Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

Nedelcu, Dan

Nume Persoană: Nedelcu, Dan
Țara sursă: RO: BJCT
Lucrări: 454 lucrari in 454 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Centru informaţional MIHAI, Ion Funcţie Concursuri Lichidare Proiectare Directori Studiu de fezabilitate Tehnică industrială Certificat de calitate Societate de valori mobiliare Contract firme mixte Aviaţie Complex hotelier Consilieri comunali Canale de navigaţie Condamnare Bursă-CAPITAL INVEST Date statistice ŢUŢUIANU, Petre Proces juridic Bursa de mărfuri Servicii turistice Director general RUSEN, Radu Cătălin Fals Anchete penale Nederlanden Asigurări de Viaţă România S.A. Tribunal Zona Liberă Constanţa-Sud Banca de Export-Import a României Tulcea, judeţ Calculatoare Transfer tehnologic Afacerea "Petromin" Vamă Firme mixte Unităţi hoteliere Cartier PENINSULĂ Gaz de France Funcţionari publici Agricultură CATARGIU, Cezar Trafic comercial Deşeuri Hotel MODERN Dig Control financiar Cooperaţie meşteşugărească Mărfuri nealimentare Numire-directori BERD Directori-numire Registrul Comerţului Anghel, Panait Curtea de Apel Industrie navală Uniunea Europeană Ilegalităţi STROE, Corneliu Arhitectură Mediul oceanic și marin S.I.F. TRANSILVANIA Navigaţie Piaţa OVIDIU COŞUG, Vasile Consiliu de afaceri Parcuri Sucursală bancară MĂRUNŢELU, Gelu Apă Colectivitate temporară Primari Hoteluri Poluare marină Taximetrie Educaţie ecologică Bază materială Contracte economice Mărfuri agricole PHARE Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol Sindicat EAST POINT HOLDING GROUP Comitetul Director al Prefecturii Constanţa Hotel CLUB DUNĂREA Profesori universitari Turism Societăţi falimentate Firme private Reorganizare Medgidia Programul PHARE Contrabandă Organizaţii non-guvernamentale (ONG) Unitatea 2 Nucleară S.C. DS BIROUL DE ARHITECTURĂ Bucureşti Senatul României FREITAS, Mona de Bursa Regională a Mării Negre Întreprinzători străini Industrie energetică Asigurări Firme-top Investiţii Învăţământ superior Reactoare nucleare Oraşe Drept Hotel ASTORIA Expoziţii Turişti Terminal Vizite oficiale Agenţia Japoneză pentru Cooperare Internaţională Produse petroliere Complex turistic DACIA Economişti dobrogeni Accidente maritime Shipping Taxe Ministerul Comerţului Pană, Viorel Marian Societatea RESELEDAREN Conferinţa Cooperării ţărilor riverane Mării Negre şi Mediterane Învăţământ postliceal Cazinoul Constanţa Centru comercial Uniune Banca Mondială Administraţie locală Turism internaţional Deschidere Organisme administrative RAFTE, Gheorghe Pascal C.N.A.F.P. Forumuri NEGREA, Alexandru Terminal de containere Turism ecologic Infracţiuni Şomeri Sănătate și igienă publică Bursă de valori Curtea de Conturi Haşotti, Ionel Bursa de turism S.R.L.-uri Şomaj Energie nucleară Parlamentari dobrogeni Alianţa pentru România Companie naţională Mamaia Marea Britanie Cooperare economică Top-firme Impozite Constantinescu, Anghel Târguri internaţionale Mangalia Situaţie financiară Hotel CLEOPATRA Propunere Real Hypermarket România SAIMANOV, Neculai Proiect edilitar GARIMOVICI, Cornel Stefan ŞTEFAN, Ionel Ferry-boat Camere de comerţ Turism-promovare Manifestare bursieră Magazin TOMIS Transport fluvial România Nava OPAL Înfiinţare Sediu Fisc Numire-funcţie Tipografia POLIGRAF Arestare Nave, construcţie Ministerul Justiţiei Companie navală maritimă Colaborare Gospodărire locală Televiziune Licitaţie de acţiuni Gaze naturale (combustibili) Bursa