Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Techirghiol, oraş

Nume Geografic: Techirghiol, oraş
Lucrări: 223 lucrari in 217 publicatii in 4 limbi
Dobrogea : Repere istorice de: Zilele Oraşului Techirghiol. Simpozion De Istorie Dobrogeană. (1999 ; Techirghiol) *; Lupu, Mihai (Ist.) (Text tipărit)
Cura la Tekirghiol în bolile de femei de: Sidor, Alexandru (Text tipărit)
Dobrogea : Album de: Miclea, Ion; Simion, Gavrilă (18 noiembrie 1928 -); Condurachi, Emil (1912 -); Bitoleanu, Ion, istoric (1936-2020); Colcer, Iosif; Rădulescu, Adrian (16 august 1932 - 5 mai 2000); Drăguţ, Vasile (Grafică bidimensională)
Constanţa pitorească : Cu împrejurimile ei : Călăuză descriptivă cu ilustraţii de: Adam, Ioan (26 noiembrie 1875 - 18 mai 1911) (Text tipărit)
Constanţa pitorească de: Adam, Ioan (26 noiembrie 1875 - 18 mai 1911) (Text tipărit)
CONVORBIRI <$! 2001>^ de: (Text tipărit)
Subiecte
Pictură Societatea SCENA Ziua Apelor Române Balneoclimatologie Staţiuni balneoclimaterice NICOLAE, Petre Terapie. Terapeutică Album ENACHE, Ştefan Recensământ Istorie antică Biserica METAMORFOSIS Constanţa Benderli, George Folclor dobrogean Memorii Monumente istorice dobrogene Roşculeţ, Radu Mănăstirea Ortodoxă de rit vechi Uspenia Istorie Fond special Geografie regională CIOROIU, Nicolae Literatură română Biserica ortodoxă din Hamangia Evrei (România) Şah Vasiliu, Grigore Reguli de circulaţie Fonduri de finanţare Funcţionari publici Agricultură Cămine culturale Persoane cu handicap Biserica SFÂNTUL GHEORGHE Mangalia Speologi dobrogeni Concursuri naţionale Istorie modernă Ortodoxie Demografie istorică Sărbători oficiale Circulaţie rutieră Uniunea Europeană Ilegalităţi Program Biblionet Arhitectură Balneoterapie Mediul oceanic și marin Creștinism. Religie creștină Proprietate imobiliară Lucrări hidrologice Nămol sapropelic Apă Colectivitate temporară Primari Hoteluri Construcţii publice Copii cu handicap Bază materială Bourceanu, Septimiu Balcic Competiţie sportivă Personalități românești Congrese Fundaţia BREATH România Turism Fizioterapie Mănăstirea SFÂNTA MARIA Techirghiol Episcopi dobrogeni MARCHIDAN, Constantin Vestigii arheologice Reorganizare Mănăstirea MĂCIN Contrabandă Biserica ortodoxă din Măcin Eforie Sud Hidrologie Bazilica Romano-Catolică Sfântul Anton de Padova din Constanţa Cetate antică Mănăstirea Celic-Dere Investiţii Oraşe Substanţe minerale Bibliotecari Turişti Hotel PRINCIPESA MARIA Techirghiol Campionate naţionale Ministerul Sănătăţii Biserica din Nuntaşi Legea 10/2001-locuinţe Statuia lui Ovidiu Cazinoul Constanţa Dragare MARIN, Ion Biserica catolică Oină Biserica NAŞTEREA MAICII DOMNULUI Constanţa Infracţiuni Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA Constanţa Publicişti dobrogeni Demografie. Studiul populației Sănătate și igienă publică Lucrări edilitare Costineşti Bolnavi Teatru neprofesionist Centru multifuncţional de Cruce Roşie Centre de reabilitare Mamaia Sulina, oraş Păsări Album turistic Sărbători Biserica din Chirnogeni Hotelul Societăţii Movilă Mangalia SELIC, Ion Presă scrisă Crucea Roşie Biserica SFÂNTUL NICOLAE VECHI Constanţa România Înfiinţare Cap Aurora Mănăstirea Cocoş Tratarea apei Oficiul Naţional pentru Educaţie Fizică (O.N.E.F.) Civilizaţie Religie musulmană Mănăstirea Dervent Medicină balneară Statistică demografică Gospodărire locală Herghelie Administraţie publică locală Adunări populare Ecologie generală Consiliu orăşenesc Sindicatul P.C.A. Constanţa Arheologie Catedrala Arhiepiscopală Sfinţii Ap. PETRU ŞI PAVEL