Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Sate

Subiect Tematic: Sate
Vezi și Subiect Tematic: Așezări rurale (geografia și studiul lor)
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Termen în relație: Așezări rurale (geografia și studiul lor)
Indice CZU: (1-22)
Lucrări: 719 lucrari in 707 publicatii in 3 limbi
Arhitectura de lemn din judeţul Gorj de: Cristache-Panait, Ioana (Text tipărit)
Boiu Mare, judeţul Maramureş : Legendă şi adevăr : File de istorie de: Zah, Gheorghe; Lenghel, Doina; Marian, Valerian (Text tipărit)
Subiecte
Pictură Valea Ialomiţei Ajutoare de urgenţă Directori Biserica SFÂNTUL DIMITRIE Medgidia Romtelecom PETRE, Ilie Album Contract firme mixte Aviaţie Biblioteci publice Creşterea păsărilor Recensământ Stăneşti, sat Istorie antică Denumire stradă Căsătorie. Căsnicie Cor MÂNDOIU, Dumitru Luna cărţii la sate Biserici de lemn Păstorit Luncaviţa Folclor dobrogean JAC, Minola Pescari Boli Geografi dobrogeni Transhumanţă TransChem Agricultural Production Istorie Documente istorice Catolicism Unitate militară Geografie regională Împrumut cărţi Arvinte, Alexandru Literatură română Acţiuni culturale Colinde Ornitologie Tulcea, judeţ Calculatoare Complex CORMORANUL Şcoli săteşti Sociologia familiei CAZACU, Gheorghe Activişti de partid Vamă Civilizaţie rurală Programul de relansare a învăţământului în mediul rural Hartă istorică U.S.A.I.D. Centru educaţional-informativ Tradiţii musulmane Agricultură Deşeuri Istorie romană Cultură populară Cămile Tatanir Învăţământ, legislaţie Centru Fondul Român de Dezvoltare Socială Dig Necropole Comemorări Demografie istorică Inscripţii antice VORKINK, Andrew Viituri HOLT Uniunea Europeană Ilegalităţi An şcolar Activităţi extraşcolare Arhitectură Creștinism. Religie creștină Etnii Proprietate imobiliară Apă Colectivitate temporară Primari Hoteluri Copii cu handicap Biserici creştine Bază materială Învăţământ preuniversitar Casă ţărănească dobrogeană Stuf PANTEA, Ştefan Învăţământ gimnazial Ecosistem Turism Vale Învăţământ-bază materială Vestigii arheologice H.G. 1074/2003 Contrabandă Investiţii obiective Contribuţie în natură Transport-petrol CONOVICI, Nicolae H.G. 437/1997 Turism rural Hidrologie Cetate antică Biserica ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI Icoane Zamfirescu, Ion I. M. Orfani Investiţii Oraşe Drept Bibliotecari Turişti Vizite oficiale Anghel, Nicolae Fundaţia A.R.A.S. Produse petroliere Ţărănime Construcţii ilegale Dumbrăveni, comună Credite agricole Întreprinderi mici şi mijlocii Deputaţi dobrogeni Economişti dobrogeni Biserica ortodoxă răsăriteană SĂNDULESCU, Ion Epoca fierului Evoluţie istorică Horia, jud. Constanţa Geamia din Moşneni Alegeri Partizani Georgescu-Roegen, Nicholas Banca Mondială Administraţie locală Desfiinţare Organisme administrative Satiră Infracţiuni Publicişti dobrogeni Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din Sinoe Demografie. Studiul populației Minorităţi religioase Sănătate și igienă publică Costineşti Bolnavi Lepră Parlamentari dobrogeni Mamaia Păsări Plaiul Cloşanilor H.G. 435/1997 Gospodărie ţărănească Sărbători Analiză sociologică Situaţie financiară Oituz Vacanţă Conducte Moschei Divertisment Difuzarea cărţii Economia turismului VLAD, Maria CĂLIN, Sabin Transport fluvial România Dinamică Deţinuţi Domeniu Teren, construcţii Muzică rock Sediu Călători Economie industrială Disponibilizări Note de călătorie Civilizaţie Religie musulmană Meşteşugari Arestare Tătaru Mănăstirea Dervent Arhiepiscopi dobrogeni Proiectul COASTWATCH EUROPE Statistică demografică Gospodărire locală Gaze naturale (combustibili) Vizite-străini Bătrâni Etnologie Împărţire administrativă Fermă bovine Director-demitere Manual înv.sup.