Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Sate

Subiect Tematic: Sate
Vezi și Subiect Tematic: Așezări rurale (geografia și studiul lor)
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Termen în relație: Așezări rurale (geografia și studiul lor)
Indice CZU: (1-22)
Lucrări: 719 lucrari in 707 publicatii in 3 limbi
Arhitectura de lemn din judeţul Gorj de: Cristache-Panait, Ioana (Text tipărit)
Boiu Mare, judeţul Maramureş : Legendă şi adevăr : File de istorie de: Zah, Gheorghe; Marian, Valerian; Lenghel, Doina (Text tipărit)
Subiecte
Bulgari Interviuri Tineret Aromâni Demolare Etnii Andrei, Aurel Literatură folclorică Georgescu-Roegen, Nicholas Cetate Viaţă culturală Veterani de război Ruşi lipoveni C.A.P. Biserica ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI Terenuri Romani Religia romanilor Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din Sinoe Sănătate și igienă publică Musulmani Educaţie, politici Activităţi culturale Finanţare externă Nivel de trai Literatură Proprietate Investiţii Costineşti Religie Denumire localitate Protecţie-mediu Dotări edilitar cetăţeneşti Staţiune MÂNDOIU, Dumitru Economie Anghel, Nicolae Parohii ortodoxe Aviaţie Organizaţii Comunităţi rurale Biblioteci regionale Agrement nautic COŞEA, Mircea Zamfirescu, Ion I. M. Sociologie rurală Şcoli Faună marină Cec Specii rare Acţiuni umanitare Roman Casa de Economii şi Consemnaţiuni Otomani Arhiepiscopi Minorităţi naționale și etnice Catolicism Superstiţii Gospodărie Agricolă de Stat Probleme sociale Producţie agricolă Fotografii artistice Teritoriu Vestigii arheologice Meteorologie Biblioteci şcolare Poezie Cimitir STĂNOIU, Decebal Daci Amintiri literare Poluare Ziar CUGET LIBER Beiuş Tradiţii Etnografie Manifestări Învăţământ primar Buget Folclor dobrogean Artă Deleni, comună Lăcaşuri de cult dobrogene Carte- Împărţire administrativă Prostituţie Hoteluri Fond funciar Ţărănime Luna cărţii la sate Boli Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea participaţiilor Statului Integrare europeană Agricultură Prefecturi Relaţii interetnice Biserica Sfântul Gheorghe Palazu Mare Drumuri Plajă Sculptură Casă ţărănească dobrogeană Donaţie Viaţă economică Cămin-spital Bază materială Banca Mondială Sfinţire Protecţie mediu Paintball Teologi dobrogeni Spectacol COVĂŢICĂ, Emil Creștinism. Religie creștină Denumire stradă Biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI Cotu Văii Căi navigabile PANTEA, Ştefan Spaţii de cazare Ţesături Ciutelec, comună Deputaţi dobrogeni Alimentări cu apă Procese sociale Cazaci zaporojeni L. 35/1996 Finanţare europeană Stăneşti, sat Sociologia familiei Descoperiri arheologice Icoane Metrologie Tatanir Monumente ale naturii Istorie romană Căsătorie. Căsnicie Obiceiuri de nuntă Luncaviţa Oraşe Canalizare Mazăre, Radu Ştefan Dispensar Macedoromâni Marină militară Asistenţă medicală Străini-vizite Forţă de muncă Cămile NASTA, Constantin Persoane în vârstă Toponimie Geografie regională Program pentru Dezvoltare Rurală Fântânele Gospodărire comunală Antologii Manifestări culturale Civilizaţie Rezistenţă anticomunistă Activităţi extraşcolare Război mondial I Plaje-poluare Români Organizaţii non-guvernamentale (ONG) Lăcaşuri de cult Învăţământ gimnazial Regiunea de dezvoltare 2 sud-est Învăţământ militar Monumente Canal Legea fondului funciar Hotărâre 38/2001 Biserica SFÂNTUL GHEORGHE Oltina Economie agrară Situaţie economică Sărbători religioase Informatică Antropologie Produse petroliere Petrol, transport Ţigani Privatizare China