Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Legislaţie 2005

Subiect Tematic: Legislaţie 2005
Lucrări: 79 lucrari in 79 publicatii in 1 limbi
Am salvat ştiuca. Urmează ecosistemul de: Asociaţia "Salvaţi Delta - A.C." (Text tipărit)
CONTABILITATE ; Financiar. Vol. 1 de: România.. Legislaţie (Text tipărit)
Ordinul 1987/18.11.2005 : Norme privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi activităţile conexe acestora de: România. Ministerul Transporturilor. Construcţiilor Şi Turismului. (Text tipărit)
Subiecte
Direcţia de Pază a Judeţului Constanţa Căi ferate. Construcția de linii Negru-Vodă, oraş Monumente istorice dobrogene Fond special Frontiere naţionale H. 1221/2005 - repartizare fond de intervenţie bugetară pt. calamităţi naturale Unitatea 2 Cernavodă Iosif, Virgil Fonduri de finanţare Legea 116/2005 - înfiinţarea Univ. "Andrei Şaguna" Persoane cu handicap Proiectul de mediu şi infrastructură Constanţa Port (FI Nr. 20.779) Trafic comercial Deşeuri Ministerul Apărării Naţionale Creanţe bugetare L. 9/1998 - despăgubiri Tratatul cu Bulgaria Unităţi de învăţământ Hotărârea 273/2005 - repartizare fonduri cf. H.G. 1407/2005 Legislaţie-transporturi Ordin 624/2005 - pescuit industrial în Delta Dunării Pilotaj Hotărârea 43/2006 - transfer proprietate Negru Vodă Peşti H.G. 1636/2005 - suplimentare buget localităţi dobrogene Reorganizare Medgidia L. 17/2005 - CNE Cernavodă Ordonanţa 126/2000 - CNE Cernavodă Organizaţii non-guvernamentale (ONG) Vadu Oii H.G. 1684/2005 - suplimentare buget, localităţi din jud. Tulcea Legislaţie-drept internaţional H.G. 1028/2005 - transfer de proprietate M. Kogălniceanu Hotărârea 251/2005 - înfiinţarea Direcţiei de Pază a Judeţului Constanţa Codul muncii Legislaţie 2002 Ministerul Culturii şi Cultelor CULEŢU, Dănuţ Ministerul Sănătăţii Taxe Poduri Ministerul de Interne Yusuf, Muurat Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră H.G. 853/2005 - transfer de proprietate Decret 807/2005 - protecţia mediului Lucrări edilitare Costineşti Energie nucleară Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Animalelor Centre de reabilitare Decret 260/2005 - despăgubiri Tratatul cu Bulgaria Impozite Teatrul de Stat Constanţa Ministerul Administraţiei şi Internelor Asociaţia "Salvaţi Delta - A.C." Legislaţie 1998 Înfiinţare H.G. 1264/2005 - transfer proprietate Medgidia Religie musulmană H. 170/2005 - Teatrul Naţional Constanţa OPROIU, Mirela Administraţie publică locală Ecologie generală H.G. 1066/2005 - remorcaj nave maritime H.G. 917/2005 - transporturi feroviare Calamităţi naturale Asistenţă socială Decret 959/2005 - cultul musulman H.G. 1327/2005 - Autostrada Constanţa-Cernavodă Ordin 1419/2005 - organigramă spital H.G. 60/2005 - sucursale pentru reprezentare şi protocol H.G. 1581/2005 - arie protejată Mlaştina Hergheliei RANCEA, Beatrice Sport Muncă Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Transport feroviar Cod maritim Monedă Achiziţii Piscicultură Ordinul 1987/2005-transporturi rutiere Transport auto H.G. 1534/2005 - fond de rezervă bugetară H. 230/2005 - suplimentare buget pt. calamităţi naturale Centrale nucleare Decret 157/2005 - cod maritim internaţional Legislaţie fiscală Autostrăzi H.G. 1740/2005 - suplimentare buget pt. administraţie locală Tulcea Decret 74/2005 - CNE Cernavodă Nave maritime Industrie L. 65/2005 - cod maritim internaţional Buget Navigaţie fluvială Ordonanţa 114/2004 - CNE Cernavodă H.G. 1217/2005 - epizootie Tulcea Ministerul Agriculturii şi Domeniilor Edituri dobrogene Protecţia mediului înconjurător Tratatul cu Bulgaria Ordin 1339/2005 - Portul Tulcea Nave Modernizare Convenţie internaţională Ordin 862/2005 - pilotaj fluvio-maritim Ordin 118/2003 Instituţii de sănătate publică Şofron, Cristian H.G. 1276/2005 - repartizare fond de intervenţie bugetară pt. calamităţi naturale Legislaţie 2009 L. 89/2005 - "Rompetrol Rafinare" Constanţa H. 140/2005 - transfer de proprietate H. 176/2005 - Rugby