Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Biserici creştine

Subiect Tematic: Biserici creştine
Note Generale: Arhitectură bisericească creștină
Țara sursă: RO: BJCT
Termen generic: Arhitectură religioasă
Indice CZU: 726.5
Lucrări: 334 lucrari in 337 publicatii in 12 limbi
Biserica "Sfânta Treime" şi cartierul Smârda din Giurgiu : monografie de: Croitoru, Gabriel-Felician; Niculae, Bogdan (Text tipărit)
1000 de biserici şi mănăstiri : album]^ de: (Grafică bidimensională)
Biserica "Sfântul Dumitru" Suceava : un monument de artă creştină moldavă de: Demciuc, Vasile; Cojocar, Justinian-Remus A. (Text tipărit)
Athos : Călător la Sfântul Munte de: Alexandrescu, Horia (Text tipărit)
100 de monumente şi locuri istorice ale patriei <$! 1972> de: Cordoneanu, Maria; Nedel, Victoria (Text tipărit)
Athos : Călător la Sfântul Munte de: Alexandrescu, Horia (Text tipărit)
A New Face for the Church de: Richards, Lawrence O. (Text tipărit)
Subiecte
Muzică religioasă Pictură Arhivistică CUIBUL REGINEI PETRE, Ilie Album Complex rupestru Occident Complexul Muzeal Capidava Istorie antică Biserica METAMORFOSIS Constanţa Deaconu, Ştefan Marin Biserici de lemn Biserica Armeană Babadag Catedrala Medgidia Iudaism Cursuri de ghizi Monumente istorice dobrogene Istorie Biserica Ortodoxă Română Catolicism Aethicus Histricus Gnosticism Comunităţi religioase Geografie regională Mihai Viteazul, domn al Ţării Româneşti, al Transilvaniei şi al Moldovei Literatură română Istoriografie Recruţi Tulcea, judeţ Sociologia familiei Biserica "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" Tulcea Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil Medgidia Capela Militară Comemorări Ortodoxie Construcţii, evaluare Biserica SFÂNTA PARASCHIVA Cumpăna Consiliul Judeţean Constanţa Arhitectură Catedrala SFÂNTUL GHEORGHE Mangalia Navigaţie Creștinism. Religie creștină Piaţa OVIDIU Mănăstirea Voroneţ Biserici creştine Cultul romano-catolic Ierarhie Clerici Mănăstirea Moldoviţa Biserica ÎNĂLŢAREA DOMNULUI Movila Verde Institutul Slovac Mănăstirea SFÂNTA MARIA Techirghiol Episcopi dobrogeni Vestigii arheologice Şcoli româneşti Giurgiu Cacica Medgidia Braşov, judeţ Civilizaţie antică Toleranţă religioasă Protoereu Domnitori Bazilica Romano-Catolică Sfântul Anton de Padova din Constanţa Cetate antică Biserica ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI Icoane Oraşe Monumente funerare Expoziţii H.G. 1037/1999 Comunitatea armeană Biserica ortodoxă răsăriteană Statuia lui Ovidiu Păcate Hram bisericesc Hagiografie Uniune Biserica catolică Biserica Armeană Bazargic Organizare ecleziastică Biografii Documente de arhivă Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA Constanţa Publicişti dobrogeni Sănătate și igienă publică Schisme Iaşi Armeni Plaiul Cloşanilor Catredala SFÂNTA TREIME Secretariatul de Stat pentru Culte Biserica SFÂNTUL NICOLAE VECHI Constanţa România Înfiinţare Cartier INEL II Dicţionar-biserici Mozaic Civilizaţie Religie musulmană Arhiepiscopi dobrogeni Război mondial II Islamism Islam Construcţii, structuri Biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI I Constanţa Administraţie publică locală Aşezăminte monahale Arheologie Catedrala Arhiepiscopală Sfinţii Ap. PETRU ŞI PAVEL Constanţa Muzeografi Sfinţi români Biserica SCHIMBAREA LA FAŢĂ Tulcea Calapod, Tudorel Calamităţi naturale Asistenţă socială Bizantini Cernavodă Frescă Casa