-geografie Inundaţii Biblioteci regionale Administraţie publică locală Reţea sanitară Ecologie generală Colonizare Consiliu orăşenesc Zone defavorizate Arheologie Relaţii interetnice Casa de Economii şi Consemnaţiuni Literatură științifico-fantastică Vulturu, jud. Tulcea Asistenţă medicală Fizica atmosferei. Compoziția și structura atmosferei Ţările Române Geomorfologie Fonduri RAFTE, Agora Teritorii pierdute Proiect de construcţie Monumente comemorative Monede Manifestări culturale Calamităţi naturale Asistenţă socială Bizantini Carte Învăţământ primar Toponimie Stupefiante Şcoli primare Organizaţii neguvernamentale Străini-vizite Învăţământ MOCANU, Paul Gaze naturale, distribuţie Ape subterane Program internaţional Fundaţia S.E.C.S. Cimitir Sport Sociologie Muncă Donaţie KLEIN, Iohan Gospodarire comunală Turco-tătari Amintiri Judeţe WORLD VISION Program MLPAT Italieni Cusături populare Viaţă literară Abuzuri Inaugurare Bogdan, Aneta Elevi Şcoli sociologice Acţiuni penale Sate dispărute Studenţi Proprietate particulară Imm Viaţă socială Centrale termice Tătari Muzică uşoară Rezistenţă anticomunistă Mina de cupru A.P.A.P.S. Producţie agricolă Romi Ecologie socială Tulcea Porturi Cămin cultural Grădiniţă REFIC, Teofic Lagăre Drapel de luptă Punct vamal Jurişti dobrogeni Situaţie socială Protecţie socială Cooperativizarea agriculturii Protecţie-mediu Mănăstirea SFÂNTUL IOAN CASSIAN(jud. Constanţa) Bănci străine Privatizare Penitenciare Educaţie, politici Evenimente ONG-uri Politicieni Monografii Biserici ortodoxe Teren Cartier PALAZU MARE Geamia din Dobromir Mehedinţi, judeţ Sezon estival Găgăuzi Buget Veterani de război Rezervaţia Canaraua Fetii Caz penal Învăţământ-programe de dezvoltare Carieră de piatră Olărit Nou-născuţi Obiecte de cult S.C. TRANSGAZ Mediaş Lipniţa Liga Naţională a Femeilor-filiala Constanţa VRĂMULEŢ-CONSTANDACHE, Radu Colectivităţi temporare Geografie-manual înv.superior Eroi Legea învăţământului Mediu-poluare Edituri dobrogene Apă potabilă Genealogie Proprietate de stat Protecţia mediului înconjurător Cititori Restructurare Lăcaşuri de cult Sfinţire COVĂŢICĂ, Emil Staţiune ROSAPEPE, James C. Litoralul românesc al Mării Negre Biserica Sfântul Gheorghe Palazu Mare Dansuri populare Complex turistic Interviuri Terenuri Muzică pop Geografie culturală Probleme sociale Fotografii artistice Religie, istorie Concerte rock Modernizare ANTREC Biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI Cotu Văii Biserica SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL Constanţa Prostituţie Ştergar Minorităţi naționale și etnice L. 35/1996 Decret 489/2001 Hotărârea 10/2001 Tabără de creaţie Lingvistică și limbi Armată Ucraineni Macedoromâni Relaţii culturale Băltăgeşti, sat Hagieni Coaliţia pentru Sănătatea Reproducerii din România Informatică Legislaţie 1997 Locuinţe rurale Patrule mobile Serbări ale iernii Furaje ROSAPEPE, Sheila Cast Datorii Unităţi teritorial administrative Agroturism Muzee Hotel LEBĂDA G.A.C. Biblioteci săteşti Infractori Buget local Legislaţie 2003 Telefonie digitală Fântânele Asociaţii Copii Sociologie rurală Droguri Clădiri rurale Copii instituţionalizaţi Cămin-spital Scriitori Fermă privată Drumuri Ortodoxism de rit vechi Procese sociale Reziduuri petroliere Poluare-reziduuri petroliere Mănăstirea "Sfânta Cruce - Izvorul Tămăduirii" Băltăgeşti Fundaţie Dorobanţu, jud. Tulcea