Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Regiune

Subiect Tematic: Regiune
Lucrări: 227 lucrari in 227 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Vizită internaţională Religie creştină Bogza, Geo Concursuri Baschet Directori Viticultori dobrogeni Staţiuni balneoclimaterice Transporturi aeriene Cultură socialistă Bedeghian, A. Aviaţie Biblioteci publice Canale de navigaţie Recensământ Istorie antică Folclor dobrogean Pescari Iudaism Tenis de masă Teren agricol Istorie Împăraţi Consfătuire Comunităţi religioase CIOROIU, Nicolae DIACONESCU, Dem KUDRNAC, Jaroslav Muzeul Regional de Arheologie Dobrogea Küreş P.C.R. Acţiuni culturale Vizită oficială Armata Roşie Delegaţi Tulcea, judeţ Vîlcu, Vasile Şah Sărbătoare naţională Control Activişti de partid Vamă Concerte simfonice Pionieri Agricultură Circumscripţie electorală Ovine Asociaţia Generală a Inginerilor din România Comemorări Dobrogea de Sud Reumatologie Ciu En-lai FUSU, Pimen Staţiune de Maşini şi Tractoare DEŞLIU, Dan Gimnastică Nămol sapropelic Apă Colectivitate temporară Învăţământ preuniversitar Clerici Competiţie sportivă Construcţii industriale Peşti Învăţământ gimnazial Festivaluri de folclor Turism Medicină veterinară Vestigii arheologice Reorganizare VASILIU, Tudose Apeluri Cartier FILIMON SÂRBU Consiliu local Hidrologie Cetate antică Carte rară Banca de Investiţii Intreprinderi de construcţii Investiţii Învăţământ superior Oraşe Ordin ministerial Expoziţii Bibliotecari Întreceri socialiste Vizite oficiale Cinematograf Creaţie literară Geologie Banu, Ion Haltere Comitet provizoriu Şantier de construcţii Știința solului. Pedologie Lectură Spaţiu aerian Echipe locale Alegeri Concursuri de meserii Banca Mondială Oină Decese Gospodării colective Asociaţia Română pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică Artiști plastici dobrogeni UDROIU, Nicolae Publicişti dobrogeni Demografie. Studiul populației Sănătate și igienă publică Artişti amatori Cooperative Tehnică P.M.R. Armeni Oenologie G.A.S. Legislaţie 1952 Semnal editorial Difuzarea cărţii Filme de ficțiune. Dramatizări filmate VLAD, Maria Comunişti Scriitori români Colocviu naţional Înfiinţare Cercetare științifică Sediu Unităţi economice Numire-funcţie Religie musulmană Gospodării agricole de stat Război mondial II Etnologie Sârbi Biblioteci regionale Administraţie publică locală Farmaceutică Serviciul Social ŢINUTUL MAREA Ecologie generală Climatologie Arheologie Asistenţă medicală Fizica atmosferei. Compoziția și structura atmosferei Academicieni Cartier ORAŞUL NOU Medgidia Aron, Anghel Sfat popular Pedologie Manifestări culturale Carte Unităţi socialiste Hristu, Ion Învăţământ primar Chinezi Învăţământ Ingineri Sport Popovici, Ion Iran Transport feroviar IACUB, Mehmet URSS Bibliografii Dezvoltare Conferinţe Inaugurare Piscicultură Pomicultură Aprovizionare Caiac-canoe Viaţă socială Tătari Mină Şedinţă Gospodărie agricolă colectivă Hipism Tulcea Porturi Cămin cultural Gospodării agricole colective Cooperative de consum Legislaţie 1950 Arvente, Ana Jurnalişti dobrogeni Situaţie socială Cooperativizarea agriculturii Bienala de teatru "I.L. Caragiale" Adunarea Regiunilor Europei CONSTANTINESCU, Gherasim Ziar DOBROGEA NOUĂ Evenimente Politicieni Monografii Caracaş, Stelian Realizări edilitare Constituire Unguri Livezi Industrie Săpături arheologice Industrie extractivă Viticultură Învăţământ mediu Dumitrescu, Constantin (cooperaţie) MÎNDREANU, Constantin Candidaţi Navigaţie fluvială Transport aerian Zeest, I. B. Reţea de drumuri Motociclism Podgorii Bilanţ Lacuri Apă potabilă Industrializare Ministerul Gospodăriilor Agricole de Stat Cooperare regională Cititori Transport rutier Nave IONESCU, V. Cooperaţie de consum Parcul MAXIM GORKI Constanţa Borcoman, Ion Asociaţii sportive Politică Apărarea Patriotică a Regiunii Dobrogea PÂRVULESCU, Constantin Instituţii de sănătate publică Alegeri generale Circumscripţii electorale Telecomunicaţii Armată Aviaţie utilitară Ucraineni Relaţii culturale Legislaţie 2009 Colaborare militară VINTILĂ, M. Furaje Organizaţii politice Muzee Asistenţă sanitară Balneologie Festivitate G.A.C. Biblioteci săteşti Maşini agricole Ministerul Transporturilor Buget local Curent electric Staţiuni Campanie electorală Asociaţii Ziare Copii Premianţi Campanie agricolă REZA PAHLAVI, Mohammad Aryamehr Demnitari străini Sistematizare Scriitori Drumuri Automobilism Perspective Nataţie Întreprinderi socialiste IONESCU, Ilie Porcine Constanţa, judeţ Comerţ cu amănuntul Horticultură Finanţe publice Organizare administrativă Biologie Arte plastice Ruşi SMOLEANU, Alexandru Organizaţii cooperatiste Aniversări Regizori Schi Farmacie Căi rutiere Biblioteci pentru copii PINELIS, Maria