Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Comună

Subiect Tematic: Comună
Lucrări: 1218 lucrari in 1218 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Pictură Spectacol Fotografie, artă fotografică Literatură română România Bibliografie dobrogeană Edituri dobrogene Medici Proză scurtă Jurnalişti dobrogeni Scriitori dobrogeni Comunicări ştiinţifice Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România Politică externă Program Management Etnografie Colinde Legislaţie 1997 Legislaţie 2001 Femeile și societatea Bibliografii Copii SUA Raport Partide politice Istorie Documente istorice Vânzare Economie agrară Comunism Cooperativizarea agriculturii Statistică Localităţi dobrogene Cooperative agricole de producţie Iconografie Biblioteci publice Omagiu Pictori Club sportiv Sport Aniversări Educaţie Operă. Dramă muzicală Balet Şah Istoric Învăţământ Publicişti dobrogeni Turism Hidrologie Minorităţi naționale și etnice Boli infecţioase și contagioase Monumente ale naturii Rezervaţii naturale Delta Dunării Biblioteci judeţene Creşterea animalelor Monumente istorice dobrogene Cetate antică Arheologie Istorie antică Conducători de stat Cultură Reportaje Învăţământ primar Medicină veterinară Istorici dobrogeni Şcoli Legume Război mondial II Marină militară Aviaţie militară Techirghiol Medici dobrogeni Sănătate și igienă publică Scriitori Bibliotecari Profesori Asistenţă socială Peşti Mănăstiri Arhitectură religioasă Monumente Sculptură Muzică rock Vestigii istorice Electricitate Medicină Internet Provincie istorică Economie Situaţie economică Elevi Tineret Comerţ Istorie literară Protecţia mediului înconjurător Viaţă socială Lb.engleză Istorie modernă Oraşe Economie industrială Fotbal Închisori. Penitenciare Speologie Manifestări ştiinţifice Medicamente Aromâni Guvern Antropologie Studenţi Exploatare minieră Filatelie Învăţământ preşcolar Fructe Manageri Drept de proprietate Lingvistică și limbi Ortodoxism Geologie Droguri Episcopi dobrogeni Legislaţie Construcţii hidrotehnice Accidente Accidente de muncă Finanţe P.C.R. Deţinuţi politici Religie Licitaţie Licitaţie publică Biologi dobrogeni Epigrafie Inscripţii antice Servicii publice Teatru Impozite Antichitate Sculptori Nave Acţiuni penale Cadre militare Clădiri Turci Tropaeum Traiani Expoziţie-pictură Mihai Viteazul, domn al Ţării Româneşti, al Transilvaniei şi al Moldovei Mediul înconjurător Armată Penticostali Secte religioase Alegeri Legionarism Viticultură Vinuri Tradiţii Finanţe publice Administraţie publică locală Administraţie Administraţie publică Arhitectură Critici de artă dobrogeni Judecătorie Box Mine Industrie minieră Artişti plastici Urbanism Locuinţe, construcţie Primar Funcţionari publici AGENŢIA Naţională de Consultanţă Agricolă (ANCA) Geografie Fotografi dobrogeni Obiceiuri populare Utilaje agricole Materiale de construcţie Agricultură Producţie agricolă Romi Boli cu transmitere sexuală Desen Transport aerian Aviaţie Detenţie politică Închisori politice Teologi dobrogeni Feminism Poezie Animale Corupţie Legende Viaţă culturală Eroi Arheologi dobrogeni Staţiune turistică Arte plastice Folclor Primari dobrogeni Prefecţi dobrogeni Regizori dobrogeni Alimente Ţărănime Primari Constanţa, judeţ Scrisori Politicieni Tătari Învăţământ special Ecologie marină Informatică Alimentări cu apă Bolnavi Porci Porcine Conducte Construcţii Muzică uşoară Coposu, Corneliu Politică Transport de mărfuri Zootehnie Bovine Amenajări teritoriale Porturi Staţiuni turistice Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Litoral Etnii Dezvoltare economică Industrie alimentară Trupe de teatru Delavrancea, Barbu Ştefănescu Transport fluvial Cartofilie Primul Război Mondial Război mondial I