Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Documente

Subiect Tematic: Documente
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 1 lucrari in 383 publicatii in 11 limbi
Subiecte
Akmaya Arhivistică Directori Ziua Apelor Române Insula Şerpilor Album Strâmtori Lucrări tipărite, remarcabile, prețioase SRI Fond patrimoniu Legislaţie-biblioteci Memorii Istorie Biserica Ortodoxă Română Documente istorice Geografie regională Expertiză Istoriografie Literatură română Visarion Puiu, mitropolit Evrei (România) Marina Regală Română Tulcea, judeţ Infracţiuni violente Agricultură Prim ministru Vergatti, Radu Ştefan Ocupaţie sovietică Control financiar Istorie modernă HACIOGLU, Sezgin Sărbători oficiale Exil politic Război rece Uniunea Europeană Scrieri alfabetice Securitate (poliţie politică) Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România, filiala Constanţa Minoritate tătară Expoziţie de documente Generali Putere politică Cadre militare Personalităţi politice Monarhie constituţională Personalități românești Istoriografi Interbelic Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci Nava SADU Domnitori Orient EUROART Tratatul de la Varşovia. 1955 Senatul României Ioniţă Caloian, rege Secolul XX Cetate antică Icoane Învăţământ superior Oraşe Expoziţii Feminism Cultură dobrogeană Mişcarea legionară Relaţii româno-vest germane Economişti dobrogeni Biserica ortodoxă răsăriteană Detenţie politică Alegeri Literatură franceză, critică Biserica catolică Drepturile omului Nomenclatură Comitetul Democrat Turco-Tătar Constanţa Biografii Documente de arhivă Publicişti dobrogeni Scrieri chirilice Maghiari Drept comercial Iaşi Piatră de temelie Curtea Internaţională de Justiţie Manifestare ştiinţifică Unirea cu Roma Veche 1203 Brăila Scriitori români România Tipărituri româneşti Cercetare științifică Marele Stat Major al Ministerului Apărării Naţionale Tătari dobrogeni Contraamiral Civilizaţie Afacerea "Megapower" Hitler, Adolf Război mondial II Partidul Naţional Ţărănesc Închisori politice Marea Revoluţie din Octombrie Strategie militară Administraţie publică locală Cazuri celebre. Procese juridice de răsunet Arhivele Statului Gherman, Eftimie Desen tehnic Israel Brătianu, Gheorghe I. Mişcări de dreapta Propagandă politică Monumente comemorative Sfat popular Politică mondială Oradea Manifestări culturale Germania Carte Toponimie Învăţământ Timişoara Comitetul Central al P.C.R. Dreapta politică Memorii război Radio Turco-tătari Ştefan cel Mare şi Sfânt, domn al Moldovei Cooperare internaţională Parchet Bibliografii Expoziţii internaţionale Inaugurare Ziar ZIUA DE CONSTANŢA Studenţi Biserica creştină Tătari Petrochimie Rezistenţă anticomunistă Fizicieni Titulescu, Nicolae Porturi Golopenţia, Sanda Incunabule Restaurare Buzău Matematicieni dobrogeni Cooperativizarea agriculturii Aristocraţie Antonescu, Ion Monografii Nave maritime Parlament Industrie textilă Cadre didactice universitare dobrogene Instrucţiuni Culte religioase Veterani de război Democraţie Biserica greco-catolică Unire 1918 Literatură maghiară Eroi Edituri dobrogene Cadre militare dobrogene Persecuţii politice. Terorism British Council Albanezi Multimedia Relaţii româno-germane Holocaust Firmă straină Procopiu, Ştefan STOICA, Vasile Relaţii politice Interviuri Canalul Dunăre-Marea Neagră Drepturile minorităţilor Balcani Politică Pacha, Augustin, episcop al Timişoarei Minorităţi naționale și etnice Persecuţii religioase Relaţii diplomatice România. Parlament Organizaţii internaţionale Cluj-Napoca, oraş Servicii secrete Tipografii dobrogene Armată Revoluţia decembrie 1989 Disidenţi politici Yoga Haret, Spiru C. Politică externă Schroeder, Christa Miniştri Vasile I, Primat ANEC (Asociaţia Naţiunilor