Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Înfiinţare

Subiect Tematic: Înfiinţare
Lucrări: 431 lucrari in 428 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Spectacole de teatru Personal medical Centru informaţional Comandamentul Antiepizootic Constanţa Funcţie FUGARU, Marius Baschet Directori Comitet local Biblioteci municipale Staţiuni balneoclimaterice Bază sportivă Direcţia de Pază a Judeţului Constanţa Caramanian, Traian Iluminat, instalaţii Sporturi nautice Negru-Vodă, oraş Aviaţie Biblioteci publice Emisiuni radiofonice Electronică Transporturi Aeriene Româno-Sovietice BUCUR, Ilie Istorie antică Uniunea Vatra Românească Proces juridic Învăţământ, istorie Acquis comunitar Poliţia Comunitară de Siguranţă Rutieră Constanţa Istorie Decret 1620/1909 Mediu urban Unitate militară Banca Comercială ROBANK Instituţii de proiectare Cadre medicale Reprezentanţă DRUGAN, Ion Iachting Ornitologie Comerţ en-gros Unitatea 2 Cernavodă Tulcea, judeţ Vîlcu, Vasile Şah Şcoli săteşti Cămin de pensionari Notari Organizaţii municipale Legea 116/2005 - înfiinţarea Univ. "Andrei Şaguna" T.A.R.S. Concerte simfonice Pionieri Funcţionari publici Agricultură Persoane cu handicap REGHINTOVSCHI, Vasile Colegiul Naţional de Apărare Arheologie subacvatică Regiune de dezvoltare Centru Asociaţia Judeţeană de Şah Constanţa Batalionul de Stat Major şi Deservire al Forţelor Navale Control financiar Ortodoxie Societate civilă Cooperaţie meşteşugărească Evidenţa populaţiei Registrul Comerţului Pregătire profesională Anghel, Panait Industrie navală Circulaţie rutieră Unităţi de învăţământ Societatea Iredenţa Română An şcolar IORGUŞ, Zanfir Talpeş, Ioan Balneoterapie Industrie prelucrătoare S.I.F. TRANSILVANIA Generali Creștinism. Religie creștină Teatru dramatic Colectivitate temporară Asociaţia ATELIER 35 Constanţa Hoteluri Copii cu handicap Biserici creştine PAPARI, Aurel Învăţământ preuniversitar Actorie Fundaţia GAUDEAMUS PHARE Nave de pescuit P.D.S.R. Arte decorative Sindicat Peşti Alianţa Franceză Învăţământ gimnazial Industria zahărului Postul de radio DOBROGEA Turism Revista MAGAZIN DE FILATELIE, CARTOFILIE ŞI NUMISMATICĂ Inspectoratul Navigaţiei Civile Clubul Crescătorilor de Păsări Exotice Reorganizare Radio AMERICAN FORCES NETWORK ROMANIA (AFN) Societăţi culturale Medgidia Facultatea de Fizică, Chimie şi Tehnologia Petrolului Publicaţii dobrogene Ofiţeri de marină Organizaţii non-guvernamentale (ONG) Eforie Sud DUMITROF, Constantin Terorism Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (ANIMMC) Autoritatea teritorială de ordine publică Constanţa GHERGHILESCU, Lică Liga Culturală Româno-Elenă Ministerul Sănătăţii şi Familiei Casa de Ajutor Reciproc Colegiu Colonie grecească Cetate antică Cursuri Registrul Naval Român Consiliul Judeţean al Sindicatelor Unite Muncitoreşti Hotărârea 251/2005 - înfiinţarea Direcţiei de Pază a Judeţului Constanţa Zona Liberă Mihail Kogălniceanu Asigurări Capagea, Ion Pan Şantier Învăţământ superior Investiţii Pescuit oceanic Oraşe Salvare aeriană Drept CERCEL, Lazăr Ştiinţe economice Expoziţii Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Constanţa Bibliotecari Societate naţională H.G. 637/1998 Legislaţie 2002 URICIUC, Diana Cinematograf Oniromanţie Decret 920/1923 Întreprinderi mici şi mijlocii Belacurencu, Trifon Centru de informare Şcoala Medie nr. 4 