperarea Economică la Marea Neagră Judeţ Nave-reparaţii Agenţia Română de Dezvoltare Taxe vamale Economie capitalistă Zonă de cooperare la Marea Neagră Foto Consiliul Mondial al Energiei Finanţare PHARE Prospecţiuni seismice Prim-ministru Forumuri Energie nucleară Investiţii-proiecte Facilităţi fiscale Platformă petrolieră Proiect-modernizare Vizită delegaţie Unitatea 2 Nucleară BRICKNER, William Firme străine Ponton DINO Studiu de modernizare Relaţii externe Bursă internaţională Informatizare Bibliografie dobrogeană Societate comercială Tansport fluvial Nave vânzare ELF AQUITANE BERD Agenţii de crewing Agrotehnică Vânzare nave Legislaţie 2001 Proiecte investiţii Industrie petrolieră Industrie metalurgică Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.) Arestare Prim ministru Clubul de Afaceri Româno-German Datorii Industria constructoare de maşini Investiţii străine Investitori străini Delegaţie oficială Cooperare internaţională Dezvoltare economică Societatea RESELEDAREN Staţie de tratare Bursă Transport maritim Consilieri Metalurgie Vizită oficială Centrul Euro Info RO-822 Constanţa Industria extractivă Economia energiei DUŢU, Stelian Vizite oficiale STEILMANN CEMN Comerţ Porturi Ciment Salubritate Comerţ exterior Operatori portuari Colectivitate temporară Decret 745/2001 Comerţ interior Camere de comerţ Colocviu internaţional FOREN 2000 Servicii publice Trafic portuar Iconografie Feribot Politică economică Colaborare comercială Relaţii economice Studiu de fezabilitate Statele Unite ale Americii ELF AQUITAINE Dezvoltare regională Delegaţie economică Tulcea Consultanţă agricolă Consiliul Judeţean Constanţa Industria lemnului și cherestelei Economie locală Transporturi speciale Akmaya Linia Gdansk-Constanţa Roman, Petre Zilele Portului Constanţa Proiect de lege Şomaj Credite SCOMAR Năvodari Exploatări portuare Dig Ministerul Finanţelor Finanţare-proiect Parteneri Piscicultură Program de finanţare Forumul Oamenilor de Afaceri Delegaţie-vizită Chimie industrială Regie autonomă Simpozioane Decret 635/2001 Organisme financiare Parteneri străini Protecţia mediului înconjurător Concern Organizaţii internaţionale Centru de informare Țiței (petrol) cu sau fără gaze naturale Regiune economico-geografică Vizite-străini Târguri internaţionale Firmă străină Călători străini Mangalia Frontiera româno-ucraineană Vasile, Radu Zăcăminte hidrocarburi DAN, Matei Agathon Grupul de Lobby DOBROGEA 2005 Viaţă politică Euroregiunea Dunării de Jos Marea Caspică Reuniune internaţională Fondul Proprietăţii de Stat Sindicalişti L. 517/2001 PÂRJOL, Marian Industrie textilă Ecologie generală Centrale electrice Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice TRANSELECTRICA Colectivităţi temporare Terminal de containere Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale TYCO VALVES Mări Discursuri KIM WOO-CHOONG Igienă urbană Consul Inaugurare Program PHARE Colaborare internaţională Imperiul Otoman Tratate internaţionale Aker Brattvaag A.S. Ape reziduale FLOREA, Cornel Relaţii politice AGENŢIA Naţională de Consultanţă Agricolă (ANCA) Nava TRANSILVANIA Urbanism Asociaţii Sectretar de stat Oaspeţi străini Armată Concern ASEA BROWN BOVERI Relaţii financiare Economie mondială Industria construcţiilor de maşini Contracte economice Administraţie publică locală MUŞAN, Ştefan Fungicide Litoral Coridorul Pan-European de transport IV Plaja La Steaguri Transport petrol LAPŞIN, Vladimir Împrumut Navigaţie Comunitatea Economică a Mării Negre Statistică Senatori Nava KAPPA GAS Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre Şantier naval Vamă Proiect NEPTUN Reuniune de afaceri Ambasadori străini Industria materialelor de construcţii Zăcăminte miniere Lansare navă Cariere Combinat de alumină Proiecte U.E. Fabrică de motoscutere România Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Fabrică de confecţii Tulcea, judeţ Relaţii româno-britanice Constantinescu, Emil Proiect TRACECA Gaze naturale (combustibili) Plan de fezabilitate Cooperare economică Staţiune turistică Finanţe F.P.S. Servicii Transport fluvial Municipiu Conducte
Vă rugăm să schimbaţi parola