Grafică Istorie medievală Ev Mediu Viaţă politică Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.) Informatizare Telefonie Servicii medicale Locuinţe Bilanţ Societăţi comerciale Şantier arheologic Populaţie Industrie textilă Minereuri Stat Taurine Sfinţi Folclorişti dobrogeni Drept Fermă Folclor muzical Martiri dobrogeni Aromân, dialect Folclor dobrogean Teologie Învăţământ liceal Bibliografi dobrogeni Monumente istorice Apă Descoperiri arheologice Instrumente medicale Transport feroviar Construcţii civile Drumuri, construcţie Calculatoare Climatologie Partidul Comunist Român Întreprinderi mici şi mijlocii Arbori, arbuşti Pomicultură Hartă Epoca romană Numismatică Clădiri publice Sate Tulcea Arhitectură rurală Artă populară Complexul Rupestru de la Basarabi Restaurare Păsări Istorie militară Lăcaşuri de cult dobrogene Sportivi dobrogeni Comunităţi etnice Obiceiuri, datini privind viața particulară Artă Civilizaţie romană Biblioteci Neolitic Război Daci Geto-daci Geţi Asociaţii profesionale Canalul Dunăre-Marea Neagră CHIRIAC, Gheorghe Şomaj Asistenţă medicală Muzee Asociaţii Cor Etnologie Tradiţii populare Mediu rural Infracţiuni Fraude Căsătorie. Căsnicie Pescuit Zoologie Ecosistem Localităţi Schituri Dialectologie Investiţii Investiţii străine Control financiar Control Lacuri Staţiuni balneoclimaterice Vestigii arheologice Industrie Legi Biserica creştină DUŢU, Stelian Primării Prefecturi Patrimoniu Catedrala Arhiepiscopală Sfinţii Ap. PETRU ŞI PAVEL Constanţa Bănci Rezistenţă anticomunistă Filme de ficțiune. Dramatizări filmate Familie Cereale Ecologie generală Păduri Protecţie socială Telecomunicaţii Monografii Nou-născuţi Hoteluri Perfecţionare profesională Formare profesională Situaţie socială Folclor muzical Muzică populară Sfinţi dobrogeni Religie, istorie Carte Publicaţii dobrogene Reviste dobrogene Lectură Biologie Floră Literatură Biologie marină Faună marină Biserici creştine Creștinism. Religie creștină Speculă Poluare Farmacie Cercetare Cultură populară Topografie Oraşe înfrăţite Călători străini Buget Buget local Reparaţii Revendicări Lb.italiană, învăţare Islam Islamism Fond funciar Cadastru Terenuri Preşcolari Proiect Probleme sociale Drumuri Geografie regională Teatru liric Mihail Kogălniceanu, comună (jud. Constanţa) Bătrâni Carne Arhiepiscopi dobrogeni Maşini agricole Patrimoniu cultural Organizaţii non-guvernamentale (ONG) Privatizare Fabrică Transport rutier Cărămizi Toponimie Folclor literar Poezie populară Căi rutiere Sărbători Centrale electrice Centrale telefonice Cultura Gumelniţa Ceramică Canalizare Cerna, comună Turism cultural Revoluţionari Educaţie socială Copii cu handicap Vinificaţie Țiței (petrol) cu sau fără gaze naturale Cercetători dobrogeni Comerţ exterior Piscicultură Pictură religioasă Ortopedie Necropole Curent electric Accidente auto Monede Epoca fierului Ortodoxie Povestire Silvicultură Legislaţie 2000 Legislaţie 2003 Tulcea, oraş Expoziţii Lagăre de muncă Ţigani Agrotehnică Organizaţii internaţionale Monumentul Triumfal de la Adamclisi Terenuri agricole Costineşti Organizaţii Handicapaţi Persoane cu handicap Religie musulmană Moschei Poliţie Iluminat public Concursuri Manifestare ştiinţifică Grevă Itinerar turistic Imobile Statui Dezvoltare socială Tulcea, judeţ Transport Contrabandă Evaziune fiscală Vamă Contracte Preoţi Urmărire penală Fals Curtea de Conturi Spectacole de teatru Educaţie şcolară Fermă zootehnică Mănăstirea SFÂNTA MARIA Techirghiol Mănăstirea Dervent Biserica catolică Biserica romano-catolică Justiţie Învăţământ profesional Meglenoromâni Cultura plantelor Culturi agricole Cultura Hamangia Protecţie-mediu Piersic Religii necreştine Vikingi Amenzi Soiuri de plante CDS (curriculum