Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Finanţare europeană

Subiect Tematic: Finanţare europeană
Lucrări: 145 lucrari in 144 publicatii in 2 limbi
Subiecte
Spectacole de teatru Grupul Local Dobrogea Nord Iluminat, instalaţii Consiliul pentru Dezvoltare Regională SE (CDR) Proiect de investiţii Canale de navigaţie Istorie antică Arhitectură peisageră Braconaj Boli Istorie Banca Europeană pentru Investiţii Camera de Comerţ Dobrici Hovdkinn, Qystein Tulcea, judeţ Decret 745/2001 Agricultură Persoane cu handicap Deşeuri Centru Comerţ Dobrici Căminul pentru Persoane Vârstnice Constanţa Pregătire profesională Biodiversitate Proiect economic Uniunea Europeană Ilegalităţi Teatru dramatic Apă Hoteluri Educaţie ecologică Bază materială Învăţământ preuniversitar PHARE Epurarea apelor Învăţământ gimnazial Turism Centru medical Profesori universitari Clădiri culturale Bârsan, Eugen Vestigii arheologice Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Fundaţia ESTUAR Constanţa Hidrologie Colegiu Cetate antică Investiţii Pescuit oceanic Decret 638/2001 Învăţământ superior Oraşe Vizite oficiale Mahmudia Eroziune costieră Bittner, Alexandru Ovidiu, oraş Întreprinderi mici şi mijlocii Comisie europeană Biologie marină Centrale nuclearo-electrice Centru comercial Banca Mondială Iluminat public Administraţie locală Învăţământ profesional Turism ecologic Infracţiuni Şomeri Publicişti dobrogeni Sănătate și igienă publică Bolnavi Energie nucleară Relaţii româno-norvegiene Camere de comerţ Turism-promovare Fundaţia Culturală Română Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (PIMM) Cercetare științifică Grup şcolar Bătrâni Religie antică Inundaţii Administraţie publică locală Oncologie Banias, Mircea Ecologie generală Subvenţii de stat Arheologie Relaţii interetnice Asistenţă medicală Universitate B.E.R.D. Regiune de dezvoltare economică Staţie de pompare a apei Proiect de construcţie Asistenţă socială Organizaţii neguvernamentale Învăţământ Gâju, Mariana Psihiatrie Program internaţional Informare. Teoria informării și comunicării Ecluze NICOLAE, Constantin Delegaţie străină Comisia Europeană Dezvoltare Inaugurare Apicultură Elevi Cooperare transfrontalieră Piscicultură Fonduri PHARE Centrale nucleare Boc, Emil Romi Porturi Blues Autostrăzi Program MUDP 2 Protecţie socială Restaurare Protecţie-mediu Bănci străine Fraude Penitenciare Udrea, Elena Viticultură Decret 520/2001 Proiect PHARE CBC "Creaţiile audio-vizuale în zona transfrontalieră Constanţa-Silistra - mijloc de integrare europeană Apă potabilă Masterat Protecţia mediului înconjurător Proiecte Firme Litoralul românesc al Mării Negre Transport rutier HIV Informare europeană Minorităţi naționale și etnice Proiect umanitar Volum Salvamar L. 517/2001 Proiecte de dezvoltare Miniştri Program SAPARD 2 Sud-Est Muzee Proiect Phare Meserii Buget local Zonă de dezvoltare Copii Firme străine Specii protejate Fermieri Informatizare Drumuri Fundaţie Program turistic Recalificare Primării Constanţa, judeţ Memorandum de finanţare Silaghi, Ovidiu Program de sănătate Porturi maritime Aniversări Viaţă politică Ape reziduale Credite Preşedinte Localităţi dobrogene Renovare Centrul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (CRIMM) Fonduri internaţionale GURIS Proiect ecologic Fond funciar Program ecologic Agrement nautic Bănci Relaţii economice Medicină Educaţie Rezervaţii naturale Ţigani Regii autonome Boli infecţioase și contagioase Fundaţia MENTHOR PONTICA 2001 Instalaţii Parteneriat Urbanism World Vision International-biroul Constanţa Târguri Afaceri Program european Clădiri şcolare Parc acvatic Manifestare culturală Proiect COMENIUS B.E.I. Zei Agenţia "Sapard" Pavilion Expoziţional Constanţa Tavitian, Harry Iluminat stradal Bibliografie dobrogeană IORDACHE, Gelu Program Program PHARE Legislaţie 2001 Spital Centru de afaceri Integrare socială Integrare europeană Finanţare externă Transport maritim Legea 517/2001 Proiect cultural Oferte educaţionale Gospodărire publică Activităţi portuare Transport de mărfuri Program SAPARD Relaţii româno-bulgare Turism cultural L. 375/2001 Debarcadere Zootehnie DUŢU, Stelian Personal Trasee turistice Colaborare internaţională Ţărani Vama Veche Învăţământ de marină Şcoală Finanţare internaţională Delfini PUWAK, Hildegarde Închisori. Penitenciare Prefecturi Lb.străine Ministerul Agriculturii Clădiri de patrimoniu Proiect european Învăţământ agricol Proiect educaţional Statistică Fonduri europene Proiect LIFE Natura III Construcţii Port turistic Program "Grupare de competenţe pentru managementul întreprinderii" Containerizare Litoral Proiect SAPARD Portul Constanţa Tratament balnear Parc de distracţii Prevenire MARE NOSTRUM Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună Program de învăţământ Clădiri publice Tineri Religii antice Plaje Parcul Naţional Munţii Măcinului Şcoli SIDA Verbina, Dan Colaborare economică Finanţare europeană Cameră de comerţ și industrie Parc Dezvoltare rurală Canalizare Inspectorate şcolare Fundaţia CONCEPT Teatru Program PHARE ACCES Strategie de dezvoltare Infrastructură Silozuri Colaborare ştiinţifică internaţională Protecţia copilului Ambasadori străini Bogdan, Ioan Studenţi marinari Asociaţii culturale Vizite străini Flotă de pescuit Conferinţă de presă Monumente istorice Monumentul Triumfal de la Adamclisi Relații internaționale Agenţii de turism Proiect de dezvoltare Colaborare regională Cooperare economică internaţională Liceu Reţea informaţională Echipamente Copii abandonaţi Evaluare Sate Drum Patrimoniu cultural Pescuit Sănătate mintală Silvicultură Lac Cetăţi antice Zona Metropolitană Constanţa Judeţ Program LIFE Regie autonomă Dezvoltare regională Mediu rural Centru de agrement Program ISPA Relaţii economice internaţionale Staţie de pompare SCHEELE, Jonathan Comună Vizită delegaţie Proiect internaţional Oţ6Uslaţie 2001 Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) Protecţie mediu Amenajări portuare Jazz Fonduri structurale Comunicări ştiinţifice CONSTANTINESCU, Nicuşor Daniel Alimentări cu apă Centru cultural Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.) Arhitectură urbană Poluare Venus Mormânt antic Centru social Finanţare Cetatea Capidava Învăţământ rural Formare profesională Consiliu judeţean Municipiu CORBU, Gheorghiţă Mări Ecologie marină Protecţia consumatorului Tineret Unitatea 2 Banca Europeană de Investiţii Ministerul Integrării Europene Cancer Bulgari Proiect Familii maternale
Vă rugăm să schimbaţi parola