Hoţi-recolte agricole Vicus Zona dunăreană Teren Pictură Arvinte, Alexandru Lipoveni Edituri dobrogene Construcţii ilegale Activişti de partid Civilizaţie romană Calamităţi naturale Carte-lansare Bibliotecari dobrogeni Redactori Vale Faruri Contemporan Turism Raion DUMITRESCU-FRASIN, Ion Geomorfologie Ucraineni Teze de doctorat Centru Case româneşti Proiect POLICY Centru educaţional-informativ Fermă privată Biserica GARVĂN H.G. 435/1997 Energie electrică Cultura Hamangia Economişti dobrogeni Program de învăţământ Carieră de piatră Geografie-manual înv.superior Hidrologie Faună Societăţi comerciale Economie industrială Cercetări etnologice Constanţa, judeţ Bătrâni Mediu rural Geografie umană Valori morale Geografie culturală Artă populară Poliţie Luna cărţii Situaţie financiară Decret 489/2001 Creşterea animalelor Cetate antică Unităţi agricole Gaz metan Fundaţia Internaţională de caritate OMENIA Brăila, judeţ Petrol, produse Monumente comemorative Sociologia religiei Alexe, Nicolae Teritorii pierdute Muzică pop Primar Aşezări umane Management H.G. 1074/2003 Cetăţean de onoare Învăţători dobrogeni Analiză sociologică Oituz Folclor Acţiuni Modernizare Ceremonii militare Epoca bronzului Benzină Reţea sanitară Ecosistem Manifestare culturală Proiect ecologic Industrie alimentară Bănci H.G. 219/2000 Bratilov Leprozerie Activități culturale Deşeuri Cooperativizarea agriculturii Hartă VLAD, Maria Geografie Sticlă Necropole Istoric Traci Mănăstiri Sezon estival Studenţi Punct vamal Liga Naţională a Femeilor-filiala Constanţa Gaze naturale, distribuţie Credite agricole Călători Partide politice Ecologie marină Localităţi Conflict de muncă VORKINK, Andrew Ţărani Infrastructură Difuzarea cărţii Sate înfrăţite Transport-petrol Biserica SFÂNTUL IERARH NICOLAE Poarta Albă Bibliografi dobrogeni Gorj, judeţ Istorie antică Muzică Germani Religii necreştine Administraţie locală Cămin cultural Tineri Şezătoare literară HOLT Italieni PETROTRANS Locuinţe rurale Arheologi dobrogeni Lucrări cu dedicație autografă Folclorişti dobrogeni Învăţământ Proiect de construcţie ANTREC Apă Muzeul satului Conflict Educaţie Program SAPARD Orfani Floră Lepră Căpitănie Recensământ Materiale de construcţie Pictură religioasă Meşteşuguri Administraţie publică Sate Scriitori dobrogeni Ortodoxism de rit vechi Învăţământ general Lagăre Restructurare Satiră S.E.C.S. Grădiniţă Manifestări ştiinţifice Cooperaţie Club Moschei Fier vechi Pescari Proprietate particulară Infractori S.C. PETRONYK Braşov Epigrafie Gospodărire locală Contract firme mixte Deţinuţi Investiţii obiective Imm Ornitologie Tabără de creaţie Horia, jud. Constanţa Peșteri Tratament 23 August, localitate Lipniţa Târguri Neolitic Clădiri Amintiri Arhitectură rurală Transhumanţă Subprefect Hartă istorică Deţinuţi politici G.A.C. Colonizare S.C. TRANSGAZ Mediaş Uniunea Forţelor de Dreapta Cultura Gumelniţa Cooperativă agricolă Utilaje agricole Copii instituţionalizaţi CĂLIN, Sabin Poezie populară Turism rural Obiecte de cult Bolnavi Protecţie consumatori Vulturu, jud. Tulcea Fotografie, artă fotografică Nou-născuţi Vile Porcine Ploi torenţiale Evenimente Moară de vânt Fabrică Finanţare Evoluţie istorică Economia turismului ROSAPEPE, James C. Legislaţie Război Meşteri olari Romtelecom Întreprinderi mici şi mijlocii Muzee Organizare administrativă Intelectuali Primării HARALAMBIE, Remus Mocani ardeleni Teren, construcţii Primari Meşteşugari Mod de viaţă Biblioteci publice Arhiepiscopia Tomisului Relații internaționale Elevi Valori sociale Turci Mesaj