Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Tulcea, judeţ

Subiect Tematic: Tulcea, judeţ
Lucrări: 3386 lucrari in 3379 publicatii in 3 limbi
Dicţionarul Jud. Tulcea de: Dănescu, Grigore Gr. (Text tipărit)
Folclor muzical-coregrafic al ruşilor lipoveni din judeţul Tulcea de: Jora, Roman, etnografie, folclor, coregrafie (1934-) (Text tipărit)
Folclor coregrafic nord-dobrogean de: Jora, Roman, etnografie, folclor, coregrafie (1934-) (Text tipărit)
Instituţia Prefectului - Judeţul Tulcea, trecut şi prezent : 1878-1949 ; 1990-prezent : Mărturii fotodocumentare de: Baumann, Victor Henrich (22 iulie 1941 -); Franga, Elena; Petrov, Raluca-Elena (Text tipărit)
Geografie : Judeţul Tulcea : Manual pentru clasa a 3-a <$! 1981> de: Vulcu, Bujor; Ioan, Gheorghe; Ioan, Ion (Text tipărit)
ENCICLOPEDIA de istorie a României <$! 2000>^ de: Alexandrescu, Ion, istorie; Mamina, Ion; Bulei, Ion, istoric (1941-....); Scurtu, Ioan, istorie (1940-....) (Text tipărit)
Subiecte
Cutremure Contencios administrativ Boli transmisibile Servicii medicale PETRE, Viorica Struţi Liga Navală Română Compania Bosco Trading Andrei, Aurel Campionate naţionale Televiziune Brigada 24 Fluvială Uniunea Avocaţilor din România Muzeu de artă Instituţii de ordine publică DINULESCU, Ioan Librăria LIBRĂRIA NOASTRĂ Tulcea Terenuri Minoritate turcă Portul Midia Geoecologie marină Ordin 2182/2005 - monumente istorice dobrogene Proprietate Personalități românești Episcopi dobrogeni DRĂGIUINEA, Doina Economie O.U.G. 198/1999 Faună marină Expo HANOVRA Maşini furate Decret 444/1996 Firme mixte Petrescu, Macedon Scrisori Procurori Gospodărie Agricolă de Stat Hrib, Teodor Ingineri dobrogeni POPESCU, Pavel Epurarea apelor Linii electrice Tabăra "Multimedia Industria mobilei Specialişti agricoli Dinescu, Mircea POPA, Cătălina Teatru neprofesionist Perfecţionare profesională TOMESCU, Romică Periodice dobrogene Mişcări politice Personal agricol Folclor dobrogean Lăcaşuri de cult dobrogene Hoteluri Prefecturi Consumatori PRISADA, Paul Brigada Fluvială Maritimă Artă monumentală H.G. 260/2000 Revista ARRUBIUM Consilieri orăşeneşti Performanţe Avram, Marian Biologie medicală Materiale textile Alexandru, Gigel Marian Elevi premiaţi Colaborare regională Icoane Industrie, indicatori economici Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor Marină comercială Mazăre, Radu Ştefan Circumscripţie electorală Alari, Nadine Comisia Naţională pentru Statistică VĂRGĂU, Ion Taurine Zăcăminte Industrie chimică Cataloage Prohibiţie pescuit Dumitrescu, Ştefan Oprea, Nicolae Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale Institut de cercetare şi producţie agricolă Război mondial I MOCANU, Vasilica Economie agrară Învăţământ agricol Beşan, Ştefan Centru regional Staţiuni turistice MOLDOVEANU, Ion Fiscalitate Guineeni Activele Cetăţeneşti Edituri dobrogene Strauss, Johann Monahi dobrogeni Trafic naval Turism M.T.S. Mortalitate Teze de doctorat Judo Organizaţii etnice Ordin 38/2003 Lazăr, Anton Puncte de trecere a frontierei Personalităţi publice Lucrări edilitare Mass media Industrie energetică Dezastre Date statistice Asociaţia germanilor dobrogeni Hidrologie PANAGIS, Zissimatos H.G. 207/2001 Istorie contemporană Pomicultură NAUM, Liana Elena Ultraj Hartă administrativă Zone umede O.N.G. H.G. 949/2000 Situaţie financiară Taxe Cetate antică Societăţi străine Membri supleanţi Farul vechi din Sulina Lagună Nava CAPTAIN B Flotilă VLĂDUŢ, Zoica Muncitori GEORGESCU, George Prestaţie Decret 278/1997 Cinematograf SELECT Tulcea ICHIM, Dan Terenuri piscicole Dunărea de Jos Secetă Atelier PODUL IONESCU, Romeo Victor Centru de consultanţă Ministrul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului JDS 2001 Istoric H.G. 723/1997 PINTE, Gavriil Carte-referinţe Eşuare Partide politice S.M.T. Vinuri Localităţi LEPŞA, Victor Sorin VORKINK, Andrew Centru zonal Concurs PANAIT CERNA Istorie antică GHEORGHIU, Simion Contract de închiriere Arheologi dobrogeni NICULESCU, Paul Construcţii tradiţionale Ministerul Industriei şi Comerţului Apă Revolte Forţe navale Scriitori români Blocul Partidelor Democratice Vînzare silită Cameră de comerţ și industrie Ortodoxism de rit vechi Nave, sechestru Premii literare EXPO '98 MARCOVICI, Tobias Fraude Naţionalizare Biserica BUNA VESTIRE Tulcea H.G. 759/2001 Ministerul Transporturilor, Constructiilor şi Turismului Direcţia generală pentru agricultură şi industrie alimentară Drepturile omului POPA, Adrian Comenzi externe Energie eoliană Trezorerie H.G. 867/2002 Drept comercial Evadare Program economic Magistraţi PHARE Proiect de finanţare H.G. 779/1997 Medalii Pictori dobrogeni Adunări generale Hirotonisire Turism rural Grâu UNGUREANU, Dumitru Fundaţia GALERIILE ACUM Partidul Democraţiei Sociale din România H.G. 1360/2001 Slujbă de sfinţire Echipaj naval CIUMACENCU, Elena Fotografie, artă fotografică Schitul LETEA Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol Georgescu-Tulcea, Nicolae MOISIL, Viorica PÂRÂU, Steluţa Nava PIETROSU Realizator-film Oficiul de Promovare a Turismului Emisiuni de televiziune Primării Bucureşti Zile festive Servicii portuare Intreprinderi socialiste Meşteşugari Legislaţie 1950 Decret 1057/2002 Diplomă Alimente IUSTIAN, Mircea Teodor Referinţe-carte Turci Industrializarea lemnului Asociaţia pentru Copiii Noştri Cristofor, Constantin A. Personal didactic LEONIDA, George PERPECHIDIS, Constantin Fundaţia Naţională pentru Management Ecologic Profesori Sectoare socio-economice Autorităţi locale Reformă sanitară L. 68/1992 Dosar penal Revista ASPIRAŢII Zootehnie Laborator de cercetare Monografii Cursuri de ghizi Program naţional Combinat metalurgic Utilaje Nava ZEUS Societăţi pe acţiuni Revista PHOEBUS RENDIS, Dimos Caricaturi Ansambluri muzicale Etnografi dobrogeni Dunărea maritimă Zona Liberă Constanţa-Sud Tinică, Viorel Numire Ziare străine H.G. 576/2003 H.G. 16/1996 Vicus Petra Premii muzicale TEODORESCU, Cicerone Băluţă, Stelian Norme sanitar-veterinare Lingvistică și limbi Parchetul Tulcea Handicapaţi Caz penal NICOLAU, Florin Legea învăţământului Serviciul de Informaţii al Diviziei de Dunăre Greci Caviar Neoprotestanţi Concurs GEORGE GEORGESCU Hotărâre guvern P.N.Ţ.C.D. Tulcea Decret 413/2000 Revista UNIVERS DELTA DUNĂRII Sentinţă civilă Proiectul PHARE ACCES 1999 Hibrizi Parcul VICTORIA GAVRILĂ, Simion PETRESCU, Virgil Înşelăciune O.A.N.R.M. 15/2000 O.U.G. 129/2000 Sanatoriu Apariţii editoriale L.N.R. H.G. 757/2002 C.N.S.R.L. FRĂŢIA Federaţia Română de Turism Sportiv Organizare Servicii bibliografice Cluburi sportive Zonă costieră SEID, Veli Reşid Consilieri municipali B.E.I. POPESCU, Constantin Oferte educaţionale Statistică demografică Nava POLAR 3 Arhitectură religioasă GHERGHESCU, Emil Serviciu public portuar Nava "Constanţa" Fundaţia "Sfânta Ana" Documente Staţie de epurare Sinagogi Instituţii locale Funcţie-numire DEMETRESCU-BUZĂU, Demetru Legumicultură Societate Dicţionar român-geografie Faleză-eroziune Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol şi al Băuturilor Alcoolice Naturale cu Denumire de Origine Vinificaţie Cooperativizare DIMITRIU, Sorin Igiena apei Transport rutier Renovare Buletin informativ Servicii publice Comitet provizoriu Preoţi militari CHISTRUGĂ, Corneliu Razim(Razelm), complex lagunar Industria lemnului și cherestelei Vie Protecţie mediu finanţare Actori dobrogeni FEROM Tulcea Credite H.G. 811/2002 Infracţiuni Instanţe de drept Epoca fierului Educaţie culturală Telefonie digitală Antonescu, Crin Premii Stolojan, Theodor Proprietăţi Editura Inspectoratului pentru Cultură Poiată, Viorel Desfiinţare Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA Protecţia mediului înconjurător Expertiză financiară KONIG, Carol Probleme ale muncii MIHĂILESCU, Ernesto Firmă străină Străini Canal navigabil Poeţi Jocuri populare Broşuri Publicişti dobrogeni C.D.R. Urmuz Unitate militară Tabără de vară Proiect BIRTHLIFE Lb.tătară SĂCĂŞANU, Gheorghe Agenţia Naţională a Produselor Agricole R.A. Proiectul WEEK-END COMUNITAR UNGUREANU, Anton Monumentul eroilor de la Niculiţel ŞTIREANU, Octavian Decret 254/2001 Port popular POSTELNICU, Valentina Relaţii culturale internaţionale Igienă urbană Asociaţia "Ivan Patzaichin" Forme de relief Masă lemnoasă Aker Brattvaag A.S. Stadion Inundaţii Cultura grâului Feminism Contabili Industrializare Uniunea Democrată Turcă din România Sală Salon de artă Împrumut cărţi Societatea Comercială HIDROTEHNICA S.A. Bibliofilie Nava TRANSILVANIA Reconstrucţie ecologică BRATOSIN, Niţă ŞTIUCĂ, Romulus Remus Agenţii pentru protecţia mediului Sulina Rescue 2000 Autorizaţii Curtea de Conturi TĂUTU, Nicolae Instrucţiuni H.G. 202/1998 Secretar de stat Contabilitate Clădiri şcolare Industria metalurgică