la decizia școlii) Programe de învățământ Protecţie mediu Mahmudia Prefabricate Sanatoriu Literatură științifico-fantastică Manifestare culturală Năstase, Adrian Izvoare Irigaţii Integrare europeană Probleme economice Memoriu Teren agricol Industrie uşoară Acţiuni umanitare Statele Unite ale Americii Arii protejate Explozii Dezvoltare Proces Presă dobrogeană Geodezie Ziar DOBROGEA JUNĂ Poarta Albă Cadre didactice Divertisment Energie electrică Ape reziduale Incendiu Apă potabilă Legende dobrogene Bazilică Kogălniceanu, Mihail Organizare administrativă Topalu Greci Hamangia Cişmea Administraţie locală Integrare socială Prizonieri de război Învăţământ, istorie Generali Educaţie, politici Taxe Domeniu public Minori Abuzuri Mănăstirea Uspenia Instituţii de cultură Ornitologie Turism rural Agroturism Program PHARE Romani Învăţământ preuniversitar Plajă Finanţare Aprovizionare Mănăstirea Cocoş Militari Evenimente Sărbători creştine Unire 1878 C.A.P. Legislaţie 1996 Mocani ardeleni Exploatare Fluvii Tractoare Confecţii Export Muzeul de Artă Constanţa Furaje Fals în acte publice Faună Fântânele Jocuri de întrajutorare Vânătoare Restructurare Inspectorate şcolare Secetă Lipoveni Fortificaţii romane Topraisar, comună Ofiţeri Constantinescu, Emil Aşezări umane Fond forestier Administrare Muncă voluntară Institut de cercetări Cercetări marine Program european PHARE Învăţământ de specialitate Societate comercială Podgorii Metrologie Banca Mondială Paleolitic Medicină socială Spital Campanie electorală Francezi Inundaţii Benzină Tehnică sanitară Vot Infanterie. Trupe de uscat Decrete Partidul Naţional Liberal Baciu, Ion Grăniceri Viaţă literară Istorie politică Parohii ortodoxe Arhiepiscopia Tomisului Ucraineni Biserica ortodoxă răsăriteană Împăraţi Viaţă social-economică Călugări Învăţători Agronomie Reformă Sindicate Lagăre Poeţi dobrogeni Artilerie Teatru de dramă Legislaţie 2002 Cărţi poştale Colonizare Reviste şcolare Viaţă economică Listă Case memoriale Litigiu Simpozioane Monumente religioase Cartof Proiecte Finanţare externă Situaţie financiară Săpături arheologice Capele Mănăstirea SFÂNTA ELENA DE LA MARE Biserica SFÂNTUL ATANASIE Niculiţel Martiri creştini Mecanizarea agriculturii Italieni Energie electrică, distribuţie Mină de cupru Parchet Modernizare Epoca elenistică Staţiune balneară Stuf Municipiu Georgescu, Nicolae Gospodărie comunală Unităţi administrative Electrificare Obiecte de cult Eroziune Ruşi Comunitatea musulmană Medalii Asociaţii nonguvernamentale Găgăuzi Periodice dobrogene Învăţământ agricol Trafic rutier Senatul României Manifestări culturale Colecţii de artă Program de dezvoltare Infrastructură Bulgari Căi navigabile CHIROBOCEA, Petre CHIRONDOJAN, Dan Claudiu Martin, Gheorghe Comemorări Arheologi Dăunători Industria materialelor de construcţii Gaze naturale (combustibili) Industrie extractivă Spioni Ministere Reformă agrară Proprietate de stat Regimentul 36 Infanterie "Vasile Lupu" Prejudiciu Vizite oficiale Mormânt antic Relaţii interetnice Persoane defavorizate Biblioteci şcolare Sistematizare urbană Apeducte Sponsorizare Creaţie populară Culturi irigate Proprietate funciară Împroprietărire Lideri Balneoterapie Ajutoare de urgenţă Parlamentari Infractori Tradiţii musulmane Oi Ovine Tortură Macedoromâni Inaugurare Regalitate Ajutoare umanitare Proiect educaţional CLIANTE, Traian DARABAN, Aurel Armata Roşie - URSS Activişti de partid Americani Graţiere Delapidări Siliştea, comună Conservare Gospodărie agricolă colectivă Veterinari Sfântu Gheorghe Comunităţi religioase Musulmani CONSTANTINESCU, Ion VINTILĂ, Gheorghe Dumitrescu, Ioan Gâju, Mariana Giuglea, Ştefan Lazia, Ion Nemet, Tiberiu Ţărani Partidul Muncitoresc Român