Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Legislaţie 2002

Subiect Tematic: Legislaţie 2002
Lucrări: 165 lucrari in 165 publicatii in 1 limbi
Legea şomajului şi ocupării forţei de muncă. [Vol. 1] de: România. Legi Şi Decrete (Text tipărit)
Legea şomajului şi ocupării forţei de muncă de: România. Legi Şi Decrete (Text tipărit)
Subiecte
H.G. 410/2002 Decret 922/2002 Sala de sport Ordin 376/2002 O.G. 187/2002 Transporturi aeriene Legea 17/1990 Biblioteci publice Sevicii portuare LEFTER, Gabriel-Sandu Echipamente navale Demilitarizare Teren agricol Comitetul Securităţii Maritime L. 304/2002 Ordin 1908/2002 Tulcea, judeţ Expolatare minieră Ordin 777/1999 Agricultură Modificare Ministerul Finanţelor Publice Persoane cu handicap Deşeuri Vânzare de acțiuni Transmitere teren Ministerul Apărării Naţionale Căi de transport H.G. 445/2002 Decret 40/2002 H.G. 1029/2002 Decret 679/2002 L. 624/2002 Navigaţie Organizaţia Maritimă Internaţională Colectivitate temporară Docheri Poluare marină Promulgare Decret 547/2002 Bază materială Legea 83/2002 Peşti O.G. 37/2001 O.G. 70/2002 Legislaţie-asigurări H.G. 193/2002 H.G. 440/2002 Mănăstirea SFÂNTA MARIA Techirghiol Inspectoratul Navigaţiei Civile Reorganizare Institutul Naţional de Administraţie H.G.1425/2002 Legea 346/2002 Decret 920/2002 Decret 38/2002 Decret 216/2002 Legea 76/2002-şomaj Formare continuă Autoritatea teritorială de ordine publică Constanţa Unitatea 2 Nucleară Ministerul Sănătăţii şi Familiei H.G. 1139/2006 - domeniu public şi domeniu privat al statului Senatul României Registrul Naval Român Industrie energetică Poliţie sanitară veterinară Ape maritime interioare H.G. 1593/2002 Legislaţie penală Asigurări Legea 675/2002 Investiţii Învăţământ superior Reactoare nucleare Oraşe Ordin ministerial MITEA, Damian-Marius Puncte de trecere a frontierei O.G. 42/1997 Legislaţie 2002 Ministerul Culturii şi Cultelor Ordin 990/2002 Autoritatea pentru Privatizare şi Administrare a Participaţiilor Statului Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL) Convenţie maritimă Biroul Român de Metrologie Legală H.G. 1133/2002 Transporturi fluviale Centrale nuclearo-electrice Proprietate publică Banca Mondială H.G. 842/2003 Administraţie locală Scheme Organisme administrative Ordin 102/2002 RIZEA, Mihaela-Monica Sănătate și igienă publică Cod penal Prestaţie servicii Şomaj Energie nucleară Legislaţie internaţională Standarde internaţionale H.G. 867/2002 Accidente de muncă O.U.G. 118/2002 Industrie uşoară Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA L. 622/2002 Divertisment H.G. 1593/2002 - depoluare marină Transport fluvial România Ordin 1399/2002 Înfiinţare Instalaţii portuare Arhiepiscopi dobrogeni Sucursala pentru Reprezentare şi Protocol NEPTUN Companie navală maritimă H.G. 825/2002 MUŞETESCU, Ovidiu Tiberiu Pavilioane navale Ordin 94/2001 Club sportiv Administraţie publică locală Ecologie generală Asistenţă medicală Universitate H.G. 550/2002 Decret 740/2002 Fonduri Ordin 779/2002 Calamităţi naturale Asistenţă socială Judecători Învăţământ primar Stupefiante H.G. 904/2002 - domeniu public şi domeniu privat al statului Învăţământ L. 144/2002 Instituţii de stat Decret 896/2002 Cod comercial Sport Decret 42/2002 Marinari Marină civilă H.G. 556/2002 H.G. 473/2002 H.G. 757/2002 Localităţi