Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Populaţie

Subiect Tematic: Populaţie
Lucrări: 338 lucrari in 328 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Religie creştină Africa Portul Măcin Medicină socială Recensământ Istorie antică Date statistice Căsătorie. Căsnicie Păstorit Braconaj Învăţământ, istorie Etografie Boli Geografi dobrogeni Transhumanţă Istorie Documente istorice Mediu urban Comunităţi religioase Netzhammer, Raymund Evrei (România) Ecomonie Tulcea, judeţ Biserici Ghica, Ion Sănătate-buget Teritorii româneşti Agricultură Cultură populară Istorie modernă Dobrogea de Sud Demografie istorică Minoritate tătară Etnii Dacia Așezări rurale (geografia și studiul lor) Foamete Ţinut administrativ Turism Interbelic Zonă geografică Medgidia Timp liber Colonie grecească Cetate antică Oraşe Drept Bibliotecari Biserica ortodoxă răsăriteană Evoluţie istorică HECATEU Decizie Portul Ostrov CRĂCIUN, Rodica Organizare ecleziastică Documente de arhivă Maltusianism Şomeri Publicişti dobrogeni Demografie. Studiul populației Politică agrară Sănătate și igienă publică Fluvii Vikingi Cogealac, comună Armeni Comunitatea evreiască Spaţiul carpato-danubiano-pontic Standard de viaţă Emigrație Economia turismului Transport fluvial România Lingvişti dobrogeni Probleme globale Note de călătorie Civilizaţie Statistică demografică Gospodărire locală Război mondial II Etnologie Împărţire administrativă Administraţie publică locală Portul Sulina Colonizare Arheologie Relaţii interetnice Asistenţă medicală Teritorii pierdute Cernavodă Carte Administraţie Toponimie Organizaţii neguvernamentale Învăţământ Scythia Minor Zona Mării Negre Sport Muncă Arabi Amintiri Bibliografii Portul Turtucaia Italieni Cadre didactice dobrogene Constanţa, oraş Plan oraş Biserica creştină Viaţă socială Tătari Mediu natural Sciţi Tulcea Porturi Ovidius Naso, Publius Monumente arhitectonice Politicieni Monografii Jurisprudenţă Industrie Onomastică Culte religioase Unire 1918 Nou-născuţi Goţi Giurescu, Constantin C. Edituri dobrogene Genealogie Protecţia mediului înconjurător Portul Cavarna Lăcaşuri de cult Izvoarele, jud. Tulcea Caliacra Tratatul cu Bulgaria Litoralul românesc al Mării Negre Studiu sociologic Provincie SEIŞANU, Romulus STOICA, Vasile Francezi Interviuri Prognoză economică Mişcare culturală Caliacra, judeţ Geografie culturală Probleme sociale Canalul Dunăre-Marea Neagră Religie, istorie Politică Minorităţi naționale și etnice Portul Balcic Lingvistică și limbi Tipografii dobrogene Cartografi antici Comerţ, istorie Colonişti greci Volum Legislaţie 1997 Colonizarea Dobrogei Stare civilă PETRESCU-COMNÈN, Nicolae Nume Chirescu, Dimitrie Civilizaţie greacă Dezbatere Copii Statistică economică Preistorie. Urme ale culturilor preistorice. Artefacte, antichități Tomis Ionescu de la Brad, Ion Antroponimie Constanţa, judeţ Scrisori Zona dunăreană Cult religios Istorie contemporană Organizare administrativă Epoca medievală Ruşi Politică internă Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă Cadrilater PETRICĂ, Dumitra Epoca greacă Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa Aniversări Istoria românilor Viaţă politică Antropologie Universal Război mondial I Situaţie economică Tulcea, oraş Geografie Cazaci zaporojeni Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice Călătorii Localităţi dobrogene Portul Hârşova Justiţie Lege administrativă Prefecţi Semicentenar Sociologia populaţiei Comunitatea germană NUCLEARELECTRICA Folclor Dezvoltare economică Popoare migratoare Etnografie Constituţie Localităţi Geografie demografică Amintiri literare Tropaeum Traiani Medicină Regiune Complexul lagunar Razim (Razelm) Transporturi Carte dobrogeană Divorţ Rezervaţii naturale Aşezări umane Sfinţi dobrogeni Cerchezi Geopolitică Urbanism Religie Etimologie Izvoare istorice Germani Dunărea de Jos Presă dobrogeană Finanţe Obiceiuri, datini privind viața particulară Primar Turci dobrogeni Legislaţie Statistică regională România. Constituţie Bibliografie dobrogeană Geografie politică Populaţie germanică Antichitate Călători străini Epoca romano-bizantină Transport maritim Demnitari dobrogeni Da Scriitori dobrogeni Portul Chilia Veche Unitate administrativă Partide politice Geţi Indicatori economici Manuscrise Istorici Bibliografi dobrogeni Comunism Zootehnie Neolitic Ţărani Obiceiuri populare Geografie fizică Portul Silistra Istoric oraş Mediul înconjurător Şcoală Broşuri Portul Isaccea Stare de sănătate Persoane Sociologia comunităţilor Turci Diplomaţie Cara-Ezechioi Anglo-saxoni Servicii medicale Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Provincie istorică Statistică Dobrogea C.N.E. Cernavodă Exploratori Musulmani Epoca romană Minoritate turcă Război Portul Constanţa Preţ Carte bibliofilă românească Comerţ RAŞCU, G.M. Străromâni Regiunea de Sud-Est Agronomi dobrogeni Dezvoltare socială Imagologie Grafic Şcoli Așezări urbane (geografia și studiul lor) Delta Dunării Economie agrară JALEA, Radu Mortalitate Portul Mangalia Profesori străini Brătescu, Constantin Comunitatea musulmană Indicatori demografici Ocupaţii tradiționale Etnografi dobrogeni Istoric Polonezi (România) Geto-daci Sucursală Denumire Istorici dobrogeni Evrei Români Triburi antice Clădiri Lipoveni Monumente istorice Cartografie istorică Ceramică Cerna, comună Geografie umană Personalităţi locale Ev Mediu Locuinţe Cazaci Dobrogea antică Epigrafie Sate Prefecţi dobrogeni Portul Tulcea Istorie medievală Documente Pescuit Populaţie Cultură Iconografie Etnii dobrogene Natalitate Silvicultură Tratat Meteorologie L. 96/1997 Spor natural Cetăţi antice Societatea Naţională NUCLEARELECTRICA - S.A. Refugiaţi Judeţ Port popular Hartă Mocani ardeleni Transport de persoane Mediu rural Alimente Carte-lansare Documente româneşti Traci Creştinism Comună Comunităţi etnice Mortalitate infantilă Economie Cultură română Forţă de muncă Trizi Cronicari Migraţie Structură populaţie Culturi neolitice Ruşi lipoveni Portul Cernavodă Energie termică Crobizi Documente turceşti Lansare-carte Rezervaţia Biosferei Delta Dunării SUA Bibliografii pe subiect Fotografie, artă fotografică Portul Oltina Decizia 66/1999 Aromâni Municipiu Bastarni Greci Béarn, Hector de Tratate internaţionale Iorga, Nicolae Viaţă culturală Bulgari Biblioteci comunale Meglenoromâni MATEESCU, Tudor
Vă rugăm să schimbaţi parola