Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Iliescu, Ion (1930-....)

Nume Persoană: Iliescu, Ion (1930-.... )
Limba: rum
Notă biografică şi de activitate: Inginer. - Președinte al României (1989-1996 și 2000-2004)
Țara sursă: RO: BJCT
Lucrări: 165 lucrari in 165 publicatii in 11 limbi
Integrare şi globalizare. Viziunea românească de: Iliescu, Ion (1930-....) (Text tipărit)
Integration und Globalisierung : Eine Rumänische Sicht de: Iliescu, Ion (1930-....) (Text tipărit)
Dialoguri româno-americane de: Iliescu, Ion (1930-....) (Text tipărit)
Entegrasyon ve Küreselleşme : Romanya Görünümü de: Iliescu, Ion (1930-....) (Text tipărit)
Integración y Globalización : Una visión rumana de: Iliescu, Ion (1930-....) (Text tipărit) Autor [070]
Integracija i Globalizacija : Rumunsko videnje de: Iliescu, Ion (1930-....) (Text tipărit)
Ideea de revoluţie la români de: Şerban, Ionuţ (Text tipărit) Autorul introducerii etc. [080]
Le Grand Choc d'une fin de siècle trop court : Communisme, post-communisme et démocratie de: Iliescu, Ion (1930-....); Tismăneanu, Vladimir (Text tipărit)
1989 - Decisive Year in the History of Europe de: 1989 - Decisive Year In The History Of Europe. International Scientific Seminar (Târgovişte ; 2007); Oşca, Alexandru (Text tipărit) Autorul introducerii etc. [080]
Subiecte
Decret 922/2002 L. 559/2001 Japonezi CIOBANU, Violeta Căi ferate. Construcția de linii NICA, Ana Tranziţie politică Legea 17/1990 LEFTER, Gabriel-Sandu Echipamente navale L. 715/2001 Teren agricol Istorie Documente istorice Comitetul Securităţii Maritime Banca Europeană pentru Investiţii Decret 277/1996 Literatură română L. 304/2002 Tribunal Conectare sistem energetic L. 192/2001 Decret 906/2001 Tulcea, judeţ Medaliaţi Salvare, tehnici Prognoză economico-socială Decret 745/2001 Funcţionari publici Infanterie. Trupe de uscat Agricultură S.E.N. Tehnologii moderne Decret 958/2001 Ministerul Apărării Naţionale PAVEL, Valentin Decret 62/1996 Decret 257/2003 Pregătire profesională Economie mondială O.U.G. 112/2000 Decret 40/2002 Decret 679/2002 Integrare economică L. 624/2002 Navigaţie Batalion Grăniceri "Anghel Saligny" Organizaţia Maritimă Internaţională CUMPĂNĂ, Constantin Apă Cadre militare Poluare marină Promulgare Decret 547/2002 Clerici Legea 83/2002 Epurarea apelor P.D.S.R. Muftiu-numire O.G. 37/2001 Decret 1046/2001 Turism Mănăstirea SFÂNTA MARIA Techirghiol Arii protejate Regimentul 2 Pontonieri, Eftimie Croitoru O.G. 30/2001 Societate postcomunistă Decret 445/1996 Onoare militară Linii de încărcare Decret 920/2002 Decret 38/2002 Decret 216/2002 Vizită prezidenţială Senatul României Specii piscicole protejate Medalii Industrie energetică Legea 120/2003 Ape maritime interioare Forumul Oamenilor de Afaceri Investiţii Legea 675/2002 Decret 638/2001 Reactoare nucleare Oraşe Drept O.U.G. 7/2001 MITEA, Damian-Marius C.E. O.G. 42/1997 Societate naţională Legislaţie 2002 Vizite oficiale Decret 54/2001 Decret 176/1996 CRISTACHE, Haiduc Convenţie maritimă Biserica ortodoxă răsăriteană Progres tehnic Comisie europeană Apă menajeră O.G. 31/2001 Proprietate publică Institut de cercetări Administraţie locală Mediu marin-poluare Decret 11/2001 RIZEA, Mihaela-Monica Publicişti dobrogeni Abordaj maritim Medalia CRUCEA COMEMORATIVĂ A CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL, 1941-1945 Legislaţie internaţională Standarde internaţionale Companie naţională Decret 792/2001 Cooperare economică Decret 12/2004 Brazilia Decret 1115/2001 