Horia, jud. Constanţa Deţinuţi Cămin Personal medical Proprietate publică Cetatea Halmyris Pictură naivă Carieră de piatră Insulă Cercetare științifică Biblioteci săteşti Medici veterinari Legislaţie 1999 Cec DIRECTOR Dezvoltare localităţi Mineri Monumente arheologice Podoabe Artă monumentală Retrocedare Cultura Cernavoda Pugilişti Învăţământ rural Monahi Raport de activitate Cămine culturale Festivaluri Regie autonomă Sediu Carte-referinţe Referinţe-carte Cristea, Traian Liceu Bază materială Comună Dotare Judeţ Credite Cartiere Zile festive Colectivităţi temporare Staţiune de cercetare Miting Staţiune Carte-lansare Lansare-carte Revista AGORA Colectivitate temporară Dosar penal Contrabandă cu ţigări Proces juridic Transport de persoane Înfiinţare Cartier VIILE NOI Teatru de balet Construcţii ilegale Colaborare militară Consiliu municipal Servicii portuare Arhiepiscopi Biblioteci comunale Biblioteci orăşeneşti Inspectorate de poliţie Poliţie de frontieră Alianţa pentru România Gospodărire comunală Directori Fondul Proprietăţii de Stat F.P.S. Centru de plasament Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România Filială Deputaţi dobrogeni Partidul Democrat PÂRJOL, Marian P.D. P.N.Ţ.C.D. Prefecţi Societăţi agricole Canal navigabil Grup şcolar Donaţie Partidul Democraţiei Sociale din România P.D.S.R. Sfinţire Premii Cooperaţie meşteşugărească Active comerciale Fuziune Poliţişti Sezon estival Aeroporturi Dobrogea Director general MARIN, Sorin Conferinţă de presă Ministerul Culturii Monumente-protecţie Investiţii-program Ilegalităţi Fonduri Seminar Copii instituţionalizaţi Program SAPARD Colaborare internaţională Circumscripţie electorală Secţii de votare Alegeri locale Vernisaj Preşedinte Demisii STOIAN, Alexandru Tribunal Organizaţii etnice U.D.T.T.M.R. Aplicaţii militare Concesionare teren Investitori străini Zone libere Ambasadori străini Cetăţeni străini O.N.G. Consilieri Ansambluri folclorice Ruşi lipoveni Copii abandonaţi An şcolar Datorii Ajutoare materiale Funcţie-numire Numire-funcţie Geamie Candidaţi Club Muzeu de artă Carte dobrogeană Tabără de creaţie Sărbători tradiţionale Liceu de artă A.R.A.S. Trafic de droguri Istorie-politică Organizaţii politice Competiţie sportivă Cetăţean de onoare Birou electoral Gaze naturale, distribuţie Artişti dobrogeni Centru social Înfiinţare... Clădiri şcolare Şcoală sătească Sechestru Creşterea păsărilor Cămine de bătrâni Festivaluri de folclor Artişti amatori Deşeuri petroliere Hoţi benzină Bănci străine Clădiri culturale Curte de apel Parc Hram bisericesc Dispensar Relaţii militare Memorial sportiv Broşuri Consultanţă agricolă Coaliţia pentru Sănătatea Reproducerii din România Fundaţia A.R.A.S. Fundaţia HOLT Fundaţia Internaţională de caritate OMENIA Fundaţia S.E.C.S. Fundaţia WORLD VISION Fundaţie HOLT Liga Naţională a Femeilor-filiala Constanţa Proiect POLICY Promovarea sănătăţii ROSAPEPE, Sheila Cast S.E.C.S. U.S.A.I.D. WORLD VISION Acţiuni culturale Gospodărie locală Program de învăţământ Program EDUCAŢIA 2000+ Turco-tătari Orfelinat Cămin de copii Necrolog Dig C.D.R. Convenţia Democrată Română Serviciul Cultural Francez Ambasada Franţei Centru de informare Colaborare Centru cultural SEEBRIG Partidul Social Democrat din România Gospodărire locală Viceprimar Demiteri Numire în funcţie Control de stat Activităţi culturale Casă World Vision Constanţa Adunări generale Ministerul Tineretului şi Sportului Colegiu Învăţământ particular Comandant Recruţi Penitenciare Şcoală Comisie judeţeană Punere în posesie Comunicat Complex FORUM Complex hotelier Hotărâre guvern Transmitere imobil Cadre medicale Complex turistic U.F.D. Consiliu comunal Comune înfrăţite Hotărâre de guvern Destituire din funcţie Finanţare