maritimă Piaţă extrabursieră Yachting Serbări Unitatea 1 nucleară Demiteri Nave militare Administraţie publică locală PESCĂRUŞ Experţi contabili Ecologie generală Platformă marină Universitate Transport în comun Proiect de construcţie EUROPEAN DRINKS Energie eoliană Olimp Asistenţă socială Germania Cernavodă Carte Administraţie Judecători Faliment Magazine Tranzacţii comerciale Licitaţie terenuri Cămine Gaze naturale, distribuţie Terminal portuar Program internaţional Sport Muncă Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din Romănia Hotel CONTINENTAL Bunkeraj maritim Finanţare PHARE Lafarge-Romcim Economie de piaţă Tehnologie Cooperare internaţională Statele Unite ale Americii Consiliu de administraţie Igienă urbană MLADIN, Constantin Fondul Proprietăţii de Stat Clubul Oamenilor de Afaceri Înfiinţare... Complex sportiv Administrare Conferinţe Abuzuri Bursă de mărfuri Inaugurare Cadre didactice dobrogene GHEORGHE, Dumitru Piscicultură Canal de televiziune Acţiuni penale Constanţa, oraş Fundaţia De Baak Companie maritimă navală TRANDAŞ, Emil Centru de sănătate Servicii publice Centrale termice Sisteme informatice Petrochimie Active comerciale Senatori Centrale nucleare Magazin Producţie agricolă Porturi Tulcea Autostrăzi Lansare navă Drept penal Şcoală de vară Lungu, Dumitru Universitatea Ovidius Constanţa Jurişti dobrogeni Protecţie socială Canal navigabil PANAIT, Anghel Protecţie-mediu Termoficare Bănci străine Privatizare Vizite de afaceri Seminar internaţional Asociaţia Naţională a Consultanţilor de Plasament în Valori Mobiliare Constanţa Capital privat Evenimente Politicieni Turişti străini Hidrocarburi Salubritate Inventatori Carrefour Industrie Teren Industrie extractivă Sezon estival Buget Funcţie numire Caz penal Transport aerian Contract de concesiune MĂCIUCĂ, Laura Bursă de cereale Drum naţional Graficieni dobrogeni Port liber Post de televiziune Bilanţ Colectivităţi temporare Club cultural Agenţi economici Dobrogea Exploatare portuară Adunări parlamentare INDAGRA '98 Edituri dobrogene Apă potabilă Proprietate de stat Registratură Protecţia mediului înconjurător Cooperare regională Uz de fals B.N.R. Restructurare Staţiune Companie străină Nave-vânzare Firme FURNICĂ, Ovidiu Unităţi alimentare Stadion Transport rutier Societatea Naţională a Căilor Ferate Române Ministerul Turismului Nave Francezi Babău, Ion Bursă F.P.S. Canalul Dunăre-Marea Neagră Transport naval Modernizare Capital străin Politică Tehnologie informatică Gestiune frauduloasă Restaurante VLAD, Dorel Hotel RIU FANTASY BEACH Mamaia Industria cimentului Baze de tratament Volum Tranzacţie acţiuni Tribunal financiar Informatică Fondul Proprietaţii de Stat Cazinou Politică externă Proiect SEA-M Hotel REX PĂLĂŞESCU, Mircea Ştefan Turism-servicii Datorii Societăţi cu capital privat Clubul Agricultorilor Societatea NECKERMAN CONSTANTIN, Radu Morărit Instrumente medicale COTAN, Traian Concern BBAG UZUN, Hristu Eforie Proiect Phare MARINESCU, Călin Infractori Curent electric Staţiuni Bancă de date Numire funcţie Asociaţii SAMARA, Stere Firme străine Acţionari Proiectul PUZ S.N.P. PETROM Fuziune MEURISSE, Jean-Claude Jocuri de întrajutorare Cursuri la distanţă Informatizare Centrul Zonal de Educaţie Permanentă în Turism-Litoral Reuniune de afaceri ALRO Slatina S.A. Târguri comerciale Contracte Comunitatea Economică a Mării Negre A.p.R. FLOREA, Cornel HBO Piaţa-RASDAQ Automobile Primării Constanţa, judeţ Trezorerie Comerţ cu amănuntul CAPITAL-INVEST-bursă Fondul de Investiţii Româno-American Finanţe publice Organizare administrativă Agenţia Română de Dezvoltare Bursa de Valori Bucureşti Porturi maritime Organe de justiţie O.N.U. (Organizaţia Naţiunilor Unite) Tehnologie modernă Uniunea Burselor de Mărfuri din România Bere Viaţă politică SIF Transilvania Decizie juridică Linii internaţionale de transport VERDEŞ, Paul Situaţie economică Seminar Literatură Basarabi, localitate Industrie mecanică Nemet, Tiberiu Credite Staţiune turistică Învăţământ comercial Trofeu Localităţi dobrogene Management Justiţie Promovare-turism Prefecţi Târgul internaţional "Indagra '98" Licitaţie GURIS Magazin virtual Consiliu municipal Trafic naval Fond funciar Industrie alimentară Manageri Dezvoltare economică Magistraţi Bănci Doctor în economie NEAGU, Ion Tribunalul Călăraşi CONSTANTINESCU, Ioan Relaţii economice Adunări generale Agrotehnică Inaugurare-sediu Informaţie comercială DOGĂRESCU, George Cifră de afaceri Țiței (petrol) cu sau fără gaze naturale Medicină Trafic maritim Reprezentanţă în străinătate Vânzare nave Proiecte de investiţii Industrie petrolieră Carte- Societatea de Investiţii Financiare TRANSILVANIA Demolare Transporturi Firma OVERSEAS SHIPPING Fabrică Club Comerţ electronic Carte dobrogeană GRIGORUŢ, Cornel Parlamentari Regii autonome Licitaţie internaţională S.U.A. Străini Maşini de calcul Funcţie-demitere Urbanism Societăţi comerciale Târguri Afaceri Program de modernizare Tranzacţii la bursă Armeanu, Cezar Fabrică de ulei Banca Naţională a României Finanţe Zilele Portului Constanţa S.N.C.F.R. Clubul SUBCULTURE BUKSZ, Valentin Societăţi de asigurare NEAGOE, Corneliu Turism balnear B.E.I. Licitaţie publică Primar Alimentaţie publică Bosoancă, Viorel Societate comercială Pavilion Expoziţional Constanţa Teatru liric MINCU, Marin Reuniune internaţională Edilitare FILIP, Dumitru Fals intelectual Producţie industrială Servicii portuare Bibliografie dobrogeană Banca Populară Napoca IPSO SA Societăţi cu capital de stat Societate de asigurări PIVODĂ, Dan Marea Neagră Program PHARE Internet Centru de afaceri Comerţ internaţional Ambasade Program expoziţional Antena 1 Constanţa Finanţare externă Ilicit judiciar Zona Liberă Constanţa Sud-Agigea Transport maritim NICEA, Gheorghe Societate economică Investiţii străine Platformă petrolieră Activităţi portuare OVERSEAS SHIPPING-firmă Transport de mărfuri Programul SAPARD Scriitori dobrogeni Rafinărie Miliardari Contract DAEWOO Vosganian, Varujan Viaţă economică Editura ŞANSA Locuinţe, construcţie Societăţi pe acţiuni Partide politice Indicatori economici Valori mobiliare Reuniune economică Investitori DUŢU, Stelian MAMUT, Edin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale România KRONOS BAN Colaborare internaţională Dosar penal Comerţ exterior Fond de dezvoltare MUŞAN, Ştefan Yacht Program de dezvoltare Roman Instituţii publice Neptun Transporturi navale Turci Prefecturi Contract leasing Industria constructoare de maşini Tăbăcăriei, lac Ministerul Agriculturii Instituţii Corupţie Statistică Fermă Afacerea "Agigea" MITSUHASHI, Hidetaka Zonă liberă Gaze naturale, transport Cooperarea Economică la Marea Neagră Mihăeşi, Gheorghe Hotel PERLA Cadre didactice universitare Construcţii Port turistic Instanţe de judecată Investiţii externe Societăţi radiate Mărfuri publice Staţiuni turistice Containerizare Program-PHARE Educaţie permanentă Jocul PROCENT Litoral Organizaţii