Captive Europene) Muzee Relaţii româno-americane Conservare, carte Memorii politice Campanie electorală Exil românesc Blaj Lb.română, lexic Standarde româneşti Spioni Ghid Fundaţie Antroponimie Relaţii româno-sovietice Drept internaţional Miracole. Locuri miraculoase. Relicve Ediție anastatică Securitate Constanţa, judeţ Scrisori Represiune comunistă Finanţe publice Sociologi Anticomunism Istorie contemporană Organizare administrativă Academia Română Politică internă Aniversări Istoria românilor Golopenţia, Anton Procese politice Universal Război mondial I Represiune politică Dezarmare Uniunea Scriitorilor din România Paleografie Localităţi dobrogene Militari Publicaţii interzise Presă Țiței (petrol) cu sau fără gaze naturale Sălaj, judeţ Ceauşescu, Nicolae Fond documentar Industrie petrolieră Catastrofe maritime Manifestare naţională Fenomenul Piteşti Colectivizare - România Podul Regele CAROL I Cernavodă Editura DOBROGEA Eminescu, Mihai Străini Procese civile Guvern Roman Geopolitică Tratat diplomatic Agricultură, istorie Societăţi comerciale Dictatură Izvoare istorice Germani Izvoare Presă dobrogeană Manifestare culturală Legionarism Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca Filosofie Secui Religia și statul Plenara C.C. al P.C.R. din 5-6 octombrie 1967 Etnia turco-musulmană Deţinuţi politici Lb.română Pătrăşcanu, Lucreţiu Foriş, Ştefan Dumitrescu, Constantin Ticu Bibliografie dobrogeană Proprietate industrială Geografie politică Personalităţi tulcene Apariţii editoriale Marea Neagră Internet Comerţ internaţional Societate Europenism Istorie militară Irimia, Mihai SUN SHIPPING Bucureşti Finanţare externă Lagăre de muncă Ordine publică Butoianu, Gheorghe Perioadă postbelică Naufragii Scriitori dobrogeni Omagiu Rafinărie Piteşti Locuinţe, construcţie Partide politice Organizaţii etnice Comunism Goma, Paul Personal Personalităţi cultură Braşov, oraş Ziar CUGET LIBER Haşiş Istoric oraş Apatrizi Turci Roman, Ioan N. Prefecturi Diplomaţie Coler, Edit von Instituţii Provincie istorică Partide naționaliste Statistică Partidul Comunist Român Jurnale Fond de carte Lb.română veche Mărgineanu, Nicolae Containerizare Nagy Imre Minoritate turcă Poliţişti Fotoportret Literatură română, critică Carte bibliofilă românească Poliţie Români diaspora Amirali Drept comunitar Stan, Apostol Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (C.S.C.E.) Economie agrară Expoziţie de fotografie Comunitatea musulmană Istoric Polonezi (România) Istorici dobrogeni Tipografii Scaune secuieşti Evrei SIE Români Procedură Examen de admitere Monumente istorice Expunere orală Lucrări cu dedicație autografă Relații internaționale Memorii istorice Sistem comunist Marină militară Regi Imperiul Bulgaro-Român Arhive publice Curtea de Conturi a României Istorie medievală Compozitori români Instituţii de cultură Documente Patrimoniu cultural Populaţie Cultură Ministerul Afacerilor Externe Biblioteci judeţene Iconografie Refugiaţi Judeţ S.C. SUN SHIPPING Bucureşti Hartă Literatură română, istorie Cenzură Jurnal militar Documente româneşti Puşcariu, Sextil Tratat de pace Proces Haga Cooperative agricole de producţie Comunităţi etnice Mass media Economie Muncă forţată Cronicari Administraţie publică Spionaj Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.) Întreprinderi industriale Arhive Documente scrise SUA Centenar Tőkés László Filosofi dobrogeni Fotografie, artă fotografică Drept administrativ Depozit documente Dunărea maritimă Relaţii româno-turce Aromâni Municipiu Diplomaţi români Biblioteci Tezaur arheologic Habsburg, Casa de Relaţii externe Corespondenţă Tratate internaţionale Iorga, Nicolae Legislaţie-apărare naţională Biserica romano-catolică
Vă rugăm să schimbaţi parola