Constanţa Învăţământ preşcolar H.G. 1133/2002 Asociaţia Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor Ministerul de Interne Alegeri Decizie Organizaţii politice locale Protocol Organizaţia de Pionieri din R.P.R. Centrul Pilot de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Handicap şi Formare de Personal (CPSC) Operă. Dramă muzicală Ansambluri artistice Uniune Scriitori tătari (România) Borcea, Pavel Institut de cercetări Academia Regională CISCO Administraţie locală Ligă Desfiinţare Organisme administrative Deschidere Club ROTARY Mangalia Francmasonerie Centre de informare Televiziunea Litoral TV Turism ecologic Învăţământ profesional Cartier ENERGIA Documente de arhivă AIESEC Constanţa Publicişti dobrogeni Societate Naţională CAI DE RASĂ S.A. Sănătate și igienă publică Decizie ministerială Artişti amatori Uniunea Generală a Industriaşilor din România 1903 Energie nucleară Stomatologie Complex petrochimic Cooperative Învăţământ-minorităţi naţionale Centre de reabilitare Mamaia Păsări NATO (Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord) Organizare locală SICOR H.G. 2205/2004 Mangalia Facultate de medicină Hotărâre guvern Societatea Româna de Telemedicină şi Medicină Spaţială Primăria Constanţa Camere de comerţ Comisariatul Gărzii de Mediu al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Pescuit industrial Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa Băsescu, Traian Camera Federativă a Medicilor din România Legislaţie 1998 Înfiinţare Cartier INEL II Sediu Cercetare științifică Judecătorie Grup şcolar Tavitian, Anaid Universități Anastasiu, Mihai Religie musulmană Nave, construcţie Cămin de copii Asociaţia Învăţătorilor şi Institutorilor Constănţeni Herghelie Bătrâni Legislaţie 1951 Yachting Cârnici, Constantin Club sportiv Administraţie publică locală MĂRTOIU, Georgeta Aşezăminte monahale Ecologie generală Arheologie Tehnicieni Facultatea de Ştiinţelel Naturii Asistenţă medicală Universitate H.G. 550/2002 H.G. 917/2005 - transporturi feroviare Manifestări culturale Credit bancar Asistenţă socială Carte Unităţi socialiste Legi CASIMCEALI, Ali Osman Zurini, Luigi D.J.P.P. Învăţământ primar Nancu, Dumitru Şcoli primare Marină militară-stat major Magazine Episcopat Învăţământ RADIO DOBROGEA Clubul părinţilor Plus D Instituţii de stat Psihiatrie Cimitir Librăria LIBRĂRIA NOASTRĂ Constanţa Sport Învăţământ tehnic Biblioteci orăşeneşti Colegiu naţional Consiliul Sindical Judeţean Constanţa Ziua Marinei Române Marinari Uniunea Populară Social Creştină H.C.J. 1/2003 Marină civilă Radio Transport feroviar C.O.N. Coruţ, Pavel Bibliografii Organizaţia Tineretului Progresist din România Fondul Proprietăţii de Stat Produse agroalimentare Contabilitate Conferinţe Uniunea Scriitorilor din România- filiala DOBROGEA Bursă de mărfuri Inaugurare Societatea Ştiinţelor Matematice şi Fizice din R.P.R. Sindicatul Liber al Salariaţilor din Administraţia Publică Constanţa Învăţământ de specialitate Sindicatul PORT-TRANSPORT Constanţa Apicultură Elevi Ziar ZIUA DE CONSTANŢA Vise C.C.I.R. Piscicultură VOIVOZEANU, Doina Pomicultură Librăria LIBRĂRIA NOASTRĂ Tulcea Aprovizionare Studenţi Constanţa, oraş Centrul Naţional pentru Promovarea Transporturilor Inter-modale Servicii publice Centru de sănătate Flotila de Fregate Institutul de Turcologie şi Studii Central Asiatice Viaţă socială