Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Regiune

Subiect Tematic: Regiune
Lucrări: 224 lucrari in 224 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Bulgari Partidul Muncitoresc Român Spaţiu aerian Tineret Pedologie IACUB, Mehmet Aromâni Cetate Realizări edilitare Filme documentare Alegeri locale Artiști plastici dobrogeni Persani Asistenţă sanitară Comitete locale Frontul Democraţiei Populare Industrie extractivă Sănătate și igienă publică Musulmani Concursuri de meserii Activităţi culturale Finanţare externă Investiţii PINELIS, Maria Vizită internaţională Ziare Dezvoltare Economie Aviaţie Organizaţii Situaţie internaţională A.G.I.R. Constanţa Biblioteci regionale Şcoli Transport Organizaţii cooperatiste Baschet SMOLEANU, Alexandru Gospodărie Agricolă de Stat H.C.M. 581/1950 Vestigii arheologice A.R.L.U.S. Meteorologie Comitet regional Banca de Investiţii Miting Şah Etnografie Sloveni Învăţământ primar Periodice dobrogene Haltere Folclor dobrogean Artă Transport feroviar Știința solului. Pedologie Meteorologie marină Fond funciar Ministerul Gospodăriilor Agricole de Stat P.M.R. Integrare europeană Agricultură Drumuri Cooperative agricole de producţie Cetăţi antice Teatru Regiunea de Sud-Est Bilanţ Banca Mondială Vîlcu, Vasile Telefonie Creștinism. Religie creștină Farmaceutică Alimentări cu apă Viticultură Descoperiri arheologice Festivaluri Casa Pionierilor Medgidia Centre de documentare Oraşe Festivitate Lacuri Circumscripţie electorală Asistenţă medicală H.C.M. 410/1952 Curent electric STATE, Ion Industrie chimică Cetatea Fetelor IONESCU, Ilie Manifestări culturale Perspective Handbal Atletism Unguri Violonişti Organizaţii non-guvernamentale (ONG) Casă de cultură Învăţământ gimnazial Înfiinţare Regiunea de dezvoltare 2 sud-est Economie agrară Economie naţională PÂRVULESCU, Constantin Sistematizare urbană Decese Armeni Biblioteci pentru copii Staţiuni turistice FUSU, Pimen Chinezi Colaborare militară Cooperare regională Parc Activişti de partid Bibliotecari dobrogeni Constituţii Turism Raion Ucraineni Concerte simfonice Politică Organizaţii politice Livezi Bovine Energie electrică Mass media Cartier FILIMON SÂRBU Cereale Popice Hidrologie Campanie electorală Pomicultură Cultura socialistă Faună Instituţii de sănătate publică Direcţia Centrală de Statistică de pe lîngă Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România Box Zeest, I. B. Adunarea Regiunilor Europei Constanţa, judeţ Artă populară Şantier de construcţii Cooperative Navigaţie fluvială Luna cărţii Reumatism Cetate antică Raport de activitate Constituire Mină Şedinţe Jurnalişti dobrogeni Documentare ştiinţifică Vizite străini Societatea pentru Răspândirea Ştiinţei şi Culturii Folclor Staţiuni de cercetare Bănci Flotă maritimă comercială Staţiuni S.R.S.C. Clerici Activități culturale Evrei Hartă Cooperativizarea agriculturii VLAD, Maria Geografie Parlamentari Maşini agricole Întreprinderi de stat Istoric Informare documentară Cadastru Staţiune balneară Cultură de masă CURETEU, D. Automobilism Partide politice S.M.T. Pedagogi dobrogeni Hotărâre guvernamentală Podgorii Trafic maritim Difuzarea cărţii Aviaţie utilitară Bibliografi dobrogeni Istorie antică Numire în funcţie F.D.P. Creaţie literară Tenis de masă. Ping-pong Germani Cămin cultural Echipe locale Şezătoare literară Cartier ORAŞUL NOU Medgidia Regizori Arheologi dobrogeni Zoologie Cooperaţie de consum Învăţământ Întreceri socialiste Comitete Apă Podgorii dobrogene Educaţie Croaţi Secţii de macanizare a agriculturii Scriitori români Industrie Cultură socialistă KUDRNAC, Jaroslav Floră Recensământ Sate Scriitori dobrogeni Cinematograf Gospodărie agricolă colectivă Control Cooperaţie Pescari Plenară Instrumentişti dobrogeni Comerţ cu amănuntul Instructori Ştiinţă POPESCU, Gheorghe Nataţie Societăţi de stat Reorganizare Clădiri Mobilă Proiect de dezvoltare G.A.C. Stagiune teatrală Conferinţe Comitetul Tătarilor Crimeeni din Constanţa Ingineri Alegeri generale Adunări generale Delfini Reţea de drumuri Sucursală P.C.R. Intreprinderi de construcţii Fotografie, artă fotografică Tehnică Porcine Evenimente Academicieni Oenologie Horticultură Legislaţie Colocviu naţional Război Mecanică teoretică Aniversări Muzee Organizare administrativă Artişti amatori Ordin ministerial VASILIU, Tudose Competiţie sportivă Intreprinderi socialiste Legislaţie 1950 