Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Proiect

Subiect Tematic: Proiect
Lucrări: 275 lucrari in 275 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Pictură Concursuri Directori Studiu de fezabilitate Creangă, Ion Muzeul "Dunărea de Jos" Călăraşi Canale de navigaţie Istorie antică Căsătorie. Căsnicie Învăţământ, istorie Bursa de mărfuri Energie alternativă Istorie Transport prin conducte Internat Marina Regală Română Tulcea, judeţ Calculatoare Ministerul Educaţiei Naţionale Englezi SLABU, Gheorghe Cartier PENINSULĂ Agricultură Istorie literară Haiku Deşeuri Porturi fluviale Asociaţia Română pentru Educaţie Democratică Agricultură ecologică Căi de transport Istorie modernă Dunărea BERD Muzeu de istorie Donaţie de carte Uniunea Europeană Ilegalităţi Arhitectură Integrare economică Mediul oceanic și marin Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) Creștinism. Religie creștină Piaţa OVIDIU Educaţie socială Teatru dramatic Nămol sapropelic Apă Colectivitate temporară Assan, B G. Manual Construcţii publice Copii cu handicap Hartă turistică Educaţie ecologică Învăţământ preuniversitar Program de cercetare PHARE Transport pe apă Alianţa Franceză Ecosistem Bogza, Lucian Turism Costea, Gelu Clădiri culturale Interbelic GHEORGHIU, Dan Vestigii arheologice Reorganizare Inginerie. Tehnică în general Organizaţia Naţional a Cultului Eroilor din România Proiect construcţii Organizaţii non-guvernamentale (ONG) Consiliu local Turism rural Hidrologie Colegiu Cetate antică Industrie energetică Comunitate locală Investiţii Oraşe Ştiinţe economice Bibliotecari Terminal Legislaţie 2002 Ministerul Culturii şi Cultelor Eroziune costieră Coregrafie Întreprinderi mici şi mijlocii Centru de informare Poduri Învăţământ preşcolar Asociaţii umanitare Apă menajeră Centrale nuclearo-electrice Învăţământ postliceal Centru comercial Institut de cercetări Academia Regională CISCO Banca Mondială Centre de excelenţă Administraţie locală Drepturile omului Artiști plastici dobrogeni Centre de informare Organizare ecleziastică Terminal de containere Fundaţia pentru Construirea Monumentelor Marinăreşti Constanţa Infracţiuni AIESEC Constanţa Publicişti dobrogeni Sănătate și igienă publică Fluvii Fermă didactică Energie nucleară Program PHARE-VET Educaţie comunitară Companie naţională Sulina, oraş Păsări Cooperare economică Măcin, oraş Mangalia Situaţie financiară Austrieci Management-mediu Conducte Propunere Moschei Proiect edilitar Crucea Roşie Păşuni Cercetaşi Ferry-boat Obiectiv turistic Camere de comerţ Vizită străini Scriitori români România Colocviu naţional Cartier TOMIS PLUS Cercetare științifică Grup şcolar Vadu, sat Arhiepiscopi dobrogeni Ingineri dobrogeni Companie navală maritimă Colaborare Gospodărire locală Bătrâni Şcoala de educare comunitară SAIRILA Inundaţii Administraţie publică locală Reţea sanitară Ecologie generală Arheologie Relaţii interetnice Bani Trafic de copii Asistenţă medicală Universitate Armament Ghid turistic Hartă rutieră Proiect de construcţie Centrul pentru agrement, cultură şi comerţ Monumente comemorative Credit bancar Energie eoliană Manifestări culturale Calamităţi naturale Asistenţă socială Cernavodă Dezbateri și discursuri publice Arhitectură, proiecte Învăţământ primar Monumentul Marinarului H.G. 1327/2005 - Autostrada Constanţa-Cernavodă Port militar Învăţământ Muzeul de Artă Constanţa Informare. Teoria informării și comunicării Sport ONACA, Dorel Constantin Ambasada SUA Canalul Marea Baltică-Marea Neagră Terminal petrolier Transport feroviar Program turistic-cultural Finanţare PHARE Program nuclear Comisia Europeană WORLD VISION Cooperare internaţională Fondul Proprietăţii de Stat Italieni Conferinţe Bursă de mărfuri Inaugurare Universitatea din California Elevi Uniunea Nucleară a Industriei Române Cooperare transfrontalieră