Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Sulina, oraş

Nume Geografic: Sulina, oraş
Lucrări: 178 lucrari in 171 publicatii in 6 limbi
Delta Dunării, oameni şi destine... de: Ghioc, Romeo Ştefan (12 iulie 1944 -) (Text tipărit)
la barre de Soulina de: Greceanu, N. (Text tipărit)
Dobrogea : Album de: Miclea, Ion; Condurachi, Emil (1912 -); Bitoleanu, Ion, istoric (1936-2020); Colcer, Iosif; Rădulescu, Adrian (16 august 1932 - 5 mai 2000); Drăguţ, Vasile; Simion, Gavrilă, istoric (1928-2010) (Grafică bidimensională)
Demografia oraşelor României de: Measnicov, Ioan; Hristache, Ilie; Trebici, Vladimir (Text tipărit)
Cimitirul viu de la Sulina : monografie de: Covacef, Petre (Text tipărit)
CARTEA farurilor, semnalelor de ceaţă şi radiofarurilor din Marea Neagră şi Marea Marmara^ de: Căpăţînă, Daniel; Popa, Gheorghe; Iordache, Sorin (Text tipărit)
Cartea Dunării de: (Text tipărit)
De-a lungul Dunării de: Popovici, Ioan (Text tipărit)
Enciclopedia geografică a României de: Ghinea, Dan (Text tipărit)
Subiecte
Pictură Ziua Apelor Române Portul Măcin Mormântul Hypogeu H. 1106/2004 Staţiuni balneoclimaterice Insula Şerpilor Biserica Sf. Ierarhi NICOLAE şi ALEXANDRU Sulina Album GEORGESCU, George Recensământ Istorie antică Biserica METAMORFOSIS Constanţa Nava EUROPA Echipamente navale Pescari Memorii Monumente istorice dobrogene Mănăstirea Ortodoxă de rit vechi Uspenia Istorie Documente istorice Frontiere naţionale Geografie regională Nava STRUMA Literatură română Parapsihologie Corina Evrei (România) Tulcea, judeţ Gară maritimă Farul Sulina Reguli de circulaţie Mănăstirea Sfinţii EPICTET ŞI ASTION (jud. Tulcea) Englezi Agricultură Biserica SFÂNTUL GHEORGHE Mangalia Speologi dobrogeni Vopsele Porturi fluviale Producţie Istorie modernă Dunărea Demografie istorică Matei, Ioan Sărbători oficiale Circulaţie rutieră Cimitirul Marin de la Sulina Albu, Marius Navigaţie Pilotaj Barbu, Sulfina Viaţă religioasă Stuf Competiţie sportivă Peşti Învăţământ gimnazial Turism Mănăstirea SFÂNTA MARIA Techirghiol Interbelic Episcopi dobrogeni Vestigii arheologice Mănăstirea MĂCIN Geologie istorică. Stratigrafie Hidrologie Bazilica Romano-Catolică Sfântul Anton de Padova din Constanţa Deportați Nave de agrement Mănăstirea Celic-Dere Investiţii Oraşe Expoziţii Vizite oficiale Geologie Poduri Detenţie politică Chimie Clădiri civile Biserica catolică Portul Ostrov Centre de informare Biserica NAŞTEREA MAICII DOMNULUI Constanţa Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA Constanţa Publicişti dobrogeni Demografie. Studiul populației Sănătate și igienă publică Lucrări edilitare Fluvii Vernisaj Biserica NAŞTEREA MAICII DOMNULUI Teliţa Sulina, oraş MUNTEANU, Virgil Mangalia Literatură dobrogeană Albu, Cătălina Crucea Roşie Biserica SFÂNTUL NICOLAE VECHI Constanţa Scriitori români Transport fluvial România Enciclopedie rom.-geografie Semnalizare maritimă Mănăstirea Cocoş Note de călătorie Operaţiuni militare Cripta Martirică de la Niculiţel Mănăstirea Dervent Nave, construcţie Ingineri dobrogeni Personalităţi dobrogene Hitler, Adolf Statistică demografică Război mondial II Herghelie Închisori politice Administraţie publică locală Portul Sulina Ecologie generală Folclor muzical Climatologie Arheologie Catedrala Arhiepiscopală Sfinţii Ap. PETRU ŞI PAVEL Constanţa Asistenţă medicală Ghid turistic Geomorfologie Navigaţie, istorie Tudoran, Radu Avioane Episcopat Fenomene paranormale Sport Sociologie Mănăstirea SAON(jud. TULCEA) Ziua Marinei Române Memorii război Nava ROSTOCK Portul Turtucaia Dezvoltare Cutremure Cadre didactice dobrogene Piscicultură Dirijori dobrogeni Biserica SFÂNTUL ATANASIE Niculiţel Biserica creştină Viaţă socială Rosetti, C. A. Cartofilie Porturi Tulcea Hidrografie Nava PHOENIX Bazilică Mănăstirea SFÂNTUL IOAN CASSIAN(jud. Constanţa) Mănăstirea Ortodoxă de rit vechi Vovidenia Hartley, Charles Augustus Antonescu, Ion Monografii Biserica SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL Măcin Biserica SFÂNTUL GHEORGHE Isaccea Buget Navigaţie fluvială Transport aerian Biserica SFÂNTUL MINA Constanţa Biserici dobrogene Lacuri Edituri dobrogene Genealogie Cadre militare dobrogene Protecţia mediului înconjurător Stampe Relaţii româno-germane Tratatul cu Bulgaria Litoralul românesc al Mării Negre Hidrogeologie Nave Francezi Terenuri Martiri creştini Antologie-lit.română Canalul Dunăre-Marea Neagră