Parohială SF. ANTON Episcopat PERIFAN, Enache Învăţământ Religie ortodoxă Marinari Donaţie Biserici primitive Romano-catolici Familie Ziua Naţională a României Cursuri de vară Italieni Arhitecţi Morală creştină Inaugurare Cutremure Biserica SFÂNTUL SPIRIDON Constanţa Biserica SFÂNTA PARASCHIVA Constanţa Studenţi Constanţa, oraş Biserica SFÂNTUL ATANASIE Niculiţel Biserica creştină Expoziţie-pictură Tătari Muzeografie Biserica ortodoxă Istria Porturi Tulcea Biserica BUNA VESTIRE Constanţa Casa d'Italia Biserica armeană Monument istoric Restaurare Penitenciare Monumente arhitectonice Evenimente Demoni Edificii publice Monografii Biserica SF. IOAN BOTEZĂTORUL Constanţa Biserici ortodoxe Buget Rezervaţia Canaraua Fetii Democraţie Biserica SFÂNTUL MINA Constanţa Obiecte de cult Biserici dobrogene Bilanţ Catedrala Arhiepiscopală Sfinţii Ap PETRU ŞI PAVEL Constanţa Eroi Capela Militară "Naşterea Maicii Domnului" Tulcea Edituri dobrogene Publicistică Personalităţi Biserica SFINŢII TREI IERARHI Constanţa Lăcaşuri de cult Dolj, judeţ Sfinţire Biserica SFÂNTUL VASILE CEL MARE Constanţa Salonic NADOLEANU, Gheorghe Artă românească Nave Religie greco-catolică Biserica SFINŢII 4 MARTIRI DE LA NICULIŢEL Biserica din Celic-Dere Fotografii artistice Religie, istorie Biserica din Luncaviţa Balcani Biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI Cotu Văii Politică Biserica SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL Constanţa Note de călătorie CARTIX Minorităţi naționale și etnice Persecuţii religioase Grindu, jud. Tulcea Sofia Regizori dobrogeni Simboluri Biserica Romano-Catolică NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL Cernavodă Armată Sincretism religios Rezervă bugetară Ucraineni Relaţii culturale Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană "Sfânta Maria" Constanţa Teologie Organizaţii politice Muzee Românism Românica Festivitate Techirghiol Poarta Albă Caravana DOBROGEI JUNE Cercetători Sibioara POPA, Adrian Biserica SFÂNTUL ŞTEFAN Constanţa Copii Artişti Tomis Monumentul Independenţei de la Tulcea Ghid Biserica SFÂNTUL DUMITRU Constanţa Identitate naţională Ministerul Culturii Securitate ŞERBAN, Francisc Constanţa, judeţ Biserica SF. ANDREI Mangalia Artişti plastici Epoca medievală Arte plastice Cărţi poştale Ruşi Biserica Episcopală din Roman Biserica Armeană Sulina Complexul Rupestru de la Basarabi Biserica NAŞTEREA SF. FECIOARE MARIA Eforie Nord Biserica evanghelică Hârşova Biserica SFÂNTUL GHEORGHE Tulcea Aniversări Istoria românilor PINTILESCU, Petre Litigiu Universal Război mondial I Seminar Basarabi, localitate Preşedinte Histria Capela "Sfinţii Arhangheli Mihail Şi Gavril" Mangalia Guvern Staţiune turistică Biserica Episcopală Constanţa Localităţi dobrogene Renovare Consiliu municipal Biserica BUNA VESTIRE Tulcea Cetăţi Filială Decoraţiuni Militari Bănci Etnografie Biserica Greacă METAMORFOSIS Constanţa Localităţi Preoţi dobrogeni Arhiepiscopia Tomisului Teologie mistică Evenimente culturale Teren intravilan Tonitza, Nicolae Femeile și societatea Stat Sfinţi dobrogeni Asociaţia Învăţătorilor Constănţeni Geamie Biserica STELLA MARIS Balcic Geopolitică Memorii călătorie Urbanism Erezii Biserica Armeană Silistra Imagini navale Religie Contribuţie în bani Germani Catedrala Navigatorilor Români Biserica Lipovenească Tulcea Corpul 9 Armată Mărăşeşti Ortodoxism Capele Religia și statul Scepticism Primar