Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" Constanţa

România.. Guvernul

Nume Colectiv: România.
Țara sursă: RO: BJCT
Lucrări: 447 lucrari in 447 publicatii in 1 limbi
Subiecte
H.G. 410/2002 Program de reabilitare Ordonanţa 118/2003 ORIZONT 2000 Transporturi aeriene Societatea Naţionaloţ6UPetrolului PETROM S.A.-Bucureşti Ministerul Industriei şi Resurselor H.G. 157/2001 H.G. 261/2000 H.G. 624/1994 Canale de navigaţie H.G. 693/2000 Uniforme SRI H.G. 1115/1996 Servicii turistice Fond special H.G. 451/1997 H.G. 787/2001 Tribunal O.G. 58/1999 Comisia mixtă româno-bulgară Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est Expolatare minieră Grup şcolar agricol Vamă H.G. 985/1996 H.G. 367/2000 Modificare H.G. 682/1997 Circumscripţie electorală Persoane cu handicap H.G. 750/1990 O.U.G. 106/2001 Cabană Metalurgie Vânzare de acțiuni Compania Naţională POŞTA ROMÂNĂ S.A. O.G. 125/2000 Transmitere teren Bangu Corvin, Laurenţiu Ministerul Apărării Naţionale Învăţământ, legislaţie PAVEL, Valentin Dunărea Licenţe de concesiune H.G. 445/2002 H.G. 1009/2003 Pregătire profesională H.G. 1023/1999 Regulament H.G. 54/2001 H.G. 436/2001 H.G. 441/1997 Navigaţie H.G. 243/1997 Creștinism. Religie creștină Organizaţia Maritimă Internaţională Institut de cercetare şi producţie agricolă Uniunea Artiştilor Plastici Apă Primari ŞANGHIRAI, Bagîş Biserici creştine Cultul romano-catolic O.G. 59/2001 Învăţământ preuniversitar Staţiune de cercetare Proprietate-teren O.G. 37/2001 H.G. 736/1999 H.G. 440/2002 Mănăstirea SFÂNTA MARIA Techirghiol H.G. 430/1996 Societate comercială pe acţiuni Arii protejate Inspectoratul Navigaţiei Civile Institutul Naţional de Administraţie H.G. 464/2003 H.G. 84/1996 H.G. 1074/2003 Transport-petrol Linii de încărcare Cultul musulman Congres Internaţional de Tracologie Ministerul Sănătăţii şi Familiei Industrie energetică Ministerul Tineretului şi Sportului H.G. 1218/1996 H.G. 1593/2002 Imobile naţionalizate Institutul de Medicina Legală Prof. Dr. Mina Minovici Bucureşti Oraşe O.U.G. 7/2001 H.G. 1037/1999 Trafic maritim internaţional Societate naţională Ministerul Culturii şi Cultelor Geologie H.G. 839/2002 Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL) H.G. 1003/2001 Convenţie maritimă Legislaţie mediu Taxe SĂNDULESCU, Ion Documentaţii tehnico-economice H.G. 1133/2002 Comisie europeană Ministerul de Interne Banca Mondială H.G. 842/2003 Drepturile omului IUSTIAN, Mircea Teodor Mediu marin-poluare Infracţiuni H.G. 1215/2000 Societate Naţională CAI DE RASĂ S.A. Abordaj maritim O.U.G. 72/1997 Sănătate și igienă publică H.G. 1095/1995 O.G. 2/1998 H.G. 215/1997 H.G. 1426/1996 Energie nucleară H.G. 1066/2000 Sprijin bugetar H.G. 531/1997 Legea 2/2002 H.G. 867/2002 H.G. 346/1996 Banca Agricolă Companie naţională Imobil, transmitere MUNTEANU, Virgil H.G. 522/1997 H.G. 939/1996 H.G. 435/1997 H.G. 1345/2003 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA H.G. 190/1997 Impozite Ordonanţa de urgenţă 145/2000 Mangalia Terenuri de sport Conducte Hotărâre guvern Secretariatul