europeană Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România Minister Program internaţional Concursuri de muzică Organizaţii judeţene Baza aeriană MIHAIL KOGĂLNICEANU Parlamentari dobrogeni Demnitari locali Partidul România Mare P.R.M. Şedinţă Partidul Socialist al Muncii P.S.M. Vizită oficială Vizite locale Şcoală de vară Alianţa Naţională Creştin-Democrată Partidul Naţional Ţărănesc Creştin-Democrat Institutul Român de Management Delegaţie străină Decizie juridică Instituţii de stat Asistenţă sanitară Zonă defavorizată Casă de cultură Firme mixte Nataţie Cursuri Badea, Marin Lege funciară Titluri de proprietate Buget de stat Statuie PERIFAN, Enache Brigada 34 Mecanizată Unitate militară Medalie Nereguli Economie financiară Lucrări hidrotehnice Hotărâre Uniunea Forţelor de Dreapta Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat Carte- Alunecări de teren Funcţie-demitere Uz de fals Comunitatea Ruşilor Lipoveni Regiune Bază militară Arestare Sinistraţi Stupefiante SAVA, Gigel Küreş Meşteşugari Licitaţie de active Biserica Sfântul Ilie Tezviteanul Constituire Cursuri de vară Etografie Evenimente culturale Cooperare militară internaţională CORNERSTONE Exerciţiu militar internaţional Militari străini Sărbători religioase Uniune NAUM, Liana Elena Partidul Umanist din România Exerciţii militare Monument Renovare Vameşi Epave Anchete penale IONESCU, Tudorel Complex agricol Vile Proprietate-teren Teren Teren-proprietate Exerciţii militare internaţionale Fundaţia Culturală de Numismatică OVIDIU Constanţa Calamităţi naturale CONPET Furt Hoţi de benzină Organizaţii locale Braconaj Grup şcolar agricol Turneu sportiv Competiţie internaţională Cartier ANADOLCHIOI Probleme social-economice Turneu teatral Concesionare Proprietate privată Program naţional Subprefect Filiale I.A.S. Comisie de control Pagube financiare Bodorlo, Tivadar NEICU, Vasile Slujbă religioasă Denumire localitate Frontiere de stat Programe internaţionale PETROTRANS Cimitir MARIN, Costea Bârsan, Iulian Târguşor, comună P.U.N.R. CONSTANTIN, Nicolae Bănci populare Clădiri degradate fizic Partidul Social Democrat (PSD) Specialişti Turişti T.B.C. SPIRESCU, Nicolae Gunoi menajer Program de reabilitare Rezervaţia de dune marine Agigea Orfani Serviciu telefonic Aeroportul Militar MIHAIL KOGĂLNICEANU Lupte libere Cămin-spital Zone protejate Diplomă Ministerul Culturii şi Cultelor Ortodoxism de rit vechi Miting aviatic CONSTANTINESCU, Mihail Ministerul Agriculturii Ministerul Apărării Naţionale PAŞCU, Ioan Mircea MITREA, Miron Tudor Muftiu Manifestări festive Fals intelectual Sucursală Mutare Aşezăminte monahale Ocol silvic Casa de cultură Baza de elicoptere Tuzla Comandori Revista COMUNA MEA, CUMPĂNA Sanatoriu T.B.C. Imobile naţionalizate Cartier CHILIA Societăţi pe acţiuni Şcoli săteşti MATROZ, Constantin Deturnare de fonduri Fond de investiţii Asociaţia Judeţeană a Părinţilor GUŢĂ, Alexandru P.D MOCANU, Paul Borcan, Constantin Neglijenţă în serviciu Program edilitar MARGHIOL, Nicolae Proces civil Autorităţi locale PANAIT, Gheorghe Teren proprietate Dotare în şcoli Program de investiţii SANDU, Ştefan Banca Agricolă Fundaţie culturală Programul SAPARD Gestiune frauduloasă FRIGIOI, Gheorghe Pierderi financiare Litigiu comercial Calcare ROIAS 2001 Vizită prezidenţială Asociere în participaţiune DOGAN, Aydîn Societăţi economice Borş, Cornelia Litigiu-teren Monument comemorativ Pânză freatică Clerici Seminar naţional Consilieri comunali Lucrări edilitare Staţie de pompare a apei Sisteme de pază Unităţi de detenţie Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Canal Revendicări terenuri Partidul Umanist Român Centru de consultanţă Monument istoric SĂNDULESCU, Ion Paraşutism sportiv