Nava HULL 133 Caiac-canoe Medicină publică Fotbal Alunecări de teren FISCHER, Jan Centru de plasament Biserici ortodoxe OLSEN, Robert F.P.S. Tulcea Program Educaţie civică Cămine de bătrâni Decret 554/2001 Drept civil Specii protejate Judeţe infrăţite Funcţionare Ziaristică CHILIZE, Henry T. Finanţe P.A.R. Contraamirali Filiale Asociaţii profesionale Decret 592/2001 Legislaţie 2002 Mavrogheni, Mioara Cartiere Mijloace de transport Armanaschi Didă, Mirela Concursuri de poezie Ordin 389/2003 Ţinut Ministerul de Interne HAINEŞ, Ion Veterani de război Învăţământ la distanţă (ID) Vizită prezidenţială Detaşamentul Poliţiei pentru Intervenţie Rapidă MATEESCU, Nicolae I. Baroul Tulcea Fabrică de cărămidă refractară Hram bisericesc Colaborare economică Sănătate și igienă publică DUMITRIU, Torino Musulmani Dotări edilitare Activităţi culturale H.G. 274/1996 Persoane cu handicap Protecţia animalelor Volei masculin Justiţie Carte-apariţie Grupul Şcolar ANGHEL SALIGNY Tulcea Legume Trasee turistice Organizaţii Aviaţie Evenimente culturale CREŢU, Corina RAŢIU-GEORGESCU, Ioana Specii rare O.U.G. 94/2003 Sărbători tradiţionale H.G. 867/1999 Baschet MUNTEANU, Virgil Uniunea Ucrainienilor Satanişti Teritoriu H.g. 661/2000 OPREA, Aurora Alimentaţie Mülheim Programe economice Rezultate Electricitate Manifestări Învăţământ primar Grup şcolar Colecţie de carte USAID Magneziu Feroaliaje Integrare europeană Plajă GHEORGHE, Ecaterina Inspectoratul de Protecţie a Mediului TEODORESCU, George MUNTEANU, Ion Instituţii de drept Dans H.G. 173/2001 Navigatori Regiunea de Sud-Est Bilanţ Braconaj Fondul PHARE Rezervaţia LEBĂDA Casă asigurări de sănătate Catastrofe Obiectiv istoric Filipine Metrologie O.M.T. 777/1999 Monumente ale naturii Drept maritim Campioni Forţă de muncă U.D.T.T.M.R. Exploatare forestieră Indicatori statistici Prefecţi dobrogeni Teren intravilan CONSTANTINESCU, Mihail H.G. 710/2002 TORNEA, Gheorghe MITREA, Nela Cetacee Lăcaşuri de cult Prestaţii de servicii Furnizori de servicii Canal Combustibili DIMAKOS, Ioannis Legislaţie Delta Dunării SECOŞAN, Elena Firme private Săli de cinema Fals intelectual Poluare chimică Grupul de Iniţiativă SALVAŢI DELTA SUHOI, Sidor Oameni de afaceri Investiţii financiare Ansamblul "Lostocka" Tulcea Catedrala SFÂNTUL NICOLAE Tulcea Declaraţie vamală Ecologie-reconstrucţie Economişti dobrogeni Comisia Europeană a Dunării (C.E.D.) Pictori români Bara, Ion B.B.C. (British Broadcasting Corporation) PADOVANI, Jean-Marc Perianu, Alexandru Instituţii de sănătate publică Decret 57/2000 Concursuri de frumuseţe Constanţa, judeţ Popişteanu, Ioan Ordin 292/2001 Societate civilă STROIE, Alexandru Poliţie Navigaţie fluvială Vila MORUZOV Zone libere Sit arheologic TOBĂ, Gheorghe Monumente comemorative Istorie politică Flotă militară Ordin 47/1203/509-2003 Complex lagunar RĂILEANU, Costel Statistică regională Acţiuni Staţiuni de cercetare RUNCAN, Cornel MORFI, Rozalia Donaţie de carte Doctrină juridică Industrie alimentară NENCU, Elena Consiliu H.G. 725/2000 Organe de justiţie Asociaţia Profesională a Producătorilor şi Exportatorilor de Caviar "Ro Caviar Export" IORGULESCU, Grigore DORE, Ion Consultanţă Judecătorie Căminul de Bătrâni Tulcea Banca Comercială Română Ordin 4017/2001 Automobilism Independenţa României Ajutoare materiale Podgorii Servicii de salvare Tomis Fond forestier Administraţie locală Personalităţi cultură Tineri Vestigii funerare Inspectori MARTONE, Giorgio Organizare judecătorească Conferinţe naţionale Prim-procurori Muzeul satului Podgorii dobrogene Casa Tineretului Tulcea Industrie O.M.A.A. 117/1998 Sărăcie Calificare Olimpici Scriitori dobrogeni C.E.D. Campion naţional COJAN, D. Gardă de coastă Demisii Gospodărie agricolă colectivă Revista STEAUA DOBROGEI Instrumente medicale Companie maritimă navală Draga SULINA S.C. PETRONYK Braşov Imm Plenară Personalităţi străine VRĂMULEŢ, Grigore Revendicări terenuri Ştiinţă Accidente de muncă Radio Decret 96/1997 Reorganizare Albanezi H.G. 468/2001 Drept funciar Asociaţia Comunelor din România Băuturi Colonizare Ziua minorităţilor nationale ROMA, Mihai Conferinţe Audit Dragaj Termoficare-servicii publice Delfini Legea 69 DUMITRA, Cornelia UDREŞ, Ion Strategie Porcine MOCANU, Eugen Poliţia de Frontieră ROSAPEPE, James C. Campioni naţionali Investiţii externe BALTĂ, Tudor GUANGZHONG, Chen Monumentul din Tulcea H.G. 399/2001 KENEAIKIN, Valerii IORGA, Victor Arhiepiscopia Tomisului Ortodoxism Programe CĂSARU, Victoria Grafic Manageri Semnal editorial GHEORGHE, Silviu O.U.G. 112/2000 Industrie piscicolă Partidul Democrat Ajutoare umanitare Oraşe înfrăţite Fondul Român de Dezvoltare Socială Regulament VRĂMULEŢ-CONSTANDACHE, Radu Biserica SFÂNTUL GHEORGHE Tulcea Acţiuni penale Servicii turistice Vânzare de acțiuni IANCA, Vasile KISEL, Grigori Sediu Popovici, Ion Bază aprovizionare Lege Prefecţi Juniori Învăţământ, istorie Litigiu internaţional Raport Bogdan, Aneta Cod vamal Filiala Consiliu orăşenesc O.A.N.R.M. 139/1999 Canale de navigaţie SRI Gunoi Circumscripţii electorale SIMION, Cornel Laurenţiu Ministru transporturilor Teren piscicol Program de pregătire Derdena, Mihai Stere Organizaţii profesionale Nava ROSTOCK Comunicări ştiinţifice Viceprimar Mine Banu, Ion Concesionare O.M.F. 1017/2000 Centrul Delta Epigramişti dobrogeni Constanţa, oraş MĂNĂILĂ, Valerica Pescuit sportiv Rebusişti dobrogeni Biserica ortodoxă răsăriteană Adunări populare Mediu natural Incident naval LEFTERESCU, M. H.G. 568/1997 Societăţi comerciale-administrare Judeţ Directori-numire Vopsele Jugănaru, Gabriel Jandarmerie Construcţii hidrotehnice Societate agricolă Ev Mediu Duman, Ioan Sociologia culturii Cadre didactice dobrogene Leprozeria Tichileşti Firme străine Informatizare Societate comercială Bilanţ anual Administraţie economică Indicatori economici Icre negre Băleanu, Mineta Poluare-mediu Şantier arheologic Nava CIPRIAN PORUMBESCU Cercetări penale Ordin 378/2001 Lagăre de muncă Apeluri Fizica atmosferei. Compoziția și structura atmosferei Resurse financiare Industrie petrolieră Întreprinderi Colegiul Medicilor Constanţa Actori Cooperative de consum Instituţii Păduri Consilieri Concursuri internaţionale Reformă-sănătate Bizantini Ordonanţă de urgenţă Minorităţi religioase Grevă Zona Liberă Constanţa Sud-Agigea Seminar teologic Nava HUMULEŞTI Serbări ale iernii Furaje Biserici creştine Societatea Română de Geografie Închisori. Penitenciare Uniforme Dezvoltare regională Pictori Tulcea PETROSCHI, Constantin Ilie, Adrian Protecţia muncii Vânătoare Consiliul Judeţean Constanţa Heraldică Demnitari locali Pescuit oceanic, flotă VLACIU, Virgil Andrei, Gheorghe Colinde Ecologie socială VUCASIAN, Vucas Fonduri Fondul Global de Mediu COSTEANU, Traian Flotă fluvială militară Bănci străine O.M.T. 370/1999 Obligaţii bugetare Ariton, Gheorghe Uzine Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti Crimă organizată Simpozioane Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului Ilegalităţi Filială Asistenţă sanitar-veterinară Capele H.G. 1116/2001 S.N.C.R.R. Decret 561/2000 IVANOV, Vicol Cultură tătară Games" Legislaţie 2007 Investitori Asociaţii patronale Biserică-sfinţire COSTACHE, Marcela DANCIU, Constantin Viaţă politică Popularizare Centru social Ordonanţa 36 Compania Naţională POŞTA ROMÂNĂ S.A. VÂLCU, Vasile CHIVĂRSUŢĂ, Georgeta Serviciul Român de Informaţii Onoare militară Serviciul de Intervenţii şi Acţiuni Speciale Decret 338/2000 Căminul Cultural CARMEN SYLVA Crişan Infracţionalitate Viaţă monahală Note de călătorie Carte dobrogeană Pilotaj Ziua Jandarmeriei Române IVANCIU-BÂRLĂDEANU, Filipache Colectivităţi temporare Proprietate-teren Dezvoltarea personalității Statistică-turişti Uniuni Inaugurare HOROBĂŢ, Ilie Personalităţi tulcene Cartel Alfa Mahună Legislaţie 1951 Proiecte ecologice Drepturile copilului Capital Patrimoniu Ziar OBIECTIV Efecte ale activităţii umane Investiţii mixte AGENŢIA Naţională de Consultanţă Agricolă (ANCA) Biserica germană Drum public Epoca antică Ministerul Educaţiei şi Cercetării Reţete culinare P.R.M. O.M.A.A. 156/1999 Contracte economice Lucrări hidrotehnice Obiective-investiţii Unităţi turistice Jurisprudenţă Partidul Social Democrat (PSD) Traficanţi Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport Tulcea A.P.A.P.S. Secte religioase Asociaţia Profesională a Pescarilor din Delta Dunării Construcţii Biobibliografii Senatori VAJDA, Francisc Industrie minieră Război mondial II LUNGU, Viorica Profilaxie Biblioteci judeţene Licitaţie de active Irigaţii România Autoritatea Naţională pentru Turism Procesiune religioasă Inscripţii antice MIHAIL, Ion Mircea O.N.D.O.V. Barău, Eugeniu Gaze naturale (combustibili) Poluare-reziduuri petroliere Complex turistic H.G. 15/1996 Buget local Servicii Întreprinderi agricole de stat Consiliu comunal STANCIU, Anghel Gudu, Vasile Frontiere Gafar, Cantemir Comandant Seminarul Teologic Liceal "Sfântul Apostol Andrei şi Sfântul Ioan Cassian" Tulcea DOGARU, Bogdan Sculptori dobrogeni O.M.T. 268/1999 Turneu teatral H.G. 1053/1996 Informare bibliografică Exerciţii militare Nave de transport Ministerul Lucrărilor Publice şi al Amenajării Teritoriului Mărci poştale Asistenţă sanitară Fond piscicol Romani Davila, Alexandru Epave Mărci de proprietate sau proveniență MOROIANU, Ioan Ministerul Agriculturii Alimentaţiei şi Pădurilor Asociaţia Naţională a Constructorilor de Nave din România - ANCONAV Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului Ziare Ministerul Agriculturii Protecţie păsări Acţiuni umanitare Contract colectiv Producţie Calcandi-Văduva, Ketty Frontul Naţional Democrat H.G. 230/2003 Minorităţi naționale și etnice Probleme sociale Decret 711/2003 U.A.P.