Literatură Tulcea, oraş ONEA, Ion Gospodărie Agricolă de Stat Geografie Fotbal Preşedinte Fitness Staţiune turistică Localităţi dobrogene POPESCU, Paulian Alegeri locale F.D.P. Hotărâre guvernamentală Distribuire fonduri Folclor Fond funciar Filială Artă populară Societatea pentru Răspândirea Ştiinţei şi Culturii Dezvoltare economică Cladire Bănci Rugby Etnografie Constituţie Cenacluri literare Presă Adunări generale Partidul Muncitoresc Român Beniuc, Mihai Vot Biologi dobrogeni Medicină Trafic maritim Cultura socialistă Regiune Nava CIPRIAN PORUMBESCU Transporturi Educaţie Asociaţia Generală de Vânători din R.P.R. A.R.L.U.S. Teatru de dramă Parlamentari Medicamente Handbal Ziar DRUMUL SOCIALISMULUI Centre de documentare Telegrafie Construcţii hidrotehnice Îndrumare metodică Staţiune balneoclimaterică Urbanism Floră Şezătoare literară Podgorii dobrogene Germani Banca Naţională a României Finanţe Obiceiuri, datini privind viața particulară Box Comitete Societăţi de stat Agricola, Edmond Ministerul Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale Organizaţii nonprofesionale Primar Cetatea Fetelor Legislaţie Sovietici Creaţie populară Biblioteci sindicale Tractoare Instrumentişti dobrogeni Producţie industrială Stagiune teatrală Bibliografie dobrogeană Demnitari locali Apariţii editoriale Documentare ştiinţifică PRIBOIU, C. Spital Croaţi Arhipov, Vasili Sergheevici Integrare europeană Antichitate Casa Pionierilor Medgidia Finanţare externă STATE, Ion Meteorologie marină Festivaluri Scriitori dobrogeni REZNICENCO, Alexandru Luna cărţii Raion Muzică pentru orchestră simfonică Uniunea Scriitorilor din R.P.R. Plan cincinal Partide politice Bibliografi dobrogeni Comunism Rezultate alegeri Zootehnie DUŢU, Stelian FILIMON SÂRBU Obiceiuri populare Pedagogi dobrogeni Regionala III Constanţa a A.R.L.U.S. Cooperative meşteşugăreşti Raport de activitate Mecanică teoretică Industrie chimică Delfini JEBELEANU, Eugen Cartiere Sanatoriu Turci Instructori Bovine Volei Periodice dobrogene Provincie istorică Popice Staţiune balneară Statistică Pedagogie Dobrogea Regiunea de dezvoltare 2 sud-est Miting Partidul Comunist Român Musulmani Direcţia Centrală de Statistică de pe lîngă Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România Industrie minieră Plenară Staţiuni turistice Comitete locale A.G.I.R. Constanţa Epoca romană Ministere Război Litoral Sport nautic Ciclism PETCULESCU, V. Tratament balnear Frontul Democraţiei Populare Georgescu, Ion Organizaţii nonguvernamentale Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună Comerţ Situaţie internaţională Filme documentare Regiunea de Sud-Est Mobilă CARPIŞENKO, E.D. Poştă Specific dobrogean H.C.M. 410/1952 Industrializarea lemnului Organizaţii profesionale Şcoli HRISTU, Alexandru Economie agrară Parc Colecţie de bibliofilie Cultură de masă Violonişti Difuzarea presei Primi-secretari Energie electrică Teatru Întreprinderi de stat Istoric Sucursală Vicepreşedinte Istorici dobrogeni Muftiu Cluburi sportive Cinegetică Evrei Vizite străini Clădiri Gheorghiu-Dej, Gheorghe Relații internaționale Persani Bibliotecari dobrogeni Proiect de dezvoltare Dotare Construcţii civile Locuinţe Antipov, V. D. Lucrări hidrotehnice Activităţi culturale Şedinţe Cehoslovaci Sate Economie naţională Arheologi dobrogeni Compozitori români Instituţii de cultură Comitet regional Asociaţii profesionale S.M.T. Pescuit Populaţie Cultură Biblioteci judeţene Cetate Ştiinţă Silvicultură Electrificare Industrie piscicolă Literatură rusă Meteorologie Cetăţi antice Judeţ Instituţii financiare Şantier arheologic Hartă KENDELBACHER, Emil Dezvoltare regională Drumuri, construcţie Numire în funcţie Baroul de Caliacra Popularizarea cărţii Cereale FRIEDMAN. Leon Actori Comună Intreprinderi socialiste Informare documentară Inovaţii Vinificaţie Tir Cooperative agricole de producţie Comunităţi etnice Mass media Economie MUNTEANU, Ieremia ŞTEFAN, Dumitru Secţii de macanizare a agriculturii Comunicări ştiinţifice Alimentări cu apă Flotă maritimă comercială Cooperaţie Premieră Casă de cultură Canarache, Vasile Biblioteci raionale Preşedinţi Cadre didactice Cenaclul Artiştilor Plastici Amatori Telefonie Cetatea Capidava Zoologie Culturalizarea maselor Fotografie, artă fotografică Cadastru CURETEU, D. LEONDARI, Ion Mecanizarea agriculturii Raport Aromâni Consiliu judeţean Comitetul Tătarilor Crimeeni din Constanţa Funcţie-numire Municipiu Artă Sloveni POPESCU, Gheorghe Biblioteci Tineret Firică, Gheorghe Greci S.R.S.C. Compozitori Vânători Atletism Staţiuni de cercetare Activități culturale H.C.M. 581/1950 Premii Bulgari Biblioteci comunale Relaţii publice Numire Vânătoare Descoperiri arheologice
Vă rugăm să schimbaţi parola