Servicii turistice-distracţii MARTINCIUC, Constantin Luare de mită Conflict Televiziune locală Lucrători vamali Dans popular Căpitănie Hotel FORUM NEW YORK TIME Monument antic CERCEL, Lazăr Obiceiuri de iarnă Ziua aviaţiei Biserica SFÂNTUL SPIRIDON Spital municipal Pelerinaj Bercea, Adriana TABĂRĂ, Valeriu U.N.I.C.E.F. Colaborare europeană Cantină socială IACOBUŢI HALICI, Gheorghe Activități culturale Dinspensar Societate agricolă Cinematograf Centru de sănătate Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Împărţire administrativă Nivel de trai Primul, prima... Luna cărţii BERD Hîdîrlez Difuzarea cărţii Agenţia "Sapard" Obiectiv istoric Hoge Mina Altân-Tepe Campanie agricolă Comandamentul Unic de Însămânţări Constanţa Însămânţare agricolă Organisme administrative Serbări Sovietici Uniune internaţională Cămin cultural Culturalizare Arghezi, Mitzura Braconieri F.D.F.R. Federaţia Democrată a Femeilor din România Plasă, unitate administrativă Unitate administrativă Plaşă Specii protejate Club Rotary Internaţional Constanţa Şcoală de balet ATLANTYKRON Science-fiction Produse agricole Rezultate Proiect de construcţie Istorie romană Carieră Cutremure Mănăstirea SF. APOSTOL ANDREI Alexiu, Tudor Cercetări penale Site-uri Biserica SFÂNTA MARE Mc. ECATERINA Tuzla Biserica SFÂNTA PARASCHIVA Cumpăna Gazoduct Otomani Sabotaj P.M.R. Asociaţia Comunelor din România Miting aerian Cerc de istorie Societăţi ştiinţifice Rezultate alegeri Bobeş, Ion Post de televiziune Ilicit judiciar ILIESCU, Dumitru Teren arabil Bobeşi, Eugen Buget judeţean Raion Biserica Episcopală Constanţa Sindicatul D.P.M. Constanţa Aviaţie civilă Dosarul AGIGEA AQUA PARK Parc acvatic DINU, Traian Partidul Liberal '93 P.L.'93 Platformă program SUBŢIRICĂ, Mircea Program electoral UDREA, Anghelus Belcea, Victoria Finanţare PHARE IONIŢĂ, Ion Gospodarire comunală Cercetări agricole LUNCAN, Octavian Imm H.G. 834/1999 Medalistică Întreg poştal Anghel, Dumitru ROŞCULEŢ, Alexandru Uniunea Patriotică Constanţa LEVENDI, Nicolae Minorităţi religioase PNL Bizantini Cetate Grinduri Mină CRĂCIUN, Ion Ambasade VĂRGĂU, Ion MITSUHASHI, Hidekata Bază KFOR Instituţii sanitare Amfore Lagăre de detenţie Telefonie rurală Manifestări Caz penal Cooperativă agricolă Unităţi agricole VORKINK, Andrew Consiliul Judeţean Constanţa Centru Poliţie sanitară Staţiune cercetare Zonă agricolă Blocul Partidelor Democratice B.P.D. World Vision International-biroul Constanţa Legea fondului funciar Legea 18/1991 Fraudă electorală Parc de distracţii Expediţie ştiinţifică ENACHE, Ştefan FRĂŢILĂ, Ion MARCHIDAN, Constantin MARIN, Ion SELIC, Ion STROE, Constantin Vie DELIORGA, Mihai MIHĂILĂ, Nicu Biserica din Sinoe Zonă etnografică Cercetări etnologice Plan urbanistic Corneanu, Ion Colecţie de artă Literatura detenţiei Centru medical Asociaţii agricole Asociaţii umanitare Religia romanilor Limbău-Ciobanu, Mariana GHEORGHIU-COGEALAC, Aurel Rezervaţia Canaraua Fetii MENLIUAP, Muzekir Finanţare internaţională TATU, Mihai COMAN, Nicolae IORDACHE, Gelu Benţea, Constantin Terenuri arabile Credite externe Biserica SFÂNTUL DUMITRU din Agigea Biserica Creştin Adventistă de Ziua a Şaptea Biserica ÎNĂLŢAREA DOMNULUI Movila Verde Biserică-sfinţire Biserica SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL Nicolae Bălcescu Centura de Aur Competiţie sportivă naţională Cupa MIRA Sentinţă judecătorească Gaz lichefiat Geamii L. 292/2003 Centrul Zonal de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog Constanţa Captură de droguri Caravana cinematografică nr. 52 Caravana DOBROGEI JUNE Cariere Granit Culturalizarea maselor Ţărm Casa de Economii şi Consemnaţiuni Locuinţe rurale Casă dobrogeană Cherhana Specii rare Clădiri renovate