-filiala Tulcea VLADIMIROV, Iulia DIRECTOR Etnia germană Meteorologie Poezie Revista IULIA HAŞDEU Hotărârea 162/2000 Corupţie Dealul Asan IANUŞ, Nicolae SNG ROMGAZ Hotărâre-guvern Transport feroviar Legislaţie 1949 Comandori Animale Fond funciar Secţii de votare Echipe Cetăţi antice Teatru Laborator de citologie privat Insecte dăunătoare SALĂGEAN, Viorel Regizori dobrogeni HAIALY, Saysal M.E.N. Organizaţii guvernamentale Alianţa pentru Unitatea Rromilor Bază materială Metale uşoare Minoritate tătară Spectacol Vîlcu, Vasile Teologi dobrogeni DAVID, Lucian Premieră tehnologică Învăţământ de specialitate Mircea cel Bătrân, domn al Ţării Româneşti Ordin 43/1998 Seminar Nave-lansare Telefoane Colocvii GALATASARAY Istanbul Istorie romană Federaţia Română de Radioamatorism Luncaviţa Astrologi dobrogeni Constructori italieni Nava-barc MIRCEA II GHERONTIE, Ştefan MIHAILESCU, Şerban Pătru Credite externe Institutul Oncologic Bucureşti Geografie politică Regiuni europene Rahău, Dan Nicolae Însemne militare VASILIU, Ioan Capital social Cooperative de credit Nava DÂMBOVIŢA Sindicat-SANITAS Biserica SCHIMBAREA LA FAŢĂ Tulcea Servicii comerciale Armeni Antropologie Colectivizare - România SUMO GÎTLAN, Petre PNL Privatizare Iconari Politică externă Penticostali Teren Trafic internaţional Construcţii ilegale Colegiul Medicilor Tulcea Aşezăminte monahale Prohibiţie-pescuit H.G. 372/1998 Confecţii Geomorfologie Gardieni publici Organizaţii politice Direcţia Generală a Vămilor Import Întreprinderi private Ansambluri folclorice Decada cărţii Centru de informare comunitară STAMATE, Alexandra Asociaţia "Sfânta Treime" Tulcea H.G. 83/1996 Faleză Farul Gura Portiţei Referinţe Învăţământ postliceal Firme particulare Adunarea Regiunilor Europei Moruni Nave, abandon BULETE, Ana-Maria Institutul Naţional de Statistică Transport pe apă Luna cărţii Biroul Electoral Central TARHON, Eugen Localităţi de frontieră Ordin 376/2002 Învăţământ liceal Tribunalul Galaţi Reparaţii nave PERICLEANU-GRIGORE, Monica Aşezări umane Sportivi RETIA, Aneta Vizite străini LEVENDI, Nicolae Expediţie ştiinţifică Ordin 647/2001 Reţea sanitară Ecosistem Relaţii sociale I.N.C.D.P.M. Bucureşti EUROPOLIS Inspectorate de poliţie Energetică-proiecte Cooperativizarea agriculturii Hartă Parlamentari Spionaj Mănăstiri TATU, Mihai POSTOLACHE, Doina Lelia Văcăroiu, Nicolae Drept penal CILIBIA, Dumitru Consiliul Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România Procuror financiar Ecologie marină Ţărani Poduri Producători agricoli Expoziţie de publicaţii Memorii Tehnică sanitară Boantă, Gheorghe Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România Învăţământ Conflict Reţea electrică de transport Materiale de construcţie Cooperativă meşteşugărească Radioamatori Medalistică Comunităţi locale Muncă voluntară DEMIAN, Anca Automobil Clubul Român Nava MOGOŞOAIA Manifestări ştiinţifice Filatelie Sărbătoare tradiţională CHIROBOCEA, Petre Volum H.G. 39/1998 MUŞETESCU, Ovidiu Tiberiu Finanţe internaţionale Peșteri Transport în comun RUSEI, Ion Târguri SANITAS-sindicat Nave de pescuit Amenajări hidrotehnice Nataţie O.M.A.A. 12/2000 Avocați COŞEA, Dumitru Gheorghe Mircea Oftalmologie Prefectura Tulcea Colegiu naţional Aluminiu PĂRCĂLABU, Ştefan Fondul Proprietăţii de Stat Tulcea Cetatea Halmyris Solişti dobrogeni Societatea Numismatică Română Program-PHARE PETROV, Manuil Catedrală ortodoxă DAMIANOV, Grigore VELEA, Cristian Porto-franco Aniversări H.G. 838/2000 Artişti amatori Belacurencu, Trifon Sturioni KALCANDI-VĂDUVA, Ketty Populaţie şcolară Organizaţii de tineret Patologia sistemului digestiv CĂLINA, Elena Relații internaționale Societăţi economice Ministerul Mediului Contract de muncă RUSU, Dorin Zonă turistică Centrale termice IONESCU, Roxana Relaţii culturale Litigiu Disponibilizări Demiteri Prepeliţe Lazia, Ion GRIGORE, Cornel S.C.EUROPOLIS UZUN, Hristu Institutul de Medicina Legală Prof. Dr. Mina Minovici Bucureşti Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei Calitate Legislaţie-învăţământ GRIGORE, Gabriel-Cornel Comănici, Radu Mamaia Program internaţional Peisaj dobrogean Ape teritoriale CARPOV, Gheorghe Ziua internaţională a muzeelor Dezvoltare tehnologică Ordin 453/2001 Politicieni BURCEA, Gabriel Emil Competiţie internaţională Termoficare Învăţământ de marină Legea 10/2001 Martiri creştini FRUNZĂVERDE, Sorin H.G. 577/1997 Lucrări ştiinţifice Tifos exantematic Distribuţie Comisia judeţeană de acţiune împotriva corupţiei Cabaline Pedagogie Parlamentari dobrogeni Funcţie-demitere Parchetul Naţional Anticorupţie Mina de cupru Martin, Gheorghe Inspectorate teritoriale Colaborare artistică Epoca romană Folclor literar Bratfanof, Eugen Mandate parlamentare Turneu sportiv Aprovizionare Securitate (poliţie politică) Scriitori Expediţie nautică Nave mici O.G. 2/1998 RAŞCU, G.M. Organizaţia de Pionieri din R.P.R. Sport Lege funciară Colecţii de documente Direcţia Silvică Tulcea Memorii călătorie Rezervaţie Confederaţia Naţională a Sindicatelor din România FRĂŢIA Locuinţe Edilitar-gospodăreşti Nave-reparaţii Provincie istorică VIZANTE, Romeo Jurnale de călătorie Apărare civilă Micodin, Ileana Deportați Trafic de mărfuri CONEL-BAYER WERK Ciclism Construcţii industriale Detenţie politică Decret 483/2001 Mişcare sindicală Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi termice TERMOELECTRICA Specii de păsări Pelicani PANIN, Nicolae Simion, Gavrilă Gală Colnicul Hora Reviste culturale Cultura Babadag Federaţia Naţională a Sindicatelor Portuare Acte normative ORIZONT 2000 Transport de persoane Sate dispărute Finanţare internaţională Rezervaţie naţională Proiect circulaţie fluvială Phytoplancton H.G. 774/2000 O.A.N.C.I. 398/1999 Album Biserica evanghelică H.G. 950/1996 LEONOV, Valeriu Datorii Investiţii străine Candidaţi Credinţă Dezvoltare economică Monumente istorice BUTEVICI, Anatol DOUGLAS, Prentice Nava CAROLUS PRIMUS Modă Dima, Alexandru ROSCA, Vlad H.G. 1241/2001 Conferinţe judeţene DOUGLAS, Shirley Comunicaţii Clădiri publice RESCUER '99 Administraţia Fermelor de Stat şi Maşini Biologi dobrogeni Tradiţii populare Colaborare culturală internaţională Biserica "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" Tulcea Transporturi fluviale Şantierul Regional 6 MARTIE 1945 Tulcea Dansuri populare Operatori portuari H.C.M./1951 Asociaţia Regiunilor din Zona Mării Negre Colectivitate temporară Edituri Asociaţia MEDIA PRO DELTA Grevă sindicală Cherhana Literatură română Învăţământ rural Studiu de fezabilitate Ordin 21/2001 MONEA, Geanina Autorizaţie de pescuit Lupte Haholi Consultanţă agricolă Promovare H.G. 716/1999 Casa de Cultură PANAIT CERNA Cerna L. 120/2000 Biologie Societatea Naţioanlă a Petrolului PETROM S.A. Muzică corală Antonescu, Laurenţiu George Crin Ministerul Finanţelor Biodiversitate Alianţa pentru România Companie PRUTEANU, George Mihail Mortalitatea maternă Transmitere imobil Tezaur arheologic Religii REDFIELD, James Bedivan, Cristian Paul Nava "Danubius" Trofeu Complex CORMORANUL Gospodării agricole colective Transport local de călători Păşuni Târguri internaţionale Numismatică Festivaluri de folclor Bazarul SUBCOLOANE Tulcea POPA, Octavian Zăcăminte hidrocarburi H.G. 528/1998 Construcţii civile Păsări Fondul Proprietăţii de Stat Cultură română Descoperiri ştiinţifice Învăţământ profesional Muftiu O.G. 187/2002 Firme de stat Ministrul sănătăţii Pădurea Caraorman ŢĂRANU, Sandi Şedinţă Campionate mondiale Subvenţionare Lac G.A.S. Program PHARE Ionescu, Ion Gr. L. 440/2001 Dispute Ziar ACUM NASTA, Aurica Tătari Pescuit oceanic-nave Sală de spectacol Zone de risc natural Biserica Sfântul Nicolae Tulcea Urbanism Organizaţia VATRA ROMÂNEASCĂ Memorie culturală Podoabe Asociaţii culturale Memoriu ONEA, Ion Reziduuri Litoral Ştergar