Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Examene de admitere

Subiect Tematic: Examene de admitere
Note Generale: Sisteme de admitere în școli
Țara sursă: RO: BJCT
Indice CZU: 371.27
Lucrări: 1280 lucrari in 1268 publicatii in 8 limbi
80 teste de matematică de: Alexandrescu, Petruş; Dănet, Theodor (Text tipărit)
101 teste de matematică : pentru admiterea în liceu de: Pătraşcu, Ion (Matem.); Basarab, Constantin; Tălău, Nicolae (Text tipărit)
Subiecte
Manual preparator-istorie Concursuri Istorie-teste înv.sup. Teste gimnaziu-istorie Optică Filosofie-teste liceu Băluţ, Lucian Teste înv.sup.-economie Şiruri Teste liceu-estetică Literatură română-culegere liceu Bacalaureat-psihologie Fizică-culegere înv.sup. Programe de învățământ Psihopedagogie CULEŢU, Hristu Istorie Economie-culegere liceu Geografie regională Literatură română Lb.engleză-teste Atestat DELF Tulcea, judeţ Compunere şcolară Grup şcolar agricol Metodologie Taxe şcolare Manual gimnaziu-lit.română Mecanică-teste liceu Modificare Teste-matematică Şcoli de meserii Matematică-teste înv.primar Bacalaureat-lit.română Comisii locale Istorie modernă Olimpiadă-matematică Fizică nucleară Psihologia copilului Filosofie-sinteze liceu Culegere liceu-lb.germană Regulament Universităţi Circulaţie rutieră Lb.franceză Ilegalităţi Electrotehnică-sinteze liceu Teste-chimie organică Culegere înv.sup.-analiză matematică Lb.germană-culegere liceu Solfegii Învăţământ preuniversitar Clerici Bacalaureat-lit.universală Teste-economie Lb.clasice Manual înv.sup.-matematică Învăţământ gimnazial Informatică-culegere liceu Grup şcolar agro-industrial Rezidenţiat-medicină Profesori universitari Arta scrisului Concursuri de medicină Logică-adm.înv.sup. Teologie dogmatică Nefrologie Medgidia Acţionare electrică Teste-lb.franceză Geometrie plană Ofiţeri de marină Teste liceu-lb.latină Istorie-teste liceu Teste-lb.română Bacalaureat-geografie Teste liceu-lb.greacă Lb.română-culegere gimnaziu Logică-teste liceu Teste liceu-lb.engleză Colegiu Bacalaureat-alimentaţie publică CHIŢU, Petre Dramaturgie Învăţământ superior Oraşe Ştiinţe economice Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Constanţa Sinteze liceu-istorie Matematică-manual preparator Măsurări electronice Învăţământ sportiv Fizică atomică PASCAL Bacalaureat-sociologie Evaluare naţională Economişti dobrogeni Profesori Teste gimnaziu-matematică Lb.greacă Lb.română-culegere Literatură română-manual gimnaziu Psihologie-culegere liceu Concursuri de meserii Chimie Învăţământ postuniversitar Lb.română-manual liceu Preşcolari Liceu-locuri Olimpiadă-limbi clasice Învăţământ profesional Publicişti dobrogeni Matematică-teste Maşini electrice Lb.latină-teste liceu Stomatologie Economie-teste liceu Teste înv.sup.-marină Teste liceu-lb.germană Literatură universală-culegere texte Teste liceu-logică Sinteze liceu-biologie Mangalia Facultate de medicină Statistică matematică Medicină-manual înv.sup. Culegere liceu-psihologie Stilistică Învăţământ agro-industrial Culegere înv.sup.-fizică Matematică-teste gimnaziu Circuite electronice Colegii universitare Licenţă-drept Scriitori români Pediatrie România Gramatică Culegere liceu-lb.latină Lingvişti dobrogeni Matematică-culegere înv.primar Semnalizare maritimă Chimie-teste Grup şcolar CORDONESCU, Gabriel Şcoli profesionale Colegiul SF. SAVA Elevi-olimpici Literatură română-culegere texte Teste gimnaziu-lb.română Teste liceu-mecanică Termodinamică Algebră Sinteze gimnaziu-istorie Drept penal român Teste liceu-estetice Texte literare-gimnaziu Manual liceu-lb.română Universitate Medicină internă Lb.spaniolă-teste liceu Departamentul de artă Economie-sinteze liceu Compendiu Fizică-culegere gimnaziu Învăţământ primar Calcul integral Învăţământ Literatură română-culegere