Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Documente

Subiect Tematic: Documente
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 1 lucrari in 388 publicatii in 11 limbi
Subiecte
Diplomaţie Fotografie, artă fotografică Album Literatură română Standarde româneşti Bibliografie dobrogeană Edituri dobrogene Scriitori dobrogeni Eminescu, Mihai Ghid Expunere orală Diplomaţi români Politică externă Balcani Interviuri Biserica Ortodoxă Română Carte bibliofilă românească Bibliografii Politică internă SUA Partide politice Germani Matematicieni dobrogeni Personalităţi cultură Revoluţia decembrie 1989 Istorie Documente istorice Literatură română, critică Arhive Agricultură, istorie Economie agrară Cadre didactice universitare dobrogene Comunism Cooperativizarea agriculturii Statistică Localităţi dobrogene Cooperative agricole de producţie Iconografie Istorie contemporană Omagiu Aniversări Sistem comunist Istoric Învăţământ Publicişti dobrogeni Minorităţi naționale și etnice Secolul XX Biblioteci judeţene Manifestare naţională Puşcariu, Sextil Istoria românilor Bătălii Civilizaţie Cetate antică Domnitori Cultură Istorici dobrogeni Brăila Relaţii externe Braşov, oraş Război mondial II Marină militară Corespondenţă Universal Români Unire 1918 Tratate internaţionale Evrei (România) Anticomunism Evrei Internet Titulescu, Nicolae Provincie istorică Economie Istorie, filosofie Holocaust Perioadă postbelică Societate Istorie modernă Oraşe Mass media Aromâni Studenţi Proprietate industrială Yoga Dictatură Servicii secrete Spionaj Învăţământ superior Academia Română Politică mondială Deţinuţi politici Persecuţii politice Memorii Documente româneşti Tipărituri româneşti Monarhie constituţională Regi Procedură Procese civile Iorga, Nicolae Scriitori români Fotoportret Documente de arhivă Securitate (poliţie politică) Memorii istorice Cadre militare Turci Armată Paleografie Alegeri Antonescu, Ion Legionarism Mişcarea legionară Finanţe publice Administraţie publică locală Drept comercial Administraţie publică Parlament Comerţ internaţional Timişoara Locuinţe, construcţie Ediție anastatică Lucrări tipărite, remarcabile, prețioase Oradea Agricultură Interbelic Drepturile minorităţilor Memorii politice Detenţie politică Închisori politice Feminism Fizicieni Eroi Lb.română veche Scrieri chirilice Roman, Ioan N. Nave maritime Constanţa, judeţ Scrisori Tătari Lb.română, lexicologie Marea Neagră Incunabule Exil românesc Personalităţi politice Politică Porturi Români diaspora Democraţie Instituţii Istoric oraş Drepturile omului Exil politic Jurnale Primul Război Mondial Război mondial I Amirali Cadre militare dobrogene Istorie medievală Relaţii politice Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.) Societăţi comerciale Populaţie Industrie textilă Cenzură Procese politice Ceauşescu, Nicolae Filosofi dobrogeni Uniunea Scriitorilor din România Sociologi Antroponimie Economişti dobrogeni Monumente istorice Biserica greco-catolică Partidul Comunist Român Drept comunitar Hartă Literatură română, istorie Represiune comunistă Podul Regele CAROL I Cernavodă Restaurare Campanii militare Istorie militară Comunităţi etnice Biblioteci Canalul Dunăre-Marea Neagră Cooperare internaţională Jurişti dobrogeni Muzee Albanezi Drept internaţional Tătari dobrogeni Infracţiuni violente Veterani de război Control financiar Miniştri Biserica creştină Prefecturi Aristocraţie Geografie politică Geopolitică Rezistenţă anticomunistă Război rece Monografii Carte Iaşi Legislaţie-biblioteci Cazuri celebre. Procese juridice de răsunet Minoritate turcă Persecuţii