Fraudă electorală TRUŞCĂ, Rodica O.U.G. 73/1997 MOCANU, Adrian Rezervaţii naturale O.N.G. RĂDĂCINI ROTARU, Petre Programul PHARE Şantier naval BUKSZ, Valentin Pal, Adrian Spaţii comerciale Consiliul Superior al Magistraturii Cartier ANADOLCHIOI Ambasadori străini Construcţii antice Infracţiuni economice Petrografie UFD Lansare navă Prestări servicii Peşti Bizam Fermă Ofiţeri Recoltare CARAPETRU, Iustinian Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare TUNARU, Alexandru Raj Filme scurt-metraj ROGOJEANU, Cristian TEODORU, Paul F.P.S. Transport fluvial Conferinţă de presă Cheltuieli Africani Nava RARĂU Ex-libris H.G. 92/1998 Obiectiv Proprietate privată Turişti-statistică Braconieri Realizări edilitare Alegeri locale Navigaţie, istorie Ruşi lipoveni C.A.P. Agenţia pentru Protecţia Mediului IACOBOV, Cornel Religia romanilor EXPO 2000. Şantier arheologic Şantierul ANL Tulcea Partidul Socialist al Muncii Dialoguri Sala Polivalentă Tulcea STERUŞ, Dumitru Concurs "George Enescu" L. 268/2001 Societate de pază Uniunea Democrată Maghiară din România Revista ROMÂNIA TÂNĂRĂ Neaţă, Gheorghe Staţiune Legislaţie 1998 H.G. 1054/1995 Patrimoniu cultural Cenaclul JUNII ECO BIRDLIFE INTERNATIONAL Tei Capital de stat Proces juridic Catedrala Arhiepiscopală Sfinţii Ap. PETRU ŞI PAVEL Constanţa Promovare-turism Catolicism Zilele Urmuz I.M.M. Turişti străini Transport special O.A.N.R.D.E. 1/2000 Tradiţii HOGEA, Axenia Economie-politică Concurs ALEXANDRU CIUCURENCU Magazin economat Vizite guvernamentale P.M.R. Relaţii interetnice Lb.străine Zonă protejată Vizită de lucru Nave, vânzare Islam Sculptură Ziua Independenţei României Monumente funerare Procedură de lichidare Carieră de nisip Societate comercială pe acţiuni IRODION, Ioniţă Vizită străină Partidul Reconcilierii Nationale Învăţământ religios Sivicultură Asociaţia Armatorilor şi Operatorilor Portuari de la Dunăre Telefonie Creștinism. Religie creștină Pictură modernă VIDOVICI, Plătică Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est Cetatea Arganum Viticultură Industrie uşoară Polonezi (România) Finanţare europeană CĂLIN, Dănuţ Zonă defavorizată Columbofilie Minoritate elenă IGNAT, Miron Lacuri Asistenţă medicală Andrei, Victor H.G. 298/2000 Scopiţi Partide comuniste H.C.M. 410/1952 Civilizaţie H.G. 523/2000 Raid Flotă comercială Zone de pescuit Români Învăţământ gimnazial Petra, aşezare antică Legea fondului funciar Olimpiadă O.U.G. 23/2000 FERCO INTERTRADE Garda de mediu Instalare Catedrale SOARE, Norve Fondul Proprietătii de Stat Centru cultural Ministerul Dezvoltării şi Prognozei Curți de apel Concurenţă Hotel EGRETA Tulcea Sfinţi Cursuri Pensionari Gospodărie comunală Brâncuşi, Constantin Lansare LUPAŞCU, Florin O.A.N.R.M. 215/1999 Ucraineni H.G. 443/1998 Agenţia de Dezvoltare Regională Brăila H.G. 158/2001 Marină civilă Obiceiuri de iarnă Camera de Muncă Tulcea Mitropolia Tomisului Nave de pasageri Asigurări de sănătate Instanţă PNŢCD Domeniu public Concerte Nava JIZIA MITEA, Damian-Marius H.G. 441/1997 Agenţi economici Dobrogea Societăți comuniste Dicţionar-geografie Ecologişti Program educaţional Resurse minerale Autostrăzi L. 76/2000 Sport acvatic Alge P.N.Ţ.C.D. Reumatism Cărţi Salariaţi Ministerul Justiţiei şi Judecătoriei PETRICĂ, Dumitra Folclor Industrializarea peştelui Modernizare Economie subterană Sinistraţi Proiect ecologic Concursul Naţional de Poezie şi Eseu Panait Cerna Tulcea Senatul României Flotă maritimă comercială Hotel plutitor Terenuri arabile Organizaţii sindicale Publicaţii şcolare Fundaţia Fondul Dunărean de Binefacere MEDICINA Necropole Sezon estival Marmură Protecţia copilului Anton, Gabriela Hotărâre guvernamentală Ordin 11/2001 Bănuţ, Alexandru Numire în funcţie Muzică Manifestări aniversare Cămin cultural Colaborare ştiinţifică Cabinete medicale Comerţ alimentar Anton, Dorin MEIŢOIU, Ion Manifestări artistice Centrala Staţiunilor de Maşini Agricole şi Tractoare Baptism Malarie Blocuri de locuinţe Control Drum naţional Biserica romano-catolică Moschei Pensionare H.G. 371/1998 Consilieri judeţeni Pactul de Stabilitate pentru Europa de Est Stamate, Emilia Tratament Năstase, Adrian Instructori Tabele Compania REXSON Accidente maritime SIMION, Ion FORUM ONG Euroregiunea DUNĂREA DE JOS Amintiri Concursuri de arte plastice Mobilă G.A.C. Clădiri restaurate Contrabandă cu ţigări Cultura Gumelniţa NICOLAE, Mihai Aeroporturi Dobrogea Legislaţie cultură Club sportiv şcolar FRANZESE, Vincenzo Bejenaru, Cătălin Internet Parlament SindicatFederaţia Naţională a Sindicatelor Portuare Scrumbie Nave dezafectate Personalităţi dobrogene Magistratură Tehnică Fondul Proprietăţii Private Ploi torenţiale Concursuri naţionale Fabrică TOADER, Nicolae H.G. 491/1998 Norme sanitare Carburanţi CIULEI, Thomas Întreprinderi mici şi mijlocii Peştişorul de Aur Hotărârea 23/1997 Bursa de Valori Bucureşti Iaht PRINŢESA ADRIATICII Obiective turistice Biblioteci publice Biserica SFÂNTUL ANDREI Tulcea TAHER, Fathi Port comercial Mănăstirea Peştera SFÂNTUL Ap. ANDREI (Jud. Constanţa) Comunism Comună DENISIUC, Doina Creditori Placă comemorativă Expoziţii Ruşi O.M.T. 627/1999 Vizite în străinătate Bălinişteanu, Epaminondas Shipping Nave-vânzare Împrumut extern PĂRLICI, Gheorghe Telecomunicaţii DOBRIN, Monica Editura HARVIA Romi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor H.G. 1023/1999 Culturalizarea maselor Cultură Vizită-delegaţie Fraude comerciale Domeniu cinegetic Pânză freatică Publicaţii dobrogene Antrenori Arhitecţi Katounis, Stylianos Arii protejate PURICE, Pascal George Lansare-carte Dicţionare An şcolar C.C.C.F. Bucureşti Barde, Tănase CONDRAT, Petre Pescuit oceanic-flotă H.G. 595/2000 Marele dicţionar geografic al României Hărţi Asociaţia Coloniştilor Macedoneni Nave Societatea Naţională de Radiocomunicaţii Biblioteci săteşti H.G. 365/1998 Fundaţia WORLD LEARNING INC. Nava QUEEN OF EVIAN H.G. 263/1999 Decret 358/2001 Fundaţie internaţională Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Arte marţiale Cartier VIILE NOI Control sanitar Captură de droguri Alegeri parlamentare Antichitate Proprietate funciară C.E.C. Asigurări sociale Sfântu Gheorghe, braţ al Dunării U.A.P. Pavilioane navale DIMOFTE, Octavian Sulina, oraș Teodorescu, Paul (politică) Mărfuri depreciate Electrificare L. 345/2001 NADOLEANU, Gheorghe H.G. 398/1997 Federaţia Română de Volei Drept Calcare Şantier Clubul Agricultorilor Contrabandă Bibliografie dobrogeană Telefonie rurală Mănăstirea Dervent Retehnologizare Regiune Clădiri de patrimoniu Nave vânzare Trofeul "Balzer" CÂRCIUMARU, Ion TRIFAN, Hristache Grupul Şcolar Economic Administrativ Tulcea Comunitate catolică Mormânt antic Satanism Legislaţie 2001 H.G. 215/1997 Alcoolism Muncă Vizite de lucru Industrie metalurgică Divizinul 94 Vedete Blindate Perijoc, Arhip Transport maritim Ansamblul "Doruleţul" Tulcea Vizită oficială Metale grele Colegiu pedagogic Gara Codru Echipe sportive COTOROANĂ, Gheorghe Personal medical Vot Saloane naţionale O.G. 125/2000 Administraţie românească Stemă Cuptoare industriale Uz de fals Slujbă religioasă Campionate sportive Asesor popular Societatea Naţională Îmbunăţăţiri Funciare S.A. CASIANA, Rasofora Toth-Poiată, Rodica Proces penal Rase animale Societatea Naţională a Căilor Ferate Premieră Iconografie Exploatări agricole O.G. 182/2000 Hotărâre judecătorească Istorici dobrogeni H.G. 367/2000 Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) Cetăţi dobrogene Operaţiuni vamale Găgăuzi Partizani Prejudiciu Proprietate de stat Etnologie Societăţi agricole M.L.P.A.T. Eliberare din funcţie Delegaţie RAICU, Ştefan O.M.A.P.P.M. 261/2000 Legislaţie 1997 Studiu ştiinţific NEDELCU, Marcela Preoţi Concern Liceul de Artă GEORGE GEORGESCU Tulcea Comunitatea BRATSTVO a Bulgarilor Siderurgie Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România Staţiune de Maşini şi Tractoare Cinema DĂNESCU, Constantin Petroliere Enciclopedie rom.