Ferry-boat Obiectiv turistic România Sediu Batalionul 307 Infanterie Marină Judecătorie Probleme globale Numire-funcţie Religie musulmană L. 82/1993 Arhiepiscopi dobrogeni Companie navală maritimă Decret 358/2001 Unitatea 1 nucleară Transport petrolier Decret 190/1996 Sportivi dobrogeni Administraţie publică locală Ecologie generală Zone piscicole Ordine Decret 1063/2001 Decret 740/2002 Cartografie Aplicaţii militare Dezbateri și discursuri publice Economia mediului Judecători Stupefiante Decret 269/1996 L. 144/2002 Decret 896/2002 L. 745/2001 Ziua Marinei Române Muncă Decret 42/2002 Marinari Marină civilă O.U.G. 23/2000 Decret 575/2001 Transport feroviar L. 746/2001 Comisia Europeană Decret 135/2001 Cooperare internaţională Parchet Eliberare din funcţie Norme internaţionale Decret 725/2001 Înfiinţare... NASTA, Aurica Frontul Salvării Naţionale Inaugurare L. 394/2002 Piscicultură L. 157/2002 O.G. 122/2000 Centrale nucleare Tratatul cu Ucraina Tulcea Porturi Autostrăzi Hidrografie Decret 547/1996 Leu, Corneliu Drapel de luptă Decret 522/2002 Situaţie socială Canal navigabil Tismăneanu, Vladimir Protecţie-mediu Privatizare Balerini Revoluţii Decret 570/2002 Decret 483/2001 Evenimente L. 450/2001 Nave maritime Decret 606/2001 O.U.G. 64/1998 Decret 520/2001 VASILIU, Ioan Decret 377/2001 Veterani de război Funcţie numire Democraţie Decret 579/1996 Decoraţii Decret 661/2003 Colectivităţi temporare Decret 635/2001 Mediu-poluare Relaţii militare Apă potabilă Proprietate de stat Cadre militare dobrogene Protecţia mediului înconjurător Navigatori Cooperare regională Transport rutier Nave Interviuri Preşedintele României H.G. 308/2001 Comandament Canalul Dunăre-Marea Neagră Transport naval Convenţie internaţională Politică L. 724/2001 Viitorologie Decret 489/2001 Decret 977/2002 România. Parlament Telecomunicaţii Organizaţii internaţionale SANGHIRAI, Bagîş Revoluţia decembrie 1989 Armată Decret 829/2002 Decret 731/2003 - administraţie locală Ucraineni Decret 254/2001 Cooperare militară L. 517/2001 Politică externă MARPOL L. 423/2001 Regiment Grăniceri GURILE DUNĂRII Decret 189/1996 Salvare pe mare Decret 592/2001 Decret 1017/2001 Reformă economică L. 268/2001 Legislaţie 2003 Partidul Democraţiei Sociale din România Camera Deputaţilor VERMAN, Gheorghe L. 32/2002 Decret 94/2001 Droguri Partide social-democrate Interes naţional Critici de teatru dobrogeni Şcoli profil agricol Echipaj naval O.G. 50/2001 Decret 790/2001 Drept internaţional Economia energiei Societate românească L. 772/2001 Legislaţie 2004 Constanţa, judeţ Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea participaţiilor Statului Memorandum de finanţare Mesaj Anticomunism Istorie contemporană O.G. 52/2001 Politică internă Insulă Istoria românilor Proprietate privată de stat Decret 742/2002 Situaţie economică Decret 1059/2002 SEEBRIG Decret 1136/2001 Ape reziduale Transport de droguri Preşedinte Tranziţie economică Guvern Decret 631/2003 Staţiune turistică Decret 956/2001 Memorandum Localităţi dobrogene Conducători de stat Justiţie Decret 331/2002 Decret 1053/2002 Dezvoltare economică Magistraţi Decret 754 - navigaţie maritimă Decret 63/2002 Bănci Relaţii economice L. 750/2001 Localităţi Decret 1026/2001 L. 440/2001 Decret 1084/2001 Decret 242/2004 Decret 756/2001 Integrare O.U.G. 84/2001 Decret 253/2002 L. 777/2001 Oratorie Rezervaţii naturale L. 454/2001 Decret 793/2001 Ziar TELEGRAF Jandarmi Geopolitică PUTERE, Cristina Societăţi comerciale O.G. 53/1999 Distincţii militare