Fotografii artistice Transport naval Biserica SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL Constanţa CARTIX Ordin 862/2005 - pilotaj fluvio-maritim Minorităţi naționale și etnice Instituţii de sănătate publică Organizaţii internaţionale Armată Folclor românesc TĂUTU, Nicolae Volum Sulina, (braţ al Dunării) canal Politică externă Literatură marină Techirghiol Aşezăminte religioase Regi (căpetenii) dobrogeni Statistică economică Minerale Premianţi Nava VIITORUL Biserica SFINŢII VOIEVOZI Chilia Veche Ghid Demnitari străini Holeră Moscova Organizare Nataţie Ministerul Culturii Legislaţie 2004 Istorie contemporană Arte plastice Cărţi poştale Porturi maritime Insulă Complexul Rupestru de la Basarabi Biserica SFÂNTA TREIME Tulcea Aniversări Istoria românilor Litigiu Război mondial I Literatură Tulcea, oraş Geografie Minereuri metalifere Călătorii Localităţi dobrogene Portul Hârşova Plaja SULINA Biserica SFINŢII VOIEVOZI Isaccea Biserica BUNA VESTIRE Tulcea Dezvoltare economică Zagoreanschi-Kisel, V Schitul STEJARUL Flotă maritimă Localităţi Conacul Regal din Delta Dunării Amintiri literare Regiune Complexul lagunar Razim (Razelm) Rezervaţii naturale Sfinţi dobrogeni Podul Regele CAROL I Cernavodă Clădiri degradate Construcţii hidrotehnice Geopolitică Memorii călătorie Pandemie Urbanism Societăţi comerciale Peisaj dobrogean Papalitate. Sfântul Scaun. Papă Liga Navală Română Recoltare Ordin 540/2004 Dispute Farul Midia Ortodoxism Faruri Primar Sovietici Biserica SFINŢII ARHANGHELI Sinoe Statistică regională Radioactivitate Catedrala SFÂNTUL NICOLAE Sulina Agighiol Dimitriu, Aurel Bibliografie dobrogeană Geografie politică Program cultural Marea Neagră Program PHARE Spital Cimitire Ihtiologie Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN şi ELENA Cernavodă Integrare europeană Călători străini Istorie militară Finanţare externă Mănăstiri Reportaje Transport maritim Legislaţie 2006 Marea Marmara Activităţi portuare Farul Tuzla Cioriceanu, George D. Zona Liberă Sulina Imobile Legislaţie 2005 Turism cultural Scriitori dobrogeni Biserica SFÂNTUL DUMITRU Babadag Viaţă economică Schitul BUNA VESTIRE (jud. Tulcea) Nava DARIEN II Portul Chilia Veche Partide politice Opreanu, Remus Trasee turistice Echipament medical și chirurgical pentru spitale Colaborare internaţională Geografie fizică Comerţ exterior Mănăstirea Peştera SFÂNTUL Ap. ANDREI (Jud. Constanţa) Portul Silistra Nava PESCĂRUŞ Mănăstirea SFÂNTA ELENA DE LA MARE Istoric oraş Roman Instituţii publice Portul Isaccea Diplomaţie Măcin, munţi Clădiri de patrimoniu Corupţie Provincie istorică Farul Maritim Constanţa Construcţii Staţiuni turistice Nava VASILICHI Enciclopedie-geografie Litoral Seismologie Portul Constanţa Poliţie Farul Gura Portiţei Cetatea Histria Specific dobrogean Dezvoltare socială Delta Dunării Consuli Comisia Europeană a Dunării (C.E.D.) Statui Zile festive Istoric Suburbanism Marină Interpreţi dobrogeni Farul genovez Constanţa Istorici dobrogeni Şantier naval Evrei Biserica SFÂNTUL ILIE Techirghiol Zonă protejată Hotărâre de guvern Lucrări cu dedicație autografă Biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI Constanţa Relații internaționale Lăcaşuri de cult dobrogene Navigaţia Fluvială Română (NFR) Deşeuri radioactive Marină militară Construcţii civile Grăniceri Nava DACIA Reparaţii nave Farul Sfântu Gheorghe Pictori dobrogeni Prefecţi dobrogeni Portul Tulcea Biblioteci şcolare Patrimoniu cultural Pescuit Populaţie Iconografie Industrie piscicolă Hartă-schiţă Tratat Zone libere Meteorologie Emigranţi Refugiaţi Judeţ Hartă Regie autonomă Transport de persoane Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN şi ELENA Hârşova Jurnal militar Catedrala SFÂNTUL NICOLAE Tulcea Comună Gravuri Zonă costieră Biserica SFÂNTUL GRIGORIE LUMINĂTORUL Tulcea H.G. 26/2006 - heraldică Babadag şi Sulina Prizonieri de război Recoltă agricolă Cherhana Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană SFÂNTA MARIA Constanţa H.G. 164/2004 Poezie Portul Cernavodă Veliere Arhitectură religioasă Episcopia Dunărei de Jos Poluare Farul vechi din Sulina Schituri Britanici Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Fotografie, artă fotografică Kontoguris, pirat grec Portul Oltina Municipiu Mănăstirea DUMBRĂVENI Istorie navală Greci Plajă Premii Navigaţie maritimă Proiect Biserica romano-catolică
Vă rugăm să schimbaţi parola