Ortodoxism Probleme social-economice Meglenoromâni Învăţământ-programe de dezvoltare Sfinţi dobrogeni Comună Comunism Reportaje Abuzuri Americani Ceramică Spor natural Izvoru Genealogie Centrale termice CAZACU, Gheorghe Ruşi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Clădiri rurale Unitate şcolară Relaţii culturale Disponibilizări Legende Fondul Român de Dezvoltare Socială Dorobanţu, jud. Tulcea Zonă etnografică Sântana, comună VRĂMULEŢ-CONSTANDACHE, Radu Romi Acţiuni penale Programul de relansare a învăţământului în mediul rural Zootehnie Dinamică Dezvoltare rurală Eroi Casă Corbu, comună Monografii Culturalizarea maselor Geamie Sediu Mamaia Program internaţional A.R.A.S. Dobromir, comună Cultură Lege Bibliotecari Asistenţă socială Pânză freatică Program ecologic Categorii sociale Trafic rutier Amenajări teritoriale Istorie Istorie medievală Creşterea păsărilor Politicieni Porci Bogdan, Aneta Religie musulmană Ordine publică IACOBUŢI HALICI, Gheorghe Hagieni Şcoli primare Fundaţia S.E.C.S. Lansare-carte Cultură populară An şcolar Consiliu orăşenesc H.G. 577/1997 Strămutaţi Coaliţia pentru Sănătatea Reproducerii din România Documente istorice Casă lipovenească Vacanţă Parlamentari dobrogeni JAC, Minola Lingvistică și limbi Mina de cupru Desen Marea Neagră Obiceiuri populare Arhitectură Comunicări ştiinţifice Program MLPAT ROSAPEPE, Sheila Cast Arte plastice Caz penal Belizarie, D. Legea învăţământului Întâlniri cu cititorii Produse agricole Biblioteci săteşti Epoca romană Muzică rock Folclor literar Fundaţia A.R.A.S. Greci Scriitori NICOLAE, Elena Pescuit Dumbrăveni, comună Biserica ortodoxă răsăriteană Fermă bovine Ţările Române Garnizoană Tabără de artă Alegeri Artişti plastici U.S.A.I.D. Captură de droguri Gospodărie ţărănească Sport Antichitate Proză scurtă Comemorări Antropologie socială Titluri de proprietate Proprietate funciară Judeţ Mănăstirea SFÂNTUL IOAN CASSIAN(jud. Constanţa) Locuinţe Mediu-poluare Legislaţie 2003 Provincie istorică Jandarmerie Construcţii hidrotehnice Management-turism Vulturu, jud. Constanţa Infiltraţii hidrologice TransChem Agricultural Production Jurişti dobrogeni Electrificare Limanu Ev Mediu Folclor literar Drept Şcoli săteşti Domeniu Sanatoriu Agroturism H.G. 437/1997 Contrabandă Turco-tătari Numire-director Leprozeria Tichileşti CÎRSTEA, Virgil Apă potabilă Păcuraru, Mihai Proiectul COASTWATCH EUROPE Stupefiante Bibliografie dobrogeană Mănăstirea Dervent Telefonie rurală Societate comercială Cadre didactice Literatură științifico-fantastică Adolescenţi Localităţi dobrogene Popovici, Iordan Regiune Reziduuri petroliere Transport de persoane Zone defavorizate Sate dispărute Agrotehnică Cazaci Şcoală-clădire Zonă costieră Poluare-mediu Dezvoltare comunitară (DEVCOM) Comunitate catolică Arheologie Mormânt antic Şantier arheologic Organisme administrative Director-numire Sociologie Statistică demografică Legislaţie 2001 DRĂGHICI, Mihăiţă OPREANU, Dan KLEIN, Iohan Lagăre de muncă Promovarea sănătăţii Muncă Fizica atmosferei. Compoziția și structura atmosferei Album Geamia din Moşneni Arhitectură religioasă REFIC, Teofic Mocani Arestare Datorii Divertisment Mălinaş, Ioan Marin PARIC, Veli Consilieri Patrule mobile Director-demitere Comunităţi etnice Unităţi teritorial administrative Bizantini Minorităţi religioase Cartier PALAZU MARE Biserici de lemn Societate Economia energiei Finanţe publice Clădiri publice Durostor, judeţ Sistematizare rurală DUŢU, Stelian Vizite oficiale Distribuţie gaze Gospodarire comunală Tradiţii