-istorie Specializare IOGHIU, Elena Viaţă socială Ştefănescu, Mircea Arheologie subacvatică Bursieri Gospodării agricole de stat Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Tulcea Disciplină financiară Seminarul Teologic Liceal Ortodox SFINŢII APOSTOLI ANDREI ŞI SFÂNTUL IOAN CASIAN Tulcea Remorcher A.C.R. 1 Revista de Drept Maritim Timbre poştale Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Expunere orală CÂRSTEI, Elena-Cerasela IONESCU, Costică PAT, Irina Disciplină salarială Tabără experimentală ecologică Decret 202/1997 Investiţii-obiective Culte religioase Colaborare internaţională Gravuri Radioamatorism Guvern Direcţia Generală a Agriculturii şi Industriei Alimentare Eminescu, Mihai MANEA, Lăcrămioara Comitet local Campion mondial Premii internaţionale Ziar-supliment LECTURA PUBLICĂ Casa de copii Nava TÂRGU MUREŞ Cooperaţie meşteşugărească Nava FAGĂRAŞ Impozite ILIE, Aurel Constantin Mină de cupru Sărbători creştine Ziua Naţională a României Ţări riverane Ape subterane Avicultură STELIAN, stareţ Rezultate alegeri Cinegetică Ordin 140/2000 Poştă Energie solară Centru EUROTIN H.G. 82/1996 Uniunea Ucrainenilor Sigilografie Mortalitate infantilă Agenţii naţionale Infracţiuni-administraţie economică Vizite locale Chiriaşi Concursuri de creaţie Vamă Instituţii de învăţământ Fundaţia Culturală pentru Tineret "Orfeu" Tulcea Punct turistic Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Lebede Ordin 39/2001 Literatură universală Situaţie socială Eclipsă de soare Boli psihice Poarta Albă Ziua Victoriei L. 575/2001 Climatologie Distracţie Astronomie Patrimoniu naţional Sărbători Tichileşti H.G. 516/1997 Autorizaţie mediu MATROZ, Constantin Edificii religioase Taxe locale Formare profesională Uniunea Tineretului Muncitoresc Bulgari P.D.S.R. M.A.P.P.M. Tineret Pedologie Regiment Grăniceri GURILE DUNĂRII MUREŞANU, Sorin Mitropolie Programe sociale O.G. 11/1996 Teatru şcolar Arhive MIŞURNOV, Andrei Filme documentare COŞUG, Vasile Publicaţii periodice Andrei, Iordan Finanţare externă H.G. 535/1997 Asociaţia Vacanţa fără frontiere Energetică-legislaţie Competiţie naţională Centre de informare locală Parteneriat social PÎRVULESCU, Cristian H.G. 190/1997 Brigada 27 Fluvial-Maritimă Ministerul Sănătăţii şi Familiei Agrement nautic GANEA, Mihaela NICOLAEV, Simion Verbina, Dan CRIŞAN, Ion Filipescu, Nicolae Trafic fluvial C.E. VÂNTU, Sorin Ovidiu Vestigii arheologice O.G. 22/1997 Jurnale Kogălniceanu, Mihail Şah L. 171/1997 Buget Partidul Naţional Liberal Partidul Democraţiei Sociale CIREŞ, Mihai MUNTEANU, Aurel PAPUC, Ioan Zbârciog, Constantin Ortachioi Luna cărţii la sate Boli Carieră Geologie marină BURLACU, Ştefan Litigiu-teren Drumuri PERSINARU, Ileana Bătălii navale SINESCU, Petre Stoica, Gheorghe Viaţă economică Banca Mondială Istoric oraş L. 121/2000 SAVA, Nicolae-Mihai Baroul Constanţa Tabără Companie navală fluvială Oraşe PARFENE, Constantin Politică internă Faleză-consolidare Zilele Oraşului Tulcea Buget judeţean Toponimie Comisie guvernamentală Reforma învăţământului Gospodărire comunală Roci Manifestări culturale Rezistenţă anticomunistă Patrimoniu-obiective Legislaţie-muncă Atletism Biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI Constanţa Înterprinderi mici şi mijlocii SIMION, Lucian Partidul Democrat Social din România Casă de cultură Biserica Creştin Adventistă de Ziua a Şaptea Înfiinţare S.C. Ferco Bucureşti Economie naţională Situaţie economică H.G. 1198/2003 Restituiri Niculescu, Constantin Jijila, jud. Tulcea Epidemii Nava Polar III Contract de asociere Parc Zona riverană Dunării Bere Simpozion medical Eseuri Gheorghiu-Dej, Gheorghe Case româneşti MUŞETESCU, Ovidiu Teren forestier Ocrotire socială UAP Tulcea Navă-lansare Centrul de Informare şi Documentare pentru Minorităţi Patrimoniu genetic Tinca Linnaeus Cousteau, Jacques Yves Proiect-investiţii Problemele muncii Cultura socialistă Ministerul Silviculturei Porturi fluviale O.U.G. 241/1997 Operaţiuni militare Mediu rural Traficanţi de maşini MODREANU, Cristina P.S.M. H.G. 550/2002 Decret 489/2001 JIANU, Nicolae Zilele Teatrului la Tulcea Constituire Schitul BUNA VESTIRE (jud. Tulcea) C.S.J. SARAGEA, Dumitru Ansamblul "Baladele Deltei" Revoluţia decembrie 1989 Contract bare-boat Alahad, Ziad STANCIU, Alexandru Pompieri Bănci Monumente religioase Hotărâre-consiliu local Reformă Trafic de influenţă Banca Europeană de Investiţii Denumire Evrei Lacul Fortuna Cercetare Studenţi Complex zootehnic Obiecte de patrimoniu Gaze naturale, distribuţie Băsescu, Traian Tribunal Festivaluri internaţionale Convenţie internaţională Probleme edilitare Conflict de muncă Infrastructură Difuzarea cărţii Casa Cărţii Tulcea Închisori politice L. 82/1993 Pensiuni turistice Sfântu Gheorghe Vie, viticultură Filosofie morală Cooperaţie de consum Lider sindical Muzică clasică Universitate Reuniuni internaţionale Consiliu municipal Floră Lepră Recensământ Ştiinţele naturii Pictură religioasă Meşteşuguri Administraţie publică Sate GROSU, Alexandru Ioan Lagăre Dividende Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "România-Film" Heroină Funcţionari publici Unire 1878 Zaharcu, Neviser L. 75/1995 Cooperaţie ROMAN, Mihai Proprietari Biserica SFÂNTA PARASCHEVA Tulcea Tabără de creaţie Ornitologie Împroprietărire Pierderi financiare Lb.turcă Abator Dirijori dobrogeni Afaceri Fundaţia ANONIMUL Proiect Geografie economică H.G. 1115/1996 PELMUŞ, Ştefan S.I.A.S. Fundaţii umanitare Oficiul de Autorizare şi Control în Turism Arhitectură rurală Regina Maria, sat Conserve Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A. Bucureşti Lider politic GHEORGHE, Ileana Copii instituţionalizaţi Miniştri SULTAN, Marin Nava HULL 21 H.G. 1095/1995 IACUBOV, Cornel Protecţie consumatori Curtea Supremă de Justiţie Poliţie-numire H.G. 261/2000 Galerie de artă Societatea de Cruce Roşie Germană Afacerea "Motorola" CUCULICI, Andrei Evenimente Armator STARAŞ, Mircea Oenologie Theodorian, Caton Îmbunătăţiri funciare Expoziţii internaţionale LEPĂDAT, Stela Primari M.A.P.M. SOFICARU, Andrei DINCĂ, Gheorghe Parcheş Turism cultural Medalie Contract H.G. 22/1997 Fundaţia CONCEPT Proces Tracologie Silvicultură Exerciţii aplicative Poluare mediu Brigada 27 Fluvial-Maritimă Tulcea Active comerciale Formare continuă TÂNJEALĂ, Ecaterina H.G. 538/2007 - drumuri judeţene Tulcea O.G. 27/1997 Protecţia minorilor Toxicomanie Distincţii militare Navă-POLAR IV Condamnare Anchete penale H.G. 156/2001 Motociclism H.C.M./1950 Volei Fluvii Albu, Mariana Chimie Industrie siderurgică Casă lipovenească Zăcăminte cuprifere Porturi maritime Întreg poştal Fundaţii Marea Neagră Turism-istoric Ministerul Educaţiei Naţionale MĂGUREANU, Viorel RIZEA, Mihaela-Monica Mureşeanu, Nicolae MITACHE, Constantin Baboianu, Grigore Aluviuni Protecţie-păduri ŞTEFAN, Ana Documente de arhivă Artişti plastici Departamentul de Control al Guvernului Nava Dunărea Caracaş, Stelian Dăunători Linul Personal juridic Persoane juridice COŞA, Dumitru Gheorghe Mircea Mutare Artă fotografică Dezvoltare socială Investiţii-proiecte Facilităţi fiscale CĂLINA, Ion Relaţii sindicale Agroturism Kaiac-kanoe Apă potabilă Păcuraru, Mihai Muzică pentru orchestră simfonică Apostol, Paul Legislaţie 1952 Ministerul Apărării Naţionale Patrimoniu natural G.I.S.D. Utilităţi Ministerul Culturii L. 192/2001 Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război H.G. 1135/2001 Bădiţeanu, Ion Sociologie Institutul Internaţional al Pescăriilor Anglia Energie KLEIN, Iohan Hotărârea Consiliului Local Judeţean Tulcea nr. 6/2001 C.I.C. Iluminat public Proiecte investiţii Ziar DRUMUL SOCIALISMULUI Învăţământ particular Investitori străini GIOGA, Mihail Eserghep, Gelil Şcoala Mircea-Vodă Şedinţă de lucru Istorie-politică Comunităţi etnice Biserica SFÂNTUL MINA Constanţa H.G. 322/1999 Grup şcolar agricol H.G. 1178/2000 Regiune de dezvoltare Cursuri de perfecţionare Ţepeluş, Paraschiv Proprietate publică Domeniu privat al statului SCARLAT, Andreea Comerţ Ministerul Culturii şi Cultelor Asociaţia "Pro-Partner" Porturi COCOR, Voicu Comerţ exterior Asociaţia Comunităţilor Miniere din România Numire-funcţie Ministerul Agriculturii, Alimnetaţiei şi Pădurilor L. 351/2001 HARCENCO, Igor Iurovici Centrale telefonice H.G. 379/2000 Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Carte Asociaţia "Salvaţi Delta Dunării" Societate naţională OLTEANU, Gelu Practică judiciară Achiziţii Rezervă de stat ŢOLEA, Gheorghe Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători S.A. Ministerul Turismului Uniune Decret 606/2001 Parchet Protecţie civilă GEORGESCU, Constantin Cornel Comunitatea Italiană COTIGĂ, Ioan Adrian Licee IFRIM, Grigore Salarii Presă dobrogeană H.G. 262/1996 Sindicat DAN, Matei Agathon Numire-directori Ordonanţa de urgenţă 145/2000 Librărie Olimpiade şcolare Benzinării Vizite Carte de muncă Mediu-degradare Adetu, Florin Marinescu, Ioan Sorin Licenţe de concesiune Centrale electrice Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Jazz Exploatare minieră Securitate naţională Unităţi administrative Legislaţie deltă Arhiepiscopi dobrogeni Calenic, Cezar Fundaţia NICOLAE GEORGESCU Turism-bază materială Ape reziduale Concursuri şcolare H.G. 517/1999 PHARE-program Asociaţii Schituri Stuf PANTU, Aurel Învăţământ preuniversitar Colaborare Terenuri agricole Ocupaţii Cusături populare Igienă în şcoli RUSU, Costache Inspectorate şcolare Navigaţie Parcul Naţional Munţii Măcinului Statistică Biblioteci comunale Operaţiune NATO Plicuri ILINCA, Ştefan Cariere Combinat de alumină SIMPA