Finanţe Sistemul Energetic Naţional Legionarism O.C.E.M.N. Ecologie economică Poluare-mediu Decret 45/1996 L. 254/2002 Servicii portuare Bibliografie dobrogeană Geografie politică Marea Neagră Ţări în curs de dezvoltare Decret 50/2001 Legislaţie 2001 Decret 8/2001 Companie de navigaţie maritimă L. 34/2002 Faună marină Divizionul 545 Integrare europeană Decret 57/2001 Finanţare externă DANOVSKI, Ana-Gabriela Transport maritim Legislaţie 1996 Dezvoltare durabilă Decret 429/2002 Decret 466/1996 Activităţi portuare Decret 232/2003 Decret 897/2002 Scriitori dobrogeni Omagiu Rafinărie L. 375/2001 Procurori Decret 584/2004 Partide politice Comunism Lege L. 502/2002 Acorduri internaţionale Siguranţa navelor L. 351/2001 Reformă politică Ziarişti Mediul înconjurător Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre Decret 258/1996 Decret 519/1996 Decret 451/1996 Serviciul Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare L. 33/2002 Postcomunism Decret 1120/2001 Legislaţie transporturi PARFENE, Constantin L. 276/2001 Decret prezidenţial Companie maritimă comercială Zonă liberă Cooperarea Economică la Marea Neagră L. 528/2001 O.G. 18/2001 MARCOVICI, Dantes Literatură română, critică Portul Constanţa Decret 52/2001 Decret 553/1996 Flotă maritimă militară O.G. 72/2002 Comerţ Instituţii politice Decret 818/2004 - înfiinţare comuna Grădina Îmbunătăţiri funciare MATEI, Cătălin-Marian Decret 430/1996 Decrete Decret 685/2001 Zone protejate Vizită în străinătate Petrescu, Macedon O.G. 126/2000 Mazăre, Radu Ştefan Delta Dunării Finanţare europeană Magistratură Ocrotirea vieţii omeneşti pe mare Drept teritorial Amenajări teritoriale Canalizare Iliescu, Ion Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare Istoric Decret 1055/2001 Interpreţi dobrogeni Decret 44/2002 Societatea Naţională Îmbunăţăţiri Funciare S.A. Nave militare străine Şantier naval Români Domeniu privat al statului Relații internaționale Decret 444/1996 Marină militară Arhiepiscopi Construcţii civile Grăniceri Poluare mediu Decret 602/2001 Repatriere L. 412/2002 Decret 195/1996 Decret 637/2003 Curte de apel Sate L. 556/2001 Societăţi agricole MARINESCU, Diana-Venus Comandamentul SEEBRIG de la Constanţa Pescuit Manifestare internaţională Organizaţii regionale O.U.G. 3/2002 Ape teritoriale Judeţ Globalizare Nave petroliere Decret 1040/2002 Regie autonomă Numire în funcţie Cereale L. 558/2001 Comună Decret 370/2002 Decret 698/2002 Sociografie Drept maritim Vizite Economie Decret 456/2001 Protecţie mediu Securitate maritimă Excludere Organizaţia Internaţională a Muncii Creativitate Administraţie publică O.G. 79/2000 Trafic de droguri Decret 898/2002 Flotă maritimă comercială Personal navigant Batalion Grăniceri "Pontul Euxin" C.E.M.N. Poluare Decret 473/2001 O.G. 38/2001 Decret 554/2001 Memorii literare Oameni de afaceri RĂCARIU, Vasile Graţiere Finanţare Rezervaţia Biosferei Delta Dunării SUA Forţe maritime Centenar Domeniu public Forţa Multinaţională de Pace din Sud-Estul Europei(MPFSEE) Decret 232/2002 Funcţie-numire Municipiu DRAGOSTIN, Vasile Zonă contiguă Mări Decret 143/2003 Organizaţia Cooperării Economice la Marea Neagră Radiocomunicaţii Numire-muftiu Unitatea 2 Grade militare Decret 553/2001 L. 793/2001 Transporturi maritime Tratate internaţionale O.G. 38/2000 Decret 1054/2001 Banca Europeană de Investiţii Iorga, Nicolae Artilerie Navigaţie maritimă Decret 41/2002 Decret 741/2002 L. 639/2001 Decret 244/1996 Obiectiv istoric
Vă rugăm să schimbaţi parola