Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Regie autonomă

Subiect Tematic: Regie autonomă
Lucrări: 156 lucrari in 156 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Directori Autobuze Drepturi Proces juridic Istorie Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare Tulcea, judeţ Control Cinematografie Programul ISPA Unităţi hoteliere Agricultură BERD Energie termică, distribuţie Bom, Erik Uniunea Europeană Ilegalităţi TRAICU, Rodin Autoritatea Rutieră Română Cinematograf POPULAR Constanţa Direcţie Navigaţie Apă Hoteluri Bază materială Învăţământ preuniversitar Epurarea apelor Sindicat Turism Reorganizare Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Consilieri municipali Unitatea 2 Nucleară Hidrologie Fond locativclădiri Industrie energetică Clădiri degradate fizic ISPA Investiţii Oraşe C.E. Societate naţională H.G. 637/1998 Vizite oficiale Cinematograf LEAUTĂ, Valentin Ateliere de lucru Apă menajeră Centrale nuclearo-electrice Proprietate publică Administraţie locală IUSTIAN, Mircea Teodor Servicii publice-termoficare Program MIDUP 2 Infracţiuni Societate Naţională CAI DE RASĂ S.A. Energie nucleară Firma PREUSSAG WASSERTECHNIK Companie naţională Mamaia Top-firme Consum casnic Mangalia EPURAŞ, Gheorghe Legislaţie 1998 Înfiinţare Sediu H.G. 1305/2000 Ministerul Justiţiei Regia Autonomă de Electricitate Gospodărire locală Gaze naturale (combustibili) Herghelie Administraţie publică locală Ecologie generală Transport în comun Fonduri B.E.R.D. Credit bancar Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) O.U.G. 23/2000 Transport feroviar ŞERBAN, Tudor BUTOI, Nicolae Eliberare din funcţie Consiliu de administraţie Igienă urbană Dezvoltare Înfiinţare... Autovehicule Administrare Abuzuri Inaugurare VLĂESCU, Dumitru PĂRCĂLABU, Ştefan Cutremure Aprovizionare Companie maritimă navală Servicii publice Centrale termice Şedinţă Viceprimar H.G. 324/1997 O.U.G. 139/1999 Porturi Tulcea Împrumut Lungu, Dumitru Program MUDP 2 Protecţie socială Canal navigabil Protecţie-mediu Termoficare Adunarea Regiunilor Europei Bănci străine Privatizare Contract Evenimente Staţie de epurare H.G. 996/1999 Salubritate Buget Funcţie numire Transport aerian H.G. 689/1997 Colectivităţi temporare Agenţi economici Dobrogea Distribuţie Apă potabilă Proprietate de stat DALKIA România S.R.L. Protecţia mediului înconjurător Staţiune Zona liberă Transport rutier NICOLAE, Gheorghe DONŢU, Gheorghe DIRECTOR Modernizare Transmitere bunuri H.G. 523/1998 Energie termică-distribuţie Telecomunicaţii Armată Volum Legislaţie 1997 Datorii Credite BERD Decret 592/2001 Salarii Termoficare-distribuţie Numire funcţie Firme străine Tramvaie Acţionari Copii Informatizare Termoficare-servicii publice Contracte Primării Gospodărire comunală Constanţa, judeţ TEODORU, Sergiu Administraţie portuară Tei Ape reziduale Credite Preşedinte Staţiune turistică Disciplină financiară Cinematograf MAJESTIC Constanţa Ministerul Public Management Organizaţii sindicale Consiliu municipal Domeniu privat Filială Manageri Sindicate Bănci Relaţii economice L. 440/2001 Transport public Cifră de afaceri Transporturi PUWAK, Hildegard Datornici Concesionare Stat O.U.G. 117/2000 SAVA, Mircea Urbanism Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului de Stat Societăţi comerciale Clădiri şcolare Program european Finanţe Primar ELVIMEX GROUP Transportul în comun Societate comercială Legislaţie Sancţiuni COICIU, Dumitru Fond locativ Bibliografie dobrogeană Societăţi cu capital de stat Program PHARE Legislaţie 2001 Cinematografe BUTURUGĂ, Adrian Finanţare externă Legislaţie 1996 Investiţii străine H.G. 687/1999 Transmitere imobil Zona Liberă Sulina Imobile Legislaţie 2000 Miliardari Contract de vânzare DUŢU, Stelian Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Centrale electrice H.G. 241/1997 PITU, Nicolae Şcoală Program de investiţii PUWAK, Hildegarde Cinematograf PROGRESUL Constanţa Sivicultură Minister Prefecturi Regia Autonomă CAI DE RASĂ R.E.N.E.L. Păduri H.G. 788/1997 Datorii financiare Contorizare Compania Naţională APELE ROMÂNE Fonduri europene Zonă liberă H.G. 1033/2001 Tarife Litoral Clădiri publice Top-miliardari Îmbunătăţiri funciare Şcoli Carieră FRĂŢILĂ, Constantin Finanţare europeană H.G. 1364/1996 DRAGOMIR, Gheorghe Canalizare Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat Energie electrică Program mediu Infrastructură Societatea Naţională Îmbunăţăţiri Funciare S.A. Şantier naval Patrimoniu Irigaţii STROE, Felix Hotărâre de guvern Conferinţă de presă Clădiri Instalaţii epurare Relații internaționale Gospodărie locală Proiect de dezvoltare O.U.G. 49/1999 Dezvoltare portuară MANOLE, Adrian Centru de informare turistică Banca Europeana de Reconstrucţie şi Dezvoltare Lac Zone libere Judeţ Cinematograf STUDIO Constanţa Reparaţii Regie autonomă Transport de persoane Numire în funcţie Program ISPA JESPERSEN, Joern Comună Economie Protecţie mediu CONSTANTINESCU, Nicuşor Daniel Credite bancare Alimentări cu apă Aeroporturi Dobrogea Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.) Energie termică Poluare O.U.G. 58/2000 DANFOSS A/S Finanţare Rocar-Cristal Car România Domeniu public Capital Consiliu judeţean Municipiu Firmă străină Imobil TAMAŞ, Dumitru BUTNARU, Marian Disciplină salarială Radiocomunicaţii Distribuţie gaze Director-numire Ministerul Integrării Europene Herghelia Mangalia Proiect Dotări social-edilitare
Vă rugăm să schimbaţi parola