Biblioteci publice Lectură Dotare Gospodării colective Relații internaționale Partidul Comunist Român Turci Industrializarea lemnului Comună Comunism Unităţi economice Medicamente Semnal editorial Expoziţii Silvicultură Ruşi Industrie piscicolă Relaţii culturale Carte rară Bibliografii Borcoman, Ion Îndrumare metodică Telecomunicaţii Unităţi socialiste Zootehnie Monografii Culturalizarea maselor Sediu Popovici, Ion Cultură Bibliotecari Schi Istorie Porci Politicieni Raport Motociclism Religie musulmană Difuzarea presei Geologie Volei Preşedinte Numire ŞTEFAN, Dumitru Canale de navigaţie Învăţământ superior Preşedinţi Circumscripţii electorale Pedagogie Cehoslovaci Organizaţii profesionale Obiceiuri populare Comunicări ştiinţifice Arte plastice Nave Banu, Ion Biblioteci săteşti Epoca romană Campanie agricolă Sărbătoare naţională Bienala de teatru "I.L. Caragiale" Aprovizionare Greci Scriitori Demnitari străini Pescuit Balneoterapie Bedeghian, A. Alegeri Popularizarea cărţii Rugby Caracaş, Stelian Sport Transport aerian Antichitate Armata Roşie - URSS Compozitori români Comemorări Judeţ Locuinţe Provincie istorică KENDELBACHER, Emil Küreş Tractoare Construcţii hidrotehnice Electrificare Biblioteci raionale Ciclism Construcţii industriale Sanatoriu Împăraţi Apariţii editoriale Producţie industrială Sovietici Apă potabilă Ziar DOBROGEA NOUĂ Muzică pentru orchestră simfonică Bibliografie dobrogeană Cadre didactice Localităţi dobrogene Balneologie Regiune Legislaţie 1952 Regionala III Constanţa a A.R.L.U.S. Cluburi sportive Teren agricol VINTILĂ, M. Distribuire fonduri Arheologie Şantier arheologic Tulcea, oraş Nava CIPRIAN PORUMBESCU Asociaţii sportive Apeluri Fizica atmosferei. Compoziția și structura atmosferei Farmacie Ziar DRUMUL SOCIALISMULUI Candidaţi Actori Dezvoltare economică Cooperative de consum Ministerul Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale Oină Staţiune balneoclimaterică Vizită oficială Căi rutiere Comunităţi etnice Cercetare științifică Sârbi Spital Asociaţia Generală de Vânători din R.P.R. Staţiuni balneoclimaterice Finanţe publice Mecanizarea agriculturii Gimnastică Concursuri DUŢU, Stelian Vizite oficiale Biologi dobrogeni Biblioteci sindicale Vot Comerţ Parcul MAXIM GORKI Constanţa Porturi Vinificaţie Furaje Colectivitate temporară Ministere Transport rutier Compozitori Dumitrescu, Constantin (cooperaţie) Directori Premieră Carte Comitet provizoriu Dezvoltare regională Istorici dobrogeni Comunităţi religioase Creaţie populară Viticultori dobrogeni Cladire Tulcea Vânătoare Consiliul Judeţean Constanţa Asociaţia Română pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică Demnitari locali Biologie Vânători Etnologie Medicină veterinară Piscicultură Consfătuire FRIEDMAN. Leon Tir Cetatea Capidava Nămol sapropelic Serviciul Social ŢINUTUL MAREA Comunişti Telegrafie Filială REZNICENCO, Alexandru Gospodării agricole colective Staţiune de Maşini şi Tractoare Festivaluri de folclor Copii Construcţii civile REZA PAHLAVI, Mohammad Aryamehr Teatru de dramă Viaţă socială POPESCU, Paulian Medicină Pionieri Gospodării agricole de stat Muftiu CIOROIU, Nicolae Legislaţie 2009 Ecologie generală Şedinţă Sfat popular Asociaţia Generală a Inginerilor din România Obiceiuri, datini privind viața particulară Hipism Inaugurare G.A.S. Cenaclul Artiştilor Plastici Amatori Biblioteci Consiliu local Aron, Anghel Literatură rusă Industrializare Învăţământ mediu Tătari Demografie. Studiul populației Drumuri, construcţie Populaţie Urbanism Relaţii publice Plan cincinal Asociaţii Arvente, Ana Învăţământ preuniversitar Fitness Rezultate alegeri Cititori Lucrări hidrotehnice Cinegetică Administraţie publică locală Instituţii de cultură ONEA, Ion Delegaţi Iudaism Poştă Litoral Cenacluri literare Sport nautic Filme de ficțiune. Dramatizări filmate Ovine Acţiuni culturale Caiac-canoe Specific dobrogean Statistică Biblioteci comunale PETCULESCU, V. Colecţie de bibliofilie Apărarea Patriotică a Regiunii Dobrogea Vamă Industrie minieră Fotbal Situaţie socială Război mondial II Peşti Biblioteci judeţene Întreprinderi socialiste Tulcea, judeţ Climatologie Săpături arheologice Oi Ministerul Transporturilor Staţiune turistică Primi-secretari Cooperative meşteşugăreşti Finanţe Inovaţii Buget local Asociaţii profesionale Presă Municipiu Vicepreşedinte Cartiere
Vă rugăm să schimbaţi parola