de Stat pentru Culte Divertisment Obiectiv turistic H.G. 298/1996 H.G. 690/1997 Transport fluvial Legislaţie 1998 România H.G. 1041/2001 Licenţe Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA H.G. 1187/2001 Compania Naţională de Electricitate Înfiinţare H.G. 47/1996 Sediu Cercetare științifică H.G. 1215/2001 O.U.G. 93/1999 Judecătorie H.G. 1305/2000 Grup şcolar Unităţi economice Inspectorate teritoriale Numire-funcţie Universități H.G. 768/1996 Ministerul Justiţiei H.G. 514/1998 Sucursala pentru Reprezentare şi Protocol NEPTUN Companie navală maritimă Regia Autonomă de Electricitate H.G. 532/1997 O.U.G. 125/1999 H.G. 365/1998 Televiziune Gaze naturale (combustibili) Guvern-hotărâri Miting aerian H.G. 1135/2001 H.G. 825/2002 Pierderi financiare Herghelie Bătrâni Pavilioane navale H.G. 527/1997 H.G. 82/1996 Unitatea 1 nucleară Transport petrolier Inundaţii Demiteri Club sportiv Administraţie publică locală Certificat Religie islamică Ecologie generală Consiliu orăşenesc VĂRGĂU, Ion Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti H.G. 711/1999 Universitate H.G. 550/2002 H.G. 398/1997 Exerciţiu internaţional Fonduri Hotărâre-guvern H.G. 400/1998 H.G. 949/2000 H.G. 1314/2003 H.G. 230/2003 Manifestări culturale Calamităţi naturale S.N.T.F.C.S.A. Asistenţă socială H.G. 83/1996 Cernavodă Ordonanţa 27/1996 Nava COSTINEŞTI Toponimie Nave de transport H.G. 904/2002 - domeniu public şi domeniu privat al statului CONEL Zăcăminte marine de petrol Cod FTP Transporturi feroviare H.G. 167/2000 Învăţământ Cartof Coridor transeuropean 4 Instituţii de stat H.G. 260/2000 Gaze naturale, distribuţie H.G. 270/2001 Sport Marinari Ministrul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Marină civilă H.G. 556/2002 H.G. 583/1996 Postul TV M.T.C. Transport feroviar H.G. 624/1996 Finanţare PHARE H.G. 1053/2000 Familie Societatea Comercială HIDROTEHNICA S.A. BUTOI, Nicolae Comisia Europeană Calificare personal H.G. 516/1997 H.G. 757/2002 Localităţi de frontieră Cooperare internaţională H.G. 1241/2001 H.G. 946/1997 Eliberare din funcţie Fiananţare H.G. 532/2001 Drepturile copilului H.G. 564/2001 H.G. 533/2002 Administrare Conferinţe Nave arestate Inaugurare Transport petrol H.G. 1224/2001 Aderare Guvernator H.G. 1054/1995 Perfecţionare H.G. 566/2002 Cooperare transfrontalieră H.G. 171/2002 Piscicultură H.G. 528/1998 Legislaţie 1999 Aprovizionare Fonduri PHARE Proprietate particulară Constanţa, oraş Zone de pescuit H.G. 804/1996 Zonă Servicii publice Centrale termice Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA O.G. 122/2000 Petrochimie Muzică uşoară H.G. 353/1998 Mină Decret 711/2003 H.G. 411/2002 Centrale nucleare Magazin economat H.G. 523/2000 H.G. 324/1997 H.G. 788/2002 O.U.G. 139/1999 Tulcea Porturi Autostrăzi H.G. 1156/1996 Linii electrice H.G. 686/1999 Brevete maritime Ordin 292/2001 Program de finanţare H.G. 667/1997 H.G. 65/2004 H.G. 830/2003 Drept penal Folosinţă gratuită H.G. 212/2001 H.G. 1111/2003 Societatea Naţională a Căilor Ferate Combinat petrochimic Protecţie socială