TURISM Tulcea, judeţ Concursuri de muzică Programe de finanţare Penitenciare LUNGU, Constantin Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat Mănăstirea SFÂNTA ELENA DE LA MARE Presă ROMAN, Radu Anton L. 96/1997 O.M.T. 581/1999 Guvern-hotărâre Ansamblul "Zartonk" Armenia Dunărea H.G. 500/2001 INCE, George Leonard Regiuni de dezvoltare Alimentaţie publică Demolare Critici literari dobrogeni Monumente istorice dobrogene Viticultură-istorie Transporturi navale Cetate Literatură marină Artiști plastici dobrogeni Realizatori Energie termică Ştampile poştale Escrocherie Crewing H.G. 157/2001 Pretori Pluguşorul Cercetări marine Producători particulari Inspectori şcolari Cadre militare Investiţii Reţele telefonice Deşeuri portuare Legea 18/1991 Francezi DUVĂZ, Bogdan Nicolae Fond de vânătoare Sindicate Cariera Niculiţel Monument Cec POP, Laurenţiu Arhiepiscopi Biblioteca Judeţeană "Panait Cerna" Tulcea Organizaţii cooperatiste Inspecrtoratul General al Poliţiei Nave militare Punct de trecere frontieră Iorga, Nicolae Banca de Investiţii Amintiri literare Terminal petrolier Decret 1/1998 SRAGHER, Peter Port liber Fals în acte Artă Medici Protopopi Excludere Prostituţie Furt Drapel Hidrosfera (ca mediu înconjurător) DRĂGOI, Mihai Donaţie Liceul de Artă "George Georgescu" Tulcea Accidente Protecţie mediu Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice H.G. 184/1997 Turism-servicii Vânătoare sportivă Alimentări cu apă MOCANU, Constantin Medici veterinari Banca RZB Farul Tuzla Case memoriale Proză Festivitate Canalizare Străini-vizite Culturi agricole Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului Antologii Ziare dobrogene Amenzi Activităţi editoriale Bectaş, Cadâr Apicultură Alexandrov, Vasili Poliektovici L.?/septembrie 1950 Decese Drum european Fătu, Gabriel H.G. 1187/2001 Ladas, Theodoros Mediu-management Calamităţi naturale MOROZOV, Eugen H.G. 1159/2002 Centrul de Informare şi Consiliere pentru Tineret Faruri Medicină de familie Societatea de Investiţii Financiare MOLDOVA Mină de calcar Intreprindere agricolă de stat Administratori judiciari Biserica GARVĂN DĂRÂNGĂ, Niculae-Alin-Alioşa Bovine Energie electrică Familie Taraful DOBROGEA Asociaţia "Pro Democraţia" Surdo-muţi Campanie electorală Politici regionale BUNDUC, Gheorghe Cercetători Eroziune Ministerul Agriculturii şi Domeniilor Asociaţii internaţionale ŞEVCENCO, Taras C. Legea 311/2003 Carne Vernisaj PARASCHIV, Aniela-Eugenia Nava CERNA Fonduri PHARE Raport de activitate Mină Control guvernamental Şedinţe Jurnalişti dobrogeni Decret 126/1998 Sat de vacanţă ROŞU Staţie de energie electrică Management Ştampile filatelice Mihalcea, Gheorghe C. Cetăţean de onoare MARCOVICI, Dantes Munţi Enigmişti dobrogeni Păsări domestice Sărbătoare creştină Clerici TRAIAN, Grigore NOVAC, Aurel H.G. 697/1997 Niculescu-Duvăz, Bogdan Nicolae Decizia 84/1998 Uniunea Democrată a Ucrainenilor din România H.G. 449/1997 FERCO INTERTRADE S.R.L. Bucureşti Asociaţia DIE DONAU Transmitere teren Credite agricole Comitetul Naţional pentru Irigaţii şi Drenaje Civilizaţie antică Aviaţie utilitară Agricultură, istorie Scafandri militari Hidrobiologie Scythia Minor Sărbătoare religioasă Turism ecologic DEMIAN, Laurenţiu Ordine Zoologie JELESCU, Fănică Muzeologie Educaţie Ortodoxie Sfântul Ierarh Nicolae Graficieni Orfani Salvare, tehnici Vânzare Conducere Persoane eclesiastice dobrogene Căpitănie GĂINĂ, Cornel Cetăţeni străini Dezbateri și discursuri publice Licitaţie GOSAV, Ioan Înfiinţare... Infractori Contract firme mixte Deţinuţi Poulsen, Kaj BUIELTA, Michel Ordin 2361/2010 - monumente istorice Program social Instrumentişti dobrogeni Bilţu, Lucian DOROŞ, Florin Eugen Complex hotelier Obiectiv turistic Natură-fenomene Compania Naţională de Electricitate Bancorex S.A. P.I.B. Stagiune teatrală Unităţi medicale Societate economică Aker Yards Tulcea Învăţământ-legislaţie Nava POLARIS III Marină militară fluvială H.G. 395/1996 Revendicări imobile TICAN RUMANO, Mihai Poezie populară Costume populare Revista TOMIS Relaţii comerciale TRANSGAZ Mediaş H.G. 504/1996 Guvernator Amenajări portuare Ordin 30/2002 Sancţiuni Congrese Personal navigant Producători VLAS, Maria Nava KAPTAIN YAŞAR O.M.A.A. 113/2000 ONACA, Dorel Constantin Competiţie sportivă Monumente arheologice MARONN, Charbel Imobil Liste electorale Cerna, comună Comisia de Mediu a Consiliului Euroregiunii DUNĂREA DE JOS Biserica SFÂNTUL GRIGORIE LUMINĂTORUL Tulcea Mina Altân-Tepe Meglenoromâni Ministerul de Justiţie Credite guvernamentale Abuzuri Diaspora Bunuri Porturi, istorie Preda, Elena Flotă de pescuit oceanic H.G. 363/1998 Policlinică Transfer de proprietate PUTERE, Cristina Banca Europeană pentru Investiţii Zonă etnografică Ziua Internaţională a Mediului Bibliotecari Asistenţă socială Folclor coregrafic Program ecologic Porci Comisie judeţeană Ordine publică Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse Vitivinicole LUCHICI, George Cenaclul literar PANAIT CERNA Tulcea Calenic, Andra Geologie Convenţia Democrată Română Preoţi dobrogeni Bonjung, Olimpiu Decizia M.F. 1180/1999 O.M.A.A. 46/2000 Muncă la negru Învăţământ superior Control veterinar Ordonanţă de guvern O.M.A.A. 97/2000 Ministerul Industriei şi Resurselor Orfelinat Obiceiuri populare Arhitectură MINCU, Iulian Patrimoniu universal Biserica creştină Radio 21 Nava HULL 77 Campanie agricolă Ordin 559/2001 Instituţii financiare Zone piscicole O.G. 1/2000 Manifestare artistică Divizionul Nave Purtătoare de Artilerie Pescuit Ordin 314/2001 Litografie Garnizoană M.G.N. Impex S.R.L. Societăţi turistice U.S.A.I.D. Centru militar VASILIU, Răzvan Pană, Viorel Marian Inculpaţi FINNFOREST Mediu-poluare L. 203/2003 Ranfluare Foto H.G. 1074/2000 Revista MĂRGĂRITARE Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor Trofee sportive Decizie ministerială Societatea Naţională AEROPORTUL INTERNAŢIONAL Constanţa Expoziţia SULINA - PORTO FRANCO Cotidian Reformă agrară Islamism Decizia 1354/1998 Delegaţia Comisiei Europene COSTACHE, Eduard Vizită delegaţie Lichidare judiciară Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi - filiala Tulcea Diplomă-contract POPOVICI, Alexandru Popovici, Iordan H.G. 903/2001 Zone defavorizate Silozuri Taşköpru Muzică pentru instrumente individuale Societate piscicolă Norme metodologice Bartolomeu I, Patriarh Ecumenic al Constantinopolului Pictură marină COSAC CĂRBUNE, Iulia Camping Revista ART TOP : COTAŢIE EUROPEANĂ Zooplancton Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei Decret 598/1997 Arestare Prim ministru Ministerul Finanţelor Publice Nevăzători Cooperare internaţională Muntele CAROL I Metalurgie Căi rutiere Cercetare științifică H.G. 950/1999 Spital judeţean H.C.M./iunie 1950 Partidul România Mare Asociaţia Nevăzătorilor din România Nave maritime Concursuri Şomeri Sportivi dobrogeni Ziar DOBROGEA JUNĂ Speologie Institutul Naţional de Administraţie Salubritate Firme Alexandr, episcop de Novozâbc Femeile și societatea POIANĂ, Lorin Colocviu internaţional Statuie VASILE, Aurelia Legislaţie 1996 Nereguli Ligă Unitate administrativă CHIRICĂ, Lefter Creaţie populară Pregătire profesională Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor Decadă Bacalbaşa, Nicolae TUDORACHE, Gheorghe Vânători Drept procesual penal Gospodărie locală Biserica SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL Constanţa IONESCU, Preda Piscicultură Navrom Galaţi Delegaţie-vizită Tuberculoză Religie, istorie Regie autonomă Parteneri străini ILINA, Eugen Țiței (petrol) cu sau fără gaze naturale Vizite-străini Liga Navală Română, filiala Tulcea Cabuz, Constantin Copii Casă de economii Achiziţii publice Căi de comunicaţie Cernavodă H.G. 171/2002 VERBUND H.G. 1020/1999 B.P.D. Trauler Bi Uniunea Elenă Ordin 336/2001 Ordin 874/2001 L. 454/2001 RODRIGUEZ, Manuel Maiuz Liceul de Artă Tulcea Copii cu handicap Ecologie generală Construcţii publice Institut de cercetări Mări Ziua Pământului Muzică populară Mărfuri poluante Cadre militare dobrogene Imperiul Otoman Consiliu raional Muzeografi Exerciţii militare naţionale Demografie. Studiul populației Populaţie Cartof Fundaţie Droguri Cenaclul "Hercinici" Aleksandrov, Vasili Poliektovici Carte-donaţie Filme de ficțiune. Dramatizări filmate Acţiuni culturale Acţionari Mediu natural-activitate umană Delta Dunării Specific dobrogean Venit național. produs național net. produs intern net Boli infecţioase și contagioase Planificare familială Companie pescuit oceanic Ziarişti NISTOR, Sorin Întreprinderi socialiste Imobile Fabrică de confecţii H.G. 939/1996 Staţiune turistică Cooperative meşteşugăreşti Centru de sănătate C.N.A.F.P. Istorie militară Plasă, unitate administrativă Teren-proprietate Partidul Muncitoresc Român