populare Serbări ale iernii Comerţ Drapel de luptă Porturi Dansuri populare Fundaţia HOLT Furaje Colectivitate temporară Ezibei Ajutoare de urgenţă Biserici creştine Edituri L. 351/2001 Aviatori Crescătorie porci Cherhana Tutun Renovare Închisori. Penitenciare Directori Jandarmi Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Carte Iconografie Literatură română Legislaţie 1996 Litoralul românesc al Mării Negre Învăţământ rural Unitate administrativă Istorici dobrogeni Creaţie populară Pictori Tulcea Consiliul Judeţean Constanţa PETRE, Ilie Trafic de maşini Geţi Monahi Viaţă literară Biologie Legea 35/1996 Balade populare Găgăuzi Partizani Colinde Ecologie socială Prejudiciu Infracţiuni Viituri Civilizaţie rurală Proprietate de stat Gospodărie locală Dig Etnologie Rezervaţia Canaraua Fetii Societăţi agricole Biserica SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL Constanţa Epoca fierului Fonduri Şcoli sociologice Telefonie digitală Mănăstirea "Sfânta Cruce - Izvorul Tămăduirii" Băltăgeşti Bănci străine Legislaţie 1997 Geamia din Dobromir Religie, istorie Desfiinţare Ilegalităţi Accidente auto Preoţi Protecţia mediului înconjurător Muzică uşoară Complex CORMORANUL Olărit WORLD VISION Țiței (petrol) cu sau fără gaze naturale Fond de investiţii Mehedinţi, judeţ Vizite-străini Numismatică Poeţi Copii Biserică-sfinţire Legende dobrogene Fabrică de ulei Publicişti dobrogeni Unitate militară Construcţii civile MOGA, Nicolae Ordonanţa 36 SĂNDULESCU, Ion Protecţie socială Fundaţia WORLD VISION Istoria românilor Păsări Titerleşti Viaţă socială Medicină Hotărârea 10/2001 Zamfirescu, Iulian Copii cu handicap Drept de proprietate Note de călătorie Carte dobrogeană Valea Ialomiţei Ecologie generală Colectivităţi temporare Obiceiuri, datini privind viața particulară Geografie fizică Plan de casă Inaugurare Exploatare minieră Mănăstirea Uspenia Tradiţii musulmane Arhiepiscopi dobrogeni Cor TAMBOZI, Maria Concerte rock Inundaţii Geografi dobrogeni Ape reziduale Tătari Demografie. Studiul populației Împrumut cărţi U.F.D. Reţele electrice Populaţie Urbanism Asociaţii Tătaru Armată Stuf Tabără de cercetare Ape subterane Învăţământ preuniversitar Fundaţie Forme de relief Cititori Biserica SFÂNTUL DIMITRIE Medgidia Lucrări hidrotehnice Instituţii de cultură Administraţie publică locală Cusături populare Turişti Mediul înconjurător Şcoală Litoral Droguri Ştergar Învăţământ-bază materială CONOVICI, Nicolae Cenacluri literare A.P.A.P.S. Inspectorate şcolare Tablouri Rezervaţii naturale Clădiri şcolare Delta Dunării Monede Acţiuni culturale MOCANU, Paul Specific dobrogean Construcţii Statistică Şantier naval Biblioteci comunale Păstorit Boli infecţioase și contagioase Demografie istorică Prefabricate Vamă Industrie minieră Ţigări Dorobanţu, jud. Constanţa Ambasadori străini Situaţie socială Construcţii antice Contribuţie în natură Biserici ortodoxe Cariere Proprietate imobiliară Ţărani-valorificare produse agricole Manual înv.sup.-geografie Biblioteci judeţene Băltăgeşti, sat Asociaţia Artiştilor Plastici "Amfora" Constanța Învăţământ, legislaţie România Geto-daci Tulcea, judeţ Credinţe populare Hotel LEBĂDA Inscripţii antice Plaiul Cloşanilor Liceu agroindustrial Gaze naturale (combustibili) Şantiere arheologice Poluare-reziduuri petroliere Sărbători Staţiune turistică Complex turistic Tichileşti Finanţe Case parohiale Penitenciare Buget local Transport fluvial Presă Municipiu Calculatoare Vicepreşedinte Conducte Istorie militară Consiliu comunal
Vă rugăm să schimbaţi parola