Agenţia Naţională a Produselor Agricole R.A. Canal navigabil H.G. 191/1997 Protecţie-mediu Termoficare Privatizare Geoecologie marină H.G. 1206/2001 H.G. 367/1996 Seminar internaţional Şcoală specială H.G. 996/1999 H.G. 903/2001 Hidrocarburi Nave maritime PÂRJOL, Marian Nava STAR Industrie Unităţi administrative Teren Viticultură H.G. 686/1996 Domeniu nuclear Centru maternal Buget Funcţie numire H.G. 713/2003 O.G. 118/2000 Transport aerian H.G. 282/2002 Animale Program economic Nava HÂRŞOVA H.G. 968/1999 Graniţă Contract de concesiune H.G. 375/1998 H.G. 689/1997 H.G. 534/1997 H.G. 886/2002 H.G. 472/1997 H.G. 1542/2002 Aviaţie civilă Guvern-hotărâre H.G. 952/2001 Colectivităţi temporare Agenţi economici Dobrogea Bunuri imobiliare H.G. 234/2001 Cabaline Distribuţie H.G. 1470/2003 Autoritatea Navală Română (ANR) Apă potabilă H.G. 379/2001 Proprietate de stat Protecţia mediului înconjurător Ministerul Educaţiei şi Cercetării Navigatori Cooperare regională Ordin 336/2001 O.U.G. 241/1997 Staţiune Legea 9/1998 Ţărm H.G. 35/1997 O.G. 127/2000 L. 85/1997 Imobil public Combustibili O.G. 110/2000 Transport rutier Hibrizi O.U.G. 116/2002 Societatea Naţională a Căilor Ferate Române Ministerul Turismului Faleză Nave Expropriere Terenuri H.G. 650/1999 H.G. 681/1996 H.G. 173/1998 Canalul Dunăre-Marea Neagră Industria extractivă Finalizare Transport naval H.G. 416/1997 Transmitere bunuri Convenţie internaţională Teren-proprietate H.G. 523/1998 Restaurante Societatea Naţională NOCLEAROELECTRICA S.A. H.G. 774/2000 Minorităţi naționale și etnice H.G. 107/1996 H.G. 838/2000 Facultate H.G. 397/1997 H.G. 83/2003 Telecomunicaţii Organizaţii internaţionale Baze de tratament Biserica Romano-Catolică NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL Cernavodă Sanatoriu balnear Armată H.G. 363/1998 Operaţiune NATO H.G. 517/1996 O.G. 56/1999 Rezervă bugetară O.U.G. 248/2000 Volum O.M.T. 660/1999 Plan Transport-călători Legislaţie 1997 H.G. 1057/2003 H.G. 1233/2000 H.G. 437/2002 Cooperare militară MARPOL Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A. Bucureşti Frontiera româno-ucraineană Muzee H.G. 535/1997 H.G. 776/1999 Rezervaţie Învăţământ particular H.G. 910/1999 Salvare pe mare Perfecţionare profesională H.G. 196/2003 Salarii H.G. 1510/1996 Ministerul Transporturilor Buget local Curent electric Legislaţie 2003 H.G. 217/1996 Ordonanţă de urgenţă H.G. 809/1999 H.G. 627/2000 H.G. 188/1997 O.U.G. 15/2001 Copii Acţionari Mijloace fixe H.G. 500/2001 I.N.C.D.P.M. Bucureşti H.G. 249/1997 H.G. 701/2003 Interes naţional H.G. 386/1998 Vişoianu, Emil Mihăiţă O.G. 88/1999 H.G. 172/2001 H.G. 395/1996 H.G. 837/2001 Ratificare Drumuri Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor H.G. 568/1997 Echipaj naval O.G. 50/2001 Jugănaru, Gabriel H.G. 1217/1996 H.G. 1424/1996 Legislaţie 1995 H.G. 316/2000 Unitatea 1 Cernavodă Patrimoniu genetic Drept internaţional H.G. 104/1998 Economia energiei H.G. 610/2000 Învăţământ universitar Băneasa, jud. Constanţa Ministerul Culturii Legislaţie 2004 Primării Constanţa, judeţ Trezorerie Telefonie rurală H.G. 576/2003 Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea participaţiilor Statului Obiectiv Memorandum de finanţare H.G. 523/1997 Finanţe publice H.G. 710/2002 Artişti plastici H.G. 334/1997 H.G. 22/1997 Centrală Nuclearo-Electrica Cernavodă H.G. 334/2002 H.G. 1016/2002 H.G. 1349/2003 O.U.G. 118/2003 Finanţarea întreprinderii O.U.G. 105/2001 H.G. 1025/2000 Arte plastice Credit extern O.G. 77/1997 H.G. 71/1997 H.G. 753/2001 H.G. 17/2001 Recuperare medicală H.G. 1030/2000 Administraţie portuară Cadrilater Metrologie H.G. 83/2000 Dotări edilitare Licenţă de concesiune Hotărâre H.G. 642/2001 H.G. 666/2001 Trecere frauduloasă a frontierei S.C. HIDROTEHNICA S.A. Utilităţi Seminar H.G. 1.176/2001 SEEBRIG H.G. 264/1998 Capital de stat O.G. 27/1997 Ape reziduale Guvern H.G. 233/2002 Descriere tehnică Staţiune turistică Memorandum O.G. 32/2001 H.G. 547/2002 H.G. 525/1998 Localităţi dobrogene Disciplină financiară Program PSAL II H.G. 1116/2001 H.G. 527/200 Curți de apel Ministerul Public Alegeri locale Justiţie H.G. 23/2000 Prefecţi Amenajări plaje Fonduri internaţionale Compania Română de Petrol H.G. 624/2002 H.G. 262/1996 Staţie electrică Consiliu municipal Trafic naval Fond forestier Hotărâre guvernamentală Denumire localitate O.U.G. 62/2001 Domeniu privat H.G. 780/2001 Fond funciar Nava ALBATROS H.G. 468/2001 H.G. 1423/1996 Agrement nautic Bănci Rugby Program social H.G. 1020/1999 H.G. 995/1999 H.G. 459/1997 Localităţi H.G. 1425/1996 Arhiepiscopia Tomisului Coridor paneuropean H.G. 1046/1999 H.G. 263/1999 H.G. 1391/2000 H.G. 734/1997 Țiței (petrol) cu sau fără gaze naturale Trafic maritim Medicină Acreditare Industrie petrolieră H.G. 884/2003 Ministerul Finanţelor H.G. 517/1999 Agenţii naţionale Transporturi Legislaţie turism H.G. 1316/1996 O.U.G. 84/2001 H.G. 623/1999 H.G. 357/2002 Concesionare H.G. 1386/2002 Apărare naţională Rezervaţii naturale Regii autonome Stat Dragaj O.U.G. 117/2000 Cercetări marine Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei Creşă Transfer de proprietate H.G. 506/1996 CONPET S.A. Căi de comunicaţie Nava LISA M H.G. 475/1999 Funcţie-demitere H.G. 177/2002 Societatea Naţională NUCLEARELECTRICA H.G. 1335/2000 H.G. 62 /1996 Construcţii hidrotehnice H.G. 272/2000 Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului de Stat Stemă H.G. 823/1996 Floră Societăţi comerciale H.G. 504/1996 Subvenţionare H.G. 1155/2002 H.G. 145/2000 O.G. 53/1999 Rase animale Finanţe H.G. 898/2002 L. 9/1998 Reorganizare-societate comercială Drept de administrare Ajutoare materiale Nava GORGOVA H.G. 1107/2003 CHIROBOCEA, Petre H.G. 595/1999 Primar H.G. 1415/2002 O.u.g. 161/1999 H.G. 953/1996 H.G. 1221/1996 I.N.C. H.G. 1235/1996 Societate comercială Legislaţie cultură Legislaţie Cercetare Reuniune internaţională Agenţia Naţională a Produselor Agricole-R.A Bibliografie dobrogeană H.G. 1178/2000 H.G. 449/1997 Investiţii-program Marea Neagră Legislaţie 2001 Companie de navigaţie maritimă Spital H.G. 274/1996 H.G. 1122/2002 H.G. 399/2001 H.G. 