Cercul Militar Naţional Bucureşti U.D.U.R. Tulcea Catedrala DELTA DUNĂRII Tulcea Companie navală maritimă Boli digestive Informaţii Lichidare Ocol silvic Hotărâre-consiliu municipal Pădurea Letea Biserica ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI Comitete locale Flotila de Dunăre-Brigada Tulcea Faliment Ziar CONTRASENS Decret 343/1999 Funcţie demitere D.A.N.R.D.E. 99/2000 Asociaţia Italienilor din România R.O.A.S.I.T. Făniţă, Triţă Religie Protecţie-mediu Curte de apel Copii cu nevoi speciale Agenţia Japoneză pentru Cooperare Internaţională Roman Casa de Economii şi Consemnaţiuni Otomani Legionarism Suprafeţe agricole Toma, Ana Luiza Direcţii teritoriale Medicină legală Pescuit-prohibiţie Biografii CĂTĂLINOIU, Mirela Berbec, Constantin Consolidare maluri Cimitir Marină Cărţi poştale FILIPESCU, C. CARAUA, Niculai Ajutoare financiare Etnografie PRIOTEASA, Tiberiu Carte- Sondaj de opinie Scafandri Demnitari Agricultură Concurs CONSTANTIN GĂVENEA Psihiatrie Reviste dobrogene Guvernul României ISMAIL, Zore B.C.R. Servicii urgenţă Galaction, Gala Sfinţire Societatea Ornitologică Română H.G. 583/1996 Decizie juridică Magazin alimentar H.G. 316/2000 Telefonie mobilă Plasticieni dobrogeni Căi navigabile Specialişti Deputaţi dobrogeni Funcţie Programul ACCES 2001 Dispensar Minerit Caritate (iubire) Transport naval Ambasade Cabană Casetă audio Curent electric Criminalitate H.G. 624/1996 Companie naţională Ilustraţii de carte Organizaţii non-guvernamentale (ONG) Rezervaţii ornitologice Reţea naţională Regiunea de dezvoltare 2 sud-est Iancu, Victor Mahmudia MIHAI, Nicolae Sărbători religioase Salubrizare Coregrafie Ţigani STIGNEI, Mariana Alexandru, Marian O.U.G. 58/2000 Programul INIŢIATIVA EUROPEANĂ pentru DEMOCRAŢIE şi DREPTURILE OMULUI Violoncel Ordin 115/2001 Lipoveni MACHEDON, Zaharia Credite bancare Colaborare profesională Spaţiu locativ Liceu de artă Mormânt creştin Asociaţia Studenţilor Creştin Ortodocşi - filiala Tulcea Fals H.G. 1107/2003 Decret 829/2002 Lilie, Karl Vetter Von der Botescu, Ion Boboteaza Zonă liberă Servicii publice-termoficare Politică Băuturi alcoolice H.G. 506/1996 Carieră de piatră Cereale Litigiu comercial Artă cinematografică Acorduri internaţionale Staţiune de cercetare Box Învăţământ economic ANCONAV Export Comisariatul Gărzii de Mediu al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Canotaj Editura EFICIENT Gaz metan Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA Nava Mureş Biserica catolică Fond cinegetic Case de cultură H.G. 711/1999 Ceremonii militare Manifestare culturală Zone economice Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Protecţia Mediului-ICIM Bucureşti O.G. 14/1997 Industrie navală Leprozerie Licenţă de concesiune Deşeuri H.G. 972/2001 Porumb Sticlă Nava "Polar 3" Cadastru Expoziţie de carte Agenţia Naţională a Produselor Agricole-R.A DOGARU, Viorel Liviu Amenajări plaje Tehnologii avansate Costume SĂCEANU, Eugen Evaziune fiscală Laureaţi Germani Religii necreştine Garda de coastă Control financiar Legislaţie 2000 Locuinţe rurale Italieni Regizori KISS, Botond J. Mărfuri alimentare Aşezământ de sănătate Anastase, Mihai Ecoturism Bazilică ANTREC ALAGRA'97 O.U.G. 106/2001 Contracte bare-boat Agenţia Ferry-Boat Constanţa NĂSTASE, Valentin M.I.R. NAUM, Mircea Ecomonie Ministerul Sănătăţii Farul Sulina Epigrafie Pescari Biblioteci orăşeneşti Folclor muzical Decoraţii HORBENCO, Gheorghe Frontiere de stat Activităţi portuare Comerţ cu amănuntul Ministerul Cercetării şi Tehnologiei Omagiu Insulă Comisii Neolitic Societăţi alimentare Societate agroindustrială Lefter, Chirică Poluare radioactivă Pescadoare Subprefect Deţinuţi politici Mediu-distrugeri Lansare de carte Uniunea Forţelor de Dreapta Mina Altân Tepe Inspectori-numire Partidul Alternativa României ICPDR Alegeri generale Alianţa Civică Oncologie Carte-ilustraţii ŞOLCĂ, Petru Clasificare SIMINEANU, Ion PLOTOGEA, Gheorghe Vile Matematicieni dobrogeni Industria minieră Întreprinzători Platformă continentală Finanţare Horticultură Datorii financiare Reţele de distribuţie Plaja PORTIŢA Organizare administrativă Poliţie de frontieră Dezvoltare localităţi Ordin ministerial Ihtiologie ŞUTEU, Ioan Cultura plantelor Elevi Tapiserie DUNĂREANU, Nicolae Decizia 170/2001 Dispensar medical Reportaje Biserica SFÂNTUL ATANASIE Niculiţel IORGULESCU, Paul Ceramică Argentoianu, Adriana Proiecte Magistrat Firma ATBAD Comunitatea turcă A.p.R. Ediții bibliofile Ziua pescarului Dezvoltare rurală Zilele Culturii Ucrainene Eroi DONARIS '97 Contract de concesiune Judecători Istorie navală SALONUL DE ARTĂ - 2001 Tulcea National Geographic Zone viticole Bancheri POPA, Nicolae Procesul penal Istorie medievală CUŢOV, Chirilă Religie musulmană Zonă piscicolă Servicii de ambulanţă Fenomene naturale RETTING, August Uniunea Generală a Industriaşilor din România Fundaţia PROFESIA Bucureşti VASILE, Răsvan Învăţământ teologic Barău, Daniela H.G. 1316/1996 Colegiu Ministerul Tineretului şi Sportului Măcin, oraş Preşedinţi S.C.D.R.M.A. Delta Tulcea Uniunea Armenilor din România S.N.P. PETROM Politicieni dobrogeni Liceu Sabotaj H.C.L. 80/2001 PALADE, Marcel Expoziţie-pictură Plan urbanistic Regia Naţională a Pădurilor POPONETE, Doru Produse agricole Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România KISEL, Grigory Acreditare Legea 120/2003 Siguranţă naţională H.G. 523/1997 Economişti Plaje Alegeri Ordonanţa Guvernamentală nr. 11/1996 Amfore Sinagoga Comunităţii Evreilor din Tulcea Călugări Transport aerian Gaze naturale, transport H.G. 190/2002 Comemorări Fabrică de alumină Bază turistică Barbu, Florea Stoica, Lavinia O.U.G. 117/2000 Învăţători Legislaţie 2003 Jaf Înfiinţare-societate comercială Prim-ministru ISPAS, Romeo Gabriel Forumuri Fals în acte publice U.D.M.R. CÂMPEANU, Dinu C.F.R. CĂLĂTORI - S.A. Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea IVANOV, Dumitru IVAN, Vasile Crescători particulari URICARU, Eugen Istorie literară P.D. Organizaţii civice Barou Deturnare de fonduri Teren agricol Liga Tinerilor Ortodocşi din România - filiala Tulcea Vegetaţie O.M.A.P.P.M. 442/2000 Instrumente de informare Antologie-poezie FOTOPOLOS, Sotiris Partida Romilor Artişti străini MOCANU, Viorica Perimetru de exploatare Farmacie Divertisment Arte decorative IREXON Bursă H.G. 362/1998 Reparaţii Horia, jud. Tulcea Asociere în participaţiune Proiectul EUROART Granit Mormânt paleocreştin Fabrică de conserve Documentar-film Biserica BUNA VESTIRE Constanţa Votare Protest Drapel de luptă Papadopol, Aurel Bilanţ financiar Mărfuri periculoase Austrieci Pescuit oceanic Ministere Mănăstirea SAON(jud. TULCEA) BULACURENCU, Trifon JECU, Stelian VLAD, Anton Ordin 936/2003 Pescuit prohibiţie Proiect cultural Consiliu de administraţie Plăţi compensatorii Decret 562/2000 Jandarmi ROSEVE FISHING Ltd Viaţă militară Concesionare teren Relaţii economice P.N.A. FEKETE, Gabor Instituţii de stat Şantier naţional F.R.T.S. Decret 524/2000 Viaţă literară Presă sportivă Ministerul Armatei Grupul de Teatru ALTAR Burse Radiocomunicaţii O.M.T. 618/1999 Serviciu de informaţii Dig Dărăscu, Nicolae Consfătuire Servicii de căutare şi salvare pe mare Carată, Grigore SIMION, Valeriu Hidrografie Organizaţii internaţionale H.G. 627/2000 Fermă piscicolă Muzică uşoară Grafică Medgidia Restaurare RTI O.U.G. 140/1999 Societăţi naţionale Hotărâre 740/2003 Antrax Medicină Societatea Română de Ornitologie H.G. 1066/2000 POPOV, Leonard Delapidări Compania STRAALTECHNIEK Martiri dobrogeni Vizite electorale Obiceiuri, datini privind viața particulară Geografie fizică Domeniu privat Cor Tratate internaţionale Birou electoral Numire funcţie CONEL Tarife MĂNĂSTIREANU, Mihail CNSLR FRĂTIA Ordin 167/2001 H.G. 451/1997 Mineri H.G. 471/2000 Pescuit oceanic flotă Şantierul Naval Tulcea Taxe primărie Forme de relief Critici de artă dobrogeni Instituţii de cultură Administraţie publică locală H.G. 1510/1996 Reorganizare-societate comercială Boangiu, Claudiu Presă străină Cenacluri literare Tablouri Clasament sportiv Monede FPS Uniunea Democrată a Turcilor din România Lagăre de muncă forţată INFOTIN Direcţia de Inspecţie şi Supraveghere Ecologică a A.R.B.D.D. Tulcea Alexandru, arhiepiscop al Moscovei Acvacultură Sponsorizare MESCA, Sever Partida Romilor, filiala Constanţa Biserica Sfântul Ilie Tezviteanul Compania Naţională APELE ROMÂNE Contribuţie în natură Graniţă Nava MEDIAŞ Decret 456/2001 MATEI, Cătălin-Marian Yachting Constantinescu, Emil Teatrul MASCA Bucureşti Săpături arheologice Hotărâre de guvern Mărfuri BULEARCĂ, Nicolae Editura EX PONTO Club sportiv CRUCEANU, Aurelian Avram, Ionaş SOLOVĂSTRU, Corneliu Minereuri Proces civil Calculatoare Conducte Agenţia Naţională pentru Comunicaţii şi Informatică