Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Isaccea

Nume Geografic: Isaccea
Lucrări: 194 lucrari in 193 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Pictură Lichidare Arhivistică Portul Măcin Ziua Apelor Române Mormântul Hypogeu Biserica Sf. Ierarhi NICOLAE şi ALEXANDRU Sulina PETRE, Ilie Album Ministerul Industriei şi Resurselor Negru-Vodă, oraş H.G. 261/2000 Canale de navigaţie Recensământ Istorie antică Biserica METAMORFOSIS Constanţa Luncaviţa Folclor dobrogean Memorii Monumente istorice dobrogene Mănăstirea Ortodoxă de rit vechi Uspenia Istorie Biserica Ortodoxă Română Imperiul Otoman Comunităţi religioase Frontiere naţionale Geografie regională Literatură română Tribunal Internat Artă cinematografică Tulcea, judeţ Vamă Mănăstirea Sfinţii EPICTET ŞI ASTION (jud. Tulcea) Cetate medievală Agricultură Terenuri agricole Persoane cu handicap Biserica SFÂNTUL GHEORGHE Mangalia Wulfila Porturi fluviale Necropole Control financiar Istorie modernă Ortodoxie Dunărea Demografie istorică Sărbători oficiale Portiţa Inscripţii antice Pregătire profesională Uniunea Europeană Ilegalităţi Bunuri imobile Oltina, jud. Constanţa Creștinism. Religie creștină CD-ROM Primari Hartă turistică Biserici creştine Viaţă religioasă Competiţie sportivă Transport pe apă Cultura Babadag Turism Mănăstirea SFÂNTA MARIA Techirghiol Investiţii mixte Dinogetia Interbelic Episcopi dobrogeni Ostrov, jud. Tulcea Vestigii arheologice Reorganizare Mănăstirea MĂCIN Medgidia Civilizaţie antică Stolojan, Theodor Organizaţii non-guvernamentale (ONG) Staţie de energie electrică Troesmis Consilieri municipali Hidrologie Bazilica Romano-Catolică Sfântul Anton de Padova din Constanţa Cetate antică Industrie energetică Mănăstirea Celic-Dere Orfani Investiţii Oraşe Monumente funerare Puncte de trecere a frontierei Vizite oficiale Legislaţie 2002 Mahmudia Geologie Poduri H.G. 1069/1999 Epoca fierului Horia, jud. Constanţa POPESCU, Dan Ioan Biserica catolică Portul Ostrov Protecţia minorilor Asociaţia Româno-Bulgară a Comunităţilor Locale Dobrogene Drepturile omului VERBUND Artiști plastici dobrogeni Biserica NAŞTEREA MAICII DOMNULUI Constanţa Halil, Filiz Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA Constanţa Publicişti dobrogeni Demografie. Studiul populației Fluvii Attalos, sfânt Sprijin bugetar Biserica NAŞTEREA MAICII DOMNULUI Teliţa Mamaia Exil Industrie uşoară Mihail Kogălniceanu, comună (jud. Constanţa) Măcin, oraş Mangalia Literatură dobrogeană Conducte Filippos, sfânt Filme de ficțiune. Dramatizări filmate Biserica SFÂNTUL NICOLAE VECHI Constanţa Numismaţi dobrogeni Transport fluvial Legislaţie 1998 România Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA Enciclopedie rom.-geografie Compania Naţională de Electricitate Popina, grind Mănăstirea Cocoş Cripta Martirică de la Niculiţel Mănăstirea Dervent Arhiepiscopi dobrogeni Garvăn Statistică demografică Război mondial II Gaze naturale (combustibili) SNG ROMGAZ Herghelie Etnologie Portul Sulina Literatură turcă Slavi Ecologie generală Climatologie Arheologie Catedrala Arhiepiscopală Sfinţii Ap. PETRU ŞI PAVEL Constanţa Vicina Ghid turistic Monumente comemorative Monede Olimp Asistenţă socială Bizantini Carte Administraţie Judecători Toponimie CONEL Ziar Alarma Dobrogei Episcopat Energetică-proiecte Învăţământ Gaze naturale, distribuţie Sport Sociologie Mănăstirea SAON(jud. TULCEA) Pecineaga, comună Portul Turtucaia Inaugurare M.I.R. H.G. 171/2002 Horia Legislaţie 1999 Fonduri PHARE Dirijori dobrogeni Biserica SFÂNTUL ATANASIE Niculiţel Servicii publice Biserica creştină Viaţă socială Centrale termice Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA Transporturi speciale Porturi Tulcea Legende populare Linii electrice Pardina, judeţul Tulcea Bazilică Matematicieni dobrogeni Mănăstirea SFÂNTUL IOAN CASSIAN(jud. Constanţa) Mănăstirea Ortodoxă de rit vechi Vovidenia Centrul Permanent de Monitorizare a Dunării Privatizare Şcoală specială Monografii Biserica SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL Măcin Industrie Săpături arheologice Peceneaga, judeţul Tulcea Culte religioase Geamia HÜNKIAR Constanţa Centru maternal Biserica SFÂNTUL GHEORGHE Isaccea Candidaţi Navigaţie fluvială Presă, istorie Biserica SFÂNTUL MINA Constanţa Lipniţa Biserici dobrogene Vizite în străinătate Ostrov, jud. Constanţa Edituri dobrogene Transport special Genealogie Publicistică Cadre militare dobrogene Obiective-investiţii Stampe Lăcaşuri de cult CONEL-BAYER WERK Sfinţire Cetăţi dobrogene Tratatul cu Bulgaria Ciobanu, Cicerone Litoralul românesc al Mării Negre Cercetări arheologice Geamia ABDUL MEGID Medgidia Artă antică Martiri creştini Transport Geografie culturală Noviodunum Negru Vodă, podiş Canalul Dunăre-Marea Neagră Religie, istorie Balcani Zotticos, sfânt Biserica SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL Constanţa Politică CARTIX Minorităţi naționale și etnice Regizori dobrogeni Alegeri generale Lingvistică și limbi Hartă nautică Porturi, istorie Volum Istorie-manual înv.sup. Reţele de distribuţie Muzee ISAC, Igor Poliţie de frontieră Muzică pentru instrumente individuale Românica Poarta Albă Asociaţii internaţionale Civilizaţie greacă Aşezăminte religioase Regi (căpetenii) dobrogeni Lumina, lac H.G. 627/2000 Programe Copii Statistică economică Premianţi Feudalism Sociologie rurală Preistorie. Urme ale culturilor preistorice. Artefacte, antichități Biserica SFINŢII VOIEVOZI Chilia Veche Ghid Drumuri Institutul de arheologie "Vasile Pîrvan" Bucureşti SALĂGEAN, Viorel Nataţie Turcoaia Constanţa, judeţ CILIBIA, Dumitru Istorie contemporană Epoca medievală Arte plastice Recuperare medicală Complexul Rupestru de la Basarabi Biserica SFÂNTA TREIME Tulcea Hârşova Epoca greacă Istoria românilor Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea Sărbători religioase Război mondial I Situaţie economică Literatură Tulcea, oraş Geografie Dicţionar-istorie Sociologie, cercetare Imperiul Bizantin Localităţi dobrogene Portul Hârşova Fonduri internaţionale Staţie electrică Consiliu municipal Biserica SFINŢII VOIEVOZI Isaccea Biserica BUNA VESTIRE Tulcea Cetăţi Industrie alimentară Artă populară Dezvoltare economică Magistraţi Lb.română, lexicologie Etnografie Schitul STEJARUL Relaţii economice Arhiepiscopia Tomisului Femeile și societatea Transporturi Procesiune religioasă Carte dobrogeană Gazoduct Aşezări umane Stat Sfinţi dobrogeni Mircea Vodă, judeţul Constanţa Geopolitică Societăţi comerciale PNL Religie Presă dobrogeană Papalitate. Sfântul Scaun. Papă Finanţe Obiceiuri, datini privind viața particulară Ortodoxism Sfinţi Niculiţel Circulaţie monetară Oltina, podiş Biserica SFINŢII ARHANGHELI Sinoe Reţea electrică de transport Instrumentişti dobrogeni Statistică regională Catedrala SFÂNTUL NICOLAE Sulina Bibliografie dobrogeană Geografie politică Investiţii-program Apariţii editoriale Marea Neagră Partidul Naţional Liberal Legislaţie 2001 Fabrică de zahăr Politică economică