de frontieră Parchet Eliberare din funcţie Fiananţare H.G. 533/2002 Contabilitate Administrare VLĂESCU, Dumitru Transport petrol Inaugurare Drum european Ordonanţa guvernamentală L. 394/2002 Elevi H.G. 566/2002 H.G. 171/2002 Piscicultură L. 157/2002 Pomicultură Control veterinar Mină H.G. 411/2002 Centrale nucleare Magazin economat A.P.A.P.S. H.G. 788/2002 Tulcea Porturi Autostrăzi L.334/2002 Decret 522/2002 Cinema Protecţie socială Canal navigabil Privatizare Balerini Ordonanţa 28/2000 Decret 570/2002 Hidrocarburi Nave maritime Parlament O.U.G. 64/1998 Industrie Viticultură Buget Norme metodologice Transport aerian H.G. 282/2002 Decoraţii H.G. 886/2002 H.G. 1542/2002 Port liber Bunuri imobiliare Autoritatea Navală Română (ANR) Edituri dobrogene Problemele muncii Protecţia mediului înconjurător Masă lemnoasă Staţiune Produse lactate Combustibili Transport rutier O.U.G. 116/2002 Nave Ordin 41/2002 Terenuri Convenţie internaţională Minorităţi naționale și etnice Unitatea 4 Cernavodă Facultate Ordin 1894/2002 Decret 977/2002 H.G. 168/2006 - exploatare portuară în Portul Constanţa Legea 679/2002 Decret 829/2002 Volum Legea 36/2002 Plan H.G. 437/2002 Legea 681/2002 Salvare pe mare Legislaţie 2003 Lucrători Ordonanţă de urgenţă Legea 519/2002 Camera Deputaţilor Copii Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr. 426/2002 L. 32/2002 Centru de îngrijire Droguri Critici de teatru dobrogeni Echipaj naval Punct de trecere frontieră Economia energiei Învăţământ universitar Constanţa, judeţ Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea participaţiilor Statului H.G. 710/2002 H.G. 334/2002 H.G. 1016/2002 Organizare administrativă O.U.G. 105/2001 Credit extern H.G. 547/2002 - exploatare portuară în Portul Constanţa Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă Metrologie Proprietate privată de stat Decret 742/2002 Hotărâre Program comunitar de sănătate publică Seminar Decret 1059/2002 Transport de droguri Ape reziduale Preşedinte Guvern Staţiune turistică H.G. 233/2002 H.G. 547/2002 Localităţi dobrogene Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilooţ6U Locuinţei Program PSAL II H.G. 527/200 Prefecţi Decret 331/2002 Licitaţie H.G. 624/2002 Consiliu municipal Fond forestier Hotărâre guvernamentală Denumire localitate Legea 630/2002 - cinematografie Domeniu privat Fond funciar Decret 1053/2002 Industrie alimentară Magistraţi Decret 63/2002 Rugby Program social L. 55/2002 Arhiepiscopia Tomisului Lege-şomaj (76/2002) Teren intravilan Acreditare Decret 253/2002 H.G. 357/2002 H.G. 1386/2002 Concesionare L. 669/2002 Regii autonome Boli infecţioase și contagioase Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei CONPET S.A. H.G. 957/2007 - CNE Cernavodă H.G. 177/2002 Societatea Naţională NUCLEARELECTRICA PUTERE, Cristina Societăţi comerciale H.G. 650/2002 Podgorii dobrogene H.G. 1155/2002 Finanţe H.G. 898/2002 Ajutoare materiale Protecţie mediu marin CHIROBOCEA, Petre Protecţia muncii Legislaţie-şomaj H.G. 1415/2002 Alianţa Oraşelor Europene ale Culturii (A.V.E.C.) I.N.C. Pavilion Expoziţional Constanţa Societate comercială O.G. 96/2002 H.G. 188/2002 - epurare reziduri în Marea Neagră L. 254/2002 Bibliografie dobrogeană Ministerul Agriculturii, Alimnetaţiei şi Pădurilor Investiţii-program Drum public Marea Neagră