Constanţa Asistenţă medicală Ghid turistic Geomorfologie Manifestări culturale Asistenţă socială Olimp Cernavodă Carte Unităţi socialiste Învăţământ primar Episcopat Psihiatrie Sport Biblioteci orăşeneşti Sociologie Transport feroviar Asociaţia "Prietenii Mării" Construcţii gospodăreşti Grigore, George Inaugurare Studenţi Constanţa, oraş Biserica SFÂNTUL ATANASIE Niculiţel Valurile lui Traian Hidroterapie Centru de sănătate Plan oraş Viaţă socială Tătari Andronescu, Virgil P. Multiculturalism Viceprimar MOVILĂ, Ioan I. Geamia din Măcin Jurnalişti dobrogeni Protecţie-mediu Mănăstirea Ortodoxă de rit vechi Vovidenia Politicieni Monografii Realizări edilitare Monumentul Eroilor din Techirghiol Maurer, Ion Gheorghe Săpături arheologice Sezon estival Geamia HÜNKIAR Constanţa Biserica SFÂNTUL GHEORGHE Isaccea Techirghiol-lac Logofătu, Indiran Biserica SFÂNTUL MINA Constanţa Biserici dobrogene Neurologie Bilanţ Lacuri Edituri dobrogene Ziar DOBROGEA JUNĂ Apă potabilă Trupa de teatru SCENA LUI TĂNASE Genealogie Protecţia mediului înconjurător Movilă, Ivonne Şcoala nr. 2 "Vintilă Brătianu" Techirghiol Lăcaşuri de cult Staţiune Trupe de teatru Caruţiu, Gheorghe Litoralul românesc al Mării Negre Mănăstirea Vovidenia Constantinescu, Traian Geamia ABDUL MEGID Medgidia Francezi Interviuri Terenuri Biserica ortodoxă din Istria Biserica lipovenească din Jurilovca Borcoman, Ion Modernizare Biserica SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL Constanţa Politică CARTIX Minorităţi naționale și etnice Sanatoriul Balnear Techirghiol Zamani, Gheorghe Instituţii de sănătate publică Tabără de creaţie Sanatoriu balnear Antipa, Grigore Centrul de servicii comunitare pentru persoane cu handicap Techirghiol Proiecte de dezvoltare Sabotaj Balneologie Festivitate Techirghiol Eforie Reformă Boureanu, Septimiu Mănăstirea Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel Constanţa Aşezăminte religioase Buget local Regi (căpetenii) dobrogeni Biserica SFÂNTUL NICOLAE Hârşova Asociaţii Copii Reţele de transport Bârsan, Nicolae Ghid Informatizare Cămin-spital SIŞU, Niculae Miracole. Locuri miraculoase. Relicve Legislaţie 2004 Primării Constanţa, judeţ Cult religios Istorie contemporană Organizare administrativă Finanţarea întreprinderii Arte plastice Nava ŞTEFAN CEL MARE PITU, Vasile Complexul Rupestru de la Basarabi Persoane defavorizate Aniversări Istoria românilor Medici Litigiu Valahu, Th. Război mondial I Geografie Honig, dr. Staţiune turistică Localităţi dobrogene Alegeri locale Renovare Comunitatea germană Războiul Crimeii Popovici, Andrei Folclor Filială Manageri MACRI, Pericle Sindicate Program ecologic Societatea pentru Răspândirea Ştiinţei şi Culturii Şlincu, Adriana Localităţi Adunări generale Preoţi dobrogeni Culea, George Inaugurare-sediu Evenimente culturale Medicină Societatea Movila Tekirghiol Regiune Ţigani Manifestare naţională Sfinţi dobrogeni Băile reci, Techirghiol Bratu, Dumitru Romulus Geamie Construcţii hidrotehnice Cerchezi Geopolitică Parteneriat Staţiune balneoclimaterică Urbanism Floră Saturn Religie Revista TOMIS Germani Papalitate. Sfântul Scaun. Papă Manifestare culturală Nava REGELE CAROL I Comitete Turism balnear Licitaţie publică Ortodoxism Primar RĂDULESCU, Constantin Medici dobrogeni Caritate (iubire) Academia Oamenilor de Ştiinţă din România Agighiol Bibliografie dobrogeană Handicapaţi psihic Geografie politică Călugări Sistematizare urbană Marea Neagră Internet Spital Societate Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN şi ELENA