Sisteme informatice Tătari Active comerciale Petrochimie Şedinţă Centrale nucleare Cartofilie CISCO IT Zone umede Gospodărie agricolă colectivă SĂCĂŞANU, Gheorghe Ardeleanu, Eduard MOVILĂ, Ioan I. Tulcea Porturi Cămin cultural Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor H.G. 686/1999 Grădiniţă Cooperative de consum Statul Major General Control guvernamental Garda de Coastă Constanţa Cimitirul Central Jurnalişti dobrogeni Protecţie socială Cooperativizarea agriculturii Institutul de Oceanografie, Cronologie şi Hidrografie Constanţa Scafandri militari Universitate particulară Privatizare Asociaţii studenţeşti Diplomaţi străini H.G. 123/2006 - modificare H.G. 523/1998 Eforia Spitalelor Civile din Bucureşti Biserica SFÂNTUL IERARH COLINIC de la CERNICA din Constanţa Intreprinderi mici şi mijlocii Uniunea Culturală a Albanezilor din România Camera de Comerţ şi Industrie Silistra ROBANK Biserica SFÂNTUL IERARH VASILE CEL MARE Constanţa Evenimente H.G. 996/1999 Asociaţia Naţională de Turism Nautic - Montan şi Speologic PETROCHIM Constanţa Monografii Caracaş, Stelian Linii aeriene Constituire Industrie textilă L. 84/2004 - înfiinţare comune Industrie Filatelişti Viticultură Învăţământ mediu Sezon estival Transport aerian H.G. 282/2002 Învăţământ artistic Decret 195/2004 - înfiinţare comune Post de radio P.D. Bursă de cereale Lipniţa Compania Română de Pescuit Oceanic (CRPO) Motociclism Neurologie Asociaţia KARDEŞLIK Bilanţ Echipe sportive Căluţă, Sorin Ministerul Agriculturii şi Domeniilor Autoritatea Navală Română (ANR) Goblen Problemele muncii Revista SOLTERIS Clubul Tineretului Progresist din Constanţa Proprietate de stat Cadre militare dobrogene Protecţia mediului înconjurător B.N.R. H. 102/2003 Albanezi Lăcaşuri de cult Sfinţire Trupe de teatru Companie străină Învăţământ militar de marină Medgidia, oraş Biserica SFÂNTUL VASILE CEL MARE Constanţa Societate Comercială de Stat Tratatul cu Bulgaria Produse lactate Firme Asociaţia Patriotică a Revoluţionarilor LAZĂR CERCEL Constanţa Transport rutier Francezi Preşedintele României Bursă Terenuri Licee de specialitate HIV Marinescu, Eugen Criminalitate Bănci populare Dinu, Gheorghe Muzeul Marinei Române Probleme sociale MATEESCU, Elena Educația părinților Comandament Romanian International Bank Canalul Dunăre-Marea Neagră Şcoală de arte Religie, istorie Asociaţii sportive Politică Colegiul Economic Mangalia Tribunal militar Facultate Minorităţi naționale și etnice Centrul Radioelectronic şi Observare CALLATIS Uniunea Democrată a Musulmanilor din Dobrogea Asociaţia Naţională a Profesioniştilor în Resurse Umane Instituţii de sănătate publică Bellu, Vasile Întreg poştal Clinică chirurgie Asociaţia firmelor din turism "Ion Movilă" Organizaţii internaţionale Top naţional Armată Consul general Fundaţia Universitară Mangalia Andrei, Ion Liceu teoretic Hotel MONASTIR Constanţa Asociaţia apicolă NECTARUL Constanţa Relaţii culturale Informatică Fondul Proprietaţii de Stat Partidul Mişcarea Conservatoare Legislaţie-administraţie locală Politică externă Stare civilă Echipa DEZROBIREA Teatru de operetă Colaborare militară Consiliul Suprem de Apărare a Ţării Notariat Consiliul Judeţean al Elevilor Constanţa Organizaţii politice Muzee H.C.M. 505/1949 Morărit Asistenţă sanitară Filatelie Balneologie Festivitate Techirghiol Hotărârea 78/2005 - persoane