Spital Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa H.G. 399/2001 Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN şi ELENA Cernavodă Terenuri piscicole Călători străini Istorie militară Epoca elenistică Epoca romano-bizantină Finanţare externă Mănăstiri Epoca bizantină Transport maritim Hărţi Activităţi portuare Otomani Letea, grind Jurilovca Legislaţie 2000 Scriitori dobrogeni Omagiu Pictori Biserica SFÂNTUL DUMITRU Babadag Viaţă economică Schitul BUNA VESTIRE (jud. Tulcea) Locuinţe, construcţie Portul Chilia Veche Partide politice Protecţie-copii Bibliografi dobrogeni Comunism Lumina, localitate Acorduri internaţionale Neolitic Trasee turistice Lichidare judiciară Centrale electrice Electricitate Geografie fizică Dosar penal Comerţ exterior Cetatea Noviodunum Mănăstirea Peştera SFÂNTUL Ap. ANDREI (Jud. Constanţa) Portul Silistra Mănăstirea SFÂNTA ELENA DE LA MARE Istoric oraş Neptun Portul Isaccea Sanatoriu Turci Minister Templul evreiesc de rit spaniol Constanţa Războiul de Independenţă Măcin, munţi Tăbăcăriei, lac Corupţie Provincie istorică Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi termice TERMOELECTRICA Gaze naturale, transport Murfatlar Investiţii-obiective Musulmani Epoca romană Enciclopedie-geografie Jurnale de călătorie Portul Constanţa Jupiter Poliţie Handicapaţi Filme documentare Cetatea Halmyris Cetatea Histria Gaze, transport Lb.turcă Specific dobrogean Dezvoltare socială H.G. 491/1998 Delta Dunării Colaborare economică Manual înv.sup.-istorie Pantelimon, comună Poeţi Sărbătoare creştină Energie electrică MORFI, Rozalia Statui Zile festive Istoric Suburbanism Geto-daci Realizatori Istorici dobrogeni Frontiere de stat Cultura Hamangia Români Biserica SFÂNTUL ILIE Techirghiol Cartografie istorică Lucrări cu dedicație autografă Biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI Constanţa Relații internaționale Oltina, lac Cronologie istorică Ceramică Tătari crimeeni Lăcaşuri de cult dobrogene Navigaţia Fluvială Română (NFR) Moscheea MELIK Constanţa Slujbă religioasă Geografie umană Arhiepiscopi Ev Mediu Horia, jud. Tulcea Liceu COTIGĂ, Ioan Adrian Necropolă antică TRANSELECTRICA Pictori dobrogeni Epigrafie Sate Prefecţi dobrogeni Portul Tulcea Arheologi dobrogeni Istorie medievală Monumente Populaţie Cultură Iconografie Cetate Teme literare Realizator-film Hartă-schiţă Teliţa, sat Tratat Situri arheologice Fier vechi Meteorologie Cetăţi antice Judeţ Dicţionar-geografie Şantier arheologic Hartă Mocani ardeleni Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN şi ELENA Hârşova Catedrala SFÂNTUL NICOLAE Tulcea Fortificaţii romane Comună Domnitori dobrogeni Sigilografie Gravuri Sigiliu Economie Biserica SFÂNTUL GRIGORIE LUMINĂTORUL Tulcea Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană SFÂNTA MARIA Constanţa Geamia ESMAHAN SULTAN Mangalia Comunicări ştiinţifice Poezie Gaze naturale-transport Finanţe internaţionale Reţele electrice Unire 1878 Flotă maritimă comercială Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.) Portul Cernavodă Camasis, sfânt Arhitectură religioasă Schituri Isaccea Limanu Capul Midia Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Numismatică Domeniu public Nufăru Fotografie, artă fotografică Portul Oltina Municipiu Mănăstirea DUMBRĂVENI Grădiniţă specială Istorie navală Tezaur arheologic Geografie economică Literatură franceză Năvodari Delegaţie Indepedenţa, comună Premii Viaţă culturală Biserica romano-catolică Descoperiri arheologice
Vă rugăm să schimbaţi parola