Evaziune fiscală Portul Constanţa Zăcăminte de petrol Operatori portuari Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre Comerţ EPURE, Ion Clădiri publice Poliţie SHEPPARD, Nick Top-miliardari Societăţi turistice Garda Financiară PHARE-program Proiect termoficare PRICEWATERHOUSECOOPERS Economie financiară Reuniune Proces civil Zona Liberă Constanţa Sud Agigea Hotel APOLLO Utilaje agricole Complexul Expoziţional Constanţa Drept de proprietate Plaje Carieră de calcar CEMN EFTA, Alexandru Mazăre, Radu Ştefan Înmatriculare societăţi Design Colaborare economică Editura Fundaţiei ANDREI ŞAGUNA Finanţare europeană Simpozioane Cameră de comerţ și industrie Economie agrară CRISTESCU, Anda Trafic de mărfuri Marfă Magistratură Antreprenori Concesionare teren Bankoop Portul Tomis Inspectorate şcolare Flotă comercială Energie electrică Petrol, produse O.T.C. Proprietate privată Hotel SATURN MOLDOVEANU, Gheorghe Sucursală Firma FINCOGERO Dosarul AGIGEA Editura EUROPOLIS Partidul Democrat RUŞANU, Dan Radu Ambasadori străini Afacerea "Incineratorul" Şantier naval Tipografii Societăţi Bilanţ financiar Irigaţii Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) Plaja La Steaguri Conferinţă de presă Retehnologizare Export Relații internaționale Agenţii de turism FLOREA, Gheorghe Sindicalişti Nava MEDIAŞ Leasing Gunoi Barbu, Pătru Concurenţă Agenţii Marină militară Turism subacvatic FPS Construcţii civile Trafic de ţigări Locuinţe Geriatrie Relaţii financiare Capital social Economie naţională RĂPEANU, Costică Instituţii de cultură Societăţi agricole Asociaţii profesionale Camera de Comerţ şi Industrie a României Dezvoltare portuară Pescuit Produse agricole Cultură Biblioteci judeţene Iconografie Procuratură Organizaţii regionale RASDAQ Oaspeţi străini Zone libere Judeţ Întreprinzători Reparaţii Consilieri Regie autonomă Transport de persoane Panificaţie Clubul de Afaceri Româno-German Prejudiciu Cereale Carte-lansare Relaţii economice internaţionale Cursuri de management Societăţi comerciale private Comună DUMITRU, Ion ERÖS, Victor DUDAŞ, Odet-Dezideriu Societăţi transformate Remorcare maritimă Comunităţi etnice Mass media Economie Consultanţă Piaţa de capital DUCA, Traian MOROŞANU, Gavril Protecţie mediu Amenajări portuare Profit Forţă de muncă Administraţie financiară Contract de asociere Străzi Hotel EUROPA Finanţe internaţionale Consiliu naţional Administraţie publică DĂIANU, Daniel Credite bancare Alimentări cu apă Bursă maritimă Fermă zootehnică Întâlniri de afaceri Trafic portuar Aeroporturi Dobrogea Flotă maritimă comercială Demisii Sonde de foraj Contrabandă cu ţigări Întreprinderi industriale Teologi dobrogeni Banca Franco-Română Centru educaţional Complex MIRAJ Eforie Nord Reviste dobrogene Premieră Bursa Română de Mărfuri Roman, Petre Relaţii profesionale C.Z.E.P.T. Litoral Oameni de afaceri Lansare-carte Filiale Finanţare Bilanţ anual Bucureşti Relaţii comerciale Consiliu comunal PĂLĂŞESCU, Maria Mirela Capital Aromâni Consiliu judeţean Funcţie-numire Municipiu MELEŞCANU, Teodor Investitori străini ŢACU, Octavian Filiala Firmă străină Imobil VASILE, Ana Societăţi fuzionate Ecologie marină Unitatea 2 Vizite locale Acţiuni Învăţământ special Banca Europeană de Investiţii STROE, Mihai DAN, Ion Premii S.C. ALRO S.A. Slatina Spaţii comerciale Firme comerciale Viaţă culturală Noica, Constantin Hotel SAVOY Pedepse. Măsuri educative, disciplinare Proiect Numire Marketing
Vă rugăm să schimbaţi parola