Economia energiei Porcine Primării Gospodărire comunală Constanţa, judeţ Telefonie rurală Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea participaţiilor Statului Zona dunăreană Mesaj Finanţe publice Fundaţia Internaţională de caritate OMENIA Artişti plastici Liceu agroindustrial Organizare administrativă Biologie Arte plastice Ruşi PETROTRANS Civilizaţie romană Poezie populară Metrologie Trafic de maşini Istoria românilor Tratament Sărbători religioase Antropologie Brăila, judeţ Război mondial I Situaţie economică Americani Literatură Geografie Gospodărie Agricolă de Stat Cazaci zaporojeni Ape reziduale Gaz metan Staţiune turistică Monahi Localităţi dobrogene HARALAMBIE, Remus Plaje-poluare 23 August, localitate Management Renovare Proiect ecologic Denumire localitate Folclor Fond funciar Cooperativă agricolă Industrie alimentară Redactori Dorobanţu, jud. Constanţa Artă populară Program ecologic Agrement nautic Ţigări Bănci Etnografie Contemporan Cercetări etnologice Cenacluri literare Presă Dispensar Localităţi Agrotehnică Arhiepiscopia Tomisului Amintiri literare Țiței (petrol) cu sau fără gaze naturale Medicină Meşteri olari Tabără de artă Regiune Carte- Demolare Fabrică Club Educaţie Carte dobrogeană Rezervaţii naturale Ţigani Bratilov Aşezări umane Popovici, Iordan Boli infecţioase și contagioase Dezvoltare comunitară (DEVCOM) Desen Sfinţi dobrogeni Moară de vânt Spectacol Ţărani-valorificare produse agricole Izvoru Trafic rutier Conflict Geamie Jandarmi Construcţii hidrotehnice Urbanism Floră Societăţi comerciale Legende Târguri Sticlă Proiect POLICY Durostor, judeţ Şezătoare literară Religie Sântana, comună Clădiri şcolare Germani Epoca bronzului Fabrică de ulei Finanţe Manifestare culturală Obiceiuri, datini privind viața particulară Persoane în vârstă Ortodoxism Faruri Primar Poluare-mediu Cariere Societate comercială Aviatori Învăţământ general Materiale de construcţie Legislaţie Creaţie populară U.F.D. Deţinuţi politici Literatură folclorică Învăţători dobrogeni Bibliografie dobrogeană Marea Neagră Acţiuni umanitare Legislaţie 2001 Paintball PARIC, Veli Societate Infiltraţii hidrologice Faună marină Integrare europeană Antichitate Istorie militară Finanţare externă Mănăstiri Lagăre de muncă Protecţie consumatori Plan de casă Reportaje Legislaţie 1996 Mănăstirea Uspenia Case parohiale Ordine publică Creşterea animalelor Crescătorie porci Otomani Program SAPARD Sistematizare rurală Folclorişti dobrogeni Scriitori dobrogeni H.G. 577/1997 IACOBUŢI HALICI, Gheorghe Pictură religioasă Luna cărţii Raion Parohii ortodoxe Pictori Viaţă economică Unitate administrativă Intelectuali Partide politice Unităţi agricole Bibliografi dobrogeni Comunism COŞEA, Mircea Zootehnie S.E.C.S. Lege DUŢU, Stelian Neolitic Beiuş L. 351/2001 C.A.P. Corbu, comună Ţărani Antologii Obiceiuri populare Ziar CUGET LIBER Geografie fizică Ezibei Dotări edilitar cetăţeneşti Tablouri Preoţi Biserică-sfinţire Roman Mediul înconjurător Şcoală Construcţii antice Balade populare NASTA, Constantin Sanatoriu Închisori. Penitenciare Învăţământ militar Turci Prefecturi Biserica SFÂNTUL IERARH NICOLAE Poarta Albă Tichileşti Provincie istorică Tutun Sociologia religiei Accidente auto Cetăţean de onoare Statistică Regiunea de dezvoltare 2 sud-est Cultura Gumelniţa Construcţii Musulmani Industrie minieră Valori sociale Vulturu, jud. Constanţa Religii necreştine Epoca romană Uniunea Forţelor de Dreapta Război Litoral Organizaţii China Ploi torenţiale Muzică Comunităţi rurale Casă lipovenească