gimnaziu Salvare Învăţământ tehnic Dicţionar-lit.română Biologie-teste Marină civilă Perfecţionare-marină civilă Filosofie-culegere liceu Bacalaureat-biologie Bibliografii Teste liceu-lb.franceză Manual alternativ-matematică Trigonometrie Învăţământ de specialitate Elevi Cadre didactice dobrogene Literatură americană, critică Matematică-teste liceu Lb.română-sinteze liceu Studenţi Teste liceu-economie Muzică-culegere Lb.franceză-teste liceu Proză Marga, Andrei Culegere înv.primar-matematică Fizică moleculară Romi Tulcea Brevete maritime Istorie-culegere liceu Admitere învățământ superior Perfecţionare marină civilă Istorie-sinteze gimnaziu Matematicieni dobrogeni Culegere gimnaziu-lb.română Universitate particulară Manual înv.sup.-drept Literatură franceză, istorie Teste-lb.engleză Filosofie-manual liceu Bacalaureat-informatică Industrie extractivă Geometrie Învăţământ mediu Specialişti Economie politică Carieră de piatră Lb.engleză, învăţare Teste înv.primar-matematică Graficieni dobrogeni Bacalaureat-matematică Edituri dobrogene Critică literară (literatură) Componente electronice Lb.română-teste liceu Lb.română, fonetică Culegere liceu-biologie Fizică-culegere liceu Comentarii literare-înv.primar Teste liceu-lit.română Sinteze gimnaziu-geografie Luare de mită Religie-teste Istorie-teste gimnaziu Senat universitar Antologie-lit.română Lb.română-culegere liceu Teste liceu-lb.română Psihologie aplicată Manual înv.sup.-medicină Economie-teste Liceu militar Minorităţi naționale și etnice Programă analitică Facultate Teste liceu-lb.italiană Bacalaureat-contabilitate Lingvistică și limbi Tipografii dobrogene Personaje literare Romanian Maritime Training Center Liceu teoretic Fizică-culegere Învăţământ secundar Capacitate Informatică Texte literare-liceu Miniştri Critici literari dobrogeni Literatură română-teste liceu Teologie Teste liceu-istorie Eseuri Învăţământ particular Geografie-sinteze liceu Examen clinic Literatură română-manual preparator Concursuri şcolare Spectroscopie DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) Grevă Lb.engleză Calculul probabilităţilor Sinteze liceu-alimentaţie publică Copii Teste înv.sup.-medicină Lb.română-teste Lb.română-teste gimnaziu Literatură română-teste gimnaziu Ghid Şcoli profil agricol Lb.latină Organizare Contabilitate-sinteze liceu Teste-biologie Electrotehnică-teste liceu Constanţa, judeţ Biologie Învăţământ teologic Literatură engleză, critică Psihologie-teste Matematică-culegere liceu Geometrie-culegere Istoria românilor Teste-religie Manual preparator-lit.română Lb.engleză-culegere liceu Analiză matematică Concursuri de desene Sinteze liceu-electrotehnică Bacalaureat-filosofie Tulcea, oraş Matematică-manual gimnaziu Biologie-teste liceu Chimie-teste liceu Tip[ografii dobrogene Teorie literară Listă Bacalaureat-istorie Economie-teste înv.sup. Sinteze liceu-fizică Medicină-rezidenţiat Olimpiadă-lb.română Lb.română, lexicologie Institut de marină Teste liceu-fizică Docimologie Preoţi dobrogeni Sociologie-teste liceu Biologie-sinteze liceu Biologi dobrogeni Culegere liceu-lb.română Lb.spaniolă Culegere liceu-istorie Biologie-culegere liceu MAXIM, Cornelia Concursuri de matematică Teste gimnaziu-lit.română IMO-STCW Educaţie Atestat DALF Lb.italiană Rezultate Teste gimnaziu Geografie-culegere gimnaziu Marină-teste înv.sup. Definitivat Dicţionar român-lit.română Sinteze liceu-geografie TIOTIOI, Vlad Religie Dinu, Dumitru Teste gimnaziu-geografie ŞIRINIAN, Lucreţia Matematică Teste-psihologie Rector Liga Navală Română Lb.germană-teste liceu Învăţământ general Culegere liceu-fizică Medici dobrogeni Metodică Lb.română Geografie-teste gimnaziu Lb.greacă-teste liceu Bibliografie dobrogeană Manual preparator-matematică CERONAV Autografe Învăţământ marină Teste liceu-medicină Bacalaureat-chimie Bacalaureat Bacalaureat-estetică Turism-culegere înv.sup. Lb.franceză, învăţare Culegere liceu-geografie Culegere înv.sup.