Management-proiecte Studenţi Constanţa, oraş Concursuri literare Viaţă socială Centrul de Informare Comunitară Tătari Senatori Porturi Tulcea Institutul European de Design din Roma Autostrăzi Program Cultura 2000 Programul INIŢIATIVA EUROPEANĂ pentru DEMOCRAŢIE şi DREPTURILE OMULUI Voluntariat World Vision Constanţa Protecţie socială Restaurare Canal navigabil Protecţie-mediu Caprine Bănci străine Privatizare Asociaţii studenţeşti Grinduri Program de colaborare Staţie de epurare Planificare familială Monitorizare costieră Voestalpine Club Rotary "Cetatea Tomis" Livezi Terminal containere Sezon estival Consultanţă agricolă O.G. 118/2000 Logistică și serviciile armatei în campanie, în general Relaţii româno-elene Conservare Canalul Rusciuc-Varna Bilanţ Trafic Edituri dobrogene Relaţii militare Management-agricultură Cadre militare dobrogene Protecţia mediului înconjurător Cooperare regională Restructurare MATHE KISS, Lorand Cetăţi dobrogene Litoralul românesc al Mării Negre Transport rutier Ministerul Turismului Nave Bursă Terenuri Canalul Dunăre-Marea Neagră F.P.S. Tranzit portuar Transport naval Modernizare Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Minorităţi naționale și etnice Proiect umanitar Organizaţii internaţionale Tipografii dobrogene Armată Porturi, istorie Tavitian, Simion Volum Relaţii culturale Informatică Politică externă Muzee VASILESCU, Mihai Sorin Filatelie Techirghiol Poarta Albă Proiect Phare Perfecţionare profesională Ministerul Transporturilor Buget local Itinerar turistic Regi (căpetenii) dobrogeni Asociaţii Firme străine Copii Premianţi Ţări riverane Droguri Informatizare Scriitori Drumuri Oleoduct Constanţa-Trieste Guvernul României Ziua Recunoştinţei Constanţenilor Fundaţie Probaţiune Învăţământ universitar Capre Primării Constanţa, judeţ Memorandum de finanţare Anticomunism Istorie contemporană Arte plastice ŞERBU, Florin Insulă Complexul Rupestru de la Basarabi Administraţie portuară O.N.U. (Organizaţia Naţiunilor Unite) Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa Istoria românilor Agenda Locală 21 Căi rutiere Festivaluri internaţionale Americani Literatură Geografie SAICH, Nancy Reproducerea animalelor Credite Preşedinte Staţiune turistică Localităţi dobrogene 23 August, localitate Management Renovare Consiliu municipal Fond forestier Pod rutier Club EUROPA Manageri Artă populară Sindicate Dezvoltare economică Agrement nautic Bănci Etnografie Constituţie Relaţii economice Indicatori sociologici Grupul de Iniţiativă pentru Reactivarea Mitropoliei Tomisului Coridor paneuropean Sulina Rescue 2000 Tropaeum Traiani Țiței (petrol) cu sau fără gaze naturale Medicină Indicatori medicali Siderurgie Cartier TOMIS II Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism Agenţii naţionale Transporturi Teatru de revistă Club Educaţie Rezervaţii naturale Divorţ Teatru de dramă Galeria de Artă Ruse Plan urbanistic Fundaţia ESTUAR Geopolitică Parteneriat Urbanism Reforma învăţământului Afaceri Program european Germani Parc acvatic I.M.M. Finanţe Manifestare culturală Filosofie Agenţia Guvernamentală Germană de Cooperare Tehnică (GTZ) 1911-1921 în Piaţa Ovidiu; arhitect Victor Ştefănescu B.E.I. Ortodoxism Primar Pavilion Expoziţional Constanţa Cercetare Minister public Ionescu, Ion Bibliografie dobrogeană Beton armat Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei Geografie politică Parcul Tăbăcărie Program Marea Neagră Ecologizare Program PHARE Legislaţie 2001 Coregrafi Politică economică Spital Faună marină Integrare europeană Antichitate CENTRAS Constanţa Catedrale Finanţare externă H.G. 499/2001 Oleoduct Investiţii străine Instituţii de ordine publică Creşterea animalelor Activităţi portuare Edificiul Roman cu Mozaic Constanţa Program SAPARD Transport de mărfuri Legislaţie 2005 Relaţii româno-bulgare Turism cultural