Sfinţi Biserica din Mihail Kogăniceanu Blocul Partidelor Democrate Legislaţie Biserica din Ivrinezu Mic Frontul Renaşterii Naţionale Relaţii religioase Bibliografie dobrogeană Geografie politică Călugări Program Societate Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN şi ELENA Cernavodă Biserica din Dobromiru din Deal Integrare europeană Antichitate Tradiţii creştine Catedrale Mănăstiri Epoca bizantină Culte Suceava Case parohiale Biserica Bălineşti Biserica SFÂNTULUI APOSTOL ANDREI Cler MIHĂESCU, Cristina Biserica SFINŢII ÎNGERI Constanţa Scriitori dobrogeni JECU, Stelian Libertate religioasă Pictură religioasă Parohii ortodoxe Slujbă de sfinţire DUŢU, Stelian Baptism Catedrala Episcopală Constanţa Biserica "Sfânta Maria" Constanţa Mănăstirea Peştera SFÂNTUL Ap. ANDREI (Jud. Constanţa) Preoţi Biserică-sfinţire Şcoală Cartiere Biserica Sfântul Nicolae Tulcea Închisori. Penitenciare Regalitate Clădiri de patrimoniu Biserica Armeană Tulcea Provincie istorică Staţiune balneară Biserica DIMITRIE CEL NOU Hârşova Cadre didactice universitare Construcţii Musulmani Biserica SFÂNTUL SPIRIDON Saşi Jurnale de călătorie Campus universitar Catedrala ortodoxă din Sulina Clădiri publice Muzeu de artă Astion, sfânt Filme documentare Poştă Biserica SCHIMBAREA LA FAŢĂ Constanţa Capela Militară Constanţa Revendicări Mazăre, Radu Ştefan Şcoli SIDA Biserica ortodoxă Maliuc Parc Renovare-faţadă Teze de doctorat Pictură murală Etnografi dobrogeni Dicţionar român-biserici Istoric Istorici dobrogeni Biserica SFÂNTUL ILIE Constanţa Artă feudală Evrei Români Documente religioase Monumente-protecţie Monumente, protecţie Clădiri Monumente istorice Lucrări cu dedicație autografă Biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI Constanţa Relații internaționale Cronologie istorică Sociologie politică Lăcaşuri de cult dobrogene Muşatini, familia Pictori români Slujbă religioasă Marină militară Arhiepiscopi Ev Mediu Construcţii civile Fafe Piaţa Griviţei Sate Mitropolie Biserica CUVIOASA PARASCHIVA Istorie medievală Monumente Asociaţii profesionale IULIAN, preot Patrimoniu cultural Populaţie Cultură Incendiu Iconografie Fanarioţi Maica Domnului Complex muzeal Catedrală ortodoxă Refugiaţi Judeţ Documente inedite Biserica BUNA VESTIRE Năvodari Catedrală arhiepiscopală Monahism Belizarie, D. Documente româneşti Catedrala SFÂNTUL NICOLAE Tulcea Mălinaş, Ioan Marin Comună Cartier MEDEEA Comunităţi etnice Biserica SFÂNTUL GRIGORIE LUMINĂTORUL Tulcea Portrete Ciutelec, comună Biserica SFÂNTUL ANDREI Tulcea Protoierie Cultură română Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană SFÂNTA MARIA Constanţa Credinţă Patristică Biserica SF. KONRAD Ruşi lipoveni Jandarmerie Teologi dobrogeni Callatis Arhitectură religioasă Schituri Finanţare Cartier Tomis Nord Cadre didactice Teologie morală Bucureşti Centenar Fotografie, artă fotografică Consiliu comunal Raport B.P.D. Aromâni Istorie universală Municipiu Artă Biserica SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL Medgidia Biserica "Naşterea Maicii Domnului" Mangalia Istorie navală Biblioteci Capela CUVIOASA PARASCHIVA Biserica Oltina Firică, Gheorghe Greci Îngeri Corespondenţă Slujbă comemorativă Artilerie Legende dobrogene Celic-Dere, mănăstire Ghenţa, Ştefan Meglenoromâni Biserica romano-catolică Biserica catolică Sfântul Nicolae Sulina Descoperiri arheologice Ivrinezu Mic
Vă rugăm să schimbaţi parola