Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Finanţare externă

Subiect Tematic: Finanţare externă
Lucrări: 373 lucrari in 372 publicatii in 1 limbi
Managementul proiectelor cu finanţare externă : Metodologii de elaborare de: Abăluţă, Oana; Androniceanu, Armenia; Curteanu, Doru; Popescu, Irina, economist (Text tipărit)
Subiecte
Centru informaţional Oraşe înfrăţite Program de reabilitare Programe educaţionale Legea 155/2003 Directori Studiu de fezabilitate O.G. 187/2002 Japonezi Transporturi aeriene Terapie. Terapeutică Ministerul Industriei şi Resurselor Canale de navigaţie FERCO INTERTRADE Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) ICHINOSA, Masao Programe de învățământ Braconaj Acquis comunitar Fondul Global de Mediu Casă de copii Boli TRG Istorie Banca Europeană pentru Investiţii Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare Centre de plasament Unitatea 2 Cernavodă Tulcea, judeţ Şcoli săteşti Fonduri de finanţare Englezi Decret 745/2001 Cartier PENINSULĂ Agricultură Coridorul rutier IV Paneuropean Ministerul Finanţelor Publice Proiectul de mediu şi infrastructură Constanţa Port (FI Nr. 20.779) Sponsori internaţionali Metalurgie Dig Regiune economică Dunărea L. 451/2003 BERD Model interetnic Pregătire profesională Fundaţia CHI RO Compania REXSON Proiect economic Universităţi Bom, Erik Uniunea Europeană Arhitectură Mediul oceanic și marin Navigaţie Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) Creștinism. Religie creștină Educaţie socială CD-ROM Apă Colectivitate temporară Primari Construcţii publice Poluare marină Foamete Copii cu handicap Educaţie ecologică Bază materială Gară feroviară Învăţământ preuniversitar Program de cercetare Contracte economice PHARE Boli transmisibile Epurarea apelor MITREA, Miron Ecosistem Turism Centru medical Clădiri culturale Învăţământ-bază materială NĂSTASE, Valentin Reorganizare Programul PHARE Proiect-investiţii Transport-petrol Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Organizaţii non-guvernamentale (ONG) München Consiliu local Consilieri municipali Unitatea 2 Nucleară EUROART Turism rural Hidrologie Organizaţii străine Colegiu Învăţământ urban Virusologie Cetate antică Industrie energetică Legea 120/2003 Orfani Chassot, Gerard ISPA Pescuit oceanic Investiţii Decret 638/2001 Învăţământ superior Reactoare nucleare Oraşe Moscheea ESMAHAN SULTAN Mangalia C.E. Canadieni Societate naţională Terminal Vizite oficiale Legislaţie 2002 Ministerul Culturii şi Cultelor Agenţia Japoneză pentru Cooperare Internaţională Eroziune costieră BRAGA, Roxana Sponsorizare Program comunitar Centrul de Informare Turistică TOMISTURISM Program REMSY Profesori Centru de informare Educaţie în familie Centrul Regional de Inovaţii şi Resurse pentru Învăţământ Învăţământ preşcolar Comisie europeană POPESCU, Dan Ioan Apă menajeră Transporturi fluviale Centrale nuclearo-electrice Ansambluri rupestre Institut de cercetări Clădiri civile Banca Mondială Iluminat public Asociaţia Româno-Bulgară a Comunităţilor Locale Dobrogene Centre de excelenţă Administraţie locală Deschidere Program MIDUP 2 Artiști plastici dobrogeni Centre de informare Terminal de containere Împrumut nerambursabil Învăţământ profesional Turism ecologic Infracţiuni Şomeri Publicişti dobrogeni Sănătate și igienă publică Program COMUNITĂŢI SĂNĂTOASE Fundaţie străină Lucrări edilitare Bolnavi Banca Mondială de Investiţii Şomaj Energie nucleară Stomatologie Programe de specializare Firma PREUSSAG WASSERTECHNIK Cetăţeni străini Companie naţională Opstelten, Iwo Conducte Centru de plasament Camere de comerţ Ovine Vizită străini Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa Pediatrie MUTU, Dumitru LUŢAC, Doru Înfiinţare Sediu Cercetare științifică UNDP Grup şcolar Olandezi Instalaţii portuare Religie musulmană Ajutoare medicale