cu handicap Învăţământ particular Consiliul naţional al Audiovizualului Nume Asociaţii internaţionale H.G. 196/2003 G.A.C. Legislaţie 2003 Fântânele Partidul Democraţiei Sociale din România Publicaţii periodice Asociaţii Copii Unităţi militare dobrogene Bârsan, Nicolae Droguri Asociaţia Coloniştilor Evacuaţi din Cadrilater Liceu sanitar CHINTOAN, Marin Uţă Copii instituţionalizaţi Informatizare Demnitari străini MUNTEANU, Duţu P.U.R.R. Automobilism Clubul Antidrog al elevilor Liceului Teoretic "Traian" Constanţa CHIRULESCU, Emil Comandamentul Operaţional Naval Fundaţie EFRIMESCU, Gabriela Legislaţie 1949 Învăţământ universitar H.C.L. 80/2001 IONESCU, Ilie Forţa Democrată, partid politic Şcoală de meserii Legislaţie 2004 Automobile Primării Constanţa, judeţ Comerţ cu amănuntul Ordinul Geodezilor din România Organizare administrativă Istorie contemporană Biologie Arte plastice Învăţământ teologic Biblioteca Municipală Constanţa Hotărâri locale Complexul Rupestru de la Basarabi DĂRĂBĂNEANU, Teodor Organizaţii cooperatiste Muzicieni dobrogeni Aniversări Viaţă politică Farmacie Colegiul Psihologilor S.P.T. GARIMOVICI, Cornel Seminar Americani Literatură Tulcea, oraş Uniunea Scriitorilor din România Fotbal Credite Preşedinte Servicii informatizate Staţiune turistică Galerie de artă Localităţi dobrogene Partidul Viaţa Românească Management F.D.P. Semicentenar Organizaţii sindicale Linii de transport Consiliu municipal Hotărâre guvernamentală Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură Fond funciar Filială Militari Industrie alimentară Artă populară Sindicate Reconversie profesională Dezvoltare economică Agrement nautic Bănci Decret regal Cenacluri literare Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) A.S.I.T. (Asociaţia Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor) Adunări generale Club de elevi Asociaţia CAREUL MARINARILOR Gruparea Sportivă VICTORIA Constanţa Medicină Economişti Femeile și societatea Şcoală de şoferi Ministerul Artelor şi Informaţiilor Industrie petrolieră Regiune Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism Ordin de zi Transporturi Teatru de revistă Crăciun, Teodora Club Educaţie Teatru de dramă Medicamente Clubul CODECS OVIDIUS Constanţa Mitropolia Tomisului Maternitate Boli infecţioase și contagioase Handbal Societăţi secrete Cercetări marine Transfer de proprietate Divizionul 306 Nave Şcoală Boli cronice Umor Zone economice Jandarmi Muzică clasică Construcţii hidrotehnice Parteneriat Staţiune balneoclimaterică Policlinică Urbanism FEODOROV, Nicolai Terentievici Societăţi comerciale Religie Podgorii dobrogene Ionescu, Răducanu Afaceri Clădiri şcolare MARDARE, Dumitru Revista TOMIS Germani Presă dobrogeană I.M.M. Banca Naţională a României Finanţe Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca Box Radio CONTACT Radioficare Rector Comitete Liga Navală Română Societăţi de stat Ortodoxism Primar Acvariul Constanţa I.N.C. Societate comercială Învăţământ general Legislaţie Cercetare Sovietici Teatru liric Tractoare Medici dobrogeni Rugină, Sorin B.E.N.A. Servicii portuare Bibliografie dobrogeană Complexul turistic DELTA NATURE RESORT Călugări Literatura minorităţilor Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Constanţa (SAJ) Fundaţie culturală Uniuni cooperatiste Partidul Naţional Liberal Spital Casa de Cultură PANAIT CERNA