Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Hartă

Subiect Tematic: Hartă
Lucrări: 186 lucrari in 183 publicatii in 7 limbi
CONSTANŢA : Plan stradal de: (Text tipărit)
Le Delta du Danube <$! 1967> de: Panighianţ, Eugen (Text tipărit)
ISTORIA românilor. Vol. 3. Geneze românești de: Andronic, Alexandru (Istorie); Constantinescu, Nicolae, istorie; Pascu, Ştefan; Theodorescu, Răzvan; Barnea, Ion (13 august 1913 - 31 ianuarie 2004) (Text tipărit)
Germinal de Constanţa : Album de epocă : Case, oameni, fapte de: Marin, Vasile (1939-....) (Grafică bidimensională)
DELTA Dunării : hartă de: Vespremeanu, Emil Iulian Anton (Text tipărit)
Subiecte
Arhivistică Hartă veche Cetatea ARRUBIUM Căi ferate. Construcția de linii Album Cercetare statistică Hartă administrativă Canale de navigaţie Istorie antică Date statistice Geografi dobrogeni Istorie Documente istorice Imperiul Otoman Geografie regională Rezervaţia Cheile Dobrogei Ornitologie Tulcea, judeţ Hartă istorică Cartier PENINSULĂ Teritorii româneşti Agricultură Trafic comercial Istorie romană Platou continental Farul Regele CAROL I Metalurgie Producţie Ptolemeu, Claudiu (Ptolemaios, Claudios) Dig Nava REGELE FERDINAND Necropole Cetatea Axiopolis Istorie modernă Dunărea Demografie istorică L. 451/2003 Cărţi religioase Navigaţie Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) Etnii Parcuri Primari Hoteluri Biserica SFÂNTUL NICOLAE Constanţa Hartă turistică Transport pe apă Ecosistem Turism Vale Episcopi dobrogeni Zonă geografică Transport-petrol Facsimile Medgidia, podiş Hidrologie Gaponenko, Alfred Cetate antică Portulane Dezvoltare socio-economică Oraşe Substanţe minerale Război electronic Eroziune costieră Geologie Credite agricole Știința solului. Pedologie Poduri Detenţie politică Statuia lui Ovidiu Transporturi fluviale Cazinoul Constanţa Administraţie locală Scheme Arhitectură, istorie Biografii Documente de arhivă Infracţiuni Demografie. Studiul populației Sănătate și igienă publică Costineşti Şomaj Păsări Măcin, oraş Cetatea SACIDAVA Austrieci Ovine România Cercetare științifică Aromân, dialect Tratarea apei Operaţiuni militare Statistică demografică Scriitori antici Cetatea Aegyssus Televiziune Gaze naturale (combustibili) Zone de risc natural Închisori politice Inundaţii Sărăcie Ecologie generală Climatologie Colonizare Arheologie Catedrala Arhiepiscopală Sfinţii Ap. PETRU ŞI PAVEL Constanţa Ghid turistic Geomorfologie Cartografie Pedologie H.G. 230/2003 Calamităţi naturale Oceanografie fizică Palate Geologi dobrogeni Toponimie Transporturi feroviare Biogeografie Ape subterane Nava ÎMPĂRATUL TRAIAN Transport feroviar Floră spontană Cooperare internaţională Şamanov, Vladimir Bibliografii Dezvoltare Italieni Parcul Arheologic Constanţa Cutremure Piscicultură Pomicultură Constanţa, oraş Plan oraş Viaţă socială Sericicultură Tătari Decret 711/2003 Cartofilie Porturi Tulcea Autostrăzi Hidrografie Lagăre Mănăstirea SFÂNTUL IOAN CASSIAN(jud. Constanţa) Bedivan, Dumitru Monografii Hidrocarburi Inventatori Poliţie rutieră Geamia HÜNKIAR Constanţa Navigaţie fluvială Scriere, sisteme Cetatea TROESMIS Bilanţ Colectivităţi temporare Cabaline Lacuri Edituri dobrogene Apă potabilă Cadre militare dobrogene Protecţia mediului înconjurător Proiecte Fonetică Cetăţi dobrogene Transport rutier Hidrogeologie Transport Geografie culturală Suprafeţe de nivelare Canalul Dunăre-Marea Neagră Victime Relief Modernizare Politică Minorităţi naționale și etnice Palatul Episcopal Constanţa Lingvistică și limbi Tipografii dobrogene Revoluţia decembrie 1989 Hartă nautică Volum Epoca antică Lagăre de deportare Cnetrul Zonal pentru Combaterea Crimei Organizate şi Antidrog Constanţa Serviciul Poliţiei Rutiere Constanţa Muzee Agroturism Morărit Legislaţie 2003 Ordonanţă de urgenţă Regi (căpetenii) dobrogeni