Legislaţie 2001 Companie de navigaţie maritimă Spital Ordin 85/65 /2002 H.G. 1122/2002 L. 34/2002 Legea 1/2002 Finanţare externă DANOVSKI, Ana-Gabriela Transport maritim H.G. 301/2006 - Unitatea 3 Cernavodă Decret 429/2002 Ordine publică Legislaţie 2006 Instituţii de ordine publică Activităţi portuare Transmitere imobil H.G. 1290/2002 Transport de mărfuri Imobile Legislaţie 2005 Decret 897/2002 Legislaţie 2000 Rafinărie Ordin 8/2002 H.G. 811/2002 H.G. 1159/2002 H.G. 299/2002 Locuinţe, construcţie Procurori H.G. 1360/2001 Lege L. 502/2002 Acorduri internaţionale Siguranţa navelor Lichidare judiciară Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor Instituţii publice Unitatea 3 Cernavodă Transporturi navale Ministerul Fiananţelor Publice Comisie interministerială L. 33/2002 H.G. 868/2002 Coniliu judeţean Păduri Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi termice TERMOELECTRICA Asigurări sociale Companie maritimă comercială Tarife H.G. 483/2002 Industrie minieră Staţiuni turistice Hotărâre 69/2002 Litoral MARCOVICI, Dantes Ordin 20/2002 Facilităţi fiscale Ordonanţa 131/2000 Portul Constanţa Cinematograf REPUBLICA Constanţa Legislaţie-forţă de muncă O.G. 72/2002 Legislaţie-protecţia muncii Comitetul Maritim Naţional Tripartit Poliţie H.G. 693/2003 Handicapaţi MATEI, Cătălin-Marian H.G. 1339/2002 Tineri Drept de proprietate H.G. 437/2002 - CNE Cernavodă Şcoli H.G. 300/2002 Marfă H.G. 1534/2002 Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat Energie electrică Ordin 330 Hârtie Proprietate privată Strategie de dezvoltare Interpreţi dobrogeni O.U.G. 202/2002 Decret 44/2002 L. 373/2002 Şantier naval H.G. 1377/2002 Frontiere de stat Ordin 30/2002 Domeniu privat al statului Relații internaționale H.G. 623/2002 Legea 224/2002 Construcţii civile Ordin 202/2002 Poluare mediu Repatriere CIUBOTARU, Camelia L. 412/2002 Port RO-RO Curte de apel Legea 218/2002 Imobil-transmitere Legea 373/2002 Legea 502/2002 Decret 1057/2002 Pescuit H.G. 17/2002 Secretariatul de Stat pentru Persoanlele cu Handicap H.G. 1348/2002 O.U.G. 3/2002 Ape teritoriale H.G. 322/2002 Judeţ H.G. 866/2002 Instituţii financiare Ordonanţă de guvern Decret 1040/2002 Numire în funcţie H.G. 190/2002 Panificaţie Legea 573/2002 Comună H.G. 111/2002 Decret 370/2002 Decret 698/2002 Drept maritim Vinificaţie Comunităţi etnice Zonă costieră Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Instalaţii petroliere Protecţie mediu Buget de stat Forţă de muncă H.G. 276/2002 Securitate maritimă O.G. 79/2000 Administraţie publică Trafic de droguri Decret 898/2002 Legislaţie 2007 Marină comercială Aeroporturi Dobrogea Flotă maritimă comercială Personal navigant H.G. 352/2005 - epurare reziduri în Marea Neagră Poluare Centrale hidroelectrice Legislaţie-cultură Finanţare Centru regional Domeniu public H.G. 626/2002 O.U.G. 102/1999 Cadastru Hotărâre 76/2002 H.G. 174/2002-şomaj Decret 232/2002 Ordin 1901/2002 Legislaţie comercială Consiliu judeţean Municipiu Ordin 188/2002 Zonă contiguă Imobil Instituţii sanitare Unitatea 2 Ordin 703/2002 H.G. 437/2002 - Unitatea 3 Cernavodă Tratate internaţionale O.G. 38/2000 Banca Europeană de Investiţii Regia Autonomă REGISTRUL NAVAL ROMÂN Navigaţie maritimă Decret 41/2002 Decret 741/2002 Heraldică Proiect Legea 528/2002
Vă rugăm să schimbaţi parola