Cerna Societate Faună marină VASILESCU, Cornel Frontul Democrat Universitar Integrare europeană Direcţii teritoriale Istorie militară Asociaţia Balcanică de Mediu Televiziune locală H.C.J. 59/2003 Finanţare externă Ortopedie Mănăstiri Investiţii străine Instituţii de ordine publică Ordine publică Legislaţie 2006 Activităţi portuare Legislaţie 2005 Facultatea de Inginerie Mecanică Partidul Uniunea pentru Reconstrucţia României Turism cultural Scriitori dobrogeni Rafinărie PETRE, Mihai Facultatea de Construcţii Raion Muzică pentru orchestră simfonică Locuinţe, construcţie Consulat Decret 361/2005 - înfiinţare Univ. "Andrei Şaguna" Procurori Cooperative de producţie Partide politice Organizaţii etnice Ordin 125/2003 Bibliografi dobrogeni Comunism BRĂGARU, Constantin Zootehnie Reformă agrară Institutul Naţional Zootehnic Bucureşti Agenţia Domeniilor Statului (ADS) Şcoala de ţesătorie şi industrie casnică a judeţului Constanţa Decret 200/1951 OLARU, Ioan Colaborare internaţională Ţărani Hotel LIDO Mamaia TV NEPTUN Constanţa Relaţii culturale internaţionale Ziar CUGET LIBER Pâine Ziarişti Cooperative meşteşugăreşti Liceu de artă Învăţământ de marină Instituţii publice Mediul înconjurător Şcoală Fundaţia umanitară cultural-ştiinţifică TUNA Constanţa Industrie chimică Manifestări aniversare FEODOROV, Nicolai Terentiev Cartiere Partidul Unic Muncitoresc Sanatoriu Turci Descentralizare Minister Prefecturi Eforie Nord Regia Autonomă CAI DE RASĂ Avicultură RAICOPOL, Petre Ştiinţele naturii Învăţământ agricol Comisia Judeţeană de Organizare a Cooperaţiei Constanţa Societatea Centrală de Apicultură din România Volei Banca Industriilor şi Meseriilor Dobrogene Staţiune balneară Popice Pedagogie Statistică Sindicatul Interpreţilor şi Compozitorilor din România Asigurări sociale Teatru de păpuşi Partidul Comunist Român Pătruţ, Mircea Şcoala Militară de Maiştri Militari a Marinei "Amiral Ion Murgescu" Constanţa MORARU, Aurelia Staţiuni turistice Uniunea Artiştilor Plastici-filiala Constanţa Vasiliu, Mugur Politicieni dobrogeni Ministere Litoral Organizaţii Boli cardiovasculare Şcoala nr. 17 "Ion Minulescu" Constanţa Portul Constanţa Balet Serviciu ambulanţă Muzică Frontul Democraţiei Populare Comerţ Program de învăţământ Clădiri publice Muzeu de artă Poliţie Handicapaţi Consul Informare comunitară Reumatism Instituţii de drept Comandamentul Flotei Brigada 9 Mecanizată "Mărăşeşti" Constanţa Garda Financiară Sindicatul C.F.R. PALAS-CONSTANŢA Naţionalizare Ordin 1133/2006 - înfiinţare parc industrial Mangalia Flotă militară Decrete Zone protejate Liceul Economic Mangalia Specific dobrogean Acţiunea Populară, partid Industrializarea lemnului Teatru de balet SUSLU, Tănase Uniunea Ziariştilor Profesionişti Organizaţii profesionale Şcoli Învăţământ de artă SIDA FRĂŢILĂ, Constantin Operetă Organizaţia SOCIETATEA CIVILĂ Delta Dunării Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (ANSIT) Forţe navale Resurse umane Consuli P.U.M. Fundaţia AVE MARIA Constanţa GEMIL, Tahsin Asociaţia MÂINI ÎNDEMÂNATICE Promoţie Teatru Iluminat Bază militară MIHAIL KOGĂLNICEANU Zile festive Istoric NICOLAE, Ilie A. Marină Centru pilot Maistru militar Viaţă studenţească Sucursală Reviste literare Protecţia copilului Partidul Democrat Instituţii de învăţământ Istorici dobrogeni Psihologi Cluburi sportive Patrimoniu Studenţi marinari Asociaţii culturale Masonerie Cooperativa VICTORIA Constanţa Flotă de pescuit Cămine de bătrâni Categorii sociale Conferinţă de presă Clădiri Sportivi Retehnologizare Şurghie, Valentin Relații internaționale Tătari crimeeni Lăcaşuri de cult dobrogene Epizootie Slujbă religioasă Absolvenţi Marină militară Organizaţii judeţene Arhiepiscopi Construcţii civile Reviste culturale Geriatrie Liceu Reţea informaţională Comisie judeţeană Lucrări hidrotehnice Copii abandonaţi Şedinţe Învăţământ pedagogic Centru de asistenţă socială Legea 218/2002 Librărie Atanasiu, Teodor H.G. 523/1998 - înfiinţare "Aeroportul Internaţional Constanţa" Nave şcoală Francofonie Mitropolie Librăria CARTEA RUSĂ Constanţa Asociaţia pentru Dezvoltarea şi Promovarea Litoralului Instituţii de cultură Asociaţii profesionale Mănăstirea SFÂNTA TREIME Camera de Comerţ şi Industrie a României S.M.T. Pescuit CRĂCIUN, Tudora Cultură HOSU, Gheorghe Fundaţii Biblioteci judeţene Iconografie Silvicultură S.C.S. Zone libere Tradiţii româneşti Meteorologie Jurnalişti NUCLEARELECTRICA S.A. Bucureşti Judeţ Instituţii financiare Stat Major Hermeneanu, Vasile Licee Centrul de Explorare a Visurilor Regie autonomă GRĂDINARU, Anghel Ilie Transport de persoane Mediu rural Numire în funcţie Panificaţie Cereale Carte-lansare Gară aeriană Ziare dobrogene Saizescu, Geo PETRESCU, Iuliu Comună Informare documentară ROŞCA, Ovidiu Căminul Cultural FILIMON SÂRBU Constanţa Cooperative agricole de producţie Comunităţi etnice Centru asistenţă socială Partidul Social Democrat (PSD) Ajutoare financiare Mass media Economie Consultanţă H. 48/2005 - Fundaţia "Fantasio" Turcologie Radio VOX RADIO COSTINEŞTI Forţă de muncă Garda de mediu C.A.R. Alianţa Naţională Creştin-Democrată Şoferi UZUN, Dumitru Administraţie publică Corpul Maiştrilor Militari de Marină Teatru de operă Fermă zootehnică Centru cultural H.C.J. 48/2003 Aeroporturi Dobrogea Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră Pensionari Pompieri Flotă maritimă comercială Jandarmerie Teologi dobrogeni Cooperaţie Reviste dobrogene Asociaţia Umoriştilor Constănţeni TRIDENT Premieră Casă de cultură Cenaclul CUGET LIBER Constanţa FLAVIAN, Mircea Comisii Ministerul Comerţului şi Alimentaţiei Roman, Petre Flotă de pescuit oceanic Centru social Oameni de afaceri Arhive Lansare-carte Partidul REPUBLICAN Filiale Preşedinţi Ziar OBSERVATOR Centenar Numismatică Bază de tratament Culturalizarea maselor Învăţământ rural Filarmonică Fotografie, artă fotografică Comitetul de Luptă pentru Apărarea Pacii O.N.G. Învăţământ liceal Mecanizarea agriculturii Consiliu judeţean Centre de dezvoltare Municipiu Bază militară Federala Băncilor Populare CONSTANŢA Camera de Comerţ şi Industrie Caliacra Martin, Gheorghe Speculă Teatru muzical UZUM, Hristu Arhitecţi dobrogeni Istorie navală AIG LIFE România S.A. Biblioteci Tineret Radiocomunicaţii Ordin Instituţii sanitare Arafat, Raed Legislaţie-asociaţii ILIE, Petre B. Revoluţionari Tratate internaţionale Echipa P.C.A. PETRE, Zoe Activități culturale Scafandrerie Fabrică de pâine Aviaţie militară Învăţământ superior de marină Cartier TĂBĂCĂRIE Navigaţie maritimă Bosânceanu, Gheorghe Seminar teologic Psihologie Secţie Centru de scafandri Hotel SAVOY Herghelia Mangalia Echipa S.P.T. Relaţii publice Numire Sindicatul Medicilor din România Legea 528/2002
Vă rugăm să schimbaţi parola