Nave, construcţie Colaborare Gospodărire locală INOGATE Vizite-străini H.G. 825/2002 Împrumut extern BRACKE DIAKONIGARD SIEMENS A.G. (Austria) Inundaţii Cultura porumbului Administraţie publică locală Reţea sanitară Ecologie generală Consiliu orăşenesc Arheologie Relaţii interetnice AECL Canada (Atomic Energy of Canada Limited) Asistenţă medicală Universitate ŞTIUCĂ, Romulus Remus B.E.R.D. Hartă rutieră MInisterul Industriilor şi Resurselor Staţie de pompare a apei Asigurări de sănătate Credit bancar Calamităţi naturale Asistenţă socială Cernavodă Carte Program EDUCAŢIA 2000+ Faliment H.G. 1327/2005 - Autostrada Constanţa-Cernavodă Străini-vizite Transporturi feroviare Învăţământ Gâju, Mariana Program internaţional Informare. Teoria informării și comunicării Sport Învăţământ tehnic Donaţie Ambasada SUA Coperare regională Terminal petrolier Finanţare PHARE Delegaţie străină Familie Comisia Europeană Cooperare internaţională H.G. 946/1997 Statele Unite ale Americii Rafinării Dezvoltare Italieni Administrare Conferinţe Bursă de mărfuri Inaugurare M.I.R. Învăţământ de specialitate EKOLINKS Apicultură Uniunea Nucleară a Industriei Române Elevi Staţie de sablare Anton, Dorin Piscicultură Management-proiecte Compania SIEMENS Aprovizionare Fonduri PHARE Studenţi Constanţa, oraş Fundaţia De Baak Companie maritimă navală Investiţii-proiecte Centru de sănătate Servicii publice Plan oraş Petrochimie Decret 711/2003 Centrale nucleare Zone umede Romi Porturi Tulcea Autostrăzi PALACIO, Loyola de Audit SOKNAN Han Jung Grădiniţă Împrumut Program de finanţare Neacşu, Mihai Legea 451/2003 Program Cultura 2000 Agenţia Internaţională Socrates Monument istoric Voluntariat Program MUDP 2 Combinat petrochimic Protecţie socială Restaurare Canal navigabil Protecţie-mediu Program de asistenţă Bănci străine Privatizare Diplomaţi străini Sport, bază materială Seminar internaţional THE ROMPETROL GROUP OMV Austria Evenimente Staţie de epurare Legea 384/2004 Monografii Planificare familială Tehnologii informatice Livezi Regiune administrativă specială Industrie Consultanţă agricolă Decret 520/2001 Program economic Graniţă Bilanţ Colectivităţi temporare Vizite în străinătate Agenţi economici Dobrogea Cabaline Ordonanţa 54/2004 AQUA PARK Apă potabilă Agenţia de Comerţ şi Dezvoltare a S.U.A. Dinspensar Protecţia mediului înconjurător Cooperare regională British Council Agenţia Americană pentru Dezvoltare Internaţională Companie străină Proiecte Andrei, Victor Litoralul românesc al Mării Negre Transport rutier Francezi Bursă HIV BRD-Societe Generale ITF Canalul Dunăre-Marea Neagră Modernizare Balcani Minorităţi naționale și etnice Ambasada Germaniei Instituţii de sănătate publică Proiect umanitar Telecomunicaţii Legea 203/2003 Organizaţii internaţionale Proiecte de afaceri Programul de relansare a învăţământului rural Volum Industrie agroalimentară Informatică Legislaţie 1997 Proiect "e-PMC" L. 517/2001 Proiect SEA-M Program de înfrăţire Datorii Muzee Agroturism Morărit Program restaurare Instrumente medicale UZUN, Hristu Clinică Proiect Phare Reformă Perfecţionare profesională Asociaţii internaţionale Decret 349/2006 - autostrada Constanţa-Bucureşti THEMELIODONI S.A. Ministerul Transporturilor Buget local Legislaţie 2003 Ordonanţă de urgenţă Programe Asociaţii O.U.G. 15/2001 Firme străine Specii protejate Copii Droguri Maer, Dorin Auto-motohipodrom Fermieri Copii instituţionalizaţi Cămin-spital Informatizare Sală de sport Drumuri Asociaţia ADOLESCENTUL Constanţa Guvernul României Program de sănatate Fundaţie IVAN, Vlad Laborator medical Recalificare H.G. 359/2004 - construcţii hidrotehnice Porcine Legislaţie 2004 Primării Gospodărire comunală Constanţa, judeţ Memorandum de finanţare Istorie contemporană Program de sănătate Arte plastice Credit extern MERLĂ, Viorica Ani Experţi Porci Complexul