Antonescu, Costin PETROV, Manuil Jocul PROCENT SAIMANOV, Neculai Dune marine Nisipuri litorale Terenuri sărăturate CECAN-CONDRAT, Marin Mandat-conducere Andrei, Aurel Contribuţie în natură Unităţi socialiste Peştera Limanu SĂCEANU, Eugen Aron, Emanuel UNGUREANU, Anton Elveţieni Plicuri Centru de documentare şi informare Centru de asistenţă socială Monument arheologic CIMPOIAŞU, Constantin Delegaţia Comisiei Europene PETRICĂ, Dumitra Distribuţie gaze Adunări populare CIOROIU, Nicolae HOROBĂŢ, Ilie Dispensar medical Revendicări imobile B.T.T. Bucureşti Contribuţie în bani Consiliul naţional al Audiovizualului Licenţă de emisie Biserica evanghelică Muzeul de Artă Topalu ŢÎRCOMNICU, Emil WISOŞENSCHI, Iulia SOCOTEALĂ, Gheorghe Cultură rurală Brigada Multinaţională de Menţinere a Păcii din Sud-Estul Europei Activele Cetăţeneşti Transfer Frigioiu, Gheorghe FILIP, Aurelia GÂSCAN, Cristea GRAMENI, Gheorghe STERUŞ, Dumitru Circumscripţii electorale Concursuri de interpretare MOISESCU, Dan Reorganizare judiciară Frontul Plugarilor ENGHIN, Osman NEGIMETIN, Omer ŞAHINGHIRAI, Bagîş Mormânt paleocreştin DINU, Ion Recoltă Intreprindere agricolă de stat Organizaţii cooperatiste VLĂDESCU, Valentin G.A.S. Contraamirali Mormânt creştin Puncte de trecere a frontierei Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului Cooperatie de consum MAREŞ, Maria ŢAŞCU, Tică Şezătoare literară Firma Romanian Livestok Int. S.R.L. Export ilegal Servicii sanitar-veterinare Tăuraşi MANOLESCU, Constantin Teren piscicol Casa de Cultură PANAIT CERNA Cerna S.C. B.T.T. Bucureşti Cupoane Imobil public POSTELNICU, Valentina CONOVICI, Nicolae Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie Decizia 106/1997 Licenţe de emisie D.C.N.A. 18/2000 Decret 489/2001 L. 351/2001 Interes naţional Obiectiv turistic Decret 1053/2002 Legea 675/2002 Decret 195/2004 - înfiinţare comune Agenţia de Dezvoltare Regională Brăila Societate piscicolă Biserica ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI Complex CORMORANUL ANTREC Demnitari publici Podgoria OSTROV Gospodărie Agricolă de Stat Fabrică de conserve Comitet provizoriu CĂLIN, Ştefan Zugravu, Daniela Liceu particular POPOV, Leonard L. 18/1991 Direcţie sanitară Probleme edilitare Trafic cu ţigări Asociaţia pentru Copiii Noştri JIPA, Ion STELIAN, Gheorghe Epava EVANGELIA Club de jazz GHEORGHIU COGEALAC, Aurel Gospodărie ţărănească VRĂMULEŢ, Grigore Populaţie şcolară Iluminat stradal DUMITRESCU, Ion Membri de partid Partidul Popular Român P.P.R. Premianţi GRIGORE, Cornel O.G. 11/1996 Ordonanţa Guvernamentală nr. 11/1996 Guvern-România Şcoli-bază materială COSMA, Mihail Editura ROMART DESIGN Ţărani-situaţie financiară Vicus RAŞCU, G.M. G.A.C. RUSU, Costache Zbârciog, Constantin C.Z.C.C.O.A. Constanţa Traficanţi de droguri Legislaţie 1950 Harta administrativă H.G. 1128/1968 Legislaţie 1968 H.G. 177/2002 H.G. 1415/2002 Guvern-hotărâre Hotărâre-guvern Şcoală specială H.G. 1146/2000 H.g. 495/2000 H.g. 970/1999 H.G. 219/2000 Coniliu judeţean H.G. 780/2001 H.G. 768/1996 H.G. 583/1996 H.G. 441/1997 H.G. 274/1996 H.G. 346/1996 Apă pluvială H.G. 1333/1996 H.G. 15/1996 H.G. 523/2000 Licenţă de concesiune H.G. 1360/2001 Hotărâre 38/2001 H.G. 1221/1996 H.G. 512/1996 H.G. 1290/2002 H.G. 830/2003 H.G. 384/1997 H.G. 468/2001 H.G. 22/1997 H.G. 262/1996 Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor H.G. 349/2000 Ţepeş Vodă H.G. 1025/2001 H.G. 1314/2003 H.G. 1115/1996 H.G. 624/2002 Sala de sport Monument-inaugurare CRĂCIUN, Ioan Băjan, Vasile Hotel LEBĂDA RADU, Constantin GHEORGHE, Ionel Muzeul ION JALEA Constanţa Centrale electronice LINTAROF, Ilie Dotări social-edilitare OPRIŞ, Nicolae Program de dezvoltare comunitară Biserica SFÂNTUL DIMITRIE