Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Program european

Subiect Tematic: Program european
Lucrări: 73 lucrari in 73 publicatii in 2 limbi
Subiecte
Staţiuni balneoclimaterice Istorie antică Agricultură Deşeuri Personal didactic Inspectori Uniunea Europeană Hoteluri Învăţământ preuniversitar PHARE Epurarea apelor Turism Corneanu, Ion Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Fundaţia ESTUAR Constanţa Turism rural Industrie energetică Investiţii Învăţământ superior Oraşe Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Constanţa CULEŢU, Dănuţ Profesori Eroziune Administraţie locală Învăţământ profesional Publicişti dobrogeni Facultate de litere şi teologie Management-mediu Transport fluvial Cercetare științifică Program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) Gospodărire locală Religie antică Inundaţii Administraţie publică locală Ecologie generală Arheologie Universitate B.E.R.D. Învăţământ Gâju, Mariana Psihiatrie Colegiu naţional Transport feroviar Calitatea produselor Comisia Europeană Cooperare internaţională Dezvoltare Inaugurare Elevi Perfecţionare Cooperare transfrontalieră Studenţi Centrale nucleare Romi Program de finanţare Program Cultura 2000 Program MUDP 2 Bănci străine Sezon estival Protecţia mediului înconjurător Litoralul românesc al Mării Negre Transport rutier Canalul Dunăre-Marea Neagră Modernizare Minorităţi naționale și etnice Organizaţii internaţionale Armată Muzee Techirghiol Reţele de transport Fermieri Informatizare Drumuri Cooperare interregională Primării Constanţa, judeţ Program SOCRATES Militari Manageri Dezvoltare economică Educaţie Ţigani Regii autonome Parteneriat Târguri Afaceri Program european Germani Proiect "Euro-Dobrogea" Proiect COMENIUS Zei Agenţia "Sapard" Primar Reuniune internaţională Bibliografie dobrogeană Program PHARE Integrare socială Integrare europeană Finanţare externă Oferte educaţionale Program SAPARD Relaţii româno-bulgare Turism cultural Educaţie permanentă Zootehnie DUŢU, Stelian Colegiu pedagogic Colaborare internaţională Instituţii publice Şcoală PUWAK, Hildegarde Prefecturi Ministerul Agriculturii Proiect educaţional Relaţii româno-franceze Staţiuni turistice Portul Constanţa Prevenire Comerţ Program de învăţământ Curs Filme documentare Monumente arheologice Religii antice Şcoli Delta Dunării Finanţare europeană Educaţia adulţilor Resurse umane Dezvoltare rurală Canalizare Inspectorate şcolare Vizite străini EUROCITIES, organizaţie europeană Relații internaționale Cooperare economică internaţională Liceu Patrimoniu cultural Manifestare internaţională Sănătate mintală Biblioteci judeţene Cetăţi antice Judeţ Licee Reparaţii Regie autonomă Mediu rural Program ISPA Comună Program educaţional Forţă de muncă Bursă de studii Alimentări cu apă Fermă zootehnică Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.) Venus Fizica plasmei Program de învaţământ Program ERASMUS Învăţământ liceal Formare profesională Consiliu judeţean Municipiu CORBU, Gheorghiţă Tineret Fizicieni dobrogeni Relaţii externe Ministerul Integrării Europene Învăţământ superior de marină Bulgari Proiect
Vă rugăm să schimbaţi parola