Rupestru de la Basarabi Administraţie portuară O.N.U. (Organizaţia Naţiunilor Unite) Căi rutiere Seminar Americani TATU, Mihai SAICH, Nancy Ape reziduale Credite Guvern Program instruire Agenţia pentru Comerţ şi Dezvoltare a Statelor Unite Staţiune turistică UNESCO Memorandum Localităţi dobrogene Fundaţia ANDREI ŞAGUNA Management ROMPETROL Renovare Regiuni de dezvoltare Amenajări plaje Fonduri internaţionale Licitaţie Companii străine Consiliu municipal KISH, Eric Proiect ecologic Trafic naval Proiectul PROTECŢIA ŞI INSPECŢIA ÎN DOMENIUL MEDIULUI ŞI ÎN DOMENIUL PESCĂRESC NUCLEARELECTRICA Club EUROPA Fond funciar Program SOCRATES Industrie alimentară Fundaţia OSANA Manageri Sindicate Program ecologic Dezvoltare economică Bănci Legea 415/2003 Relaţii economice NEICU, Vasile Țiței (petrol) cu sau fără gaze naturale Medicină IOGHIU, Elena Femeile și societatea Fondul PHARE Industrie petrolieră Regiune Transporturi PUWAK, Hildegard Educaţie Rezervaţii naturale Ţigani Regii autonome Proiectul Traceca Ajutoare sociale Boli infecţioase și contagioase Fundaţia ESTUAR SVORONOS, Andrei S.U.A. Port-infrastructură Editura DOBROGEA PONTICA 2001 Străini Boli cronice Program şcolar internaţional SAVA, Mircea Construcţii hidrotehnice Parteneriat Urbanism World Vision International-biroul Constanţa Societăţi comerciale Afaceri Clădiri şcolare Program european Parc acvatic IMPREGILIO SpA Finanţe Servicii urgenţă Agenţia Guvernamentală Germană de Cooperare Tehnică (GTZ) B.E.I. Program "EuroFarmers for EuroMarket" Gastronomie Agenţia "Sapard" Primar ELVIMEX GROUP Societate comercială Contract de finanţare ANSALDO Italia Iluminat stradal Oi Bibliografie dobrogeană Proiect "Rural +" Program cultural Program Cartier GARA NOUĂ Marea Neagră Program PHARE Internet Acţiuni umanitare Legislaţie 2001 Spital Facultatea de Ştiinţe ale Naturii Ambasade Societate H.G. 399/2001 Faună marină Program INOGATE CENTRAS Constanţa Finanţare externă Locuri de muncă Ortopedie Transport maritim JOINT DANUBE SURVEY - expediţie ecologică Legea 517/2001 Proiect cultural Investiţii străine Legislaţie 2006 Creşterea animalelor Management portuar Activităţi portuare H.G. 253/1997 Certificarea calităţii Edificiul Roman cu Mozaic Constanţa Program SAPARD Transport de mărfuri Decret 232/2003 Programul SAPARD Legislaţie 2005 Turism cultural Rafinărie Fundaţia pentru o Societate Deschisă Viaţă economică L. 375/2001 Pod feroviar IVANOV, Dumitru Institut naţional Ministerul Mediului Proiect ISPA Constanţa Comunism Zootehnie Investitori Consiliul Europei (C.E.) Acorduri internaţionale DUŢU, Stelian Echipament medical și chirurgical pentru spitale Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale România Colegiu pedagogic Colaborare internaţională Consiliul Europei Program de finanţare externă Centrale electrice CDS (curriculum la decizia școlii) Centru EURO INFO Program de dezvoltare PITU, Nicolae Program Phare 2003 Program educativ Învăţământ de marină Mediul înconjurător Unitatea 3 Cernavodă Şcoală Neptun Terminal cereale Program de investiţii Transporturi navale Delfini Sanatoriu Program REFSCA Minister Progamul POEMS Lb.străine Producători agricoli Avicultură Asociaţia Crescătorilor de Ovine Dobrogea Servicii medicale Management-educaţie Păduri Periodice dobrogene L. 203/2003 Proiect educaţional ECOLINKS Contorizare Fonduri europene Decret prezidenţial Regiunea de dezvoltare 2 sud-est H.G. 1346/2000 Construcţii Staţiuni turistice Program naţional Containerizare Program-PHARE Informaţie Staţie de tratare Educaţie permanentă O.G. 18/2001 Litoral Organizaţii Portul Constanţa Comerţ Colegiul Tehnic "Tomis" Constanţa Program de învăţământ Clădiri publice Poliţie Îmbunătăţiri funciare Informare comunitară Curs Credite externe PHARE-program O.U.G. 94/2003 Programe internaţionale Laborator de control H.G. 