Legislaţie 2000 Scriitori dobrogeni Mecanizare Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei Viaţă economică Institutul Neulandschulen pGRg Laaerberg Indicatori economici Comunism Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale România Colegiu pedagogic Colaborare internaţională Consiliul Europei Centrale electrice Comerţ exterior Mihei, Andrian Civilizaţie europeană Zonă de cooperare la Marea Neagră Program de dezvoltare Ziarişti Instituţii publice Zone costiere Pajişti Delfini Cartiere Fermă model Turci Minister Actori dobrogeni Proiect-protecţie mediu Avicultură Tăbăcăriei, lac Proiect european Păduri Provincie istorică MN Pedagogie Facultatea de Matematică Teatru de păpuşi Cooperarea Economică la Marea Neagră Construcţii Port turistic Staţiuni turistice Program naţional Containerizare Diabet Program-PHARE Hotărâre 69/2002 Proiect MOBPART Litoral Organizaţii Portul Constanţa Balet Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună Comerţ Statuie Clădiri publice Poliţie Muzeu de artă PHARE-program Programe internaţionale Monumente arheologice Zone protejate Tineri Elveţieni Teatru de balet Seimeni Mazăre, Radu Ştefan Şcoli SIDA USAID Staţiunea EUROPA Delta Dunării Finanţare europeană UNICEF Cameră de comerţ și industrie Parc New York University Canalizare Portul Tomis Inspectorate şcolare MUNTEANU, Ana Maria G.E.F. Indicatori demografici Fundaţia CONCEPT Energie electrică Teatru Statui Istoric Infrastructură Firma FINCOGERO Centrul pentru Diversitate Etnoculturală Cluj-Napoca Istorici dobrogeni Şantier naval Studenţi marinari Frontiere de stat Conferinţă de presă Ajutoare umanitare Comunităţi locale Export Zonă defavorizată Relații internaționale Colaborare regională ENACHE, Iulian Marină militară Facultate de Educaţie Fizică şi Sport Obiective turistice Construcţii civile Locuinţe Liceu Copii abandonaţi Activităţi culturale Reparaţii nave Fundaţia WORLD VISION Educaţie civică Pictori dobrogeni Munţi Francofonie Istorie medievală Instituţii de cultură GABOREAUD, Florence Monumente Asociaţii profesionale Partide comuniste Dezvoltare portuară Patrimoniu cultural Proiect EUROBUS Cultură Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Manifestare internaţională Sănătate mintală Biblioteci judeţene Iconografie Organizaţii regionale Natalitate Silvicultură Hartă-schiţă Rizea, Elisabeta Daraban, Mihai Cetăţi antice Canal Judeţ Instituţii financiare Hartă Regie autonomă Dezvoltare regională Drumuri, construcţie Transport de persoane Mediu rural Centru de agrement Program ISPA Relaţii economice internaţionale SCHEELE, Jonathan Proiect de colaborare Comună Manifestări ştiinţifice Gări Cultivarea plantelor Drept maritim Vizite Cooperative agricole de producţie Comunităţi etnice Fundaţia BETHANY Constanţa Zonă costieră Economie Proiect internaţional Japonia Protecţie mediu Matei, Constantin CRISTIAN, Gabriela Construcţii transporturi DAN, Matei Agathon Benzinării Combinat siderurgic Societatea Maritimă Română Alimentări cu apă Fermă zootehnică Educaţie informaţională Centru cultural Asociaţia Filateliştilor TOMIS Trafic portuar Marină comercială Pensionari Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.) Flotă maritimă comercială Callatis Poluare Oameni de afaceri Învăţători Finanţare Laborator Cartier km 4-5 Fotografie, artă fotografică Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională O.N.G. Învăţământ liceal Raport Aromâni Consiliu judeţean Căi navigabile Municipiu Artă Mări Ecologie marină Tineret Dicţionar poliglot-management-proiecte Tratate internaţionale Monument comemorativ Plajă Banca Europeană de Investiţii Premii Învăţământ superior de marină Artilerie Navigaţie maritimă Conducta Constanţa-Trieste Patrimoniu, protecţie Proiect Gara C.F.R. Constanţa Marketing Dicţionar-management-proiecte
Vă rugăm să schimbaţi parola