Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Turtucaia

Nume Geografic: Turtucaia
Lucrări: 56 lucrari in 54 publicatii in 3 limbi
Studii de teologie istorică : Antologie de: Nestor, mitropolit al Olteniei (Text tipărit)
MIŞCAREA populaţiei României în anul 1934^ de: Institutul Central De Statistică (Text tipărit)
MIŞCAREA populaţiei României în anul 1936^ de: Institutul Central De Statistică (Text tipărit)
Ghidul automobilistului şi turistului în România de: Rallet, Jean; Cantacuzino Paşcanu, Alexandru (Text tipărit)
ISTORIA românilor. Vol. 7. Tom 2. De la independenţă la Marea Unire : (1878-1918) de: Agrigoroaiei, Ion (1936-); Bulei, Ion; Platon, Gheorghe; Cristian, Vasile (Text tipărit)
ISTORIA românilor. Vol. 2. Daco-romani, romanici, alogeni de: Ardevan, Radu; Protase, Dumitru (Text tipărit)
ISTORIA românilor. Vol. 6. Românii între Europa clasică şi Europa Luminilor : (1711-1821) de: Andea, Avram; Cernovodeanu, Paul I.; Bălan, Constantin (Istorie); Edroiu, Nicolae (Text tipărit)
Subiecte
Portul Măcin Staţiuni balneoclimaterice Aviaţie Istorie antică Monumente istorice dobrogene Istorie Documente istorice Biserica Ortodoxă Română Aethicus Histricus Literatură română Netzhammer, Raymund Corina Marina Regală Română Tulcea, judeţ Biserici Reguli de circulaţie Sculptori dobrogeni Porturi fluviale Istorie modernă Dobrogea de Sud Dunărea Demografie istorică Inscripţii antice Circulaţie rutieră Învăţământ preuniversitar Balcic Interbelic Episcopi dobrogeni Oraşe Cazinoul Constanţa Portul Ostrov Artiști plastici dobrogeni Editura PAIDEIA Bucureşti Demografie. Studiul populației Rahova Măcin, oraş Cataloi Transport fluvial România Mănăstirea Cocoş Operaţiuni militare Statistică demografică Etnologie Portul Sulina Arheologie Ghid turistic Sfinţi români Cernavodă MOISE, Leonida Pecineaga, comună Portul Turtucaia Constanţa, oraş Ruse, port Porturi Biserici dobrogene Jurnal militar Eroi Edituri dobrogene Genealogie Cadre militare dobrogene Portul Cavarna Tratatul cu Bulgaria Ecrene Nave Caliacra, judeţ Canalul Dunăre-Marea Neagră Minorităţi naționale și etnice Portul Balcic Hartă nautică Armată Antipa, Grigore Volum Teologie Techirghiol Bătălii Regi (căpetenii) dobrogeni Turtucaia Statistică economică Ghid Istorie contemporană Arte plastice Hârşova Aniversări Istoria românilor Război mondial I Mackensen, August von Presă dobrogeană (Cadrilater) Geografie Localităţi dobrogene Portul Hârşova Folclor Dezvoltare economică Infanterie Biologi dobrogeni Sfinţi dobrogeni Regimentul 34 Infanterie "Constanţa" Niculiţel Monografie Statistică regională Bibliografie dobrogeană Geostrategie Apariţii editoriale Marea Neagră Istorie militară Transport maritim Scriitori dobrogeni Pictori Portul Chilia Veche Partide politice Ţărani Portul Silistra Flotă fluvială Portul Isaccea Cadichioi Războiul de Independenţă Primari dobrogeni Comercianţi Provincie istorică Dobrogea Staţiuni turistice Război Litoral Portul Constanţa Comerţ Edituri Astion, sfânt Dezvoltare socială Şcoli Delta Dunării Portul Mangalia Memorii război Statui Ocupaţii tradiționale Zile festive Istoric Vultureşti Istorici dobrogeni Austro-Ungaria Monumente istorice Navigaţia Fluvială Română (NFR) IORDACHE, Vlad Marină militară Regi Ghiuvenlia Dobrogea antică Epigrafie Portul Tulcea Istorie medievală Pescuit Populaţie Iconografie Sociologie urbană Tratat Cetăţi antice Gimnaziu Hartă Vizite Unire 1878 Portul Cernavodă Cadre didactice Fotografie, artă fotografică Portul Oltina POPA, Maria Campanii militare Descoperiri arheologice
Vă rugăm să schimbaţi parola