645/1999 H.G. 837/2003 O.G. 1/2000 Frontiera româno-bulgară Nave, sechestru Televiziune locală Finanţare externă Mănăstiri H.G. 738/1996 Legislaţie 1996 Transport maritim Culte Imobile restituite H.G. 499/2001 H.G. 39/1998 Ordine publică H.G. 687/1999 Transmitere imobil Activităţi portuare H.G. 253/1997 H.G. 1290/2002 Transport de mărfuri Imobile H.G. 1333/1996 Legislaţie 2000 H.G. 577/1997 Rafinărie H.G. 1239/2001 H.G. 1097/1995 Gară H.G. 811/2002 H.G. 1159/2002 H.G. 299/2002 H.G. 408/1997 Locuinţe, construcţie H.G. 1026/2001 Unitate administrativă H.G. 1360/2001 Protecţie-copii H.G. 53/2001 Valori mobiliare Transfer Zootehnie Acorduri internaţionale Personal H.G. 273/2003 Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Lichidare judiciară Colaborare internaţională Societatea Naţională de Radiocomunicaţii O.U.G. 95/2000 Electricitate Mănăstirea Peştera SFÂNTUL Ap. ANDREI (Jud. Constanţa) H.G. 517/1998 O.G. 14/2003 Program de dezvoltare O.C.N.C.A.N. 219/1999 H.G. 443/1998 H.G. 241/1997 H.G. 750/1999 Ministrul sănătăţii Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor Instituţii publice Unitatea 3 Cernavodă H.G. 827/1996 H.G. 754/1997 Transporturi navale H.G. 442/1998 Sanatoriu Minister Comisie interministerială O.M.T. 343/1999 Prefecturi C.F.R. CĂLĂTORI - S.A. H.G. 1205/2000 H.G. 868/2002 Regia Autonomă CAI DE RASĂ H.G. 530/2000 H.G. 282/1998 L. 75/1995 Servicii medicale R.E.N.E.L. Păduri Provincie istorică L. 203/2003 H.G. 788/1997 Legislaţie transporturi Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi termice TERMOELECTRICA Autorizaţii Compania Naţională APELE ROMÂNE H.G. 779/1997 H.G. 371/1998 H.G. 694/1997 Zonă liberă Cooperarea Economică la Marea Neagră H.G. 1033/2001 Construcţii Înfiinţare-societate comercială H.G. 483/2002 Industrie minieră H.G. 1137/2000 Staţiuni turistice Trafic internaţional Program naţional O.G. 14/1997 MERCOSUR Sistem feroviar H.G. 1146/2000 Ministere O.G. 18/2001 Fezabilitate Litoral H.G. 1549/2003 Organizaţii Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare Atestare profesională O.G. 72/2002 Platformă continentală H.G. 1027/1996 H.G. 159/2004 Comerţ Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună Comitetul Maritim Naţional Tripartit Clădiri publice H.G. 693/2003 Handicapaţi O.U.G. 94/2003 H.G. 1028/2003 Flotă militară H.G. 1339/2002 O.U.G. 140/1999 H.G. 6/1996 Poştă Zone protejate Tineri H.G. 510/1997 Drept de proprietate Pază Leprozerie H.G. 491/1998 H.G. 585/2001 H.G. 245/2003 Parcul Naţional Munţii Măcinului O.G. 126/2000 Revendicări Nava SULINA Şcoli Carieră Delta Dunării Industria energiei electrice Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Norme H.G. 300/2002 Economie agrară H.G. 1364/1996 Marfă H.G. 231/2001 Ocrotirea vieţii omeneşti pe mare H.G. 1106/2003 Concesionare teren O.G. 87/1999 Canalizare H.G. 1534/2002 H.G. 950/1996 Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat H.G. 648/2003 Energie electrică H.G. 759/2001 Siguranţă naţională H.G. 309/2001 Proprietate privată TARHON, Victor H.G. 52/2001 Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare H.G. 362/1998 Voiaj Sucursală Denumire O.U.G. 202/2002 L. 373/2002 Muftiu Şantier naval H.G. 1377/2002 Patrimoniu Frontiere de stat Domeniu privat al statului Cămine de bătrâni Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului H.G. 565/1997 H.G. 1360/1996 Hotărâre de guvern Ajutoare umanitare Clădiri H.G. 697/1997 O.G. 95/2000 Zonă defavorizată H.G. 207/2001 Petrol, transport Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "România-Film" Relații internaționale H.G. 384/1997 Exploatare minieră O.U.G. 73/1997 H.G. 439/1997 Lăcaşuri de cult dobrogene H.G. 818/1996 H.G. 335/1998 H.G. 294/1997 H.G. 270/1998 H.G. 82/2000 H.g. 866/1999 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Convenţie guvernamentală Marină militară H.G. 3/2000 Arhiepiscopi H.G. 791/1999 H.G. 156/2001 Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti CHIRONDOJAN, Dan Claudiu Construcţii civile Protecţie civilă Credite guvernamentale Locuinţe Poluare mediu H.G. 86/2004 - persoane cu handicap Lucrări hidrotehnice Repatriere H.G. 112/1996 Relaţii financiare H.G. 789/2001 Capital social Curte de apel Sate Nave şcoală O.U.G. 49/1999 H.G. 972/2001 Emisiune Imobil-transmitere Instituţii de cultură H.G. 950/1999 Pescuit H.G. 15/1996 Produse agricole Compania ELF AQUITAINE Cultură H.G. 566/1997 H.G. 115/2003 Ministerul Afacerilor Externe H.G. 867/1999 Serviciul Român de Informaţii H.G. 458/1996 Silvicultură O.U.G. 236/2000 Industria energetică H.G. 1348/2002 O.U.G. 3/2002 Electrificare Subprefect H.G. 1074/2000 Lac H.G. 372/1998 Tratat ROIAS 2001 Feroaliaje H.G. 322/2002 H.G. 1025/2001 O.G. 29/2001 Judeţ H.G. 866/2002 Instituţii financiare Ordonanţă de guvern Hartă Hotărăre-guvern Regie autonomă H.G. 673/1997 Drumuri, construcţie Transport de persoane Numire în funcţie H.G. 190/2002 Comisie de privatizare Transporturi-legislaţie Crimă organizată MĂNĂSTIREANU, Vladimir Alexandru Cereale Pod Zăcăminte hidrocarburi Bunuri Tracologie Comună Manifestări ştiinţifice H.G. 111/2002 Legislaţie construcţii O.U.G. 232/2000 H.G.781/1999 Drept maritim Tehnică sanitară H.G. 170/1998 Calitate Comunităţi etnice Ajutoare financiare H.g. 970/1999 Zonă costieră Mass media H.G. 1090/2001 Economie H.G. 447/1997 Compania Naţională ROMARM Instalaţii petroliere H.G. 937/1999 Mijloace de transport Protecţie mediu H.G. 200/1997 H.G. 10/1997 Buget de stat H.G. 512/1996 Administraţie financiară H.G. 276/2002 Securitate maritimă Notificare Administraţie publică O.G. 79/2000 H.G. 370/2001 H.G. 361/1996 H.G. 379/1998 Drept internaţional public Credite bancare Reţele electrice Alimentări cu apă Marină comercială Aeroporturi Dobrogea Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră Pompieri Flotă maritimă comercială Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.) Personal navigant Jandarmerie Amenzi Legislaţie Delta Dunării Energie termică C.E.M.N. H.G. 1375/2000 Poluare O.U.G. 58/2000 Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători S.A. TRACECA H.G. 284/1998 