O.U.G. 105/2001 Hartă turistică Decret 547/1996 Aromâni Situaţie politică Comunitatea elenă Etnii Misionarism GÂTLAN, Petre Viaţă culturală Nave, construcţie R.B.D.D. Nava MUSTAFA BEY Industrie extractivă Servicii sanitare Povestire Concursuri de meserii Manifestare ştiinţifică Nivel de trai Literatură Bostan, Ion COVALEOV, Emil Dezvoltare MIRONESCU, Valeriu Giuglea, Ştefan Societăţi de binefacere Şcoli Indicatori economico-sociali Transport MIHAIL Camelia Navigaţie maritimă Producţie agricolă Monument istoric H.G. 823/1996 Uzină de alumină Biblioteci şcolare Profesori universitari Poluare Asociaţia Naţională de Turism Rural, Economic şi Cultural Știința solului. Pedologie Meteorologie marină Lazaret MIHĂILEANU-ŞTEFĂNESCU, Victoria Cooperative agricole de producţie VLĂESCU, Dumitru Societăţi de investiţii EUROART MIRIŢOIU, Nicolae Ministerul Justiţiei Tratatul cu Bulgaria Administraţie financiară POPESCU, Dan Ioan COVĂŢICĂ, Emil Magnezită Unităţi militare Cerc militar Trafic de droguri Etimologie Ţesături Descoperiri arheologice Banca Agricolă LEFTER, Gabriel-Sandu Festivaluri Tatanir MIHĂILEANU-ŞTEFANESCU, Victoria Balli Group Plante medicinale Genetică Documentaţii tehnico-economice Sănătate-reformă Marină militară Culte Monumentul Eroilor Marinari din Constanţa Stareţi Vize false Lansare carte Ordin BRĂTIANU, I.C. Critică literară (literatură) H.G. 346/1996 C.S.M.-C.S.S. Danubiu F.N.D. Dragoare fluviale Asociaţia VOX DELTAE ICEPRONAV Licitaţie comercială Aşezăminte religioase Canoe Monumente Locuinţe, construcţie Sistematizare urbană Program de cercetare european Informatică Pază STAN, Gligor Consumatori de droguri Istorie modernă Grinduri Pictură Cooperare regională SAVCENCU, Valeriu Marinari Carte-lansare Evrei (România) Raion Pagube financiare Ordin 20/2003 Fermă privată Uniunea Ucrainenilor din România Creşterea prepeliţelor Uniunea Artiştilor Plastici CERNOV, Vitali Damaschin, Ioan Cultura Hamangia KASSARGIAN, Ioana MITREA, Miron Odiseea 2001 Campionat naţional Revista ARMONII SECELEANU, Doina Uniunea Judeţeană a Sindicatelor Tulcea Faună Societăţi comerciale Reviste şcolare Economie industrială Instanţe de judecată Administraţie Militari Artă populară NICOLAU, Florică Aparate de măsură Mănăstirea Celic-Dere Direcţie sanitară GRIGORIU, Călin Ziua Municipiului Tulcea Aviaţie civilă Incendiu Muzică pop Primar STAICU, Ion Itinerar turistic Hotărăre-guvern Benzină Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat H.G. 445/2002 Seminar internaţional Geografie S.C. HIDROTEHNICA S.A. Senatori dobrogeni Pescuit industrial Traci Cartofilie Transport prin conducte H.G. 1046/1999 MORUZI, Dimitrie Călători Camera Deputaţilor Revărsarea, sat Uniunea Elenă din România GEORGESCU, Florica Trafic maritim Biserica SFÂNTUL DUMITRU Tulcea Biserica Naşterea Maicii Domnului din Tulcea MĂNĂSTIREANU, Vladimir Alexandru Trofee Scriitori clasici Program de dezvoltare Halde de steril Deschidere Staţie electrică Hidrocarburi U.T.M. Liceul Industrial de Marină Tulcea Importatori Concursuri literare SERGHEI, Ludmila S.C. ESYS MONTENAY ROMANIA S.R.L. Bucureşti Ziua Mondială a Zonelor Umede Ambarcaţiuni de epocă Întreceri socialiste Poeţi dobrogeni Proiect de construcţie Veterinari Procuratură Organizaţii regionale europene Geopolitică Funcţie politică Învăţământ general Restructurare Armeanu, Apostol Produse lactate D.P.I.R. Club Companie străină H.G. 1224/2001 Istorici Păduri-protecţie Fier vechi Consulat Direcţie regională Gospodărire locală Ziua Naţională a Dunării Alumină OCEALÎI, Alexandr DOGARU, Aurel Ambarcaţiuni Instalaţii portuare Buget de stat Flotă Marina Militară Română Garnizoana Tulcea Învăţământ universitar Clădiri Publicaţii Bursa locurilor de muncă Magazine Proiectul ORA DE EDUCAŢIE CIVICĂ Dans popular Carte românească Resurse umane ISĂRESCU, Mugur Utilaje agricole O.U.G. 249/2000 Sucursală Conducători de stat Bolnavi Neniţescu, Ioan Consilieri comunali Exploatare Funcţie numire Exil Legislaţie Instituţii publice Instruire Război Muzee H.G. 357/2002 Legislaţie mediu O.u.g. 161/1999 H.G. 512/1996 Societăţi piscicole Revendicări Agenţia Naţională pentru Locuinţe ROIBU, Iordan H.G. 1027/1996 Ordin 104/2003 Sfinţi dobrogeni Timişoara Unităţi economice Inaugurare-sediu MÂNECUŢĂ, Ion Împrumut nerambursabil Clădiri rurale MISS LITORAL NEGRIŞAN, Tudor Personal judiciar Carte rară Restructurare tehnologică Sculptori Philip, duce de Edinburgh Astrologie Examene de admitere Unităţi socialiste Jubilee Poliţie sanitară veterinară Debut H.G. 682/1997 Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat Bălan, Lucian Licitaţie de acţiuni Capela Militară "Naşterea Maicii Domnului" Tulcea Apărare naţională Ziua Marinei Române ROSARIO JANOLO, Maria Decret 135/2001 Amenajări teritoriale British Council Istorie Legea 7/1998 Complex agricol Preşedinte KEIM, Heinrich Garda Financiară H.G. 379/2001 Recoltă agricolă G.E.F. Zonă Documente istorice Bâtcă, Ion Boli cronice Închiriere Federaţii sindicale RECE, Traian Theodorescu, Răzvan Kulture-Kontact Specii piscicole protejate Dizidență politică H.G. 1360/1996 Arte plastice S.I.F. Moldova Consiliul Europei Direcţie judeţeană Terminologie științifică Berceanu, Radu H.G. 610/2000 Troesmis Academia de Studii Economice (A.S.E.) Legislaţie 1999 Laborator medical Şantierul Naţional SALVA-VIŞEU Gospodărie ţărănească Crucea Roşie Productivitate Protecţie CED Editura DOBROGEA Decret 414/2000 Nave arestate Titluri de proprietate Regii autonome Cinematograf POPULAR Tulcea Poluare marină Bangu Corvin, Laurenţiu TransChem Agricultural Production Alegeri prezidenţiale Culturalizare Copii abandonaţi L. 451/2003 Grup muzical CRISTAL Producţie industrială Turco-tătari H.G. 776/1999 SĂPTĂMÂNA POEZIEI Cadre didactice Localităţi dobrogene Statui Agrotehnică Colocvii tulcene DELAI, Chen SVORONOS, Andrei Vânzare nave Studii ştiinţifice Asociaţia de Înfrăţire Blaye-Măcin Arheologie H.G. 655/2000 Turism internaţional Tulcea, oraş Asociaţii sportive Ziar DELTA DRĂGHICI, Mihăiţă Mănăstirea Cocoş Note de călătorie S.C.UNITA Timişoara Premianţi HRIŢCU, Florin RĂŞCANU, Vasiliu Standard de viaţă Stat Societate culturală Modificare Reformă sănătate Spital Finanţe publice BUZATU, Ion Mecanizarea agriculturii Comerţ ilegal Pelagră SKULTTETY, familie Vizite oficiale Luare de mită Seminar naţional L. 69/1992 H.G. 1206/2001 Fonduri internaţionale Firma Pacific Sailing Camena, sat Învăţământ comercial Uniunea Ucrainienilor din România Directori Trafic portuar Comitete provizorii Casă bulgărească Institutul de arheologie "Vasile Pîrvan" Bucureşti Turneu artistic Şcoli profil agricol Poliţie-trupe speciale Comunităţi religioase Comunitatea Ruşilor Lipoveni Kaiac-canoe PETRE, Ilie Staţie de sablare VULPE, Mircea Şomaj Instrumentişti Ordin 184/2001 Ziarişti străini PAVEL, Valentin Persecuţii politice Terorişti Minister Ordonanţa de urgenţă 108/2001 Ziar POMPIERII TULCENI Medicină veterinară Asociaţia PAS Program de finanţare Gospodărire publică Aplicaţii militare POLAR IV-navă Necropola TELIŢA-CELIC DERE Telegrafie Centru de informare TRANSELECTRICA Ministerul Coordonării H.G. 476/1997 Miniştri dobrogeni Călători străini VALENTIN, Pavel Teologie Drăguşanu, Vasile Interes naţional Bricul MIRCEA Vasile, Radu Program formativ Fructe Podgoria NICULIŢEL Protecţie socială Reuniune internaţională Destituire din funcţie Institutul Naţional de Cercetări pentru Delta Dunării Teatru de dramă Pionieri Asociaţii agricole Drept de proprietate Nisip MITU, Dumitru Octavian Sănătate-administrare Zona Liberă Sulina Agronomie Consul Mănăstirea Uspenia H.G. 514/1998 Ghid turistic Revista BULETIN CULTURAL INFORMATIV TARHON, Victor STROHAEIN, Allison Decret 556/2000 Biblioteci Zone protejate Autoritatea Navală Română (ANR) Transport-călători Drumuri, construcţie Reţele electrice Legislaţie-mediu Administraţia Porturilor Dunării Maritime PONTICA'98 Hotărâre Armată OZDILEK, Fahri Grăniceri S.N.T.F.C.S.A. CINDREA, Ioan Turişti Şcoală Mediul înconjurător Lb.italiană, învăţare Ocrotirea copilului Sat de vacanţă Direcţia teritorială Legislaţie 1995 Revista LUMINĂ PENTRU TOŢI Imobil public Interbelic Federaţia Muncitorilor din Porturile de la Dunăre DANUBIUS Staţie de pompare a apei Demografie istorică Ziua Europei COMAN, Ştefan Casă dobrogeană Turism-promovare Manley Hopkins Capital Projects Bunuri imobile Administrare ŞTEFAN, Viorel Direcţie interjudeţeană Tradiţii culturale O.U.G. 95/2000 H.G. 167/2000 Formaţie artistică Biserica Lipovenească Tulcea Hotel LEBĂDA UNGUREANU, Răzvan Procedură penală Ministerul Transporturilor GHIOC, Ştefan Romeo Societatea Comercială pentru Desfacerea cu Ridicata a Mărfurilor Alimentare Delta Tulcea Municipiu
Vă rugăm să schimbaţi parola