Muzeul satului Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună Comerţ Proză scurtă Program de învăţământ Clădiri publice Poliţie Edituri Utilaje agricole Nivel de trai Tineri Specific dobrogean Drept de proprietate Leprozerie Şcoli Mazăre, Radu Ştefan Delta Dunării Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Proprietate Finanţare europeană Economie agrară Fisuri. grote. peșteri. caverne Casă Andrei, Aurel Căpitănie Biserica GARVĂN Poeţi Dezvoltare rurală Amenajări teritoriale Canalizare Inspectorate şcolare Ordonanţa 36 Teze de doctorat Petrol, produse Energie electrică Superstiţii Titluri de proprietate Meşteşuguri Istoric Spaţii de cazare Infrastructură Mocani Geto-daci Vicepreşedinte Ambasadori străini Istorici dobrogeni Şantier naval Conflict de muncă TAMBOZI, Maria Cultura Hamangia Români Fond de investiţii Leprozeria Tichileşti Categorii sociale Clădiri Lipoveni Strămutaţi Petrol, transport Tradiţii populare Lucrări cu dedicație autografă Relații internaționale Credinţe populare Biserica SFÂNTUL GHEORGHE Oltina Bibliotecari dobrogeni Gospodărie locală Ceramică Exploatare minieră Lăcaşuri de cult dobrogene Religie romani Geografie umană Marină militară Arhiepiscopi Ev Mediu Construcţii civile Locuinţe Cazaci Prefabricate Lucrări hidrotehnice Activităţi culturale Captură de droguri Fundaţia WORLD VISION Epigrafie Sate OPREANU, Dan Alexe, Nicolae Arheologi dobrogeni Fundaţia HOLT Istorie medievală Garnizoană Instituţii de cultură Antropologie socială Societăţi agricole DUMITRESCU-FRASIN, Ion Monumente Biblioteci şcolare Pescuit Populaţie Produse agricole Adolescenţi Cultură Sate înfrăţite Biblioteci judeţene Iconografie Cetate Specii rare Mod de viaţă Hoţi-recolte agricole Comunitate catolică Valori morale Subprefect Electrificare Meteorologie Fier vechi Spor natural Probleme social-economice Canal Judeţ Teritoriu Şantier arheologic Hartă Consilieri Mocani ardeleni Transport de persoane Mediu rural Case româneşti Prejudiciu Belizarie, D. Carte-lansare Traci MOGA, Nicolae Mălinaş, Ioan Marin Comună Manifestări ştiinţifice Zamfirescu, Iulian Comunităţi etnice Zonă costieră Economie Ciutelec, comună Zonă etnografică Cec Protecţie mediu Forţă de muncă Cherhana Arhitectură rurală Şcoală-clădire Comunicări ştiinţifice Poezie IONAŞCU, Octavian Tabără de cercetare Legea 35/1996 Administraţie publică Alimentări cu apă Reţele electrice Ruşi lipoveni Vicus Folclor literar Jandarmerie Teologi dobrogeni Sculptură Întâlniri cu cititorii Cooperaţie STĂNOIU, Decebal S.C. PETRONYK Braşov Arhitectură religioasă NICOLAE, Elena Poluare Ţesături CÎRSTEA, Virgil Program pentru Dezvoltare Rurală Proprietate funciară Limanu Dobromir, comună Manifestări Mormânt antic Lansare-carte Romani Finanţare Cadre didactice Gorj, judeţ Şantiere arheologice Titerleşti Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Numismatică Culturalizarea maselor Învăţământ rural Management-turism Fotografie, artă fotografică Consiliu comunal Legea fondului funciar H.G. 219/2000 Păcuraru, Mihai Aromâni Vile Consiliu judeţean Căi navigabile Municipiu Unitate şcolară Artă Ceremonii militare Asociaţia Artiştilor Plastici "Amfora" Constanța A.R.A.S. Ecologie marină Tineret Distribuţie gaze Numire-director Pânză freatică Hotărâre 38/2001 Promovarea sănătăţii Greci Acţiuni Tradiţii Director-numire Plajă Activități culturale Benzină Deleni, comună Legende dobrogene Viaţă culturală Bulgari Biblioteci comunale Obiceiuri de nuntă Meglenoromâni Descoperiri arheologice DRĂGHICI, Mihăiţă
Vă rugăm să schimbaţi parola