Cernavodă Călători străini Mănăstiri Irimescu, Constantin Mănăstirea Uspenia Ansamblul "Karasu" Medgidia Transport de mărfuri Legislaţie 2005 Folclorişti dobrogeni Scriitori dobrogeni Raion Pictori Biserica SFÂNTUL DUMITRU Babadag Viaţă economică Schitul BUNA VESTIRE (jud. Tulcea) Oferte turistice Partide politice Istorici Comunism Reformă agrară Neolitic Trasee turistice Personalităţi cultură Ţărani Geografie fizică Mănăstirea Peştera SFÂNTUL Ap. ANDREI (Jud. Constanţa) Nava PESCĂRUŞ Semfora Gafton, maică stareţă Şcoala Sanatorială Techirghiol Istoric oraş Mediul înconjurător Neptun Sanatoriu Pariano, Constantin Geamia din Vadul Turci Templul evreiesc de rit spaniol Constanţa Primari dobrogeni Eforie Nord Clădiri de patrimoniu Studiu Geamia din Cernavodă Staţiune balneară Cetăţean de onoare Staţiuni turistice Politicieni dobrogeni Cazinoul Movilă Litoral Jurnale de călătorie Literatură română, critică Ansamblul "Sureia" Techirghiol Portul Constanţa Tratament balnear Jupiter Carte bibliofilă românească Organizaţii nonguvernamentale Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună Program LIFE-III-NATURA Clădiri publice Poliţie Reumatism Naţionalizare Solacolu-Troian, Mircea Decrete Tineri STROE, Constantin Drept de proprietate Ghibănescu, I. Şcoli Așezări urbane (geografia și studiul lor) Delta Dunării H.G. 1505/2005 - suplimentare buget jud. Constanţa Canalizare Conferinţe naţionale Schiauc Petre Teatru Nicolăescu, Eugen Zile festive Istoric Stoian, Mircea Fotino, Elena-Margareta Instituţii de învăţământ Istorici dobrogeni Georgescu, I. Biserica SFÂNTUL ILIE Techirghiol Hotărâre de guvern Ajutoare umanitare Clădiri Biserica din Istria Căminul cultural CONSTANTIN TĂNASE Tekirghiol Pilescu, Al. Biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI Constanţa Relații internaționale Colecţionari de artă dobrogeni Lăcaşuri de cult dobrogene Moscheea MELIK Constanţa Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Marină militară Arhiepiscopi Construcţii civile Locuinţe Cazaci H.G. 86/2004 - persoane cu handicap Lucrări hidrotehnice Copii abandonaţi Şedinţe Pictori dobrogeni Prefecţi dobrogeni Arheologi dobrogeni Populaţie Cultură Iconografie Electrificare Lac Geografi Tratat Tuberculoză Judeţ Hartă Biserica din Somova Drumuri, construcţie Transport de persoane Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN şi ELENA Hârşova Numire în funcţie Kogălniceanu, Mihail Sărbătoare religioasă Cereale Monahism Actori Comună Restaurant ZORI DE ZI Techirghiol Cooperative agricole de producţie Comunităţi etnice Centru asistenţă socială Ionescu, Nae Asociaţia staţiunilor balneare de petrol Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană SFÂNTA MARIA Constanţa Geamia ESMAHAN SULTAN Mangalia Comunicări ştiinţifice Poezie Tabără şcolară Tabără Biserica din Techirghiol Alimentări cu apă Ruşi lipoveni Demisii Teologi dobrogeni Sculptură Reviste dobrogene DEVENTER, Wim van Arhitectură religioasă Venus Schituri Albeşti, comună Biserica Romano-Catolică "Sf. Anton" din Mihail Kogălniceanu Centenar Numismatică Ansamblul "Cansu" Techirghiol Fotografie, artă fotografică Raport Aromâni Vile Municipiu Biserica din Ceamurlia de Jos FRĂŢILĂ, Ion Speculă UZUM, Hristu Istorie navală Ecologie marină Biblioteci Tineret Literatură franceză Biserica ortodoxă din Beidaud S.R.S.C. Năvodari Moraru, Vlad Petre Învăţământ special Activități culturale Premii Biserica din Oltina Biserica romano-catolică Descoperiri arheologice Manifestări sportive
Vă rugăm să schimbaţi parola