Minerale Caraorman, grind Diversiune Preistorie. Urme ale culturilor preistorice. Artefacte, antichități Droguri Edituri străine Ghid Informatizare Drumuri Mituri DULCERT, Angelino Porcine Primării Constanţa, judeţ Istorie contemporană Organizare administrativă Epoca medievală Porci Insulă Dezvoltare localităţi Cadrilater Istoria românilor Lagăre de concentrare Război mondial I Căi rutiere Seminar Americani Tulcea, oraş Geografie Nava ARDEAL Dialectologie Localităţi dobrogene Fond funciar Mihalache, Vasile Bănci Etnografie Contemporan Relaţii economice Biserica Greacă METAMORFOSIS Constanţa Localităţi Biologi dobrogeni Țiței (petrol) cu sau fără gaze naturale Femeile și societatea Plante agricole Regiune Complexul lagunar Razim (Razelm) Transporturi Carte dobrogeană Rezervaţii naturale Aşezări umane Podul Regele CAROL I Cernavodă Construcţii hidrotehnice Geopolitică Floră Societăţi comerciale Legende Gara Harta Marelui Stat-major Român pentru Dobrogea Vegetaţie Faruri Turci dobrogeni Deţinuţi politici Oi Bibliografie dobrogeană Geografie politică Marea Neagră Legislaţie 2001 Sinagoga Comunităţii Evreilor din Constanţa Antichitate Finanţare externă Transport maritim Hărţi Instituţii de ordine publică Legislaţie 2005 Transmisiuni Letea, grind Scriitori dobrogeni Raion Partide politice Comunism Zootehnie Neolitic Trasee turistice Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale România Geografie fizică Cetatea Noviodunum Civilizaţie europeană Istoric oraş Melcea, Ion Pajişti Basilica Sf. Anton Constanţa Organizaţia de Cooperare Economică a Mării Negre Documente cartografice Păduri PEFTIŢI, Hristu Provincie istorică L. 203/2003 Accidente auto Statistică Alunecări de teren Moscheea "Carol I" Constanţa Civilizaţie românească Construcţii Industrie minieră Staţiuni turistice Cetatea Dinogetia Epoca romană Ape curgătoare Litoral Portul Constanţa Cartier GARA VECHE Cetatea Ulmetum Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună Comerţ Poliţie Îmbunătăţiri funciare C.Z.C.C.O.A. Constanţa Televiziune prin cablu O.U.G. 94/2003 Cetatea Halmyris Cetatea Histria Burebista, rege al dacilor Grafic Parcul Naţional Munţii Măcinului Şcoli Delta Dunării Traficanţi de droguri Amenajări teritoriale Canalizare Coridorul feroviar IV european Comisia Europeană a Dunării (C.E.D.) Statui Geofizică Ocupaţii tradiționale Istoric Geto-daci Nava ROMÂNIA Istorici dobrogeni Şantier naval Irigaţii Români Valea Carasu Zonă protejată Clădiri Lipoveni Cartografie istorică Petrol, transport Relații internaționale L. 575/2001 Ceramică Nava ELISABETA Geografie umană Ev Mediu Nava DACIA Nava REGINA MARIA Sate Arheologi dobrogeni Istorie medievală Documente Patrimoniu cultural Populaţie Iconografie Geografi Hartă-schiţă Tratat Meteorologie Unităţi morfostructurale Judeţ Hartă Dezvoltare regională Mocani ardeleni Drumuri, construcţie Cereale Comună Comunităţi etnice Zonă costieră Economie Arhitectură rurală Construcţii transporturi Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană SFÂNTA MARIA Constanţa Comentarii Migraţie Trafic de droguri Alimentări cu apă Sahalin, insulă în Delta Dunării Marină comercială Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului Cetatea CARSIUM Lacul Mangalia Enisala, cetate Institutul de Cercetări şi Proiectări în Transporturi Rutiere, Navale şi Aeriene Bucureşti Arhive Romani Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Bucureşti Cetatea Capidava Platforma marina Numismatică Fotografie, artă fotografică Raport Aromâni Istorie universală Consiliu judeţean Municipiu Toxicomani Florescu, Anastase Vapoare Greci Expediţie ştiinţifică Transporturi maritime H.G. 817/2005 - infrastructură feroviară Platforma continentală Proiect Resurse naturale Gara C.F.R. Constanţa Descoperiri arheologice
Vă rugăm să schimbaţi parola