religioase Industrie petrolieră Propagandă politică Întreprinderi industriale Literatură maghiară Drept administrativ Presă Geografie regională Guvern Roman Monumente comemorative Minoritate tătară Patrimoniu cultural Literatură franceză, critică Piteşti Catastrofe maritime Naufragii Toponimie Putere politică Publicaţii interzise Disidenţi politici Țiței (petrol) cu sau fără gaze naturale Strategie militară Personalităţi tulcene Compozitori români Muncă forţată Cluj-Napoca, oraş Expoziţii Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci Lagăre de muncă Haret, Spiru C. Organizaţii internaţionale Tezaur arheologic Colectivizare - România Poliţie Tipografii Manifestare ştiinţifică Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (C.S.C.E.) Tratat de pace Tratat diplomatic Europenism Tulcea, judeţ Containerizare Istoriografi Apariţii editoriale Lb.română Biserica catolică Biserica romano-catolică Justiţie Cronicari Goma, Paul Ziua Apelor Române Sărbători oficiale Petrochimie Manifestare culturală Prim ministru Izvoare Ocupaţie germană Desen tehnic Dezarmare Presă dobrogeană Multimedia Izvoare istorice Sălaj, judeţ Icoane Organizare administrativă Securitate Orient Apatrizi Refugiaţi Marea Revoluţie din Octombrie Nava SADU Generali Mişcări de dreapta Instituţii de cultură Relaţii româno-germane Marina Regală Română Militari Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca Culte religioase Fenomenul Piteşti Expertiză Imperiul Bulgaro-Român Editura DOBROGEA Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa Ziar CUGET LIBER Ziar ZIUA DE CONSTANŢA Radio Miracole. Locuri miraculoase. Relicve Campanie electorală Blaj Străini Religia și statul Maghiari Relaţii româno-americane Arhivistică Instrucţiuni Sfat popular Irimia, Mihai Biserica ortodoxă răsăriteană Represiune politică Ordine publică Legislaţie-apărare naţională Finanţare externă Conservare, carte Cultură dobrogeană Personalități românești Dreapta politică Surse literare. Cronici. Jurnale Parchet Visarion Puiu, mitropolit Filosofie Municipiu Relaţii româno-turce Comunitatea musulmană Tratatul de la Varşovia. 1955 Senatul României Manifestări culturale Bulgari Polonezi (România) Spioni Relaţii româno-sovietice Secui Unirea cu Roma Veche 1203 Ioniţă Caloian, rege Vasile I, Primat Tőkés László Scaune secuieşti Ocupaţie sovietică Arhivele Statului Inaugurare Dunărea maritimă Proces Haga Foriş, Ştefan Arhive publice Gherman, Eftimie Pacha, Augustin, episcop al Timişoarei SRI SIE Cercetare științifică Marele Stat Major al Ministerului Apărării Naţionale Nomenclatură Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România, filiala Constanţa Mărgineanu, Nicolae Comitetul Central al P.C.R. ANEC (Asociaţia Naţiunilor Captive Europene) Judeţ Directori Poliţişti Rafinărie Organizaţii etnice Strâmtori Fundaţie Turco-tătari Fond de carte Expoziţie de fotografie Akmaya HACIOGLU, Sezgin Personal Examene de admitere EUROART Curtea de Conturi a României Centenar Depozit documente Fond patrimoniu Expoziţii internaţionale Haşiş Fond documentar Butoianu, Gheorghe Documente scrise Contraamirali SUN SHIPPING Bucureşti Etnia turco-musulmană Expoziţie de documente Afacerea "Megapower" S.C. SUN SHIPPING Bucureşti Plenara C.C. al P.C.R. din 5-6 octombrie 1967 Comitetul Democrat Turco-Tătar Constanţa British Council Vergatti, Radu Ştefan Firmă straină Piatră de temelie Digitizare Biografii Relaţii româno-vest germane Documente Scrieri alfabetice Lucrări cu dedicație autografă Relații internaționale Partide naționaliste Jurnal militar Memorii război
Vă rugăm să schimbaţi parola