-turism Olimpici-elevi Lb.română, sintaxă Sinteze liceu-electronică Culegere liceu-lit. română Bacalaureat-electronică Oferte educaţionale Examene de admitere CARP, Doina Scriitori dobrogeni Culegere-informatică Manual liceu-matematică Grade didactice Sintaxă Sinteze liceu-contabilitate Chimie-culegere liceu Electronică-sinteze liceu Programare-culegere CD-lb.străine, învăţare CDS (curriculum la decizia școlii) Electricitate Facultatea de Ştiinţe Economice Teste liceu-lb.spaniolă Bacalaureat-metodologie Lb.engleză-teste liceu Manual cl. 8-matematică Liceu de artă Învăţământ de marină Mecanică teoretică Sinteze liceu-lit.română Geografie-sinteze gimnaziu Culegere înv.sup.-matematică Învăţământ militar Turci Cercetători dobrogeni Măsurarea mărimilor electrice Ministrul Educaţiei Naţionale Pedagogie Medicină-concurs Statistică Prorector Cadre didactice universitare Analiză matematică-culegere înv.sup. Musulmani Bacalaureat-economie Matematică-culegere înv.sup. Literatură română, critică Lb.franceză-teste Olimpiadă-chimie Matematică, studiu Estetică-teste liceu Culegere gimnaziu-matematică Lb.română, ortografie Medicină-teste liceu Lb.română-culegere înv.sup. Teste înv.sup.-istorie Lb.italiană-teste liceu Bacalaureat-fizică Şcoli Teste liceu-filosofie Şcolarizare Geografie-culegere liceu Reţea universitară Lb.franceză-culegere liceu Comentarii literare-gimnaziu Fizică-teste liceu Chimie anorganică Inspectorate şcolare Evaluare şcolară Iliescu, Ion Promoţie Teatru Matematică-manual liceu Culegere texte-lit.universală Premii şcolare Teste liceu-sociologie Elevi olimpici Instituţii de învăţământ Istorici dobrogeni Teste-chimie Îndreptar Chirurgie Studenţi marinari Lb.engleză, gramatică Filosofie-adm.înv.sup. Geometrie analitică DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) Lucrări cu dedicație autografă Licenţă-turism PĂUNESCU, Liviu Drept-manual înv.sup. Comentarii literare-liceu Culegere liceu-matematică Bacalaureat-electrotehnică Marină militară Subiectivitate Teste liceu-matematică Liceu Istorie-sinteze liceu MAER, Viorel Matematică-culegere gimnaziu Literatură română, poezie Culegere înv.sup.-lb.română Chimie-lucrări practice Documente Admitere liceu Olimpiadă Ministerul Tineretului şi Sporturilor Teste Culegere liceu-filosofie Culegere liceu-informatică Lb.română-sinteze Culegere înv.primar-lb.română Istorie-manual preparator Olimpiade şcolare Judeţ Balaban, Gheorghe Licee Chimie organică Literatură română, istorie Texte literare-înv.primar Culegere liceu-lit.română Culegere-fizică MIRONOV, Alexandru Literatură română-sinteze liceu Matematică-manual înv.sup. Teste liceu-chimie Teste liceu-biologie GMDSS (Sistemul Mondial de Primejdie şi Securitate Maritimă) Poezie Securitate maritimă Teste liceu-geografie Medicină-teste înv.sup. Alimentaţie publică-sinteze liceu Bacalaureat-logică Universitatea Româno-Americană Bucureşti Culegere liceu-chimie Teste psihologice Marină comercială Personal navigant Teologi dobrogeni Comisii Lucrări practice-chimie Culegere liceu-economie Lb.română, gramatică Culegere gimnaziu-fizică Finanţare Bucureşti SUA Fizică Culegere gimnaziu-geografie Discipline Culegere gimnaziu-lit.română Plan de şcolarizare Învăţământ liceal Istorie universală Sinteze liceu-economie Municipiu Radiocomunicaţii Licenţă-economie Culegere liceu-lb.franceză Institut Fizicieni dobrogeni Lb.latină-culegere liceu Teste liceu-electrotehnică Învăţământ de stat Premii Filosofie-bacalaureat Navigaţie maritimă Psihologie Culegere liceu-lb.engleză Lb.germană Sisteme Geografie-teste liceu
Vă rugăm să schimbaţi parola