Comisii H.G. 322/1999 Centrale hidroelectrice Serviciu public portuar O.G. 38/2001 Standarde de instruire Ministerul Industriei şi Comerţului AXIOPOLIS Cernavodă Finanţare H.G. 1001/2001 Centru regional Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Hotărâri-guvern H.G. 511/2001 Domeniu public H.G. 626/2002 H.G. 723/1997 Fotografie, artă fotografică Consiliu comunal Ordonanţa 29/1998 Capital H.G. 51/2001 H.G. 1021/1999 Vile H.G. 979/2000 H.G. 435/1996 Căi navigabile Funcţie-numire Municipiu Grădiniţă specială Apă pluvială Unitate şcolară Comitet interministerial Martin, Gheorghe Licenţă de concesionare H.G. 173/2001 Imobil Mări Disciplină salarială H.G. 584/1997 Tineret Radiocomunicaţii Ordin Unitatea 2 Societăţi comerciale pe acţiuni Serviciu public Năvodari Funcţionare Acţiuni Transporturi maritime Tratate internaţionale Plajă H.G. 533/1997 Banca Europeană de Investiţii Cheltuieli Nava TARCĂU Navigaţie maritimă Heraldică H.G. 834/1996 Herghelia Mangalia Proiect Obiectiv istoric Dezvoltare tehnologică H.G. 649/2003 Autoritatea naţională pentru Persoanele cu Handicap Medicină legală H.G. 637/1997 Sala de sport O.U.G. 13/1998 O.G. 187/2002 Romtelecom Căi ferate. Construcția de linii Aviaţie O.U.G. 172/1999 Emisiuni radiofonice Complex hotelier Drepturi H.G. 598/1997 Echipamente navale Exploatare Teren agricol Istorie Comitetul Securităţii Maritime Ape internaţionale H.G. 1100/1995 Comandament SEEBRIG Internat Legislaţie deltă Unitatea 2 Cernavodă Tulcea, judeţ Control Ministerul Educaţiei Naţionale H.G. 16/1996 Unităţi hoteliere O.U.G. 198/1999 Ordonanţa 33/2003 H.G. 65/1997 Agricultură Terenuri agricole Ministerul Finanţelor Publice Societatea Naţională AEROPORTUL INTERNAŢIONAL Constanţa H.G. 158/2001 L. 451/2003 H.G. 693/1999 H.G. 602/1997 H.G. 1029/2002 H.G. 998/2003 H.G. 1053/1996 Bunuri imobile Consiliul Judeţean Constanţa Venit național. produs național net. produs intern net Balneoterapie H.G. 698/1997 H.G. 383/2003 H.G. 563/1999 Colectivitate temporară Ordin 45/2003 Hoteluri Construcţii publice Poluare marină Bază materială Pilotaj H.G. 992/1996 H.G. 746/1997 PHARE Ministru transporturilor Ecosistem H.G. 193/2002 Turism Transmitere-imobil H.G. 716/1999 Reorganizare O.G. 30/2001 H.G.1425/2002 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Crewing H.G. 437/1997 Formare continuă Unitatea 2 Nucleară H.G. 476/1997 H.G. 599/1997 H.G. 1139/2006 - domeniu public şi domeniu privat al statului Hotărâre 740/2003 Registrul Naval Român H.G. 184/1997 Asigurări Investiţii Învăţământ superior Reactoare nucleare Puncte de trecere a frontierei O.G. 42/1997 H.G. 637/1998 Legislaţie 2002 H.G. 827/2001 Nava HOREZU Ministerul Sănătăţii Biserica ortodoxă răsăriteană Shipping H.G. 620/1996 Biroul Român de Metrologie Legală H.G. 1069/1999 H.G. 113/2003 Dezinsecţie H.G. 281/2001 H.G. 92/1998 Transporturi fluviale Centrale nuclearo-electrice Protocol H.G. 1213/1996 Proprietate publică O.G. 31/2001 Institut de cercetări Administraţie locală Desfiinţare H.G. 451/2001
Vă rugăm să schimbaţi parola