1339/2002 Organizaţii guvernamentale Regiunea de Sud-Est Tineri Elveţieni Albu, Gheorghe Plaje Şcoli Mazăre, Radu Ştefan SIDA USAID Delta Dunării Colaborare economică Finanţare europeană Colaborare europeană Simpozioane Cameră de comerţ și industrie Decret 765/2006 - autostrada Constanţa Resurse umane Tehnologie nepoluantă Pantelimon, comună Dezvoltare rurală Amenajări teritoriale Canalizare Portul Tomis Inspectorate şcolare G.E.F. Ambulanţe Energie electrică Program mediu Hotel PARC Proiect RESIDE Infrastructură Feribot Silozuri Administraţia Naţională a Drumurilor Constanţa MICUL ROTTERDAM Constanţa Instituţii de învăţământ Organizaţii umanitare Ambasadori străini Centrul de Plasament MICUL ROTTERDAM Constanţa Şantier naval Conflict de muncă Frontiere de stat Irigaţii Nave străine Vizite străini H.G. 1814/2004 - finanţare CNAPMC Leprozeria Tichileşti Zonă protejată Hotărâre de guvern Ajutoare umanitare Clădiri Comunităţi locale Retehnologizare Monumente istorice Zonă defavorizată Petrol, transport Relații internaționale Gospodărie locală Lăcaşuri de cult dobrogene Progamamerican ROM AG 1998 Botnarciuc, Vladimir Proiect de dezvoltare Finanţare-proiect DECAUX, Jean-Marie Programul ACCES 2001 Construcţii civile TAROM Grăniceri Liceu Firma ATOMIC ENERGY Reţea informaţională Lucrări hidrotehnice Copii abandonaţi Reparaţii nave U.N.C.T.A.D. Educaţie civică Program QUALIPOL Sit arheologic Sate Instituţii de cultură GABOREAUD, Florence Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR) Asociaţii profesionale Documente Dezvoltare portuară Patrimoniu cultural Adolescenţi Cultură Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Manifestare internaţională Banca Europeana de Reconstrucţie şi Dezvoltare Biblioteci judeţene Iconografie Specii rare Silvicultură Lac Daraban, Mihai Feroaliaje Terminal de petrol NUCLEARELECTRICA S.A. Bucureşti Judeţ Instituţii financiare GÂSCAN, Cristea Hartă Licee Colaborare ştiinţifică Reparaţii Regie autonomă Dezvoltare regională Drumuri, construcţie Mediu rural Programe de finanţare Panificaţie Program ISPA Clinica VIAŢĂ NOUĂ Constanţa Cereale Relaţii economice internaţionale Staţie de pompare SCHEELE, Jonathan JESPERSEN, Joern Comună Gări H.G. 1408/2004 - îmbunăţăţiri funciare jud. C-ţa Vizite Comunităţi etnice Calitatea apelor Economie Consultanţă EUROPOLIS Oţ6Uslaţie 2001 Cursuri de perfecţionare Contract de muncă Protecţie mediu Amenajări portuare Program educaţional Proiect-finanţare Forţă de muncă Finanţe internaţionale Administraţie publică Credite bancare Alimentări cu apă Fermă zootehnică Centru cultural Aeroporturi Dobrogea Program TRAINMAR L. 210/2006 - autostrada Constanţa Flotă maritimă comercială Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.) Personal navigant Centru educaţional Frigioiu, Gheorghe Reviste dobrogene Oleaginoase Alexander Language School POTANC, Sebastian Poluare Comunicaţii DANFOSS A/S Flotă de pescuit oceanic Centru social Adulţi Finanţare Cadre didactice Agenţia Naţională pentru Parteneriatul Universităţilor cu Mediul Economico-Social H.G. 1452/2005 - finanţare infrastructură Port Constanţa Învăţământ rural Fotografie, artă fotografică Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională Consiliu comunal O.N.G. Învăţământ liceal Programul EKOLINKS Aromâni Formare profesională Consiliu judeţean Căi navigabile Asociaţii nonguvernamentale Municipiu Investitori străini Firmă străină Mări Alahad, Ziad Biblioteci Unitatea 2 Fundaţii străine Compania STRAALTECHNIEK Greci Documente de bibliotecă Acţiuni Transporturi maritime Învăţământ special Banca Europeană de Investiţii Plajă Conducta Constanţa-Trieste Proiect AGENŢIA Naţională de Consultanţă Agricolă (ANCA) Aeroportul Internaţional MIHAIL KOGĂLNICEANU Constanţa Gara C.F.R. Constanţa Descoperiri arheologice
Vă rugăm să schimbaţi parola