IZVORÂTORUL DE MIR Deleni PLOTOGEA, Gheorghe Program pentru Dezvoltare Rurală COSTEA, Marin SIŞU, Niculae S.C. TRANSGAZ Mediaş Spital social Partidul Naţiunii M.A.N. Cartier BRĂTIANU Cartier KM 5 H.C.M./iunie 1950 DINU, Jean Jijila, jud. Tulcea VLACIU, Virgil CORBU, Gheorghiţă Investiţii externe Uniunea Naţională a Organizaţiilor Luptătorilor din Decembrie U.N.O.L.D. Comitet local Instructori MIHĂILĂ, Ion ŢUIU, Stelian Dizidență politică UDREA, Angheluş Centrul de documentare al rromilor din Germania Exerciţiu de instrucţie Exerciţiu NATO KLEIN, Iohan Popovici, Iordan Serviciul de urgenţe madicale Anastase, Mihai Neoprotestanţi Alexandru, Ioan (cdt.) Direcţia Generală a Penitenciarelor Fermă didactică Costanţa Dotare medicală SOARE, Mihai WILIAMS, cercetător sovietic Migdal Pomi fructiferi STOIAN, Ecaterina Tribunal financiar Spor natural Evadare Centru de instruire Institutul Naţional de Medicină Comparată O.G. 125/2000 L. 84/2004 - înfiinţare comune L. 575/2001 Zone de risc natural Legea 35/1996 Unităţi teritorial administrative Botta, Eugen BUTUCESCU, Nicolae I. CHIŢU, Gheorghe FILUI, Gheorghe GRAMATICU, Ion MARIN, Ştefan POPESCU, Alexandru SOARE, Radu VOINEA, Dumitru Liga Femeilor-filiala Constanţa UDREA, Nicolae DOBRIŢOIU, Gheorghe Arvinte, Alexandru Viituri VLAD, Maria Liceu agroindustrial Luna cărţii la sate Poliţie sanitar-veterinară Internat şcolar Terenuri piscicole Suspendare GIRBA, Ion Mină de calcar POIANĂ, Lorin Zona Liberă Mihail Kogălniceanu Brigada Mutinaţională de Menţinere a Păcii din Sud-Estul Europei POPESCU, Mihail Statul Major General M.L.P.A.T. Rezervaţia Cheile Dobrogei Monumentul eroilor de la Niculiţel Muzeul satului Ruine antice Bogdan, Aneta C.E.C. Avram, Ionaş GHEORGHE, Adrian ŞTEFAN, Gheorghe (primar) L. 35/1996 Cariera Sibioara Fabrică de cărămizi Cobadin Bădiţeanu, Ion O.N.G. RĂDĂCINI Centru comunitar Perimetru de exploatare Dealul Asan O.A.N.R.M. 139/1999 Resurse minerale O.A.N.R.M. 159/2001 Muzeul de Artă Medgidia PARCUL EROILOR Cobadin GHEBENEI, Avram Pasaje rutiere Contract agricol MITRANA, Mugur Viorel STAN, Niculae Firme pesticide Căminul Cultural CARMEN SYLVA Crişan Uniunea Ucrainenilor din România Zilele Culturii Ucrainene CLINCIU, Gheorghe MUNTOIU, Alexandru Pepinieră-puieţi Pomi Blănaru, Petre Kiwi Plantaţie experimentală COCOR, Voicu IONESCU, Preda Pluguşorul Anton, Gabriela Vale Asociaţia Coloniştilor Macedoneni MÂNECUŢĂ, Ion Caracalla, împărat STANOIU, Decebal CHIRESCU, Dumitru PETRE, Ilie MUNTEANU, Elena PREDESCU, Dragoş RETIA, Aneta PERSINARU, Ileana MARIN, Constantin SUCIU, Ioan GHEORGHE, Ştefan COVĂŢICĂ, Emil Asociaţia Comunităţilor Miniere din România STĂNOIU, Decebal IANUŞ, Nicolae GAVRILĂ, Constantin PELTECHI, Leonard NEAGOE, Ion Aqualand Fermă model Investiţii proiect Proiect investiţii R.E.A.Z.I.M. Ministerul Coordonării Plantaţie de kiwi CARAUA, Niculai NEAGU, Ion Sanatoriu dermato-venerice MÂNDOIU, Dumitru Ţărani-valorificare produse agricole Haholi Sărbătoare tradiţională Augustin, Dragoş FAUR, Graţian Aşezământ de sănătate Biserica SFINŢII PETRU ŞI PAVEL Palazu Mic Finţire biserică ŞTEFANICĂ, Ilie Stoica, Marin Colocvii Savanţi dobrogeni HRISTOIU, Ion BURLACU, Ruxandra Biserica Ostrov BREZANU, Dănuţa Gabriela Tabără de cercetare SPULBER, Cicerone GHEORGHE, Stelian HRISTU, Daniel LUNGU, Corneliu VÂLCU, Adrian TORNEA, Gheorghe VASILE, Răsvan DINICU, Ion ŞERBAN, Tiberiu TÂRCĂ, Ionel Organizaţii comunale REFIC, Teofic CERNOV, Vitali TRAIAN, Grigore Asociaţia VOX DELTAE Grrese Theatre UK U.S.A. PARIC, Veli SAVCENCU, Valeriu GHEORGHIU, Aurel Teren, construcţii VLAD, Ioan Cronologie istorică Artiști plastici dobrogeni Biografii Relații internaționale Peșteri Cinema
Vă rugăm să schimbaţi parola