Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Dobromir

Nume Geografic: Dobromir
Lucrări: 32 lucrari in 33 publicatii in 2 limbi
Subiecte
Ajutoare de urgenţă Mormântul Hypogeu Istorie Geografie regională Mihai Viteazul, domn al Ţării Româneşti, al Transilvaniei şi al Moldovei Literatură română Corina Tulcea, judeţ Agricultură Biserica catolică "Sfântul Anton" Mihail Kogălniceanu Uniunea Europeană Ilegalităţi Plaşă Apă Biserici creştine Biserica "Înălţarea Domnului" Movila Verde Consiliu local Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Cotu Văii Drept Oraşe Biserica "Sfânta Treime" Pietreni Geamia din Moşneni Publicişti dobrogeni Biserica ortodoxă Ţepeş Vodă Album turistic Enciclopedie rom.-geografie Religie musulmană Mănăstirea Dervent Gospodărire locală Sărăcie Administraţie publică locală Religie islamică Biserica "Sfântul Gheorghe" Pecineaga Fonduri Biserica "Sf. MC. Dimitrie" Deleni Asistenţă socială Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Topalu Mănăstirea Stejaru, jud. Constanţa Învăţământ Biserica ortodoxă Dobromir Rezervaţia Gura Dobrogei Turco-tătari Amintiri Familie Biserica catolică din Colelia Inaugurare Cişmea Pomicultură Acţiuni penale Viaţă socială Tulcea Punct vamal Protecţie socială Monografii Biserica "Sfânta Paraschieva" Tortomanu Geamia din Dobromir Caz penal Edituri dobrogene Publicistică Fântâni RĂILEANU, Ileana Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Siliştea Minorităţi naționale și etnice Biserica lipovenească "Înălţarea Domnului" Ghindăreşti Campanie agricolă Biserica "Sfântul Gheorghe" Adamclisi Primării Gospodărire comunală Constanţa, judeţ Organizare administrativă Culturi agricole Viaţă politică Biserica "Sf. MC. Dimitrie" din Izvoarele Literatură Geografie Localităţi dobrogene Alegeri locale Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" Canlia Consiliu municipal Cooperativă agricolă Localităţi Rezervaţii naturale ILIESCU, Dumitru Geamie Religie Obiceiuri, datini privind viața particulară Primar Legislaţie Bibliografie dobrogeană Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN şi ELENA Cernavodă Frontiera româno-bulgară Istorie militară Finanţare externă Otomani Dăunători Relaţii româno-bulgare Scriitori dobrogeni Partide politice Unităţi agricole Bibliografi dobrogeni Comunism Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale C.A.P. Ţărani Mănăstirea Peştera SFÂNTUL Ap. ANDREI (Jud. Constanţa) Fotografi dobrogeni Turci Prefecturi Statistică Musulmani Enciclopedie-geografie Război Poliţie Biserica "Cuvioasa Paraschieva" Băneasa Specific dobrogean Şcoli Biserica ortodoxă Tichileşti, jud. Constanţa Biserica "Sf. MC. Dimitrie" Cocirleni Biserica "Sfânta Treime" Istria Monumentul Triumfal de la Adamclisi Lucrări cu dedicație autografă Lăcaşuri de cult dobrogene Sate Istorie medievală Iconografie Judeţ Biserica "Sfântul Dumitru" Rariştea Licee Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN şi ELENA Hârşova Mediu rural Comună Comunităţi etnice H.g. 970/1999 Biserica "Sfîntul Ilie" Zorile Biserica ortodoxă Şipotele Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Cogealac Alimentări cu apă Dobromir, comună Biserica "Sfântul Gheorghe" Mihail Kogălniceanu Fotografie, artă fotografică Legea fondului funciar Învăţământ liceal H.G. 219/2000 Mecanizarea agriculturii Consiliu judeţean Municipiu Rezervaţia Pădurea Dumbrăveni
Vă rugăm să schimbaţi parola