Club Farul Constanţa Buget local Legislaţie 2003 H.G. 1407/2005 - suplimentare buget pt. calamităţi naturale Numire funcţie Copii Informatizare Drumuri Nave de pasageri Legea 89/2005 L. 103/2005 - administraţie locală Unitatea 1 Cernavodă Învăţământ universitar Băneasa, jud. Constanţa Legislaţie 2004 Cult religios Legislaţie-muncă Biserica SFÂNTA TREIME Tulcea Hârşova Ape reziduale Localităţi dobrogene Reformă monetară H.G. 1008/2005 - autorizaţie mediu CNE Cernavodă Prefecţi H. 171/2005 - Teatrul Naţional Constanţa Rugby Flotă maritimă L. 97/2005 - despăgubiri Tratatul cu Bulgaria Codul SPS (nave cu destinaţie specială) Industrie petrolieră Hotărâre locală Republica Federală Germania Regii autonome Ordonanţa 133/2005 - achiziţie nave de patrulare Legislaţie-protecţie împotriva incendiilor Transfer de proprietate Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Parteneriat Tofolean, Ioan Tiberiu Legislaţie financiară Societăţi comerciale Crucea, comună Ordin 652/2005 - înfiinţare parc indistrial la Năvodari Protecţia muncii Drept internaţional maritim Radioactivitate H.G. 188/2002 - epurare reziduri în Marea Neagră Bibliografie dobrogeană H.G. 1605/2005 - suplimentare buget Năvodari, Negru Vodă, Valu Traian, Limanu Dreptul muncii Legislaţie 2001 H.G. 1221/2005 - suplimentare buget pt. calamităţi naturale Finanţare externă Legislaţie 2006 Instituţii de ordine publică Activităţi portuare Imobile Legislaţie 2005 Legislaţie 2000 Rafinărie H.G. 16/2005 H.G. 1512/2005 - calamităţi naturale Decret 361/2005 - înfiinţare Univ. "Andrei Şaguna" Hotărârea 253/2005 - transfer proprietate Negru Vodă Valori mobiliare Transfer H. 150/2005 - asistenţă socială H.G. 1535/2005 - suplimentare buget, jud. Constanţa Mediul înconjurător Tuzla Statistică Fundaţia Culturală "Muşeata Armână" H.G. 1177/2005 - fonduri inundaţii pt. Tuzla H.G. 1041/2005 - transmitere proprietate Medgidia Muftiatul Cultului Musulman din România Portul Constanţa Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună Energie electrică, distribuţie Poliţie Decret 1344/2005 - achiziţie nave de patrulare O.G. 26/2005 - numire în funcţie/conducere instituţii de cultură Handicapaţi Legislaţie 2008 H.G. 1635/2005 - suplimentare buget loc. Negru Vodă Monumente arheologice Decret 212/2004 Cod fiscal Seimeni L. 396/2005 - achiziţie nave de patrulare Delta Dunării Portul Mangalia H.G. 1505/2005 - suplimentare buget jud. Constanţa Pantelimon, comună H.G. 195/2005 - imobile MApN Coridorul feroviar IV european Instituţii de învăţământ Ordin 2182/2005 - monumente istorice dobrogene H.G. 1296/2005 - suplimentare buget Tulcea Zonă protejată Clădiri Ordin 62/2005 - "Rompetrol Rafinare" Constanţa Relații internaționale Remorcare Lăcaşuri de cult dobrogene Epizootie Deşeuri radioactive Norme protecţia muncii Locuinţe Portul Midia Portul Tulcea H. 172/2005 - Teatrul Naţional Constanţa Instituţii de cultură H. 169 - Teatrul Naţional Constanţa Cultură H.G. 264/2005 NUCLEARELECTRICA S.A. Bucureşti Hartă Transport de persoane Numire în funcţie UNGUREANU, Nicodim H.G. 1606/2005 - suplimentare fonduri pentru subvenţionare energie termică Mangalia Centru asistenţă socială Legislaţie-administraţie publică Depozitare H. 185/2005 - centre de reabilitare Alimentări cu apă H.G. 1413/2005 - suplimentare buget, jud. Constanţa H.G. 352/2005 - epurare reziduri în Marea Neagră Energie termică Poluare Finanţare Centre de asistenţă socială Hotărârea 275/2005 - transfer administrare proprietate sat Lazu H.G. 1452/2005 - finanţare infrastructură Port Constanţa Legislaţie-energie electrică Domeniu public H.G. 532/2005 - comunicaţii rutiere Aromâni H.G. 302/2005 - acord internaţional Ordonanţa 118/2003 - "Rompetrol Rafinare" Constanţa Acţiuni Tratate internaţionale Banca Europeană de Investiţii H.G. 817/2005 - infrastructură feroviară Navigaţie maritimă Proiect H.G. 349/2005 - depozitare deşeuri Decret 345/2005 - administraţie locală
Vă rugăm să schimbaţi parola